SPOLEČNĚ VE STŘÍBŘE 2022

Město Stříbro má okolo 7,5tis. stálých obyvatel. V sousední průmyslové zóně 8 km od města Stříbra, v obci Ostrov u Stříbra jsou dlouhodobě umístěni agenturní zaměstnanci z Ukrajiny. Do Stříbra odešly po vypuknutí války celé rodiny různých věkových skupin, ale převažující jsou matky s dětmi. Město Stříbro zabezpečuje ubytování uprchlíků a řešení jejich potřeb, organizuje výuku českého jazya a ve spolupráci s MAS i nabídky volnočasových aktivit ve vlastních organizacích (DDM, ZUŠ). Skupinka dobrovolníků ve spolupráci s aktivními dobrovolníky města Stříbra a dalších z NNO (TOTEM) i složek IZS opakovaně podporovali činnost KACPU PK. Zorganizovali vlastní sbírku oděvů (ženy), získali vybavení pro domácnosti ukrajinských rodin a vytvořili jazykové překlady pro naučně bezpečnostní stezku a zapojili do ní i ženy s dětmi z Ukrajiny. Dále se daří rozvíjet společný komunitní prostor v blízkosti tzv. Dobrovolnické chaty a zde společně formou her a komunitních činností sbližovat obě komunity – proběhly akce  jako pálení čarodějnic, výlety po okolí Stříbra a společné vaření, zajištění pořadatelské služby pro běh historickým centrem města Stříbra, kdy se zapojilo několik ukrajinských dobrovolnic, které ve Stříbře bydlí, proběhl celodenní výlet na přehradu Hracholusky, večerní setkání s posezením, karaoke a hraním her – přetahování lana, chůze na chůdách a deskovky, sbírka školních potřeb, úklidová drakiáda, pečení brambor a soutěž o nejkrásnější houbu a nakonec Halloween a společné vaření. Usmažily se bramboráky, soutěžilo se o nejhezčí masku, zombie, dýni a děsuplný nápoj. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Nikola Benešová
místo: Stříbro, Plzeňský kraj
období realizace: 1. června 2022 – 30. listopadu 2022 
projekt byl podpořen částkou: 16 000 Kč