Když potřebujete vypnout, vydejte se do Únětic!

Sousedský projekt „OSTROFF – Když potřebujete vypnout!“ měl za cíl vybudování odpočinkové louky mezi dvěma potoky pod Horním a Malým rybníkem v Úněticích. Spolek pro obnovu únětické kultury s pomocí spoluobčanů v rámci 6ti brigád vybudoval na zanedbaném obecním pozemku komunitní louku s pramenem a potůčkem, která bude sloužit jako prostor odpočinku, setkávání sousedů a pro ekologickou výchovu. Spolek chce louku i nadále zvelebovat, v plánu je například samočisticí jezírko na potoce nebo bludiště z vrbového proutí. 

realizátor: Spolek pro obnovu únětické kultury
místo: Únětice, Praha-západ
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč