Srdíčko pomáhá rodinám z Ukrajiny

Kolpingovo dílo České republiky pořádá v pátky pravidelná setkání s rodinami z Ukrajiny. 
Neformální setkávání rodin z Ukrajiny v období 18. 5. – 30. 6. 2022 – možnost posezení a seznámení s ostatními ukrajinskými rodinami i rodinami z Ukrajiny, které žijí v městě nebo okolí dlouhodobě.
Konkrétní aktivity: 1. Poradenská činnost – možnost jakékoli pomoci a konzultace v období příchodu do našeho města (orientace ve městě, možnosti ZŠ a MŠ pro ukrajinské děti, kroužky pro děti, volnočasové aktivity ve městě pro rodiny s dětmi,předávání informací z Městského úřadu, Oblastní charity a dalších institucí), průběžné řešení dalších problémů rodin. 2. Hudební okénko pro rodiče s dětmi – v rámci každého setkání se uskutečnilo hudební okénko se zpíváním ukrajinských písní pod vedením učitelky hudby Mgr. Marie Mokré. 3. Setkání s preventistkou Městské policie Žďár nad Sázavou p. Dagmar Pálkovou – beseda o bezpečnosti ve městě, jízdě na kole, dopravní předpisy, vyhláška města, parkování, skatepark ve Žďáře, bezpečnost dětí připohybu na cyklostezkách aj., včetně virtuální prohlídky strategických míst ve městě a okolí. 4. Pomoc při hledání zaměstnání prostřednictvím představení dvou výrobních společností ve Žďáru – Teleflex a ŽĎAS, které aktuálně nabízí volná místa pro UK občany. 5. Den dětí – rodiny s dětmi z Ukrajiny si mohly přijít užít soutěže a hry na Den dětí. 6. Propagace a pravidelné pozvánky na programy, které umožní ukrajinským rodinám začlenění do komunity rodičů s dětmi ve městě  7. Setkání s pracovnicemi Poradenského centra Kolping, které rodičům představily prázdninové aktivity pro ukrajinské děti i možnosti pomoci s různými problémy v docházce do MŠ a ZŠ v nadcházejícím školním roce 2022/2023. 8. Kavárna pro rodiče a volná herna pro děti.Největší radost byla z toho, že se ukrajinské rodiny seznámily mezi sebou, ale i s českými rodinami, a ulevilo se jim od starostí. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Kolpingovo dílo České republiky z.s. 
místo: Žďár nad Sázavou, Vysočina 
období realizace: 5/2022 – 6/2022
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč