U Velkého Meziříčí místní vysadili lípy a třešně

Spolek Jednoměsto se rozhodl reagovat na úbytek ovocných stromů v krajině, zejména starých ovocných odrůd. V Hrbově u Velkého Meziříčí s místními dobrovolníky vysadili 11 třešní a 6 lip srdčitých. Na výsadbu se sešlo celkem 13 účastníků, kteří zvládli celou akci zrealizovat za 5 hodin. Výsadbě dohlížely dvě odborně způsobilé osoby. Při výsadbě nechybělo občerstvení a chvilkové pauzy na „klábosení“. Pro zajištění přežití byly stromy dostatečně zality a zamulčovány hnojem a dřevní štěpkou z listnatých dřevin.  Ihned po výsadbě byl proveden povýsadbový komparativní řez. Díky výsadbě došlo k navrácení starých odrůd třešní, zejména Vlkova, Napoleonova, Rychlice německá, Granát, Droganova a další. Lípy dotváří stávající historické lipové stromořadí. Největší radost mají organizátoři ze zapojení místních obyvatel a z pochval občanů, kteří se přímo nezapojili.

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Jednoměsto, z.s.
místo: Hrbov u Velkého Meziříčí, kraj Vysočina
období realizace: 3/2022 – 4/2022  

projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč