V Karhanech obnovili tradici masopustní veselice

Masopustní veselice s průvodem masek v Krhanicích byla po padesáti pěti letech úspěšně obnovena. Spolek Karhany se zaměřil na zapojení co největší místní komunity, což bylo pro úspěch projektu klíčové. Do příprav se podařilo aktivně zapojit čtyři místní spolky, obec, základní školu, místní podnikatele, regionální muzeum v Jílovém u Prahy a mnohé občany. Na počátku se jednotliví účastníci domluvili, jak bude akce vypadat, co by na akci nemělo chybět a kdo co může konkrétně zajistit. Jeden z místních spolků připravoval plakát a vyráběl transparent. Školní družina vymyslela a secvičila vystoupení. Žáci základní školy se zapojili výrobou masopustních dekorací. Spolek, jehož členové mají tvořivého ducha si vzal na starost vymýšlení a šití kostýmů. Obecní šatlavu přímo na míru vyrobili šikulové z dalšího spolku. Nápadu podávat na akci tradiční občerstvení se s velkým úspěchem ujalo místní sdružení dobrovolných hasičů. Téměř čtyřhodinový program se nesl v duchu pohody, tance, velké zábavy a vzájemného mezigeneračního sbližování. Akce se zúčastnilo téměř 300 návštěvníků všech věkových kategor. Pro velký zájem byl závěrem vyhlášen termín příštího ročníku. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Karhany, z.s. 
místo: Krhanice, Středočeský kraj 
období realizace: 2/2023 –⁠ 3/2023
projekt byl podpořen částkou: 35 500 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.