V Semaníně opravili torzo Plačkova kříže

Sousedský spolek v Semaníně přenesl a opravil torzo Plačkova kříže ze soukromého pozemku do veřejného návesního parku. Odborné práce na památce provedl restaurátor, úpravu nejbližšího okolí pak lidé ze spolku. Slavnostní odhalení nové úpravy zahájila kapela, umělecká výstava i beseda na téma sousedé a péče o okolí. 

realizátor: Pro Semanín, z.s.  
místo: Semanín, Pardubický kraj 
období realizace: 5/2021 – 12/2021  
projekt byl podpořen částkou: 29 400 Kč