Dobrovolnické centrum SPOLU proti samotě z.s. zakládá v teplické Zámecké zahradě tradici nedělních letních pikniků. Od května do září bude centrum s pomocí dobrovolníků pořádat veřejné pikniky, kde budou návštěvníci moci sdílet doma připravené občerstvení a prožitky každodenního života. Příjemná atmosféra a důraz na mezigenerační povahu setkávání vytvoří prostor pro tvorbu nových vztahů napříč generacemi i zájmy.  

program: Živá komunita
realizátor: SPOLU proti samotě, z.s.
místo: Teplice
období realizace: 5/2020 – 9/2020 

Projekt bude podpořen zdvojnásobením výtěžku dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz až do výše 20 000 Kč