V Uherském Hradišti vznikl nový komunitní prostor

V Uherském Hradišti vznikl nový komunitní prostor, který je otevřený širokému spektru aktivit – od pravidelných jógových lekcí, přes výtvarné workshopy pro děti až po pletací klub či jazykovou kavárnu. Prostor tak poskytuje zázemí k rozvíjení komunitních aktivit menším skupinám, které hledají místo v centru města k pravidelnému setkávání. Cílem Evy a jejích přátel bylo vytvořit přátelské prostředí k setkávání, vzdělávání a otevřenému dialogu o životě v Uherském Hradišti, do budoucna se mám stát rodištěm řady úspěšných kulturních projektů a iniciativ.

program: Živá komunita
realizátor: Eva Blahová
místo: Uherské Hradiště, Zlínský kraj 
období realizace: 10/2020 – 8/2022 
projekt byl podpořen částkou: 75 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.