Veřejné ohniště a výsadba zeleně

Lubenský okrašlovací spolek vznikl nedávno když rodiče dětí a další dobrovolníci vybudovali dětem vyvýšené záhony na zahradě MŠ. Spolek jsou obyvatelé obce, kteří se mnohdy přistěhovali a svoje vazby zde teprve hledají, spolupracují s obcí při nových projektech týkajících se ochrany přírody a úpravy vzhledu obce, např. výstavba kořenové čističky, domácích čističek. Důležitým cílem sdružení je výsadba stromů, vznik biopásů v okolí obce a zádrž vody v krajině. Protože obec nemá žádnou náves ani jiný vhodný veřejně přístupný prostor rozhodl se spolek vybudovat místo pro hromadné akce a možnosti setkávání. Veřejné ohniště je prvním projektem na tomto místě, v plánu je také sázet zeleň, vybudovat palisádovou zástěnu. Vysázená zeleň bude mít funkci větrolamu, biopásu i malé naučné zahrady pro sousední školku a širokou veřejnost. Vysazovat se budou krajové odrůdy ovocných stromů, jedlých a medonosných keřů, vyvěšovat ptačí budky, budovat útočiš pro plazy, ježky a hmyz. Na projekt veřejného ohniště a výsadby zeleně bude navazovat vybudování suché kamenné zídky jako místa pro plazy a zimoviště pro ježky a kompostiště, plánují také vysadit stromořadí. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Lubenská okrašlovací spolek
místo: Lubná, Pardubický kraj
období realizace: 5/2023 – 11/2023
projekt byl podpořen částkou 80 000,- Kč