Vyučování češtiny pro ukrajinské děti i dospělé

Do MČ přišlo od počátku válečného konfliktu na Ukrajině více než 500 ukrajinských uprchlíků, převážně matek s nezletilými dětmi, kteří jsou zde ubytováni a které navštěvují zdejší základní školu i některé školky. To odpovídá zhruba 5 % obyvatel MČ. V Čakovicích je ubytován největší počet uprchlíků z tzv. nečíslovaných městských částí, a i některé číslované městské části, které mají zázemí správního úřadu se všemi výhodami, mají uprchlíků na svém území méně. V Čakovicích pomáhá od počátku mnoho jednotlivců i firem a spolků, kteří poskytují peněžní i materiální prostředky, zázemí i aktivity usnadňující začlenění. MČ má také svého koordinátora pro pomoc Ukrajině. Farní charita Čakovice byla založena v roce 2020, do pomoci Ukrajině se zapojila hned na přelomu února a března 2022. Výuka češtiny probíhá od začátku března 2022 pro 2 smíšené skupiny ukrajinských dětí i dospělých pravidelně každý týden. Výuku v prostorách fary vedou dvě dobrovolnice – česká lektorka a ukrajinská překladatelka. Lekce jsou určeny hlavně dětem. Lektorka přizpůsobuje danou lekci vždy tempu a znalostem konkrétní dětské skupiny, která na hodinu dorazí. Maminky jsou od počátku také velmi aktivní a rády se nechávají do výuky lektorkou zapojit, zejména při konverzačních úkolech na úvod a závěr hodiny. Jejich znalost českého jazyka je mnohdy menší než znalost dětí, které tu chodí do české školy. Výuky se účastní v průměru 20-25 studentů. Se začátkem nového školního roku se očekává opět zvýšení zájmu o lekce češtiny. Od začátku září 2022 do konce ledna 2023 je v plánu uskutečnit nejméně 36 lekcí českého jazyka pro 2 skupiny dětí a dospělých. Výuka bude probíhat v prostorách fary.  O prázdninách je v plánu uskutečnit jednu přátelskou komunitní akci na farní zahradě pro všechny. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Farní charita Praha Čakovice 
místo: Praha – Čakovice, Hlavní město Praha
období realizace: 1. září 2022 –  31. Ledna 2023
projekt byl podpořen částkou: 40 000 Kč