Výuka češtiny

Plzeň je v současnosti místem, které je, co se týká umístění ukrajinských uprchlíků, jedno z nejvytíženějších v republice. Skautská základna v kraji má více jak čtyři tisíce členů. Skautské středisko Střela Plzeň pořádá kurzy češtiny pro Ukrajince. Probíhají jednou týdně v prostorách kanceláří Okresní rady Junáka Plzeň-město, které z vlastních zdrojů zajišťuje veškeré materiální zázemí. Cílem kurzu je seznámit účastníky se základní slovní zásobou a gramatikou, pravidly výslovnosti a českými reáliemi. Výuka je jak pro děti, tak pro dospělé. Pro dospělé, kteří mají děti, je k dispozici i hlídání. Zájem o kurz je obrovský.
Úspěchy projektu: Účastníci lépe rozumějí češtině a více ji využívají, částečně odpadl strach z používání cizího jazyka. Místní skautská organizace poskytla potřebné zázemí. Do projektu se zapojili skautští dobrovolníci. Příchozí z Ukrajiny se zapojili formou studentů/žáků češtiny. Děti se zapojily do volnočasových aktivit v rámci hlídání dětí.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: JUNÁK – český skaut, středisko Střela Plzeň, z. s. 
místo: Plzeň, Plzeňský kraj
období realizace: 6. dubna 2022 – 8. června 2022 
projekt byl podpořen částkou: 10 213 Kč