ViabilityNet 3.0

O PROGRAMU
Program ViabilityNet 3.0 navazuje na dlouholeté mezinárodní působení Nadace Via v regionu střední a východní Evropy a představuje zároveň zcela nové formy poskytované podpory místním iniciativám. Od roku 2017 se program nově skládá se z několika komponent – podpory místních komunit a komunitních lídrů primárně ze střední a východní Evropy, tvorby sítě partnerů v tomto regionu, podpoře sítě Alumni (bývalých účastníků zapojených do programu ViabilityNet 2.0) a spolupráci s akademickým sektorem.
Více o programu se dozvíte na speciálních stránkách programu https://www.nadacevia.cz/en/viabilitynet/.
Komponent podpory místních komunitních lídrů ze střední a východní Evropy proběhne v následujících 3 letech ve dvou cyklech. V letech 2018 – 2019 se chystáme podpořit 22 osobností místního komunitního života, které usilují o konkrétní změnu v místě svého bydliště. Za pomoci komplexní zkušenosti jim chceme pomoci změnu uskutečnit a zároveň jim v podobě setkání nabízíme prostor pro sdílení, reflexi, učení a růst.
Právě jsme otevřeli možnost přihlašování. Uzávěrka přihlášek: 10. dubna 2018 23:00 CET. Přihlásit se můžete zde.
(Author: http://ilustratori.net/marek-rubec )
CO NABÍZÍME
— 4 setkání
— 4 studijní návštěvy na místech v rámci setkání
— maximálně 60 000 Kč  na jednoho účastníka – součástí je podpora rozvoje účastníka a jeho týmu i podpora komunitního projektu
— cestovní granty na setkání
— mentoring, podporu a konzultace
— zapojení dalšího člena týmu do posledního setkání
KOMU JE PROGRAM URČENÝ
Jednotlivcům, kteří dělají změny ve své místní komunitě v regionu střední a východní Evropy. Tito lidé mohou patřit do neorganizované skupiny, být zapojeni jako dobrovolníci nebo zaměstnanci do neziskových organizací nebo mohou pracovat ve veřejných institucích na místní úrovni (knihovny, galerie, sociální podniky, obce).
Program probíhá v angličtině.
UZÁVĚRKA PŘIHLAŠOVÁNÍ
10. dubna 2018
Z ČEHO JE PROGRAM FINANCOVÁN
Z daru americké nadace The Charles Stewart Mott Foundation.
NA KOHO SE OBRÁTIT
Petra Nová, tel.: 732 389 770, email: petra.nova@nadacevia.cz
Monika Novosádová, 604 612 817, email: monika.novosadova@nadacevia.cz
PROGRAM VIABILITY NET NA VIA BLOGU