Cena Via Bona

„Na dobré cestě“

Prostřednictvím Ceny Via Bona oceňujeme inspirativní filantropické počiny. Celkem bylo za 21 let nominováno 930 příběhů a za své aktivity bylo oceněno 127 jednotlivců, kolektivů i firem.
Cenou Via Bona chceme zviditelnit téma dárcovství a filantropie, vyzdvihnout různorodé příběhy dobročinnosti a ukázat nové trendy i možné cesty všem současným i potenciálním filantropům. Ukázat, že filantropie není filatelie, a že i filantropem může být každý z nás.
Cena Via Bona je mj. způsobem, jakým chce Nadace Via poděkovat všem, kteří nezištně pomáhají druhým, kteří věnují svůj čas, energii, peníze či zkušenosti pro dobrou věc – všem, kteří mění své okolí a společnost k lepšímu.
Příjem nominací je otevřen v období podzim/zima a slavnostní předávání cen se koná vždy na jaře. Celkový koncept Ceny, zaměření kategorií a podmínky nominací se rok od roku mění. Pro více informací o 22. ročníku proto přejděte na Aktuální ročník.
Nominujte

Věděli jste, že pasivita prohlubuje nedůvěru ve společnosti?

55 % české populace je občansky pasivní.
V průměru jen 40 % lidí si myslí, že se dá věřit druhým lidem.
39 % lidí uvádí, že se s nikým nenavštěvuje.
59 % české populace uvádí, že ve společnosti převládá nezájem a nevraživost.
Ve World Giving Indexu 2016 se Česká republika umístila až na 121. místě.
Zároveň však
na základě výsledků výzkumů odhadujeme, že celkové soukromé finanční dárcovství v České republice v roce 2016 dosáhlo hodnoty 8 miliard Kč a je tak na historicky nejvyšší úrovni od roku 1989;
k nejpodporovanějším tématům se řadí zejména péče o děti a mládež, oblast sociální a zdravotní, nebo podpora zdravotně handicapovaných;
stále větší oblibu získávají nové metody a možnosti podpory, jako je crowdsourcing nebo peer to peer.

Cenou Via Bona přispíváme k šíření myšlenky dobra, k jejímu proměňování ve skutky a ke zvyšování důvěry mezi lidmi.

Otevřeli jsme příjem nominací do 22. ročníku!

Ústředním motivem Ceny Via Bona 2019 jsou „DOBRÁ SOUSEDSTVÍ“. Jednoduše hledáme jednotlivce, skupiny, podnikatele a menší firmy, kterým záleží na tom, jak se žije v jejich okolí. Prostě ty, kteří se vydali na dobrou cestu!

Nominovat můžete do těchto kategorií (rozklikněte):

Během slavnostního večera navíc nominaci vybrané napříč všemi kategoriemi udělíme čestné uznání za Dobré sousedství.

Uzávěrka příjmu nominací je 16. prosince 2018

Historie ceny

Filantropickou Cenu Via Bona jsme poprvé vyhlásili v roce 1998. Hlavní důvod zněl: chceme obnovit zpřetrhané tradice filantropie a dárcovství v Česku. V té době ještě skoro nikdo nevěděl, co znamená pojem „CSR“ a jen málo lidí tušilo, co vše se může skrývat pod pojmem „filantrop“.

Česká společnost se od té doby proměnila. Průběžně se proměňovaly i kategorie Ceny Via Bona, zvedl se počet nominovaných. Příběhy lidí a firem, kteří pomáhají druhým, jsou však stále jedinečné. Povznášející, ukazující cestu jiným. A často i dojemné.

V zatím posledním, 21. ročníku, byly oceněny tyto příběhy:

Rodan Hojgr a Naturfyt-BIO v kategorii Dobrá firma

za to, že se prostřednictvím své firmy dlouhodobě snaží zvyšovat kvalitu života na rodném Jesenicku

Libor Malý v kategorii Mecenáš

za to, že pomáhá proti předluženosti Čechů a propaguje nový směr „ekonomiky daru“

Marcela Mejstříková v kategorii Závěť pomáhá

za to, že svůj majetek odkázala organizaci Mamma HELP

Ludmila Böhmová v kategorii Srdcař

za dlouholeté aktivity ve Středoafrické republice, kde pomáhá vzdělávat mladou generaci, aby podpořila její budoucí ekonomickou nezávislost

Petra Soukupová v kategorii Mladý srdcař a Cena veřejnosti (absolutní vítězka)

za založení Police Symphony Orchestra – orchestru mladých, který pomáhá na Broumovsku

Více informací o jednotlivých oceněných v roce 2018 najdete na našem ViaBlogu.
Podívat se můžete také na fotogalerii a videozáznam z posledního slavnostního udílení, které proběhlo 21. května 2018 v pražské La Fabrice.

Níže najdete přehled laureátů Ceny Via Bona za posledních několik let:

2017 201620152014 2013201220112010

Monika Skopalová

nominace

monika.skopalova@nadacevia.cz

734 257 140

Kristina Papoušková

event

kristina.papouskova@nadacevia.cz

721 833 979

Jana Kosová

kontakt pro média

  jana.kosova@nadacevia.cz

606 528 938

Váš dar přispívá k šíření dobra v Česku a zvyšování důvěry mezi lidmi

» Cena Via Bona za 21 let ocenila filantropické aktivity 127 jednotlivců, kolektivů i firem. Ocenění byli vybráni z 930 nominovaných příběhů.
» Posledních 5 let se cíleně věnujeme také filantropii mladých.
» Díky medializaci v rámci Ceny Via Bona se nominovaným daří lépe získávat finanční prostředky a rozšiřovat dopad jejich činnosti.
» Cena Via Bona je především o lidech, jejich příbězích, emocích a inspiraci.
» Cena Via Bona vyzdvihuje soudržnost, mezilidské vztahy, dobrý život v komunitách, sousedství a lokální filantropii.
» V žebříčku Fóra dárců otištěném v Hospodářských novinách se Nadace Via objevila v žebříčku 25 nejvýznamnějších fondů a nadací v ČR na 16. místě.

Chcete nám pomoci zviditelnit příběhy dobra a šířit tak myšlenku filantropie jako součásti každodenního života?
Darujte nyní
Zajímají Vás další způsoby podpory? Kontaktujte naše oddělení péče o dárce na: fundraising@nadacevia.cz

Pod záštitou

Za finanční podporu v ročníku 2019 děkujeme

Mediální partneři

Děkujeme dalším partnerům ročníku 2019

V Nadaci Via už 20 let usilujeme o to, aby bylo v Česku více lidí, kteří pečují o své okolí a více lidí, kteří darují druhým. Jsme nezávislá česká nadace. Nečerpáme peníze z evropských ani státních fondů, finance získáváme výhradně od individuálních dárců, firem, nadací a z výnosů nadačního jmění.

Cena Via Bona na ViaBlogu

Začíná Měsíc dobročinné závěti

Na 13. září připadá Mezinárodní den závěti, který připomíná možnost věnování peněz, nemovitosti či cenných papírů dobročinné nebo veřejně prospěšné organizaci. Konat dobré skutky totiž lze jak za života, tak […]

Čtěte více ...