Zavet_pomaha
„Pomáhám za života, budu i po něm.“
Cena pro ty, kteří ve své závěti myslí i na dobročinnost

 

Kdo může získat ocenění Závěť pomáhá?

Jedinec, který prostřednictvím své závěti daroval (in memoriam) či v budoucnu (formou příslibu) daruje  na dobrou věc. Hledáme ty, kdo se rozhodli pomoci druhým tímto, u nás stále více rozšířeným, způsobem. Cenu udělujeme ve spolupráci s koalicí Za snadné dárcovství.

Co nás zajímá?

  • Filantropický příběh dárce, který daroval nebo daruje ze závěti
  • Osobní zaujetí a motivace dárce
  • Vztah k místu, kde dárce žije/žil

 

Seznámit se s Pravidly a etickým kodexem Ceny Via Bona můžete zde.


Kontakt: Monika Skopalová, monika.skopalova@nadacevia.cz