Od roku 1998 jsme ocenili již 123 filantropů (jednotlivců i firem) a zviditelnili jejich příběhy dárcovství a dobročinnosti. V letošním roce slaví Cena Via Bona dvacáté narozeniny – pro tuto příležitost vybrala hodnoticí komise z celé dvacetileté historie ocenění 20 filantropických příběhů těch, kteří dlouhodobě mění své okolí k lepšímu. Seznámit se s jejich příběhy můžete ZDE.


INDIVIDUÁLNÍ FILANTROPIE: Cena pro ty, kteří pomáhají svým zápalem, časem, penězi a energií

 • Ocenění pro jednotlivce, kteří věnují finanční prostředky pro dobrou věc nebo pomáhají svým zápalem, časem a životní energií.
 • Na dobročinnost věnují buď významnou částku (nad 100.000 Kč ze soukromých zdrojů), dlouhodobou pravidelnou částku (výše částky není rozhodující), nebo dar nefinanční povahy (např. čas, vědomosti, zkušenosti, know-how, apod.).
 • Na jejich filantropii oceňujeme zejména osobní angažovanost a nasazení, dlouhodobý přínos a prospěšnost dobročinných aktivit. Filantropickou činnost vykonávají ve volném čase – nad rámec své pracovní náplně.


MLADÝ FILANTROP: 
Cena pro mladé filantropy, kteří jdou příkladem

 • Ocenění pro jednotlivce i skupiny aktivních dětí a mladých lidí (třídy, oddíly, volnočasové kroužky, party kamarádů do 26 let), kteří pomáhají druhým a pro dobrou věc věnují vlastní nápady, aktivitu, energii a čas.
 • Na jejich filantropii oceňujeme zejména jejich osobní nasazení, motivaci a vlastní iniciativu.


DOBRÁ FIRMA: 
Cena pro ty, kteří ve svém okolí spojují byznys s dobročinností

 • Ocenění pro malé, střední i velké firmy, jejich pobočky či živnostníky, kteří spojují byznys s dobročinností.
 • Na jejich filantropii oceňujeme zejména prospěšnost, systematičnost a promyšlenost jejich podpory.
 • Kromě finančního dárcovství je pro tyto firmy důležitá i nefinanční podpora, například zapojování zaměstnanců či sdílení zkušeností.


REGIONÁLNÍ FILANTROPIE – CENA ČESKÉ TELEVIZE: Cena pro ty, kteří se dívají a pomáhají kolem sebe

 • Ocenění pro jednotlivce, živnostníky nebo firmy, kteří podporují lokální komunitu (konkrétní obec, region, apod.) v místě, kde působí.
 • Na jejich filantropii oceňujeme zejména jejich spolupráci s místní komunitou a pozitivní dopad jejich podpory na region, ve kterém působí.
 • Jejich finanční nebo jiný způsob podpory je dlouhodobý, udržitelný a inspirativní.

 

Pravidla a etický kodex Ceny Via Bona 2017

 • Finalisty Ceny Via Bona 2017 se mohou stát fyzické osoby i firmy dle charakteristik jednotlivých kategorií (viz výše). Finalisté mohou být zařazeni vždy jen do jedné z kategorií ceny.
 • Finalista musí souhlasit s postupem do veřejné ankety a s pravidly ceny.
 • Partneři a patroni Ceny Via Bona 2017 se nemohou stát finalisty ani oceněnými.
 • Hodnotící komisi tvoří skupina porotců složená ze zástupců odborné veřejnosti, firem, novinářů a neziskových organizací. Každý člen komise jedná zodpovědně, transparentně a nestranně v rámci veřejného zájmu.
 • Nadace Via se zavazuje, že od laureátů Ceny Via Bona 2017 nepřijme žádný dar po dobu jednoho kalendářního roku. Výjimkou je situace, kdy laureátem je již stávající dárce Nadace Via.