Příjem nominací na Cenu Via Bona 2018 byl již uzavřen.
Děkujeme za všechny zaslané příběhy – sešlo se nám krásných 140 nominací!

V těchto týdnech probíhá proces hodnocení a výběr finálových příběhů, které zveřejníme k hlasování. 

 

Cenou Via Bona již více než 20 let vyzdvihujeme inspirativní příběhy dárcovství a dobročinnosti.

Mezi nominovanými filantropy jsou každoročně mecenáši, studenti, zástupci firem i dobrovolníci, jednotlivci, páry, i kolektivy. Jsou to lidé, kteří nezištně pomáhají konkrétním jedincům a místům, podporují různá veřejně prospěšná témata nebo neziskové organizace v oblastech jako jsou místní rozvoj, ekologie, vzdělávání, kultura, zdraví, sociální péče, lidská práva, humanitární a rozvojová pomoc, apod. Jejich příběhy jsou inspirací a důkazem, že filantropem může být každý z nás, bez ohledu na věk a společenské postavení.

(Ohlédnutí za uplynulým ročníkem)

Ústředním motivem Ceny Via Bona 2018 jsou inovace – neobvyklé formy podpory, zapojení moderních technologií do dobročinných aktivit, či prostě jen nové a dosud neznámé počiny.

dots2

Kategorie Ceny Via Bona 2018: 

Srdcar

„Daruji bez peněz“
Cena pro ty, kteří pomáhají svým zápalem, časem a energií.

Mlady_srdcar

„Pomáhám druhým, a je to cool!“
Cena pro mladé, které baví pomáhat

Mecenas

„Svůj úspěch sdílím s druhými“
Cena pro ty, kteří věnují část svého majetku na dobročinnost

Dobra_firma

„Pomáháme ve svém okolí“
Cena pro ty, kteří ve svém okolí spojují byznys s dobročinností

Zavet_pomaha

„Pomáhám za života, budu i po něm.“
Cena pro ty, kteří ve své závěti myslí i na dobročinnost

 

Seznámit se s Pravidly a etickým kodexem Ceny Via Bona 2018 můžete zde.

Manažerka Ceny: Monika Skopalová, tel. 734 257 140, email: monika.skopalova@nadacevia.cz 

Děkujeme, že jste s námi na dobré cestě!  


Pod záštitou:

Hlavní partner Ceny:

Partneři a patroni Ceny:

Věra Výtvarová

Kvido Štěpánek

Hana a Dalimil Dvořákovi

Hlavní mediální partner: 

Mediální partneři: 

Za podporu děkujeme: