banner_VB_home5

dots


Via Bona je ocenění, které každoročně – již devatenáct let – udílí Nadace Via jednotlivcům i firmám za významné a inspirativní počiny v oblasti filantropie.

Cenou Via Bona vyzdvihujeme inspirativní příběhy dárcovství a dobročinnosti a ukazujeme nové filantropické trendy i možné cesty všem současným i potenciálním filantropům. Chceme tímto oceněním poděkovat všem, kteří nezištně pomáhají druhým, věnují svůj čas, energii, peníze či zkušenosti pro dobrou věc – všem, kteří mění své okolí a společnost k lepšímu.

 

Děkujeme všem, kteří s námi sdíleli inspirativní filantropické příběhy!

Do 7. června 2016 bylo možné posílat příběhy letošních nominací. Máme velkou radost z toho, že přišlo celkem 149 inspirativních příběhů těch, kteří pomáhají druhým a mění své okolí k lepšímu. Je to nejvyšší počet nominací  za posledních 5 let. Děkujeme!

Všechny zaslané příběhy během léta posoudí odborná komise, v září proběhne na těchto stránkách hlasování o příběh, který  nejvíce zaujal veřejnost. 19. října Cenu Via Bona slavnostně vyhlásíme.

 

  • kalendar3

  • vv_VB

  • banner_new_slide_VB

  • cenou_VB

Proč filantropie?

Chceme, aby se dobročinnost, štědrost a starost o druhé staly běžnou součástí života lidí v Česku, protože filantropie není jen pro bohaté – filantropem může být každý z nás.  Všichni můžeme přispívat ke zlepšení života ostatních a darovat svůj čas, energii, peníze nebo zkušenosti pro dobrou věc.

Proto otevíráme v Česku cesty k umění darovat a oceňujeme jednotlivce i firmy za jejich filantropické počiny. Pomáháme také dětem a mladým lidem organizovat různé benefiční akce – zveme je k zážitku filantropie už od mládí. Rozvíjíme také online dárcovství a podporujeme neanonymní dárcovství založené na vztahu.

Historie Ceny Via Bona

Nadace Via udělila Cenu Via Bona poprvé v květnu roku 1998 s cílem obnovit zpřetrhanou tradici filantropie v České republice. Zde se můžete seznámit s příběhy oceněných laureátů z minulých let.

minule_rocniky

DĚKUJEME našim partnerům za podporu!


loga_all