Via Bona je ocenění, které každoročně udílí Nadace Via jednotlivcům a firmám za významné počiny v oblasti filantropie.

Cenou Via Bona vyzdvihujeme inspirativní příběhy dárcovství a dobročinnosti a ukazujeme nové trendy i možné cesty všem současným i potenciálním filantropům. Chceme tímto oceněním poděkovat všem, kteří nezištně pomáhají druhým, věnují svůj čas, energii, peníze či zkušenosti pro dobrou věc – všem, kteří mění své okolí a společnost k lepšímu.

V letošním roce oslaví Cena Via Bona 20. výročí. První cenu udělila Nadace Via již v roce 1998 – v prvním roce svého založení – a proto i slavnostní galavečer 23. května 2017 bude součástí dalších eventů letošního narozeninového roku. Současně bude ohlédnutím za vývojem filantropie v Čechách v porevoluční historii.

Zde budeme průběžně uvádět nejnovější aktuality a články a nově nás můžete sledovat na Facebooku a Youtube.

Vše o Ceně Via Bona 2016 se dozvíte pod tímto odkazem.

Proč filantropie?

Chceme, aby se dobročinnost, štědrost a starost o druhé staly běžnou součástí života lidí v Česku, protože filantropie není jen pro bohaté – filantropem může být každý z nás.  Všichni můžeme přispívat ke zlepšení života ostatních a darovat svůj čas, energii, peníze nebo zkušenosti pro dobrou věc.

Proto otevíráme v Česku cesty k umění darovat a oceňujeme jednotlivce i firmy za jejich filantropické počiny. Vydáváme také časopis Umění darovat na podporu české filantropie. V programu Dobro-druzi pomáháme dětem a mladým lidem organizovat různé benefiční akce – zveme je k zážitku filantropie už od mládí. Rozvíjíme také online dárcovství a podporujeme neanonymní dárcovství založené na vztahu.

Historie Ceny Via Bona

Nadace Via udělila Cenu Via Bona poprvé v květnu roku 1998 s cílem obnovit zpřetrhanou tradici filantropie v České republice.

Zde se můžete seznámit s příběhy oceněných laureátů z minulých let.