O Nadaci Via

Co dělámeDůležité kontaktyPro médiaLidé v nadaciSprávní a dozorčí rada
Naši dárciLoga ke staženíVýroční zprávy a audit Statut a grantová pravidla

Co děláme

Jsme nezávislá nadace, která rozvíjí komunitní život a filantropii v Česku. Podporujeme lidi, kteří společně pečují o své okolí a kteří darují druhým. Nabízíme grantové programy pro aktivní děti i dospělé a provozujeme platformu pro online dárcovství. Prostředky na svoji činnost nečerpáme ze státních zdrojů, ale výhradně od soukromých dárců.
Za 23 let existence jsme podpořili více než 5 500 projektů v pětině všech obcí Česka. 388,5 milionů Kč jsme investovali do komunitních a filantropických projektů a iniciativ lidí s dobrými nápady a více než půl miliardy jsme zprostředkovali stovkám neziskových organizací díky Darujme.cz.
Během koronakrize jsme ve spolupráci s našimi partnery a dárci podpořili desítky organizací, sociálních podniků a nápadů, které řeší krizi v daném místě. Pomohli jsme zrealizovat benefiční koncerty a uspořádat několik firemních online sbírek na řešení dopadů covidu. Prostřednictvím Darujme.cz jsme v krizovém roce 2020 zprostředkovali neziskovkám 232 milionů Kč a nadále poskytujeme fundraisingové konzultace neziskovkám a nemocnicím zdarma.

Důležité kontakty

Adresa
Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Kdy nás zastihnete
Po – Pá 8:30 – 17:00
tel.: mobil: 608 538 083
e-mail: via@nadacevia.cz
www.nadacevia.cz
Běžný účet číslo: 705705705/0600 vedený u MONETA Money Bank, a. s.
IČ: 67 36 01 14, DIČ: CZ 67 36 01 14
Nadace Via je zapsána v nadačním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 395.
Číslo datové schránky: rehhukq

Pro média

 
Chcete vědět více o tom, co děláme?
Hledáte zajímavé příběhy, které mění Česko k lepšímu? Kontaktujte nás!
Hana Sedláková
Manažerka komunikace a PR
hana.sedlakova@nadacevia.cz
Tel: 728 831 679
 
(v týdnu od 19. do 25. 7. kontaktujte prosím ředitele organizace Zdeňka Mihalca na tel.: 739 681 824 )
 
Monika Skopalová
Online komunikace
monika.skopalova@nadacevia.cz
Tel: 608 365 822 

Lidé v nadaci

Zdeněk Mihalco
výkonný ředitel
Má na starosti hlavně strategické řízení nadace, spolupráci se členy správní a dozorčí rady a péči o rozvoj vztahů s klíčovými dárci. Zajišťuje supervizi několika nadačních programů a podílí se na finančním řízení.
zdenek.mihalco@nadacevia.cz

Michaela Rázgová
programová ředitelka
Vede programové oddělení, podílí se na vedení v senior management týmu a usnadňuje spolupráci programového týmu s dalšími odděleními nadace.
michaela.razgova@nadacevia.cz

Lukáš Hejna
ředitel fundraisingu
Vede fundraisingový tým a stará se o zajištění financí, podílí se na vedení organizace.
lukas.hejna@nadacevia.cz
PROGRAMOVÉ ODDĚLENÍ
Štěpán Drahokoupil
Má na starosti projekt Nebojme se komunální politiky
stepan.drahokoupil@nadacevia.cz

Tel: 775 671 625

Klára Dušková
Má na starosti program Dobro-druzi a Živá komunita
klara.duskova@nadacevia.cz

Tel: 775 221 412

Radka Hálová
Má na starosti Darujme.cz
radka.halova@nadacevia.cz

Tel: 725 349 090

Vendula Humlová
Má na starosti program Dobrodruzi a Živá komunita
vendula.humlova@nadacevia.cz

Tel.: 739 320 295

Adéla Jungová (na mateřské dovolené)
Má na starosti program Dobrodruzi a Živá komunita
adela.jungova@nadacevia.cz

Tel.: 773 122 822

Markéta Kunešová
Má na starosti komunitní programy
marketa.kunesova@nadacevia.cz

Tel.: 777 929 090

Helen Lenda
Má na starost program Community alphabet a Místo, kde žijeme
helen.lenda@nadacevia.cz
Petra Lysá
Má na starost Darujme.cz
petra.lysa@nadacevia.cz

Tel.: 606 924 939

 

Tereza Mádlová
Má na starosti projekt Nebojme se komunální politiky a Dobrodruzi
tereza.madlova@nadacevia.cz

Tel.: 604 848 069

Iva Maráková
Má na starosti Partnerské projekty
iva.marakova@nadacevia.cz

Tel.: 734 322 324

Helena Masníková
Má na starosti program Živá komunita
helena.masnikova@nadacevia.cz

Tel.: 739 648 679

Vladimír Mikeš
Má na starosti program Živá komunita (rychlé granty) a Místo, kde žijeme
vladimir.mikes@nadacevia.cz

Tel.: 732 983 118

Kateřina Mlynářová
Má na starosti Cenu Via Bona a projekt Umění darovat
katerina.mlynarova@nadacevia.cz

Tel.: 774 204 140

Daniela Moricová
Programová koordinátorka. Má na starosti partnerské projekty
daniela.moricova@nadacevia.cz

Tel.: 777 221 643

Anna Pedretti
Má na starosti Partnerské projekty
anna.pedretti@nadacevia.cz

Tel.: 737 420 288

Adéla Vojáčková
Má na starosti Darujme.cz
adela.vojackova@nadacevia.cz
Tel.: 608 168 864
Petra Vymětalíková
Má na starosti program Místo, kde žijeme a Živá komunita
petra.vymetalikova@nadacevia.cz

Tel.: 777 715 454

Mirka Vytrhlíková
Má na starosti komunikaci Darujme.cz
mirka.horakova@nadacevia.cz

Tel.: 736 639 096 

FUNDRAISING
Jiří Bárta
Vede kampaň za navýšení nadačního jmění
jiri.barta@nadacevia.cz
Lukáš Hejna
Vede fundraisingové oddělení
lukas.hejna@nadacevia.cz
Tel: 724 767 426
Nela Šandová
Fundraiserka. Má na starosti péči o dárce
nela.sandova@nadacevia.cz
Tel. 732 877 843
Eliška Zelendová
Fundraiserka. Má na starosti péči o dárce
eliska.zelendova@nadacevia.cz
Tel. 704 112 852
Tereza Herdová
Fundraiserka. Má na starosti péči o dárce
tereza.herdova@nadacevia.cz
Tel: 732 389 763
Helen Lenda
Fundraiserka
helen.lenda@nadacevia.cz
Michaela Mikulecká
Fundraiserka. Má na starosti péči o dárce a  organizaci Dobročinné aukce
michaela.mikulecka@nadacevia.cz
Tel: 739 479 029
KANCELÁŘ
Petra Rybářová
Koordinátorka. Má na starosti hladký chod kanceláře
petra.rybarova@nadacevia.cz
Tel.: 608 538 083
FINANCE
Kateřina Dvořáková
Má na starosti finance
katerina.dvorakova@nadacevia.cz
Olga Záhorbenská
Má na starosti finance
olina.zahorbenska@nadacevia.cz

Správní a dozorčí rada

SPRÁVNÍ RADA
Fojtík2-150x150
David Fojtík (předseda správní rady)
humancraft
Michal Valenčík
Global Payments
David Neveselý
právní kancelář Havel & Partners
Marek Šálek
Magazín Reportér
DOZORČÍ RADA
Lucie Andreisová
Tesco Czech Republic
Eva Barabasová
Česká národní banka
Gabriela Ivanco
Mazars

Děkujeme našim významným dárcům

Činnost naší nadace by se neobešla bez řady podporovatelů: firem i individuálních dárců. Jsou jich stovky. Níže najdete ty nejvýznamnější z nich – ty, kteří nám poskytli v posledních dvou letech nejvíce prostředků. Všem mockrát děkujeme.

Hana a Dalimil Dvořákovi

Sofie Sarras a Libor Malý

Martin Kulík

Danka a Martin Kúšikovi

Martin Ducháček

Sanjiv Suri a 

Veronika a Libor Winklerovi

Jarmila a Pavel Baudišovi

Ivana a Tomáš Janečkovi

Václav Dejčmar

Silke a Jaroslav Horákovi

Jan Barta

Jan Řežáb

Hana Hradská a Martin Vohánka

Ondřej Fryc

Martin Moravec

David Fojtík

Ondřej Bartoš

Ladislav Dědeček

Jana a František Dostálkovi

Ondřej Popelka

Simona Kijonková

Gabriela Lachoutová

Tomáš Čupr 

Tomáš Salomon

J.R. Marcel Smith

Josef Koller

Věra Výtvarová

Děkujeme našim dalším dárcům a partnerům

Tomáš Krsička

Grischa Kahlen

Dalibor Pech

Karel Němeček

Dominik Berdych

Martin Žufánek

Daniel Morávek

Gabriela Ivanco

Jiří Hub

Lenka a Robert Schönfeldovi  

Immo Future 6 – Crossing Point Smíchov, s.r.o.

Václav Havlíček

David Neveselý

Petr Laštovka

Milan Kratina

Martin Janoušek

Martin Vajda

Ladislav Hlavatý

František Moravec

Jan Spáčil

Rony Plesl

Radek Musil

Filip Kořínek

Tomáš Kratochvíl

Darina Farkašová

Jiří Stržínek

Markéta Rysová

Dárci do nadačního jmění

CS Mott Foundation
Czechoslovak Models s.r.o.
Benson Oak, s.r.o.
European Leadership&Academic Institute
Emun Partners a.s.
Hobra – Školník s.r.o.
Isolit-Bravo s.r.o.
Klimak s.r.o.
motejlek.com, s.r.o.
Plastika a.s.
Red Cap s.r.o.
Way of the Samurai s.r.o.
Yechiel Bar-Chaim
Tomáš Absolon
Jiří a Alena Bártovi
Pavel a Jarmila Baudišovi
Hana Blovská
Martina Břeňová
Václav Dejčmar
Gabriel Eichler
Daniel Fiřt a Michaela Pfeiferová
David Fojtík
Vladimíra Glatzová
Táňa a Ladislav Hlavatí
Jan Holásek
Vít Horáček
Silke a Jaroslav Horákovi
Martin Jahn
Karel Janeček
Václav Jára
Jiří Juchelka
Martin Kempa
Martin Kúšik
Šimon Lukašík
Libor Malý
Martina a Ladislav Mazancovi
Lenka Mrázová
Michal Nosek
Václav Pavelka
Danica Siváková
Dita Stejskalová
Sanjiv Suri
Jan Svěrák
Jan Sýkora
Marek a Daniela Šálkovi
Jan Školník
Rudolf Školník
Jan Troníček
Helena Vágnerová
Milan Vašina
Libor a Veronika Winklerovi
Lubor Žalman

Zvláštní poděkování

Naďa Bednárová

Pavel Fuksa

Dražitelé Dobročinné aukce 2019

ARTHOUSE HEJTMÁNEK galerie a aukční dům s.r.o.
Asseco Solutions, a.s.
Jan Barta
Jiří Bárta
Alena Bártová
Jarmila a Pavel Baudišovi
Filip Bělák
Michaela Cittadini
Clareo a.s.
David Cysař
Matěj Čemus
Česká spořitelna, a.s.
Český národní podnik s.r.o.
Ladislav Dědeček
Václav Dejčmar
Dušan Drechsler
Hana a Dalimil Dvořákovi
EMUN PARTNERS family office, a.s.
David Fojtík
Eva Friedová
Michal Hanus
Jana Havlenová
Václav Havlíček
Denisa Havrdová
Lukáš Hejna
Tomáš Hejna
Marek Hilšer
Ladislav Hlavatý
Jan Holásek
Silke a Jaroslav Horákovi
Irena Hrnčířová
Jiří Hub
Ing. Petr Koukal
Gabriela Ivanco
Petr Jakeš
Radek Jaroš
Anna Kačabová
Grischa Kahlen
Petr Koukal
Daniela Kozáková
Markéta Krausová
Jan Kroupa
Tomáš Krsička
Štěpán Lacina
Gabriela Lachoutová
LANDMARK PROFIT s.r.o.
Šárka Laštovková
Marie Mališková
Zdeněk Mihalco
MIND s.r.o.
Daniel Morávek
Lenka Mrázová
Native PR s.r.o.
Milan Novák
Ondřej Novák
Ivan Pavlíček
Ondřej Popelka
Jana Procházková
Štěpán Rázga
Resort Boží Oko, s.r.o.
Jan Řežáb
Tomáš Salomon
Sofie Sarras a Libor Malý
Tomáš Sekerka
Petr Sokol
Vladimír Stratil
Tomáš Strnad
Helena Svárovská
Petr Svoboda
Petr Ševid
Jan Školník
Georgi Štilijanov
Alena Větrovcová
Denisa Višňovská
Martin Všechovský
Radana a Jiří Waldovi
Veronika a Libor Winklerovi
Zbyšek Záliš
ŽUFÁNEK s.r.o.

Naše velké díky patří i všem pravidelným dárcům, dobrovolníkům, účastníkům benefiční večeře, dárcům položek do Dobročinné aukce, aukčním partnerům a dražitelům, dárcům pro bono služeb a všem ostatním příznivcům, bez jejichž pomoci bychom nemohli dělat to, co děláme, tedy měnit Česko k lepšímu. Děkujeme.

Přehled všech dárců za jednotlivé roky najdete v našich výročních zprávách.

Loga ke stažení

Zde si můžete stáhnout Logo Nadace Via
Tady si můžete stáhnout grafický manuál, jak s logem pracovat

Výroční zprávy

Níže najdete naše výroční zprávy z posledních let.
Najdete v nich informace o našich programech i výdajích.
AUDIT 2019
AUDIT 2018
AUDIT 2017
AUDIT 2016
AUDIT 2015
AUDIT 2014
AUDIT 2013
AUDIT 2012
AUDIT 2011
AUDIT 2010
AUDIT 2009
AUDIT 2008
AUDIT 2007
AUDIT 2006
AUDIT 2005
AUDIT 2004
AUDIT 2003
AUDIT 2002

Statut a grantová pravidla

Statut nadace a grantová pravidla si můžete stáhnout níže.
STATUT NADACE VIA

Ke stažení – Statut Nadace Via (formát pdf)

OBECNÁ GRANTOVÁ PRAVIDLA

Ke stažení – Obecná grantová pravidla (v pdf)