Co dělámeDůležité kontaktyPro médiaLidé v nadaciSprávní a dozorčí rada
Naši dárciLoga ke staženíVýroční zprávy a audit Statut a grantová pravidla

Co děláme

NAŠE POSLÁNÍ
Otevíráme cesty k umění žít spolu a umění darovat.
UMĚNÍ ŽÍT SPOLU
Rozvíjíme komunitní život. Podporujeme ty, kteří zlepšují život ve svém okolí. Proměňují veřejná prostranství, obnovují drobné památky, oživují veřejný prostor českých měst či organizují sousedské slavnosti. Učí se tím pečovat o společný prostor, spolupracovat a zlepšují vzájemné vztahy. Podporujeme je granty, konzultacemi na míru a vzděláváním. Tyto skupiny lidí vyhledáváme, provázíme a vzájemně propojujeme.
UMĚNÍ DAROVAT
Rozvíjíme filantropii. Usilujeme o to, aby se darování, dobročinnost, štědrost a starost o druhé staly běžnou součástí života lidí v Česku. Snažíme se šířit povědomí o filantropii a oceňujeme jednotlivce i firmy za jejich filantropické počiny. Dětem a studentům pomáháme organizovat benefiční akce – vedeme je k filantropii už od mládí. Rozvíjíme též online dárcovství v Česku.
NAŠE VIZE
Naší vizí je společnost, kde většina lidí jedná svobodně a odvážně, přijímá odpovědnost za sebe a za své okolí, a kde je darování běžnou součástí života.
O NÁS
Jsme nezávislá česká nadace. Nečerpáme peníze z evropských ani státních fondů, ale prostředky získáváme výhradně od individuálních dárců, firem, nadací a z výnosů nadačního jmění. Náš tým tvoří 20 zaměstnanců. Vznikli jsme v roce 1997, kdy jsme navázali na činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society. Od té doby jsme podpořili takřka 4000 projektů. Od roku 2005 doplňují činnost Nadace Via její sesterské organizace – Friends of Via v Pittsburghu a Sdružení Via a Nadační fond Via Clarita v Praze.
 
Přečtěte si: Deset příběhů, které ukazují, jak pomáhá Nadace Via


Důležité kontakty

Od 1.7.2016 nás najdete na adrese Dělnická 1324/9, 170 00 Praha 7 – Holešovice.
Kdy nás zastihnete
Po – Pá 8:30 – 17:00
tel.: mobil: 608 538 083
e-mail: via@nadacevia.cz
www.nadacevia.cz
Běžný účet číslo: 705705705/0600 vedený u MONETA Money Bank, a. s.
IČ: 67 36 01 14, DIČ: CZ 67 36 01 14
Nadace Via je zapsána v nadačním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 395.
Číslo datové schránky: rehhukq

Pro média

Chcete vědět více o tom, co děláme?
Hledáte zajímavé příběhy, které mění Česko k lepšímu?
Kontaktujte Moniku Skopalovou: monika.skopalova@nadacevia.cz / Tel.: 734 257 140

Lidé v nadaci

jiribarta

Jiří Bárta
výkonný ředitel
Má na starosti hlavně strategické řízení nadace, spolupráci se členy správní a dozorčí rady a péči o rozvoj vztahů s klíčovými dárci. Zajišťuje supervizi několika nadačních programů a podílí se na finančním řízení.
jiri.barta@nadacevia.cz

jiribarta

Zdeněk Mihalco
programový ředitel
Vede programové oddělení, podílí se na vedení v senior management týmu a usnadňuje spolupráci programového týmu s dalšími odděleními nadace.
zdenek.mihalco@nadacevia.cz

lukashejna

Lukáš Hejna
ředitel fundraisingu
Vede fundraisingový tým a stará se o zajištění financí, podílí se na vedení organizace.
lukas.hejna@nadacevia.cz

andreavaclavikova1

Alexandra Václavíková
finanční ředitelka
Podílí se s ředitelem nadace na finančním řízení. Vede tým lidí, kteří zajišťují finanční chod nadace a hladký provoz kanceláře.
alexandra.vaclavikova@nadacevia.cz

Radka Bystřická
ředitelka Sdružení Via
Je vedoucí sesterské organizace Sdružení Via, která svými programy přináší technickou podporu českým neziskovým organizacím.
radka.bystricka@sdruzenivia.cz
Programové oddělení
Pavla Jenková
Vede program Místo, kde žijeme.
pavla.jenkova@nadacevia.cz
Tel.: 732 862 903
Vladimír Mikeš
Má na starosti programy Rychlé granty a Místo, kde žijeme.
vladimir.mikes@nadacevia.cz
Tel.: 732 983 118
Petra Nová
Vede program ViabilityNet 3.0.
petra.nova@nadacevia.cz
Tel.: 732 389 770
Monika Novosádová
Má na starosti programy ViabilityNet 3.0 .
monika.novosadova@nadacevia.cz
Tel.: 604 612 817
Monika Skopalová
Má na starosti organizaci Ceny Via Bona.
monika.skopalova@nadacevia.cz
Tel.: 734 257 140
Daniela Moricová
Programová koordinátorka.
daniela.moricova@nadacevia.cz
Tel.: 777 221 643
Kamila Kovačíková
Má na starosti program Živá komunita.
kamila.kovacikova@nadacevia.cz
Tel.: 777 715 454
Michaela Rázgová
Má na starosti program Živá komunita.
michaela.razgova@nadacevia.cz
Tel.: 777 351 826
Adéla Vojáčková
Má na starosti program Cena Via Bona.
adela.vojackova@nadacevia.cz
Kristina Papoušková
Vede program Dobro-druzi, Cena Via Bona a má na starosti časopis Umění Darovat.
kristina.papouskova@nadacevia.cz
Tel.: 721 833 979
Adéla Jungová
Má na starosti program Živá komunita.
adela.jungova@nadacevia.cz
Tel. 773 122 822
Kateřina Hrádková
Má na starosti partnerské projekty.
katerina.hradkova@nadacevia.cz
FUNDRAISING
Lukáš Hejna
Vede fundraisingové oddělení.
lukas.hejna@nadacevia.cz
Tel: 724 767 426
Jana Horáková
Fundraiserka. Má na starosti péči o dárce.
jana.horakova@nadacevia.cz
Tel: 608 181 161
Tereza Herdová
Fundraiserka. Má na starosti péči dárce.
tereza.herdova@nadacevia.cz
Tel: 732 389 763
Nela Šandová
Fundraiserka. Má na starosti péči o dárce.
nela.sandova@nadacevia.cz
Tel.  732 877 843
Helen Lenda
Fundraiserka. Má na starosti péči o dárce.
helen.lenda@nadacevia.cz
Martina Vaňková
Online fundraising a peer2peer výzvy.
martina.vankova@nadacevia.cz
Tel: 734 871 843
Michaela Kreuterová
Fundraiserka. Má na starosti péči o dárce.
michaela.kreuterova@nadacevia.cz
Tel.  774 583 585
KANCELÁŘ
Michaela Mikulecká
Vedoucí kanceláře a má na starosti organizaci Dobročinné aukce
michaela.mikulecka@nadacevia.cz
Tel.: 739 479 029
FINANCE
Olga Záhorbenská
Má na starosti finance.
olina.zahorbenska@nadacevia.cz

Správní a dozorčí rada

SPRÁVNÍ RADA
DOZORČÍ RADA
Fojtík2-150x150
David Fojtík
předseda správní rady
InnoCrystal
Marina Votrubová
UniCredit Bank
Václav Šrámek
daňový poradce
Ladislav Hlavatý
ČVUT in Prague
Marek Šálek
Magazín Reportér
Michal Valenčík
Česká spořitelna
Eva Barabasová
poradce a mentor
Gabriela Ivanco
daňová poradkyně

Děkujeme našim významným dárcům

Činnost naší nadace by se neobešla bez řady podporovatelů: firem i individuálních dárců. Jsou jich stovky. Níže najdete ty nejvýznamnější z nich – ty, kteří nám poskytli v posledních třech letech nejvíce prostředků. Všem mockrát děkujeme.

Zde najdete přehled našich dárců

Loga ke stažení

Zde si můžete stáhnout Logo Nadace Via
Tady si můžete stáhnout grafický manuál, jak s logem pracovat

Výroční zprávy

Níže najdete naše výroční zprávy z posledních let.
Najdete v nich informace o našich programech i výdajích.

AUDIT 2017
AUDIT 2016
AUDIT 2015
AUDIT 2014
AUDIT 2013
AUDIT 2012
AUDIT 2011
AUDIT 2010
AUDIT 2009
AUDIT 2008
 
 
AUDIT 2007
AUDIT 2006
AUDIT 2005
AUDIT 2004
AUDIT 2003
AUDIT 2002

Statut a grantová pravidla

Statut nadace a grantová pravidla si můžete stáhnout níže.
STATUT NADACE VIA

Ke stažení – Statut Nadace Via (formát pdf)

OBECNÁ GRANTOVÁ PRAVIDLA

Ke stažení – Obecná grantová pravidla (v pdf)