Co dělámeDůležité kontaktyPro médiaLidé v nadaciSprávní a dozorčí rada
Naši dárciLoga ke staženíVýroční zprávy a audit Statut a grantová pravidla

Co děláme

NAŠE POSLÁNÍ
Otevíráme cesty k umění žít spolu a umění darovat.
UMĚNÍ ŽÍT SPOLU
Rozvíjíme komunitní život. Podporujeme ty, kteří zlepšují život ve svém okolí. Proměňují veřejná prostranství, obnovují drobné památky, oživují veřejný prostor českých měst či organizují sousedské slavnosti. Učí se tím pečovat o společný prostor, spolupracovat a zlepšují vzájemné vztahy. Podporujeme je granty, konzultacemi na míru a vzděláváním. Tyto skupiny lidí vyhledáváme, provázíme a vzájemně propojujeme.
UMĚNÍ DAROVAT
Rozvíjíme filantropii. Usilujeme o to, aby se darování, dobročinnost, štědrost a starost o druhé staly běžnou součástí života lidí v Česku. Snažíme se šířit povědomí o filantropii a oceňujeme jednotlivce i firmy za jejich filantropické počiny. Dětem a studentům pomáháme organizovat benefiční akce – vedeme je k filantropii už od mládí. Rozvíjíme též online dárcovství v Česku.
NAŠE VIZE
Naší vizí je společnost, kde většina lidí jedná svobodně a odvážně, přijímá odpovědnost za sebe a za své okolí, a kde je darování běžnou součástí života.
O NÁS
Jsme nezávislá česká nadace. Nečerpáme peníze z evropských ani státních fondů, ale prostředky získáváme výhradně od individuálních dárců, firem, nadací a z výnosů nadačního jmění. Náš tým tvoří 20 zaměstnanců. Vznikli jsme v roce 1997, kdy jsme navázali na činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society. Od té doby jsme podpořili takřka 4000 projektů. Od roku 2005 doplňují činnost Nadace Via její sesterské organizace – Friends of Via v Pittsburghu a Sdružení Via a Nadační fond Via Clarita v Praze.
Přečtěte si: Deset příběhů, které ukazují, jak pomáhá Nadace Via


Důležité kontakty

Adresa
Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Kdy nás zastihnete
Po – Pá 8:30 – 17:00
tel.: mobil: 608 538 083
e-mail: via@nadacevia.cz
www.nadacevia.cz
Běžný účet číslo: 705705705/0600 vedený u MONETA Money Bank, a. s.
IČ: 67 36 01 14, DIČ: CZ 67 36 01 14
Nadace Via je zapsána v nadačním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 395.
Číslo datové schránky: rehhukq

Pro média

 
Chcete vědět více o tom, co děláme?
Hledáte zajímavé příběhy, které mění Česko k lepšímu? Kontaktujte nás!
Hana Sedláková
Manažerka komunikace a PR
hana.sedlakova@nadacevia.cz
Tel: 728 831 679
 
Monika Skopalová
Online komunikace
monika.skopalova@nadacevia.cz
Tel: 608 365 822

 


Lidé v nadaci

Zdeněk Mihalco
výkonný ředitel
Má na starosti hlavně strategické řízení nadace, spolupráci se členy správní a dozorčí rady a péči o rozvoj vztahů s klíčovými dárci. Zajišťuje supervizi několika nadačních programů a podílí se na finančním řízení.
zdenek.mihalco@nadacevia.cz

Michaela Rázgová
programová ředitelka
Vede programové oddělení, podílí se na vedení v senior management týmu a usnadňuje spolupráci programového týmu s dalšími odděleními nadace.
michaela.razgova@nadacevia.cz

Lukáš Hejna
ředitel fundraisingu
Vede fundraisingový tým a stará se o zajištění financí, podílí se na vedení organizace.
lukas.hejna@nadacevia.cz

 

 

 

 

Alexandra Václavíková
finanční ředitelka
Podílí se s ředitelem nadace na finančním řízení. Vede tým lidí, kteří zajišťují finanční chod nadace a hladký provoz kanceláře.
alexandra.vaclavikova@nadacevia.cz

Radka Bystřická
ředitelka Sdružení Via
Je vedoucí sesterské organizace Sdružení Via, která svými programy přináší technickou podporu českým neziskovým organizacím.
radka.bystricka@sdruzenivia.cz
PROGRAMOVÉ ODDĚLENÍ
Štěpán Drahokoupil
Má na starosti projekt Nebojme se komunální politiky
stepan.drahokoupil@nadacevia.cz

Tel: 775 671 625

Jana Horáková
Má na starosti Partnerské projekty
jana.horakova@nadacevia.cz

Tel: 608 181 161

Vendula Humlová
Má na starosti program Živá komunita
vendula.humlova@nadacevia.cz
Tel.: 739 320 295
Adéla Jungová
Má na starosti program Dobrodruzi a Živá komunita
adela.jungova@nadacevia.cz
Tel.: 773 122 822
Markéta Kunešová
Má na starosti program Místo, kde žijeme 
marketa.kunesova@nadacevia.cz
Tel.: 777 929 090
Helen Lenda
Odborný garant. Zabývá se měřením dopadu
helen.lenda@nadacevia.cz
Iva Maráková
Má na starosti Partnerské projekty
iva.marakova@nadacevia.cz

Tel.: 734 322 324

 
Kateřina Mlynářová
Programová realizátorka. Má na starosti Cenu Via Bona
katerina.mlynarova@nadacevia.cz

Tel.: 774 204 140

Kristina Papoušková
Má na starosti časopis Umění Darovat a program Dobrodruzi
kristina.papouskova@nadacevia.cz

Tel.: 721 833 979

Helena Masníková
Má na starosti program Dobrodruzi a Živá komunita
helena.masnikova@nadacevia.cz

Tel.: 739 648 679

 
Daniela Moricová
Programová koordinátorka. Má na starosti partnerské projekty
daniela.moricova@nadacevia.cz

Tel.: 777 221 643

Adéla Vojáčková
Má na starosti Darujme.cz
adela.vojackova@nadacevia.cz
Tel.: 608 168 864
Vladimír Mikeš
Má na starosti program Živá komunita a obzvlášť rychlé granty
vladimir.mikes@nadacevia.cz

Tel.: 732 983 118

Petra Nová
Má na starosti program Místo, kde žijeme a Živá komunita
petra.nova@nadacevia.cz

Tel.: 777 715 454

FUNDRAISING
Jiří Bárta
Vede kampaň za navýšení nadačního jmění
jiri.barta@nadacevia.cz

 

Lukáš Hejna
Vede fundraisingové oddělení
lukas.hejna@nadacevia.cz
Tel: 724 767 426
Nela Šandová
Fundraiserka. Má na starosti péči o dárce
nela.sandova@nadacevia.cz
Tel. 732 877 843
Eliška Zelendová
Fundraiserka. Má na starosti péči o dárce
eliska.zelendova@nadacevia.cz
Tel. 704 112 852
Tereza Herdová
Fundraiserka. Má na starosti péči o dárce
tereza.herdova@nadacevia.cz
Tel: 732 389 763
Helen Lenda
Fundraiserka
helen.lenda@nadacevia.cz
Michaela Mikulecká
Fundraiserka. Má na starosti péči o dárce a  organizaci Dobročinné aukce
michaela.mikulecka@nadacevia.cz
Tel: 739 479 029
KANCELÁŘ
Petra Rybářová
Koordinátorka. Má na starosti hladký chod kanceláře
petra.rybarova@nadacevia.cz
Tel.: 608 538 083
FINANCE
Olga Záhorbenská
Má na starosti finance
olina.zahorbenska@nadacevia.cz

Správní a dozorčí rada

SPRÁVNÍ RADA
Fojtík2-150x150
David Fojtík (předseda správní rady)
DEVELOR Czech
Ladislav Hlavatý (místopředseda správní rady)  Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT
Michal Valenčík
Global Payments
David Neveselý
právní kancelář Havel & Partners
Marek Šálek
Magazín Reportér
DOZORČÍ RADA
Lucie Andreisová
Tesco Czech Republic
Eva Barabasová
Česká národní banka
Gabriela Ivanco
Mazars

Děkujeme našim významným dárcům

Činnost naší nadace by se neobešla bez řady podporovatelů: firem i individuálních dárců. Jsou jich stovky. Níže najdete ty nejvýznamnější z nich – ty, kteří nám poskytli v posledních třech letech nejvíce prostředků. Všem mockrát děkujeme.

Hana a Dalimil Dvořákovi

Hamer Foundation

Martin Kulík

Martin Kúšik

Libor Malý

Martin Ducháček

Silke a Jaroslav Horákovi

Veronika a Libor Winklerovi

Martin Vohánka a Hana Hradská

Václav Dejčmar

Sanjiv Suri

Věra Výtvarová

Ivana a Tomáš Janečkovi

Jarmila a Pavel Baudišovi

Ondřej Fryc

J. R. Marcel Smith

František a Jana Dostálkovi

Děkujeme našim dalším dárcům a partnerům

Rebecca Mauch

Kvido Štěpánek

Dalibor Pech

David Fojtík

Trade Goal, a.s.

Dárci do nadačního jmění

CS Mott Foundation
Czechoslovak Models s.r.o.
Benson Oak, s.r.o.
European Leadership&Academic Institute
Emun Partners a.s.
Hobra – Školník s.r.o.
Isolit-Bravo s.r.o.
Klimak s.r.o.
motejlek.com, s.r.o.
Plastika a.s.
Red Cap s.r.o.
Way of the Samurai s.r.o.
Tomáš Absolon
Jiří a Alena Bártovi
Pavel a Jarmila Baudišovi
Hana Blovská
Martina Břeňová
Václav Dejčmar
Gabriel Eichler
Daniel Fiřt a Michaela Pfeiferová
David Fojtík
Vladimíra Glatzová
Táňa a Ladislav Hlavatí
Jan Holásek
Vít Horáček
Silke a Jaroslav Horákovi
Martin Jahn
Karel Janeček
Václav Jára
Jiří Juchelka
Martin Kempa
Martin Kúšik
Šimon Lukašík
Libor Malý
Martina a Ladislav Mazancovi
Lenka Mrázová
Michal Nosek
Václav Pavelka
Danica Siváková
Dita Stejskalová
Sanjiv Suri
Jan Svěrák
Jan Sýkora
Marek a Daniela Šálkovi
Jan Školník
Rudolf Školník
Jan Troníček
Helena Vágnerová
Milan Vašina
Libor a Veronika Winklerovi
Lubor Žalman

Zvláštní poděkování

Naďa Bednárová

Pavel Fuksa

Dražitelé Dobročinné aukce 2018

Jaroslav Aujezdský
Aleš Barabas
Jan Barta
Alena Bártová
Pavel Baudiš
BAUHANZ, spol. s r.o.
Bistro8 s.r.o.
Robert Čásenský
Ladislav Dědeček
Václav Dejčmar
Tomáš Doležal
Dušan Drechsler
Joachim Dvořák
Hana Dvořáková
David Fojtík
Ondřej Havlena
Marek Hilšer
Ladislav Hlavatý
Jaroslav Horák
Lucie Hošková
Irena Hrnčířová
Jiří Hub
Jaroslav Chmela
Insight Home, a.s.
Gabriela Ivanco
Milan Jasný
Grischa Kahlen
Soňa Karbanová
Josef Koller
Petr Koukal
KRAKONOŠOVO s.r.o.
Tomáš Krsička
František Kšána
Gabriela Lachoutová
Petr Laštovka
Šárka Laštovková
LoFi clothin s.r.o.
Libor Malý
Taťána Martincová
Simona Martínková
Lenka Mrázová
Native PR s. r. o.
Karel Němeček
David Neveselý
Lukáš Novák
Oční ordinace MUDr. Eva Friedová s.r.o.
Lucie Pavlásková
Ivan Pavlíček
Michaela Pfeiferová
PILBEAM s.r.o.
Ondřej Popelka
PROXY – FINANCE a.s.
Štěpán Rázga
Michal Rejzek
RONYPLESL s.r.o.
Jan Řežáb
Helena Svárovská
Petr Svoboda
Petr Jindřich Syrovátko
Petr Šimůnek
Zuzana Šrejberová
Georgi Štilijanov
Jan Troníček
Martin Vajda
Monika Vneková
Martin Vohánka
Radana a Jiří Waldovi
Westbourne Company s.r.o.
Libor Winkler
Lešek Wronka

Ambasadoři dárcovských výzev

4Géčka
Petr Adamec
Jiří Bárta
Ladislav Blažek
Veronika Blažková
David Bureš
Radka Bystřická
City Tým
Mirek Čepický
Robin Čumpelík
Michal Dolejš
Magdalena Doubnerová
Daniel Fiřt
David Fojtík
Petra Fronková
Petra Gazdíková
Katarína Hánělová
Jana a Ondra Havlenovi
Ladislav Hlavatý
Jirka Holub
Palo Hrica
Tomáš Hulek
Josef Chlachula
Petr Janiš

Kristýna Janská
Pavla Jenková
Jan Klouda
Andrea Knotková
Jakub Kohák
Konektorky
Míša Kreuterová
Honza Kroupa
Lucie Kroupová
Petr Kříž
Jiří Kučera
Helen Lenda
Tereza Mádlová
Markéta Malinová
Zdeněk Mihalco
Míša Mikulecká
Native PR
Michal Nebeský
David Neveselý
Eva Nováková
Martin Ondruš
Václava Parkánová
Gabriela Pelclová
Tereza Reslerová
David Rožek
Petr Skočdopole
Sanjiv Suri
Petr Svoboda
Marek Šálek
Bára Šimůnková
Ondřej Šindelář
Štafeta PWC
Štafeta Wohnout
Johanka Šťastná
Robert Šváb
Kateřina Vacková
Michal Valíček
Jiří Váňa
Martina Vaňková
Večerní běh Prahou
Ivana Vítů
Vodafone Happy Runners
Ondřej Vrtiška
Jaroslav Waldhauser
Září
Jirka Zemánek

Naše velké díky patří i všem pravidelným dárcům, dobrovolníkům, účastníkům benefiční večeře, dárcům položek do Dobročinné aukce, aukčním partnerům a dražitelům, dárcům pro bono služeb a všem ostatním příznivcům, bez jejichž pomoci bychom nemohli dělat to, co děláme, tedy měnit Česko k lepšímu. Děkujeme.

Přehled všech dárců za jednotlivé roky najdete v našich výročních zprávách.

Loga ke stažení

Zde si můžete stáhnout Logo Nadace Via
Tady si můžete stáhnout grafický manuál, jak s logem pracovat

Výroční zprávy

Níže najdete naše výroční zprávy z posledních let.
Najdete v nich informace o našich programech i výdajích.

AUDIT 2018
AUDIT 2017
AUDIT 2016
AUDIT 2015
AUDIT 2014
AUDIT 2013
AUDIT 2012
AUDIT 2011
AUDIT 2010
AUDIT 2009
AUDIT 2008
AUDIT 2007
AUDIT 2006
AUDIT 2005
AUDIT 2004
AUDIT 2003
AUDIT 2002

Statut a grantová pravidla

Statut nadace a grantová pravidla si můžete stáhnout níže.
STATUT NADACE VIA

Ke stažení – Statut Nadace Via (formát pdf)

OBECNÁ GRANTOVÁ PRAVIDLA

Ke stažení – Obecná grantová pravidla (v pdf)