Vytváříme místa, kde je radost žít

Jsme nezávislá nadace, která rozvíjí komunitní život a filantropii. Ročně podpoříme stovky projektů aktivních lidí, kteří mění své okolí a tvoří tím základy demokratické společnosti.

Mapa projektů
Příběhy podpořených
Nadace Via v číslech

O co usilujeme?

 • Společnost je stále více rozdělená a populismus ohrožuje demokraci
 • 55 procent české populace je občansky pasivní
 • Počet lidí, kteří darují druhým, je v Česku o polovinu nižší než v anglosaských zemích
 • Podporujeme aktivní lidi, kteří společně mění místo, kde žijí
 • Přispíváme k rozvoji filantropie a dárcovství
 • Propojujeme lidi napříč společností a budujeme mezi nimi důvěru
 • Aktivním lidem v Česku i Evropě poskytujeme granty a další podporu
 • Stojíme za největší českou online dárcovskou platformou Darujme.cz
 • Ve spolupráci s firmami rozvíjíme zaměstnanecké dárcovství

Koho podporujeme?

 • Podporujeme ty, kteří aktivně zlepšují místo, kde žijí
 • Podporujeme ty, kteří se aktivně podílejí na veřejném životě své obce a hájí svá práva
 • Nabízíme finanční podporu, odborné semináře, konzultace a setkávání s dalšími podpořenými
  • Podporujeme ty, kteří aktivně zlepšují místo, kde žijí
  • Podporujeme ty, kteří se aktivně podílejí na veřejném životě své obce a hájí svá práva
  • Nabízíme finanční podporu, odborné semináře, konzultace a setkávání s dalšími podpořenými
 • Podporujeme proměny veřejných prostor v místa setkávání
 • Nabízíme finanční podporu, komunitní mapování a odbornou pomoc
 • Nabízíme podporu lidem zvažujícím vstup do komunální politiky

Čím jsme jedineční?

 • Už 26 let podporujeme aktivní lidi, kteří společně pečují o své okolí a mění k lepšímu místo, kde žijí
 • Na podporu dobrých sousedství jsme jen v roce 2023 rozdělili téměř 30 milionů Kč.
 • Už více než 26 let rozvíjíme filantropii a podporujeme ty, kteří darují druhým.
 • Pomáháme firmám rozvíjet zaměstnanecké dárcovství
 • Prostřednictvím Darujme.cz lidé darovali v roce 2023 na dobročinné účely více než 400 milionů Kč
 • Prostředky získáváme zejména od individuálních dárců, firem, nadací a z výnosů nadačního jmění
 • Činnost Nadace Via doplňují její partnerské organizace Sdružení Via a Nadační fond Via Clarita

Řekli o nás

„Spolupráce s Nadací Via nás v Manufaktuře těší již několik let. Oceňujeme, že Via prostřednictvím svých programů podporuje ty, kteří pečují o životní prostředí, rozvíjí společenskou odpovědnost a zlepšují komunitní život ve svém okolí. Za mimořádně důležité považujeme také to, že se Nadace Via pro filantropii snaží nadchnout i děti a studenty."

Karel Němeček, Český národní podnik – Manufaktura
„Nadace Via je v našem státě svým způsobem výjimečná tím, že podporuje, aby se lidé dali dohromady a spolu vytvářeli prostor, ve kterém žijí. K Nadaci Via jsme se připojili proto, že podporuje komunitní život a také filantropii. Každému záleží na tom, kde žije, v jakém prostředí a mezi jakými lidmi, a proto si myslím, že bychom se všichni měli k Nadaci Via tak trochu připojit"

Jarmila Baudišová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Avast
„V české společnosti bychom chtěli změnit to, aby se lidé nestarali jen o sebe a více komunikovali, spolupracovali a starali se o věci veřejné ve prospěch komunity a celé společnosti. Proto podporujeme komunitní projekty Nadace Via, projekty neziskové organizace Člověk v tísni zaměřené na vyloučené lokality a v rámci naší vlastní Nadace Experientia podporujeme mladé vědce."

Hana a Dalimil Dvořákovi, zakladatelé Nadace Experientia