Home

Vytváříme místa, kde je radost žít

Jsme nezávislá nadace, která rozvíjí komunitní život a filantropii. Ročně podpoříme stovky projektů aktivních lidí, kteří mění své okolí a tvoří tím základy demokratické společnosti.

O co usilujeme?
proc_proto_jak_oranz
HP_hledam_podporu_oranz
MAPA PROJEKTŮ
proc_proto_jak_oranz
PŘÍBĚHY PODPOŘENÝCH
proc_proto_jak_oranz
HP_zajimaji_me_cisla_II
NADACE VIA V ČÍSLECH

O co usilujeme?

 • Společnost je stále více rozdělená a populismus ohrožuje demokracii
 • 55 procent české populace je občansky pasivní
 • Počet lidí, kteří darují druhým, je v Česku o polovinu nižší než v anglosaských zemích
 • Podporujeme aktivní lidi, kteří společně mění místo, kde žijí
 • Přispíváme k rozvoji filantropie a dárcovství
 • Propojujeme lidi napříč společností a budujeme mezi nimi důvěru
 • ​Aktivním lidem v Česku i Evropě poskytujeme granty a další podporu
 • Stojíme za největší českou online dárcovskou platformou Darujme.cz
 • Ve spolupráci s firmami rozvíjíme zaměstnanecké dárcovství
Příběhy podpořených

Koho podporujeme?

 • proc_proto_jak_oranz
  Děti, mladé lidi a školy
 • proc_proto_jak_oranz
  Aktivní dospělé
 • proc_proto_jak_oranz
  Zastupitele, starosty a obce
 • Podporujeme děti a mladé lidi do 26 let
 • Probouzíme v nich zájem o filantropii, o pomoc druhým a o místo, kde žijí
 • Nabízíme finanční podporu, filantropické workshopy a pomoc při plánování benefičních projektů
 • Podporujeme ty, kteří aktivně zlepšují místo, kde žijí
 • Podporujeme ty, kteří se aktivně podílejí na veřejném životě své obce a hájí svá práva
 • Nabízíme finanční podporu, odborné semináře, konzultace a setkávání s dalšími podpořenými
 • Podporujeme proměny veřejných prostor v místa setkávání
 • Nabízíme finanční podporu, komunitní mapování a odbornou pomoc
 • Nabízíme podporu lidem zvažujícím vstup do komunální politiky
Nabídka programů

Čím jsme jedineční?

 • proc_proto_jak_oranz
  Umění žít spolu
 • proc_proto_jak_oranz
  Umění darovat
 • proc_proto_jak_oranz
  Nezávislá česká nadace
 • Už více než 24 let rozvíjíme komunitní život v Česku
 • Vytváříme síť aktivních lidí, kteří mění českou společnost zdola
 • Na podporu dobrých sousedství jsme jen v roce 2021 mezi 2 042 grantů rozdělili přes 208 mil. Kč
 • Už více než 24 let rozvíjíme filantropii, aby se dobročinnost stala běžnou součástí života
 • Pomáháme firmám rozvíjet zaměstnanecké dárcovství
 • Prostřednictvím Darujme.cz lidé darovali na dobročinné účely více než půl miliardy Kč
 • Nečerpáme peníze z evropských ani státních fondů
 • Prostředky získáváme výhradně od individuálních dárců, firem, nadací a z výnosů nadačního jmění
 • Činnost Nadace Via doplňují její partnerské organizace Sdružení Via a Nadační fond Via Clarita
Nadace Via v číslech

ŘEKLI O NÁS

„V české společnosti bychom chtěli změnit to, aby se lidé nestarali jen o sebe a více komunikovali, spolupracovali a starali se o věci veřejné ve prospěch komunity a celé společnosti. Proto podporujeme komunitní projekty Nadace Via, projekty neziskové organizace Člověk v tísni zaměřené na vyloučené lokality a v rámci naší vlastní Nadace Experientia podporujeme mladé vědce.“

Hana a Dalimil Dvořákovi, zakladatelé Nadace Experientia

„Nadace Via je v našem státě svým způsobem výjimečná tím, že podporuje, aby se lidé dali dohromady a spolu vytvářeli prostor, ve kterém žijí. K Nadaci Via jsme se připojili proto, že podporuje komunitní život a také filantropii. Každému záleží na tom, kde žije, v jakém prostředí a mezi jakými lidmi, a proto si myslím, že bychom se všichni měli k Nadaci Via tak trochu připojit.“

Jarmila Baudišová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Avast

„Spolupráce s Nadací Via nás v Manufaktuře těší již několik let. Oceňujeme, že Via prostřednictvím svých programů podporuje ty, kteří pečují o životní prostředí, rozvíjí společenskou odpovědnost a zlepšují komunitní život ve svém okolí. Za mimořádně důležité považujeme také to, že se Nadace Via pro filantropii snaží nadchnout i děti a studenty.“

Karel Němeček, Český národní podnik – Manufaktura