Nabídka programů


PRO MORAVU

INFORMACE O SBÍRCE

Nadace Via spustila sbírku na pomoc obcím, lidem a komunitám zasaženým ničivým tornádem. Přečtěte si, kolik prostředků Nadace Via už rozdělila potřebným. Děkujeme za Vaši štědrost!


NAŠE AKTUÁLNÍ PROGRAMY

Podporujeme skupiny lidí, kteří pomáhají druhým, společně proměňují veřejná prostranství, oživují veřejný prostor, usilují o lepší sousedské vztahy nebo se nebojí společně postavit za veřejný zájem.

Pro aktivní lidi, kteří mění své okolí k lepšímu

Program pro ty, kteří chtějí vytvořít místo k setkávání
 

Programy pro mladé filantropy

DALŠÍ NABÍDKA

Přinášíme vzdělávání a nástroje lidem, kteří mění své okolí k lepšímu. Rozvíjíme dárcovství a filantropii, vyzdvihujeme příběhy dobročinnosti.

Ocenění pro lidi, kteří pomáhají
ve svém okolí

Nástroj pro on-line darování
 

Projekt šířící myšlenky filantropie
v Česku

Mezinárodní vzdělávací program pro neziskovky

Program k zapojení zaměstnanců do firemního dárcovství

Online sbírky na klíč pro vaši firmu
 

Partnerské projekty

V Partnerských projektech nabízíme naše know how firmám a dárcům, kteří mají vlastní vizi a chtějí spolu s námi vytvořit projekt, kterým změní své okolí k lepšímu. Se svým nápadem nás můžete kdykoliv kontaktovat.

Projekt na podporu aktivních lidí, kteří chtějí vstoupit do politiky

Společně zlepšujeme život v Česku
 

Fond_eurowag_oranz_B
Fond Eurowag

Firemní dobročinný fond
 

Firemní dobročinný fond
 

Fond pro rozvoj černošické komunity
 

Společnost T-Mobile podporuje projekty zlepšující život v Česku

Dárcovský fond Marka Hermana
a jeho studentů

Dárcovský fond rodiny Sýkorovy