Z Ukrajiny mezi nás

Od 1. srpna 2023 spouštíme navazující výzvu v programu Z Ukrajiny mezi nás:

Vzhledem k pokračujícímu konfliktu na Ukrajině a poptávce po podpoře, kterou jsme lokálním iniciativám poskytovali od začátku uprchlické krize, rozhodli jsme se otevřít další kolo podpory pro realizační období od října 2023. Podpora je opět zaměřena na realizaci skupinových integračních aktivit a na projekty, které snižují napětí spojené s příchodem a pobytem uprchlíků v ČR.

Toto grantové řízení je realizováno s finanční podporou Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) a Úřadu pro populaci, uprchlíky a migraci Ministerstva zahraničí USA.

Pro již podpořené v minulém období připomínáme, že podmínkou nové žádosti je odevzdaná a námi schválená závěrečná zpráva z předchozího projektu.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Výše podpory: od 20 000 do 100 000 Kč.
Realizační období: minimálně 3 měsíce, maximálně 6 měsíců

KDO MŮŽE ŽÁDAT

 • Neformální skupiny přátel (skupiny od 3 osob). 
 • Neziskové organizace fungující primárně na dobrovolnickém základu. 
 • Neziskové a příspěvkové organizace realizující aktivity nad rámec své agendy (včetně škol, školních zařízení, knihoven). 
 • Obce do 3000 obyvatel. 

CÍLE PROJEKTU

Váš projekt by měl splňovat alespoň jeden z těchto cílů:

 • Podpořit ukrajinské uprchlíky v začleňování do české společnosti (komunitní akce, např. společné brigády, neformální vzdělávání, jazyková průprava, adaptační kurzy, kroužky, sportovní, kulturní a volnočasové aktivity).
 • Podpořit aktivity snižující napětí mezi nově příchozími a místními obyvateli (sousedská setkávání, společně realizované akce, místní osvětové aktivity, kampaně, neformální společenské události, jako společné snídaně, plesy, oslavy).
 • Podpořit ukrajinské uprchlíky v realizaci aktivit v rámci vlastní komunity, se zapojením místních obyvatel (komunitní vzdělávání, společné setkávání, svépomocné skupiny, společné oslavy tradičních svátků, smíšené sbory, tradiční a folklorní události) 
 • Podpořit zvláště zranitelnou skupinu uprchlíků, která čelí společenským předsudkům nebo specifickým překážkám při zapojování do většinové společnosti (např. ukrajinští Romové, uprchlíci se zdravotním postižením či jiným sociálním hendikepem a další)

Rádi zapojíme organizace, které prošly komunitním tréninkem ABCD (více o ABCD přístupu) v praktickém uplatnění nabytého vzdělání.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Každý projekt posuzuje hodnotící komise, která se zaměřuje zejména na tato kritéria:

 • Aktivní zapojení ukrajinských uprchlíků do projektu se aktivně zapojí příchozí z Ukrajiny. Vytvářejte jej spolu s nimi a ne jen pro ně – neměli by být pouze pasivními příjemci podpory. Využívejte principy ABCD.
 • Aktivní zapojení místních obyvatel či institucí do projektu se zapojí kromě žadatele i další aktivní jednotlivci (dobrovolníci) či instituce (neziskové organizace, samospráva, knihovny, školy apod.) nebo firmy.
 • Propojování místních a příchozích projekt bude obsahovat i aktivitu, která povede k propojování místních obyvatel s uprchlíky (sousedská slavnost, společné pouštění draků, workshop vaření apod.). 
 • Lokálnost projekt realizujte v místě, kde žijete. 
 • Udržitelnost/dopad projekt má jasnou vizi a obsahuje aktivity, které budou mít dlouhodobý pozitivní dopad na vzájemné soužití.

HARMONOGRAM

Srpen, 2023  Příjem přihlášek a konzultace projektů (pouze do 31.8.včetně)

Září, 2023 Hodnocení projektů a rozhodnutí o přidělení grantové podpory

Říjen, 2023 – březen, 2024 Realizace projektů

NA CO JE MOŽNÉ ŽÁDAT

 • Materiální náklady na workshopy, komunitní vzdělávání, sousedské slavnosti, apod.  
 • Lektorné a honoráře za realizaci aktivit nad rámec dobrovolnické podpory.  
 • Propagační materiály na integrační/vzdělávací aktivity. 
 • Doprava a vstupy na výlety (výlety by neměly být jedinou složkou, ale pouze jednou z aktivit).
 • Provozní náklady, například pronájem prostor či energie (max. do výše 15 % celkové žádané částky).
 • Koordinace integračních aktivit a osobní náklady spjaté s realizací projektu (nad rámec běžné náplně činnosti organizace a dobrovolnické práce).
 • Další náklady potřebné pro realizaci projektu (v případě, že jsi jejich oprávněností nejste jistí, kontaktujte nás).

NA CO NENÍ MOŽNÉ ŽÁDAT

 • Ubytování, vybavení prostor pro bydlení. 
 • Potravinová pomoc a humanitární sbírky. 
 • Příspěvky na volnočasové a vzdělávací aktivity (kroužky) realizované profesionálními organizacemi. 
 • Alkohol.
 • Pohonné hmoty.
 • Jednorázové akce

DALŠÍ KROKY

 1. Vyplňte a zašlete nám přihlášku do programu (tlačítko bude funkční 1. srpna). Doporučujeme se s námi spojit a svoji žádost předem konzultovat (napište nám na ukrajina@nadacevia.cz nebo zavolejte Anně Pedretti na 737 420 288).  
 2. Nejpozději do konce září dostanete informaci o výsledku. 
 3. V případě schválení vám elektronicky zašleme smlouvu o nadačním příspěvku k podpisu. Do 10 dnů od podpisu obdržíte prostředky k realizaci vašich plánů. 
 4. Po ukončení projektu se vás zeptáme (v takzvané závěrečné zprávě), jak se vám ve vašich aktivitách dařilo. 

HLEDÁTE INSPIRACI?

Rádi byste se do pomoci také zapojili, ale nemáte nápad jak? Zkuste načerpat inspiraci v našich podpořených projektech nebo si přečtěte článek na našem blogu.

NAŠI PARTNEŘI

Za možnost realizovat další kolo grantové výzvy děkujeme Mezinárodní organizaci pro migraci (IOM) a Úřadu pro populaci, uprchlíky a migraci Ministerstva zahraničí USA.