Z UKRAJINY MEZI NÁS

grantová výzva pro začleňování nových sousedů

Vážení přátelé,

velmi vám děkujeme za váš velký zájem o tento program. V této chvíli jsme vyčerpali všechny prostředky pro program určené a další výzvy jsme proto pozastavili. Sledujte naše sociální sítě, budeme vás informovat, pokud výzvu znovu otevřeme.

V reakci na přetrvávající válku na Ukrajině podporujeme i nadále lokální iniciativy, které se rozhodly pomáhat ukrajinským příchozím se snadnějším začleňováním do naší společnosti. Poskytujeme finanční podporu na realizaci skupinových integračních aktivit a na projekty, které snižují napětí spojené s příchodem a pobytem uprchlíků v ČR.

Od 1. listopadu hledáme k podpoře takové projekty, které budou mít pozitivní vliv na společné soužití z dlouhodobého hlediska.

Pro již podpořené v minulém období připomínáme, že podmínkou nové žádosti je odevzdaná a námi schválená závěrečná zpráva z předchozího projektu.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Výše podpory: od 20 000 do 100 000 Kč.
Realizační období: minimálně 3 měsíce, maximálně 12 měsíců

KDO MŮŽE ŽÁDAT

 • Neformální skupiny přátel (skupiny od 3 osob). U mládeže nebo skupiny žáků/studentů musí být minimálně jedna osoba ve věku 18+. 
 • Neziskové organizace fungující primárně na dobrovolnickém základu. 
 • Neziskové a příspěvkové organizace realizující aktivity nad rámec své agendy (včetně škol, školních zařízení, knihoven). 
 • Obce do 3000 obyvatel. 

CÍLE PROJEKTU

Váš projekt by měl splňovat alespoň jeden z těchto cílů:

 • Podpořit ukrajinské uprchlíky v začleňování do české společnosti (komunitní akce, např. společné brigády, neformální vzdělávání, jazyková průprava, adaptační kurzy, kroužky, sportovní, kulturní a volnočasové aktivity).
 • Podpořit aktivity snižující napětí mezi nově příchozími a místními obyvateli (sousedská setkávání, společně realizované akce, místní osvětové aktivity, kampaně, neformální společenské události, jako společné snídaně, plesy, oslavy).
 • Podpořit ukrajinské uprchlíky v realizaci aktivit v rámci vlastní komunity, se zapojením místních obyvatel (komunitní vzdělávání, společné setkávání, svépomocné skupiny, společné oslavy tradičních svátků, smíšené sbory, tradiční a folklorní události) 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Každý projekt posuzuje hodnotící komise, která se zaměřuje zejména na tato kritéria:

 • Aktivní zapojení ukrajinských uprchlíků – do projektu se aktivně zapojí příchozí z Ukrajiny. Vytvářejte jej spolu s nimi a ne jen pro ně – neměli by být pouze pasivními příjemci podpory.
 • Aktivní zapojení místních obyvatel či institucí – do projektu se zapojí kromě žadatele i další aktivní jednotlivci (dobrovolníci) či instituce (neziskové organizace, samospráva, knihovny, školy apod.) nebo firmy.
 • Propojování místních a příchozích projekt bude obsahovat i aktivitu, která povede k propojování místních obyvatel s uprchlíky (sousedská slavnost, společné pouštění draků, workshop vaření apod.). 
 • Lokálnost – projekt realizujte v místě, kde žijete. 
 • Udržitelnost/dopad projekt má jasnou vizi a obsahuje aktivity, které budou mít dlouhodobý pozitivní dopad na vzájemné soužití.

HARMONOGRAM

25.4. 2023 Zasedání 3. hodnotící komise – (pro přihlášky podané do 19. 3. 2023)

26. – 28. 4. 2023 Informování o podpoře/nepodpoře projektů 

Přihlášky přijímáme průběžně do vyčerpání alokovaných prostředků. Komise se schází dle poptávky cca 1x za 2 měsíce.

NA CO JE MOŽNÉ ŽÁDAT

 • Materiální náklady na workshopy, komunitní vzdělávání, sousedské slavnosti, apod.  
 • Lektorné a honoráře za realizaci aktivit nad rámec dobrovolnické podpory.  
 • Propagační materiály na integrační/vzdělávací aktivity. 
 • Doprava a vstupy na výlety (výlety by neměly být jedinou složkou, ale pouze jednou z aktivit).
 • Pronájem a základní vybavení prostor pro setkávání (neinvestičního charakteru). 
 • Provozní náklady (max. do výše 15 % celkové žádané částky).
 • Koordinace integračních aktivit a osobní náklady spjaté s realizací projektu (nad rámec běžné náplně činnosti organizace a dobrovolnické práce).
 • Další náklady potřebné pro realizaci projektu (v případě, že jsi jejich oprávněností nejste jistí, kontaktujte nás).

NA CO NENÍ MOŽNÉ ŽÁDAT

 • Ubytování, vybavení prostor pro bydlení. 
 • Potravinová pomoc a humanitární sbírky. 
 • Příspěvky na volnočasové a vzdělávací aktivity (kroužky) realizované profesionálními organizacemi. 
 • Alkohol.
 • Pohonné hmoty.
 • Jednorázové akce

DALŠÍ KROKY

 1. Vyplňte a zašlete nám přihlášku do programu (proklikem zobrazíte). Doporučujeme se s námi spojit a svoji žádost předem konzultovat (napište nám na ukrajina@nadacevia.cz nebo zavolejte Heleně Masníkové na 739 648 679).  
 2. Dle harmonogramu (výše) zasedají hodnotící komise. Nejpozději do 4 dnů po komisi dostanete informaci o výsledku. 
 3. V případě schválení vám elektronicky zašleme smlouvu o nadačním příspěvku k podpisu. Do 10 dnů od podpisu obdržíte prostředky k realizaci vašich plánů. 
 4. Po ukončení projektu se vás zeptáme (v takzvané závěrečné zprávě), jak se vám ve vašich aktivitách dařilo. 

HLEDÁTE INSPIRACI?

Rádi byste se do pomoci také zapojili, ale nemáte nápad jak? Zkuste načerpat inspiraci v našich podpořených projektech nebo si přečtěte článek na našem blogu.

NAŠI PARTNEŘI

Za umožnění pokračovat v programu děkujeme společnosti Seznam.cz, Nadaci Kooperativa a dalším štědrým dárcům velké vlny naší dobročinné aukce.