Z Ukrajiny mezi nás – přihláška

Toto grantové řízení je realizováno s finanční podporou Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) a Úřadu pro populaci, uprchlíky a migraci Ministerstva zahraničí USA.