FAQ

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Je možné v průběhu grantu měnit aktivity či jinak rozložit položky rozpočtu?

Ano je to možné. Situace se neustále vyvíjí a především v případě dlouhodobých projektů je možné, že bude původní plány potřeba pozměnit. O této změně nás prosím informujte na emailu. Pokud bude změna v souladu s cílem projektu, tak vám rádi vyjdeme vstříc.

Můžeme žádat i ve chvíli, kdy mám u Nadace Via aktivní jiný grant?

Ano, můžete o podporu žádat i v případě, že u Nadace Via máte již aktivní jiný grant v rámci jiného programu. Nová podpora by však neměla sloužit k dofinancování předchozí žádosti. Musí se jednat o jiný projekt. O faktu, že už od nás jiný grant čerpáte nás nezapomeňte informovat v příslušné části přihlášky. Pokud jste již dříve byli podpořeni přímo v programu Z Ukrajiny mezi nás, pak je podmínkou nové přihlášky schválená závěrečná zpráva z předchozího projektu.

Je možné žádat, i když jsem nově příchozím občanem či občankou z Ukrajiny?

Ano, i nově příchozí občané Ukrajiny mohou žádat o podporu stejně jako Ukrajinci, kteří zde dlouhodobě pobývají. Přihláška však musí být vyplněna v češtině. Není potřeba si příliš lámat hlavu s pravopisem – důležité je, když pochopíme smysl.  

Mohou žádat i profesionální neziskové organizace?

Snažíme se podporovat neformální iniciativy či organizace založené především na dobrovolnickém základě. Zároveň si ale uvědomujeme, že řada neziskových organizací pracuje s uprchlíky nad rámec své hlavní činnosti a nemají tudíž odkud brát podporu. V těchto případech prosím dobře popište vaši výchozí situaci a zároveň popište i zapojení dobrovolníků do činnosti.

Co míníme pojmem dlouhodobý pozitivní dopad?

Projektové aktivity by měly mít dlouhodobý pozitivní dopad. Při jejich tvorbě byste se měli zamýšlet, čeho chcete dosáhnout a jak konkrétně to prospěje účastníkům projektu z dlouhodobého hlediska. Výuku češtiny je např. ideální směřovat k dosažení certifikátů, které usnadní integraci na pracovní trh. Organizované výlety by např. neměly být jen o chození, ale měly obsahovat i složku socio-kulturní orientace, kdy účastníkům vysvětlíte např. fungování vlakové dopravy, ukážete, kde je nemocnice, jak se zapsat k lékaři apod.  

Co míníme pojmem udržitelnost?

V tomto grantovém programu uvítáme projekty, které se rozhodly věnovat začleňování ukrajinských uprchlíků do lokálních komunit z dlouhodobé perspektivy. V případě, že budou aktivity přesahovat časově rámec realizace projektu, budeme při hodnocení přihlížet i k tomu, zda mají promyšlené či již zajištěné financování z různých zdrojů a nebudou závislé pouze na podpoře z našeho programu.

Pokud vás pálí nějaká další otázka, kterou vám tato stránka nezodpověděla, napište nám na ukrajina@nadacevia.cz