Z UKRAJINY MEZI NÁS

grantová výzva pro začleňování nových sousedů

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Je možné žádat na platy/odměny?

Program z Ukrajiny mezi nás podporuje převážně aktivity, které vycházejí od občanů a jsou realizované na dobrovolnické úrovni. Zároveň si ale uvědomujeme, že některé pozice je potřeba finančně odměnit a ani koordinátorské pozice nejsou dlouhodobě udržitelné bez finanční odměny. Je proto možné žádat i o personální náklady, ale nezapomeňte prosím popsat výchozí situaci vašeho projektu, z které si budeme moc udělat obrázek o aktuální situaci.

Je možné žádat na příměstské či klasické tábory?

O tábory či příměstské tábory je možné žádat v případě, že jejich pořádání není hlavním předmětem vaší činnosti a jsou primárně organizované na dobrovolnické bázi. 

Je možné v průběhu grantu měnit aktivity či jinak rozložit položky rozpočtu?  

Ano je to možné. Situace se neustále vyvíjí a především v případě dlouhodobých projektů je možné, že bude původní plány potřeba pozměnit. O této změně nás prosím informujte na emailu. Pokud bude změna v souladu s cílem projektu, tak vám rádi vyjdeme vstříc.  

Můžeme žádat i opakovaně?

Ano, je možné žádat opakovaně a to ve chvíli, kdy odevzdáte závěrečnou zprávu prvního projektu. V případě opakované podpory si s vámi zatelefonujeme a probereme více do hloubky vaše potřeby a přínosy pro cílovou skupinu. Teprve poté se můžete pustit do vyplňování přihlášky. Komise bude při rozhodování přihlížet k výsledkům z přechozího projektu.  

Můžeme žádat i ve chvíli, kdy mám u Nadace Via aktivní jiný grant?

Ano, můžete o podporu žádat i v případě, že u Nadace Via máte již aktivní jiný grant. Nová podpora by však neměla sloužit k dofinancování předchozí žádosti. Mělo by se jednat o jiný projekt. O faktu, že už od nás jiný grant čerpáte nás nezapomeňte informovat v příslušné části přihlášky.  

Je možné žádat i když jsem nově příchozím občanem Ukrajiny?

Ano, i nově příchozí občané Ukrajiny mohou žádat o podporu stejně jako Ukrajinci, kteří zde dlouhodobě pobývají.  Přihláška však musí být vyplněna v češtině. Není potřeba si příliš lámat hlavu s pravopisem – důležité je, když pochopíme smysl.  

Mohu se do programu hlásit i v případě, že už jsem to neúspěšně zkoušel/a v minulosti?

Ano, přihlášku do programu můžete podávat opakovaně. Pakliže vás hodnoticí komise z nějakého důvodu nepodpořila, můžete projekt na základě doporučení přepracovat a podat znovu.

Je možné, že získám nižší částku, než o jakou jsem žádal/a v přihlášce?

Ano. Hodnoticí komise má právo zkrátit rozpočet při schvalování projektu, pokud některé položky považuje za neodůvodněné. 

Mohou žádat i profesionální neziskové organizace?

Snažíme podporovat neformální iniciativy či organizace založené primárně na dobrovolnickém základě. Zároveň si ale uvědomujeme, že řada neziskových organizací pracuje s nově příchozími nad rámec své hlavní činnosti a nemají tudíž odkud brát podporu. V těchto případech prosím dobře popište vaši výchozí situaci a zároveň popište i zapojení dobrovolníků do činnosti.   

Co mám očekávat při vyúčtovávání grantu?

Vyúčtování u tohoto programu nevyžadujeme. Nicméně se vás budeme ptát v závěrečné zprávě na to, jakým způsobem jste čerpali komisí schválený rozpočet.

Pokud vás pálí nějaká další otázka, kterou vám tato stránka nezodpověděla, napište nám na ukrajina@nadacevia.cz 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google