FAQ

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Je možné v průběhu grantu měnit aktivity či jinak rozložit položky rozpočtu?

Ano je to možné. Situace se neustále vyvíjí a především v případě ambicioznějších projektů je možné, že bude původní plány potřeba pozměnit. O této změně nás prosím informujte prostřednictvím změnového formuláře, který naleznete na portálu pro grantisty. Pokud bude změna v souladu s cílem projektu, tak vám rádi vyjdeme vstříc.

Můžeme žádat i ve chvíli, kdy mám u Nadace Via aktivní jiný grant?

Ano, můžete o podporu žádat i v případě, že u Nadace Via máte již aktivní jiný grant v rámci jiného programu. Nová podpora by však neměla sloužit k dofinancování předchozí žádosti. Musí se jednat o jiný projekt. O faktu, že už od nás jiný grant čerpáte nás nezapomeňte informovat v příslušné části přihlášky. Pokud jste již dříve byli podpořeni přímo v programu Z Ukrajiny mezi nás, pak je podmínkou nové přihlášky schválená závěrečná zpráva z předchozího projektu.

Je možné žádat, i když jsem nově příchozím občanem či občankou z Ukrajiny?

Ano, i nově příchozí občané Ukrajiny mohou žádat o podporu stejně jako Ukrajinci, kteří zde dlouhodobě pobývají. Přihláška však musí být vyplněna v češtině. Není potřeba si příliš lámat hlavu s pravopisem – důležité je, když pochopíme smysl.  

Mohou žádat i profesionální neziskové organizace?

Snažíme se podporovat neformální iniciativy či organizace založené především na dobrovolnickém základě. Nicméně v této fázi rádi podpoříme i profesionální organizace, pokud jejich projekt splní požadovaná kritéria  včetně lokální působnosti.

Co míníme pojmem dlouhodobý pozitivní dopad?

Projektové aktivity by měly mít dlouhodobý pozitivní dopad. Při jejich tvorbě byste se měli zamýšlet, čeho chcete dosáhnout a jak konkrétně to prospěje účastníkům projektu z dlouhodobého hlediska.

Co míníme pojmem udržitelnost?

V tomto grantovém programu uvítáme projekty, které se rozhodly věnovat prohlubování vztahů s ukrajinskými uprchlíky cestou sousedských setkání a aktivit, které napomohou vzájemnému sblížení a poznání místa, kde teď žijí. V případě, že budou aktivity přesahovat časově rámec realizace projektu, budeme při hodnocení přihlížet i k tomu, zda mají promyšlené či již zajištěné financování z různých zdrojů a nebudou závislé pouze na podpoře z našeho programu.

Pokud vás pálí nějaká další otázka, kterou vám tato stránka nezodpověděla, napište nám na ukrajina@nadacevia.cz