Projekty

Pro přehled podpořených projektů klikněte na mapu.

Během prvního půl roku (květen – říjen, 2022) jsme v programu Z Ukrajiny mezi nás podpořili částkou přes 4,7 milionu korun celkem 139 projektů zaměřených na pomoc nově příchozím z Ukrajiny. Mnoho z těchto iniciativ se zrodilo přirozeně, z urgentní potřeby, která přílivem uprchlíků neplánovaně nastala, a bylo třeba jednat. Občané, spolky i organizace se zapojili do realizace sousedských setkání, společných výletů, kurzů češtiny, benefičních akcí apod. 

Od prosince jsme podpořili částkou bezmála 4,4 milionu korun daších 56 projektů. Tentokrát jsme vybírali projekty, které nás přesvědčily výrazným dopadem v rámci své komunity a udržitelným potenciálem. Jsme rádi, že aktivity v této fázi již často spolu-organizovali samotní uprchlíci. Je skvělé, že se z nich postupně stávají aktivní hráči, kteří získávají pevné místo v naší společnosti.

PROJEKTY Z ROKU 2023

Cirkus spojuje 

Projekt „Cirkinclusion – účinná inkluze ukrajinských dětí skrze podporu a rozvoj sociálního cirkusu na Praze 7“ cíleně pracuje od listopadu 2022 s českými a ukrajinskými dětmi, které tak propojuje nejen na kroužcích, ale i na víkendových akcích a výjezdech. Díky projektu došlo k rozšíření nabídky kroužků, k zapojení interkulturní pracovnice, která je současně lektorkou romského tance, učí české romské děti romské tance, šije jim kostýmy, a tak pomáhá propojování napříč kulturami. Vizí projektu jsou děti i rodiče otevření jinakostem, hledající nejen uměleckou ale i životní inspiraci v jiných kulturách i v jedinečnosti každé bytosti. Díky projektu chce spolek přispět k této vizi udržením stávajícího rozsahu aktivit a počtu zapojených dětí a mládeže, vybudovat přátelskou a podpůrnou atmosféru mezi novými sousedy vnitrobloku Malý Berlín a místními obyvateli, kteří se začnou postupně zapojovat do komunitních akcí například uspořádáním sousedské slavnosti ve vnitrobloku Malý Berlín a zapojením se tak do celorepublikové akce „Zažít město jinak. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: Slovo 21 z.s. 
místo:  Praha 7, Hlavní město Praha
období realizace: 5/2023 – 12/2023   
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč  

S radostí se učit a tanči 

V suchdolském komunitním centrum Půda probíhají pravidelně kurzy českého jazyka a české konverzace pro dospělé zájemce, v létě tu proběhla Letní intenzivní škola české konverzace, která byla podporována nadací VIA. Ke studiu pro zájemce otevřeli poradnu, která se zabývá pomocí s hledáním práce, ubytováním a pomoc na úřadech. V rámci projektu budou navýšeny hodiny konverzace. Ukrajinské sousedy chce spolek zapojit více do komunitního života, např. prostřednictvím folklorních akcí (stavění májky se suchdolským souborem Radost, Svatojánské slavnosti). V průběhu realizace projektu se uskuteční výlety za poznáním českých měst. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: Radana Polášková 
místo:  Praha-Suchdol, Hlavní město Praha
období realizace: 4/2023 – 6/2023   
projekt byl podpořen částkou 32 200  Kč  

Společně se poznejme 

Centrum pořádá pro cizince a uprchlíky z různých zemí v Praze vzdělávací a komunitně podpůrné aktivity od roku 2017. Zaměřují se na děti i dospělé, specificky na rodiče/ženy s předškolními dětmi. V rámci projektu plánují podpořit ukrajinské uprchlíky skrze neformálně vzdělávací, nízkoprahové aktivity zaměřené především na rodiče s dětmi: rodinný kurz češtiny pro ženy s malými dětmi batolecího a předškolního věku, klub pro rodiče s dětmi, kde bude společný program pro rodiče a děti rozvíjející psychomotorické, sociální a emoční dovednosti dětí, psychosociální podpora pro rodiče s dětmi jako individuální psychologické poradenství, zaměřené na adaptaci dítěte v novém prostředí, komunitní workshopy – výtvarné a vzdělávací aktivity spojené s tématy kultury a tradic (českých i ukrajinských), kulturním dědictvím, zvyky spojených s ročními obdobími apod. a vytvoření letáku určeného ukrajinským rodinám s tipy na podporu a snadnou adaptaci dítěte v MŠ.  

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: Centrum demokratického vzdělávání, z.ú. 
místo: Praha 9, Hlavní město Praha
období realizace: 5/2023 – 1/2024   
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč  

Školka Tábor Solidarity 

Školku se daří vést již od začátku války a nabízet bezplatné služky ukrajinským rodinám. Zaměstnává také ukrajinské pedagožky. Momentálně usiluje o status adaptační skupiny. Během letních měsíců školka chce dětem uspořádat příměstské tábory, kratší exkurze a výlety i delší pobyty mimo Prahu. Také plánuje obnovit terapeutickou péči, kterou zde byla pro děti dříve k dispozici. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:  Klára Žantová 
místo:  Praha, Hlavní město Praha
období realizace: 5/2023  - 9/2023 
projekt byl podpořen částkou 60 000 Kč  

Kurz osobního rozvoje pro cizince z pohledu vlastní zkušenosti 

Cílem je zajímavý a přínosný kurz, který bude směřovat k propojení kultury a životů české a ukrajinské komunity. Veškeré akce budou probíhat se zapojením českých přátel, známých a kolegů. 
Díky kurzu Ukrajinci, kteří našli v České republice klid a bezpečné místo, dostanou pomoc v aklimatizování, velkou podporu a rady od lidí, kteří jsou zkušení v adaptací na život v České republice. 
Proběhnou např. besedy “Život cizince z pohledu vlastní zkušenosti” nebo setkávání pro děti 14-18 let „Život akčního teenagera“ s ukrajinskou lektorkou.  

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: Sergiy Stepanov 
místo:  Olomouc, Olomoucký kraj  
období realizace: 5/2023 – 12/2023   
projekt byl podpořen částkou 55 500 Kč  
 

Potenciál v nás 

V Materteře pomáhají ženám objevit jejich vnitřní sílu a podporují je v realizaci profesních a osobních snů. Tvoří komunitu žen, které se navzájem podporují a posilují. Díky projektu budou pokračovat v začleňování nově příchozích žen z Ukrajiny do komunity a budou podporovat ženy z Ukrajiny v realizaci osobních a profesních cílů. Proběhnou tvůrčí a přátelská setkání, víkendové pobyty s tematickými workshopy a komunitními aktivitami, vyzkouší se mentoring pro nově příchozí ženy, chytají se skupinová informační setkání zaměřená na praktické aspekty fungování trhu práce, zahájení podnikání, ale i možnosti občanské participace – zejména informace o fungování občanské společnosti a možnostech využití financování pro realizací vlastních aktivit zaměřených na podporu vlastní komunity a dobrovolnictví. V rámci projektu budou tisknout pomůcky, které se již zpracovávaly předchozí dva roky: koučovací deníček pro ženy migrantky a inspirativní karty.  

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: Matertera, z.s. 
místo:  Praha, Hlavní město Praha 
období realizace: 5/2023-2/2024   
projekt byl podpořen částkou 80 000Kč  

Poznáváme Česko a učíme se česky II. 

Knihovna stala pro uprchlíky bezpečným a neutrálním místem, které mohou navštěvovat 41 hodin týdně. Obrací se zde s nejrůznějšími požadavky, s pomocí různých výletů po městě a nejbližším okolí zvládli orientaci a v poslední době jim knihovna pomáhá zejména s orientací v českých reáliích a zákonech. Téměř denně (s výjimkou prázdnin) se zde vyučuje čeština, krom gramatiky také nejrůznější české zvyky, aktuální informace, či historii ČR. Společně navštěvují akce ve městě a výlety. Následujícími aktivitami budou: divadelní představení ukrajinského amatérského divadla Ginger, které zkouší pohádku K. J. Erbena, setkávání maminek a babiček nad kulinářskými specialitami, výlet na Karlštejn, procházky Prahou a další kurz češtiny.  

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: Městská knihovna Sedlčany 
místo:  Sedlčany, Středočeský kraj  
období realizace: 5/2023-4/2024   
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč  

Propojení 

Od ledna 2023 funguje komunitní klub pro ženy z Ukrajiny, který ženám pomocí arte-terapie snižuje úroveň stresu a tlumí strach vyvolaný válkou. Arte-terapie pomáhá díky malování zapojit podvědomí, a tak zpracovávat negativní emoce, které uprchlice trápí. Tato tvořivá setkání budou probíhat i nadále, v červnu je naplánovaný společný výlet na horu Kleť. V červenci proběhne jarmark, kde se místní seznámí s ukrajinským uměleckým tvořením, ukrajinskými tradičními pokrmy, na jarmarku si každý bude moci vyměnit mezi sebou oblečení, hračky, knížky apod., pro děti budou připraveny aktivity se zapojením animátora, různými soutěžemi, malováním na obličej, aj. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: Valeriya Zabelina  
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj  
období realizace: 5/2023 – 7/2023   
projekt byl podpořen částkou 58 500 Kč  

Učíme se navzájem 

Projekt navazuje na dlouhodobé aktivity spolku: provoz Infokoutku a konverzačního klubu. Další opakující se aktivitou jsou kreativní pátky, jejichž program budou připravovat ukrajinské lektorky pro ukrajinské rodiny i zájemce z řad české veřejnosti, proběhne např. drama-terapeutický workshop, kurz muzikoterapie, kurz tradičních lidových ukrajinských tanců, kurz vaření tradičních ukrajinských jídel nebo čtenářský klub. Soboty budou věnovány výletům za poznáním místního okolí, regionu Prahy jako hlavního města a historie státu. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: Dítě a kůň, z.s. – Sdružení pro hipoterapii 
místo:  Kutná Hora, Středočeský kraj  
období realizace: 5/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou  46 824 Kč  

Udesign 

Tým ukrajinských a mezinárodních architektů, student a umělců učí design jako přístup k řešení problémů. Od března 2023 uskutečnili již 129 workshopů s několika exkurzemi a zúčastnili se charitativního festivalu. Po absolvování workshopů se někteří studenti rozhodli pro designové vzdělání a připravují se na české designové školy nebo univerzity. Pokračováním projektu bude týdenní kurz designu s ukrajinskými dětmi, uspořádání závěrečné výstavy jejich prací s komunitní akcí a kratší letní školou. Tento kurz navazuje na rozvoj základních znalostí, které získali na předchozích kurzech.  

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:  Global Shapers Česká republika z.s. 
místo:  Praha, Hlavní město Praha
období realizace: 5/2023 – 8/2023 
projekt byl podpořen částkou  99 800 Kč  

Jedno slunce – одне сонце 

Projekt by měl přinést jak ukrajinským, tak místním lidem v Nelahozevsi možnost aktivně napomoct k lepší atmosféře ve společnosti a k oživení podpory uprchlíků z Ukrajiny. Ukrajinští sousedé získají možnost zapojit se do dění komunity, stanou se součástí menších komunitních skupin, v rámci kterých budou nadále fungovat a získávat podporu. Očekává se také zlepšení podpory lidí z Ukrajiny navzájem. Proběhnou workshopy pro dospělé a mládež, které povedou lektorky z Ukrajiny. Tématem budou recepty z ukrajinské kuchyně, pečení ukrajinských zákusků, zdobení, ale i další témata. Český tým vedoucích volnočasových aktivit pro děti a asistentů připraví dvě zábavná odpoledne pro děti. Proběhnou diskuse s psycholožkou/gem s účastníky z Nelahozevsi, také v okolí, v Kralupech nad Vltavou, ve Veltrusích. Odborníci z komunity (mentoři) nabídnou pracovní stáž ve svém oboru lidem z Ukrajiny se stejnou odborností. Lidé z Ukrajiny budou sdílet svůj životní příběh na Ukrajině před válkou, kým byli a jejich zkušenost s útěkem do Čech, budou uveřejněné jako příloha Nelahozevského zpravodaje, samostatně bude dostupný ve formě dvoujazyčné brožurky. Místí divadelní ochotníci, výtvarníci a hudebníci společně s ukrajinskou komunitou připraví pohádku pro děti. Pohádka bude ukrajinská, budou ji hrát ukrajinští i čeští amatérští herci. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: Petra Wandrolová 
místo: Nelahozeves, Středočeský kraj  
období realizace: 5/2023 – 2/2024   
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč  

Klubovna pro integraci – komunitní kurzy češtiny II. 

Sousedská skupina, která krátce po začátku války vytvořila klubovnu s bezplatnými kurzy češtiny v Praze 2, pokračuje ve své činnosti. I nadále spolupracuje s Café Žinka. Kurzy se konaly (s letní přestávkou) celý rok, ty doplňují podpůrnými akcemi, které se velmi osvědčily – např. výlety po Praze a okolí, společné čtení nahlas v Knihovně Pedagogické fakulty UK, společná výroba zákopových svíček, sbírky potřebných věcí pro Iniciativu Hlavák nebo pro přímé zasílání na Ukrajinu apod. V tomto projektu naváží na oblíbené kurzy ČJ, které budou i nadále pořádat v Cafe Žinka, pokračovat bude i konverzační kurz, organizace výletů po Praze i jejím okolí. Všechny akce jsou bezplatné a veřejné. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: Kateřina Jechová 
místo:  Praha 2, Hlavní město Praha  
období realizace: 5/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč  

Společně a hravě ve škole 

Projekt byl realizován v malém rozsahu v období od října 2022 do ledna 2023 a pro jeho úspěšnost v něm chce organizátor – v adaptované formě – pokračovat. Jde o pomoc se začleněním dětí ukrajinských uprchlíků do českých třídních kolektivů tak, aby tyto děti nebyly negativně označeny nebo stigmatizovány. Organizátoři budou zároveň vše souběžně konzultovat s jejich pedagogy a školními psychology a zapojí i rodiče do řešení situace dítěte tam, kde je to potřeba. Do projektu budou zapojeny minimálně 4 třídy brněnských ZŠ, které absolvují ucelený program. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: Centrum pro rodinu a sociální péči 
místo:  Brno, Jihomoravský kraj  
období realizace: 4/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč 

Podpora Ukrajinců na Tišnovsku i po roce 

Na Tišnovsko přišlo po zahájení války asi 300 uprchlíků z Ukrajiny. Konaly se sbírky, místní pomáhali s umístěním do ubytování. Byly zavedené kurzy češtiny, adaptační skupina pro děti 3-6 let, tábory pro děti do 15 let a volnočasové aktivity. Cílem tohoto projektu je i nadále organizace jazykového a uměleckého vzdělávání pro Ukrajince na Tišnovsku. Pod vedením ukrajinské klavíristky a sbormistryně pro děti funguje umělecké vzdělávání (hra na klavír a zpěv a ukulele) pro 11 dětí 1x týdně (pátky odpoledne a soboty na ZŠ ZaHRAda) a výuka češtiny v SVČ Inspiro.  

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: MAS Brána Vysočiny, z.s. 
místo: Tišnov, Jihomoravský kraj  
období realizace: 5/2023  - 12/2023 
projekt byl podpořen částkou 60 000 Kč  

Bavit se nás baví 

Cílem projektu je poskytovat ukrajinským studentkám i studentům kurzů rozmanitou výuku češtiny a uvádět je do povědomí o českých tradicích a svátcích, případně je informovat o kulturním či sportovním dění v našem městě, pořádání akcí na propojení vazeb mezi českými a ukrajinskými občany (jako např. Třebovsko-ukrajinský večer) a zároveň procvičování češtiny v praxi, přirozeně, či společné zájezdy či výlety po České republice nebo do blízkého okolí. Projekt je určen pro širokou veřejnost, pro všechny věkové skupiny, zejména pro dospělé, dospívající či rodiny s dětmi. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: Marta Lázničková 
místo: Česká Třebová, Pardubický kraj  
období realizace: 5/2023 - 4/2024 
projekt byl podpořen částkou 30 000 Kč