Z UKRAJINY MEZI NÁS

grantová výzva pro začleňování nových sousedů

Pro přehled podpořených projektů klikněte na mapu.

PROJEKTY Z ROKU 2022

Lesní skupina pro děti z UA – adaptační skupina

Již 2 roky funguje lesní klub v Pražské Troji. V letošním školním roce jsou 2 skupiny českých dětí (cca 30 dětí), mají 2 učitelky, jedna pracovala jako psycholožka na Ukrajině a druhá, která umí česky a chce se podílet na učení dětí z Ukrajiny v češtině. 
Hodně dětí v Praze 7 se nedostalo do státní školky, jejich rodiny hledají místa, kam dítě dát, aby bylo s vrstevníky, socializovalo se, zažívalo úspěchy a učilo se oba jazyky. Adaptační skupina pro děti z UA za období 1.7.-31.7. velice dobře fungovala, další by pokračovala od 1. srpna. Zapojují se i rodiče českých dětí z lesního klubu – školky. Probíhají setkání českých a ukrajinských rodin i mimo rámec denního rozvrhu. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Zahrádka Troja, z.s. 
místo: Praha 7, Hlavní město Praha
období realizace: 1. srpna – 31. srpna 2022 
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč  

 

Integrace UA žen a dětí dlouhodobě bydlících v Kempu Řevnice

Kemp Řevnice je největším poskytovatelem ubytování pro uprchlíky v regionu, jsou zde dva koordinátoři, kteří zde žijí společně s uprchlíky a pomáhají jim. Děti využívají kroužky, jsou zváni na akce pořádané místním organizacemi. Smyslem celého projektu je integrovat ubytované společně s dětmi zde. Těm, kteří zde nechtějí zůstat a vracejí se domů nebo se stěhují do jiné země pomáhá organizace s administrativou. Po celou dobu jejich pobytu zde se všichni snaží, aby se zde cítili dobře a v klidu. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Kdo může pomůže, z.s. 
místo: Řevnice, Středočeský kraj
období realizace: 24. února – 31. října 2022 
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč  

 

Od našich kořenů ke společné budoucnosti

Cílem projektu je znovu umožnit rodinám se fyzicky potkat na jednom místě, dát možnost rodinám nových dětí nastupujících do 1.ročníku poznat osobně ukrajinské rodiny, odbourat si předsudky. Adaptační pobyt pro 25 dětí (z toho 5 dětí z UA), během kterého se navzájem více seznámí, a to pomocí různých aktivit, kdy děti budou sdílet informace o historii vlastní rodiny, místa, kde bydlí a budou vedeni k myšlence “všichni jsme originální a vyjímeční, v pestrosti může být naše síla”. Během pobytu vzniknou díla na toto téma, která následně děti představí rodinám na zahradní párty. Přijde místní paní kronikářka, která poutavě umí předat informace o naší obci. Poskytne hlubší informace o naší vesnici, učitelky místní školy pomohou během výletu s programem pro děti, místní maminky se nabídly s pomocí přípravou pokrmů, rodiny z UA předběžně souhlasily s povídáním o své zemi. Rodiče společně také zajistí odvoz a dovoz dětí na místo pobytu.  

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Markéta Huková
místo: Sulíkov, Jihomoravský kraj
období realizace: 26. září – 30. září 2022 
projekt byl podpořen částkou: 34 000 Kč  

 

Сім’ї разом – Rodiny společně

Ženský vzdělávací ústav Brno, z. ú. (Vesna) vybudoval na jižní Moravě jedno z největších a v současné době již také jediné fungující centrum humanitární pomoci pro samoživitele, rodiny v nouzi a od začátku března 2022 i pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. Jako dobrovolnice a později jako placené pracovnice začal zaměstnávat ženy z Ukrajiny, kromě kontinuálního provozu šatníku otevřel začátkem června 2022 několik dětských adaptačních skupin, pro ukrajinské děti jsou nyní v provozu i integrační příměstské tábory a volnočasové aktivity a kroužky. Od počátku nabízely Vesně svoji podporu stovky dobrovolníků, zejména žen. Chtěly pomoct Ukrajinkám, aby se v Brně lépe orientovaly, aby věděly, že v Brně nejsou samy. Dobrovolnice, samy většinou také matky, se nabízely jako průvodkyně, které ukrajinským rodinám pomohou s řadou překážek – orientace ve městě, hlídání dětí, doprovod do státních institucí nebo do nemocnice. Proto vznikl projekt Сім’ї разом – Rodiny společně, která spojuje brněnské a ukrajinské rodiny. Kritérii pro propojení jsou blízkost bydliště, schopnost domluvit se stejným jazykem, podobně staré děti a ideálně i podobné zájmy a koníčky. Akce Školní dny s Vesnou (19. a 20. 8. 2022) – workshopy, prezentace či aktivity dalších 15 spolupracujících organizací, osob nebo účinkujících a zapojení dobrovolníků při přípravě školních a dalších potřeb k výdeji. Toto česko-ukrajinské setkání bude (nejen) symbolické ukončení prázdnin a příprava na vstup do školy. Na dvoudenní akci v prostorách šatníku Vesny v Moravské galerii v Husově ulici v Brně se společně setkají české a ukrajinské rodiny z projektu Rodiny společně, návštěvníci šatníku (především matky samoživitelky a české rodiny v nouzi) a ukrajinské rodiny z ubytování U voršilek. Stejně jako při prvním květnovém festivalu Heroinam slava (21. 5. 2022) se propojí ukrajinská a česká kultura, tanec, zpěv, jídlo, prostor dostanou spolupracující brněnské neziskové organizace, na workshopech pro děti i dospělé se budou prezentovat všechny  nově připravované volnočasové aktivity a kroužky, do kterých se budou děti moci rovnou zapsat. Součástí festivalu bude otevřený šatník, všechny děti od nás dostanou zdarma školní výbavu (aktovky, pomůcky), hračku (stavebnici Lego z darů sponzora) a rodiče jim budou moci vybrat i oblečení či obuv nebo školní přezůvky. O měsíc později, v září, budou Druhé školní dny na Údolní ulici v divadelním sále a přilehlé zahradě. Tentokrát se sejdou Сім’ї разом – Rodiny společně a naši dobrovolníci. Na komornějším setkání chce organizace vyslovit velké díky dobrovolníkům a spolu s nimi a s českými a ukrajinskými rodinami strávit příjemný čas při různých aktivitách.I zde bude prostor pro další seznamování a rozšiřování kontaktů důležité v období počínající školní docházky ukrajinských dětí do českých škol. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Ženský vzdělávací ústav Brno, z.ú. 
místo: Brno, Jihomoravský kraj
období realizace: 25. července – 30. září 2022
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč  

 

Komunitní centrum Křemže

Středisko Husitské diakonie Naomi se od ledna 2022 věnuje zejména podpoře rodin, které se ocitly v těžké životní situaci. Komunitní centrum pro uprchlíky v Křemži, které spadá pod středisko je místem, kde se nyní mohou všichni zájemci z řad uprchlíků scházet a navzájem se setkávat a podporovat. Děti si zde mají možnost hrát, tvořit a rozvíjet se. Vyučuje se tu český jazyk. V centru je ukrajinská dobrovolnice, která se stará o chod, administrativu, sbírky apod. Do centra dochází 5 dní v týdnu na několik hodin a účelem projektu je podpora jejího úvazku a začlenění mezi pracovníky střediska a profesionalizace služeb uprchlíkům.  

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Naomi – středisko Husitské diakonie 
místo: Křemže, Jihočeský kraj
období realizace: 9/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč  

 

Zažít Újezd jinak

Spolek ÚJEZD.KOM, z.s. vznikl za účelem podpory a rozvoje sousedského života v Újezdě nad Lesy. Spolek funguje od roku 2018, jeho hlavní náplní je organizace komunitních akcí. Členové spolku ÚJEZD.KOM od prvních dnů pomáhali s koordinací pomoci uprchlíků (materiální sbírka), během března uspořádali benefiční akci (přednáška o situaci na Ukrajině spojená s dražbou fotografií a obrazů na podporu školní skupiny a ukrajinských žen bez finančních prostředků). Dále uspořádali několik vycházek pro ukrajinské ženy, aby se zorientovaly v místě, pomáhají s ubytováním a vyřizováním potřebných dokumentů. Dvě z členek spolku působí jako lektorky českého jazyka. V květnu spolek pořádal Sousedský den, pozvané ukrajinské ženy se aktivně zapojily – přinesly upečený koláč a uspořádaly aktivity pro děti (malování na obličej). V rámci 2. ročníku “Zažít Újezd jinak” zvou k účasti ukrajinské maminky s dětmi, aby se aktivně zapojily do programu. Záměr je, aby došlo k propojení české a ukrajinské komunity, aby se prolomila jazyková bariéra a všichni si užili společné odpoledne. Mohou se zapojit jak do food festivalu – národní speciality, tak do organizování dětských kreativních dílniček a sportovních soutěží – líčení, fitness, malování na obličej a jiné. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: ÚJEZD.KOM, z.s. 
místo: Praha 9 – Újezd nad Lesy, Hlavní město Praha
období realizace: 17. září 2022
projekt byl podpořen částkou: 29 000 Kč  

 

KURZ ČESKÉHO JAZYKA pro děti i dospělé

KURZ ČESKÉHO JAZYKA pro děti i dospělé vedený dobrovolnickým uskupením z Ústí nad Labem probíhá od začátku července v provizorní učebně (kurz navazuje na kurz pro dospělé, který probíhal od dubna do června na základní škole v Ústí nad Labem). Učebna byla místem setkání, motivace a inspirace pro všechny příchozí. V učebně probíhala především výuka českého jazyka pro dospělé, kteří chtějí v září složit zkoušku z jazyka A1/A2 (po složení zkoušky se mohou v ČR ucházet o zaměstnání ve svém oboru). V červenci se uskutečnila akce pro děti – hravá forma přípravy na vstup do školního roku2022/2023. Prostor bude dále sloužit jako místo pro setkání s rodinou a přáteli, k uspořádání narozeninových oslav a jiných akcí. V učebně bude knihovna a odpočinková zóna pro maminky, které mohou využít době lekcí pro děti. Po ukončení projektu bude vybavení učebny dále sloužit rodinám z Ukrajiny. Spolek plánuje dál pořádat společné promítání filmů a dokumentů (proto chtějí pořídit kvalitnější dataprojektor a ozvučení). Zakoupené školní potřeby se využijí i v dalším vzdělávání na ZŠ. Všechny aktivity, které od března 2022 probíhají, byly bezplatné a spolek je organizoval ve svém volném čase. Kurz i všechny další setkání jsou a budou vždy zdarma. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Anna Jelačičová 
místo: Ústí nad Labem, Ústecký kraj
období realizace: 18. července – 31. července 2022
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč  

 

Poznejte město, ve kterém žijete

Institut dlouhodobě spolupracuje se spolkem Leader Projects, který vyhlásil hned v prvních dnech války sbírku. Zajišťuje i on-line výuku českého jazyka pro Ukrajince, členové zajištují ubytování pro uprchlíky či jejich příjezd do ČR, pomáhá řešit prvotní registrace. Dlouhodobě komunikuje s komunitou Ukrajinců v regionu a spolupracuje s obyvateli ze Zakarpatí. V rámci projektu chce novým obyvatelům zprostředkovat místní kulturu a historii např. komentovanou prohlídkou centra Hradce Králové spojená s prohlídkou významných budov. V rámci procházky připraví jednoduché úkoly, které budou děti s rodiči plnit, oceněni budou drobnými dárky. Akce má za úkol odlehčit od běžných starostí a pokud možno vytvořit nová přátelství a síťování lidí. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Institut “SINE COOPERANTE NULLA VITA”, z.s. 
místo: Hradec Králové, Královehradecký kraj 
období realizace: 15. srpna 2022 – 30. září 2022
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč  

 

Zažít Na Nivách jinak

Jde o lokalitu Horní Michle, čtvrť kolem ZŠ Na Líše. Spolek již několikátý rok pořádá Zažít NaNivách jinak, sousedskou slavnost, ale i mnoho jiných drobných sousedských akci, jako je vyřezávání dýní, zdobení stromečku před Vánoci, pečení perníčků a malování kraslic na Velikonoce. Právě podzimní akci Zažít Na Nivách vidí jako ideální příležitost, kdy dát novým sousedům možnost zapojit se do komunity. Datum je 17. září 2022. Na to budou volně navazovat další sousedská setkání, Halloween, Vánoce, Masopust, Velikonoce. Na 17.9. plánují živou hudbu, divadlo pro děti, různé workshopy, hry a závody, tombolu, výstavu fotek a obrázků dětí. Cílem je vytvoření prostředí, kdy se mohou noví i místní sousedé potkat a seznámit. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: NaNiváci 
místo: Praha 4 – Michle, Hlavní město Praha
období realizace: 8/2022 – 9/2022
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč 

 

Povídání o Evropské unii s integrací nových sousedů

Na území MAS Krkonoše žije téměř 2000 lidí z Ukrajiny. Kapacita škol nepostačuje. Problémem je i jazyk. Každou středu je otevřeno centrum, kde se rodiče učí ČJ a dětské aktivity zajišťují místní Skauti. Na faře neformálně vaří každou středy i ženy z Ukrajiny. MAS Krkonoše má k dispozici minisklad s potravinami a hygienickými potřebami. Integrace probíhá prostřednictvím “komunitního” centra ve Vrchlabí a Trutnově, které vede Diakonie. Projektem je série “Povídání o Evropské unii” ve školách v Krkonoších pod vedením zkušené politoložky. 30 výukových bloků složených z videa, slidů a kvízů pro děti. Zábavnou metodou jsou děti motivovány a povídají si o tom, co je Evropa, kde leží, jaká jsou zde zvířata, kam jezdí na dovolenou. Důležitou částí je pak také vysvětlení, že v EU jsou státy, které spolu kamarádí, vzájemně si pomáhají a jsou si navzájem prospěšné jako např. v momentální situaci s válkou na Ukrajině. Tímto pilotním projektem by organizátoři rádi vyzkoušeli a upozornili na předsednictví ČR v rámci EU. Do projektu zapojí i nově příchozí děti z Ukrajiny, které budou od září navštěvovat základní školy. Ukrajinské děti budou moci spolužákům ukázat, odkud pochází, jaké jsou jejich zvyky a tradiční pokrmy. Zapojí se společně při vyplňování interaktivní mapy, malování a kvízech. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Místní akční skupina Krkonoše 
místo: Vrchlabí, Královéhradecký kraj 
období realizace: 7/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč 

 

Filmová dílna pro mladistvé uprchlíky z Ukrajiny

Spolek Osvěta, nezávislý filmař a parta mladých nadšenců za podpory Skautského institutu v jeho prostorách zorganizovali zkušební divadelní lekci, kde si děti a mladiství z Ukrajiny vyzkoušeli divadelní tvorbu ve velmi interaktivní a zábavní formě. Nově se organizátoři pustí do filmového kroužku pro starší děti a mládež z Ukrajiny. Tento filmový kroužek, opět ve velmi neobvyklé a zábavní formě, dá možnost mladým účastníkům zapomenout na všední útrapy a ponořit se do filmové tvorby. Znalosti, které zde velmi rychle a nenáročně získají, mohou pak používat celý život.  Do budoucna tato znalost umožní mladým lidem se vyjadřovat skrze film, vytvářet krátké filmy či videa pro YouTube, ale i najít lepší pracovní uplatněn. Ve workshopech se mladí účastníci pokusí vytvořit ve dvojicích své vlastní příběhy, udělat za asistence alespoň první sestřih toho, co sami natočili. Pokud se nějaké skupině podaří dodělat i hotový krátký film (obvykle okolo minuty až dvou), v plánu je tyto práce dát do jedné kompilace a uspořádat krátké shrnující promítání za případné účasti hostů. Plánuje se celkem až 5 workshopů. Minimální délka lekce bude 90 -120 minut (pokud bude lekcí více v týdnu), spolu s dodatečným časem pro domácí úkoly. K tomu se připočítá možná finální ukázka prací pro rodiče a veřejnost. Cílovou skupinu osloví ve spolupráci se Skautským institutem. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Osvěta z.s. 
místo: Praha, Hlavní město Praha
období realizace: 1. srpna 2022 –  1. září 2022 
projekt byl podpořen částkou: 30 000 Kč 

 

Integrace mladých Ukrajinců

YMCA Praha provozuje tři nízkoprahové kluby pro děti mládež (registrovaná sociální služba) v Praze. Zvláště ve dvou v Praze 7 a 10 využívá jejich služeb velké množství ukrajinských dětí a teenagerů. V nízkoprahovém klubu Dixie, Praha 7, funguje od jara doučování českého jazyka, které dobrovolně zajišťuje ukrajinská studentka. Děti chodí rády, proto chce organizace nabídnout rozšíření činnosti. V nízkoprahovém klubu Decima, Praha 10, chodí pravidelně na sportovní hřiště až 15 dětí denně. S těmi se však pracovníci velmi těžko domlouvají. Proto chce organizace dětem nabídnout výuku českého jazyka s lektorkou z klubu Dixie a také rozšířit jejich zájmovou činnost (sport, tvoření, tanec, dle zájmu), kterou by pravidelně vedli dva lidé z Ukrajiny a Běloruska.  

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: YMCA Praha
místo: Praha, Hlavní město Praha
období realizace: 1. července 2022 –  31. prosince 2022 
projekt byl podpořen částkou: 40 800 Kč 

 

Mezinárodní platforma propojující lidi, kteří potřebují právní pomoc s pro bono právníky

Cílem projektu je prostor, kde právníci mohou nabídnout své kapacity v rámci svých programů společenské odpovědnosti firem lidem, kteří potřebují jakoukoli právní pomoc. Organizace již zajištuje účinný přístup k právní pomoci a právnímu zastoupení. Chce nyní umožnit pro bono právníkům spolupracovat a poskytovat právní pomoc šitou na míru umožňující propojení dobrovolníků s uprchlíky s využitím technologie. Aktuálně jsou zapojeni 2 ukrajinští právníci na help desku a v plánu je zapojit další příchozí ukrajinské advokáty a IT odborníky. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: AgiLawyer Society z.s. 
místo: EU
období realizace: 1. března 2022 –  31. července 2022 
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč 

 

Kovbojské léto

Hlavní činností oddílu Zálesák jsou pravidelné schůzky dětí a mládeže. Schůzky vedou zkušení rádcové, kteří jsou v oddíle dlouhou dobu.  Další činností jsou pravidelné jeden až čtyřdenní výpravy, jejich náplní jsou turistické znalosti a dovednosti, sportovní hry, zálesácké dovednosti, výšlapy a poznávání české krajiny. V rámci školního roku probíhají výpravy (jednodenní a vícedenní) a v létě stanový tábor. V rámci Hlučína a jeho okolí je ubytováno několik desítek rodin ukrajinských uprchlíků, děti oddíl zapojuje do pravidelné oddílové činnosti, účastní se aktivit a výprav a akcí pro veřejnost (dětský karneval, den dětí, drakiáda apod.). Většina dětí již navštěvuje základní či střední školu a rodiče postupně z provizorního bydlení nalézají dlouhodobé pronájmy. Integraci mezi místní pomáhají komunitní akce, kterých se účastní všichni. Oddíl uspořádal Velikonoční odpoledne s velikonoční stezkou v češtině a ukrajinštině, akce se zúčastnilo kolem 100 ukrajinských návštěvníků a stejný počet místních. Oddíl také daroval ukrajinským dětem koloběžky, deskové hry a pingpongový stůl, aby mohli aktivně trávit volný čas. Děti z Ukrajiny se zúčastnily třídenního pobytu v Kopřivnici se svými vrstevníky z nového sousedství. Tímto projektem by oddíl chtěl zajistit účast ukrajinských dětí uprchlíků (8 osob) ve věku 6-18 let na letním pobytovém stanovém táboře. Cílem je podpora sebedůvěry při komunikaci v českém jazyce, začlenění do kolektivu vrstevníků, získání tábornických dovedností (např. rozdělání ohně, vázání uzlů, zdravověda apod.), zdokonalování se ve volnočasových aktivitách (cyklistika, deskové hry). Výsledkem táborových aktivit může být i získání přátel z řad vrstevníků v místě bydliště a zlepšení mluveného projevu v českém jazyce. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Asociace TOM ČR, TOM 4332 ZÁLESÁK 
místo: Zbyslavice, Moravskoslezský kraj
období realizace: 30. července 2022 –  13. srpna 2022
projekt byl podpořen částkou: 28 000 Kč 

 

Integrační obědy a canisterapie

Spolek poskytuje své služby rodinám a zařízením pečujícím o děti a mladistvé ze znevýhodněných skupin obyvatel. Poskytuje pomoc s organizováním volnočasových aktivit dětí a mladistvých se zvláštním zaměřením na integraci. Mladé handicapované zaměstnává ve své kavárně Café AdAstra, která sídlí v Podskalské ulici v Praze 2. Poskytuje pomoc sociálně slabým rodinám, případně poradenství (zdarma). Spolek začal ihned po vypuknutí války na Ukrajině vařit ve své integrační kavárně pro matka s dětmi. Ty jsou obytovány v hotelu Mars na Kubánském náměstí, podařilo se postupně aktivovat maminky, aby se samy zajímaly, co mohou s dětmi udělat a domlouvaly si program. Již v červenci probíhalo během stravování povídání s dětmi, hraní s pejsky, cílená canisterapie, popř. další aktivity začleňování – komunikace s našimi zaměstnanci s handicapy, výtvarné aktivity. Od září chce spolek zapojit maminky i v kavárně. Od počátku projektu se zapojilo již 500 uprchlíků, jsou mezi nimi i děti, které během války osiřely. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Zajíček na koni, o.p.s. 
místo: Praha 2, Hlavní město Praha
období realizace: 18. července 2022 –  2. září 2022 
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč 

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google