Z UKRAJINY MEZI NÁS

grantová výzva pro začleňování nových sousedů

Pro přehled podpořených projektů klikněte na mapu.

Během prvního půl roku (květen – říjen) jsme v programu Z Ukrajiny mezi nás podpořili částkou přes 4,7 milionu korun celkem 139 projektů zaměřených na pomoc nově příchozím z Ukrajiny. Mnoho z těchto iniciativ se zrodilo přirozeně, z urgentní potřeby, která přílivem uprchlíků neplánovaně nastala, a bylo třeba jednat. Občané, spolky i organizace se zapojili do realizace sousedských setkání, společných výletů, kurzů češtiny, benefičních akcí apod. Mnohé aktivity mají přesah až do roku 2023. S neutichajícím konfliktem jsme se rozhodli naši podporu v dalším období zaměřit na iniciativy, které mají jasnou vizi a jejichž aktivity budou mít dlouhodobý pozitivní dopad na vzájemné soužití.

PROJEKTY Z ROKU 2022

Z Ukrajiny na Moravu 

Komunita 30 rodin z Ukrajiny se již pravidelně účastní komunitních akcí a obeznámila se se všemi potřebnými informacemi. Téměř deset účastníků obdrží certifikáty z českého jazyka. Mají velký zájem se i nadále scházet, organizovat akce a pokračovat ve vzdělávání. V rámci projektu tedy proběhne další výuka českého jazyka, společné kavárny s tematickou náplní, výroba náramků, pletení ponožek, výroba košíků se zapojení místních obyvatel, velikonoční tvoření – ukázka českých zvyků, opět se zapojením českých maminek, seminář o velikonočních zvycích, společné bruslení, jeden den společného lyžování pro děti společně se svými spolužáky ze školy, jarní výlet pro ukrajinské maminky a spolužáky dětí pro lepší poznání místa, kde žijí, velikonoční oběd – společné setkání, oslava velikonoc a velikonočních zvyků.

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:  PhDr. Jarmila Lojda Reichel 
místo:  Moravské Budějovice, Jaroměřice, Kraj Vysočina  
období realizace: 20.1. 2023 – 20.4. 2023  
projekt byl podpořen částkou  60 900,- Kč 

Komunita 21 

Členové spolku ÚJEZD.KOM od prvních dnů pomáhali s koordinací pomoci UA uprchlíků. Uspořádali také benefiční akci, sousedskou akci, akci Zažít Újezd jinak nebo Mikuláše pro děti. Nyní chtějí zachovat kontinuitu v započatých aktivitách. Zapojením do našich akcí bychom jim chtěli ukázat, že jsou zde uprchlíci vítáni, ještě více je propojit s českými sousedy, aby navázaly bližší kontakt i přátelství. Z větších akcí plánují opět Sousedský ples, Sousedský den, Tancovačku a Zažít Újezd jinak.  

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:  ÚJEZD.KOM, z.s. 
místo:  Praha 9 – Újezd nad Lesy, hlavní město Praha
období realizace: březen 2023 – listopad 2023  
projekt byl podpořen částkou 30 000,- Kč  

Žijeme spolu na Praze 14 

Farní charita Praha 14 již tradičně pořádá kurzy českého jazyka. V současné době se na tým obrací hlavně matky s dětmi utíkající před válkou na Ukrajině. Jak rodiče, tak děti se chtějí zapojit do místního dění, a proto se sami chtějí zdokonalit v českém jazyce. Vedle kurzů českého jazyka bude probíhat i doučování a zřízení koutku pro maminky s dětmi. Zde se budou setkávat české i ukrajinské maminky s malými dětmi, vyměňovat si zkušenosti nebo pořádat dětské oslavy. Každý měsíc proběhnou dvě společné akce s místní samosprávou nebo jinými zájmovými organizacemi. Projektový tým chce také účastníkům nabídnout možnost vytvoření krajanského spolku. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:  Farní Charita Praha 14 
místo:  Praha 14, hlavní město Praha 
období realizace: 1.2. 2023 – 30.05.2023 
projekt byl podpořen částkou  80 000,- Kč

Tvoříme společně… 

Praha 10 stále poskytuje ubytování pro více jak 100 uprchlíků. Nenajdeme zde ale podporu pro volnočasové aktivity neprávnických osob. I z tohoto důvodu některé volnočasové aktivity pro děti z ukrajinských rodin již neprobíhají, proto se organizátoři rozhodli navýšit kapacitu výtvarných kurzů v letním semestru o další skupinu, zorganizování dvou veřejných výstav výtvarných děl ukrajinských a českých dětí, dvě společná česko- ukrajinská výtvarná soustředění a společnou výstavu ve veřejném exteriéru ZŠ Solidarita- „Vzkaz dospělým“.  

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:   Marcel Dejdar 
místo:  Praha 10, hlavní město Praha
období realizace: 1.1. 2023 – 31.7. 2023 
projekt byl podpořen částkou 85 000,- Kč 

Asistenční centrum v Janově pro občany z Ukrajiny 

Od jara se situace ohledně počtu více méně nezměnila. Někteří se vrátili zpět domů, na Ukrajinu, místo nich přišli noví, převážná většina Ukrajinců zůstala v ČR a v poslední době se navracejí ti, kteří se na chvíli vrátili na Ukrajinu, anebo přichází nově příchozí. Projekt Asistenční centrum v Janově je realizován Charitou Most v Komunitním centru Janov. Do začátku letošního roku pouze ve vyloučené lokalitě Janov. S příchodem ukrajinských uprchlíků a v souvislosti se zaměřením aktivit projektu na komunitní práci se ukázalo jako vhodné zapojit do aktivit i nové příchozí. Projekt Asistenční centrum v Janově je zaměřen na informační, praktické činnosti, ale také vzdělávání členů komunity. Pro ukrajinské členy komunity bude probíhat např. Knižní klub, besedy, diskuse (rodina, péče o dítě, práce, finance), dále poradenství, jazyková průprava, neformální společenské akce či společné oslavy tradičních svátků. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:  Charita Most 
místo:  Litvínov – Janov, Ústecký kraj   
období realizace: 1.1.2023 – 31.12.2023 
projekt byl podpořen částkou 70 000,- Kč  

S dětmi v lese II. 

Od března 2022 se v klubu věnují pravidelnému vedení skupiny ukrajinských dětí a maminek, skupina je méně stabilní, přichází totiž stále nové děti, nově příchozí. Za sebou má klub společné víkendové výjezdy, výlety po Praze, sázení slunečnic, společné uklízení, společné vaření a zpívání, vaření maminek na komunitní slavnost Zahrada města. Vize je, aby se děti rozvíjely, učily se česky a tak se mohly integrovat nenásilně a co nejlépe do naší společnosti, cítili se v bezpečí. Cílem je také mámy integrovat do společných aktivit a zapojit je do volnočasových komunitních aktivit typu vaříme Boršč, pečeme. Motivovat i matky v rozvoji, nabízet jim různé možnosti. Aktivity, které budou probíhat Volnočasový kroužek – pravidelný kroužek a jednou měsíčně výjezd mimo Prahu, účast na komunitních akcích Klubu K2 i na slavnostech na Praze 10 s tématikou turistiky a rozvoje (kultura, návštěva památek, nácvik loutkového divadelního představení – mini loutkový festival), pokračování v zápisu do deníků. Organizátoři chtějí navázat kontakt s jinými volnočasovými skupinami v Praze 10 a propojit aktivity s nimi.  

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:  Klub K2, o.p.s. 
místo:  Praha Vršovice, hlavní město Praha
období realizace: leden 2023 – červen 2023 
projekt byl podpořen částkou  46 100,- Kč  

V NOVÉ TROJCE SPOLU

V rodinném a komunitním centru Nová Trojka poskytují bezpečný a přátelský prostor rodinám. Od začátku nového školního roku se zde pravidelně schází skupina ukrajinských maminek s dětmi. Program probíhá ve velké herně centra, přítomni jsou i další běžní návštěvníci. Vede jej ukrajinská lektorka a po jeho skončení maminky s dětmi zůstávají a neformálně se tak seznamují s místními rodinami. Vizí je vytvářet funkční místní společenství, poskytovat bezpečný a přívětivý prostor a společné aktivity všem. Hlavním cílem projektu je pomáhat uprchlíkům, zejména matkám nebo prarodičům s dětmi z Ukrajiny překonat jejich obtížnou situaci. Aktivity projektu souvisí s danými cíli jako celek, jsou propojené. Jsou to dlouhodobé, opakující se aktivity jako výtvarné, pohybové, hudební, cvičení pro rodiče s dětmi, psychologické poradenství pro děti a rodiče uprchlíků z Ukrajiny podpůrná skupina pro maminky s dětmi uprchlíků, keramický kurz pro děti, vedený v ukrajinském jazyce, keramický kurz pro rodiče s dětmi vedený v ukrajinském jazyce, pohybový kurz pro děti vedený v ukrajinském jazyce, volná herna pro rodiny z Ukrajiny, pobyt v centrálním prostoru komunitního centra školička  pro děti od 2,5 roku, dále ateliér výtvarných technik. V průběhu roku se mohou ukrajinští příchozí zapojit do tradičních jednorázových akcí (Martinská světýlka, Mikuláš, Čarodějnice v Zahradě).  

program: Z Ukrajiny mezi nás 
realizátor: NOVÁ TROJKA, z. s.
místo:  Praha 3 , hlavní město Praha
období realizace: leden 2023 - prosinec 2023 
projekt byl podpořen částkou 99 640,- Kč  

Komunitní obývák test

Od začátku války na Ukrajině nabízí komunitní centrum Nesedím, sousedím aktivity pro ukrajinské příchozí. V pražském Břevnově realizovalo podpůrné integrační a adaptační aktivity od dospělých po děti. Úzce spolupracovali s místní kolejí Větrník, kde probíhaly adaptační, volnočasové i jazykové kurzy (především výuka češtiny s hlídáním dětí), ale také propojování českých a ukrajinských rodin, jógové lekce, sousedské komunitní obědy, volnočasové kroužky ad. Ty probíhaly přímo v komunitním centru Nesedím, sousedím. Komunitní obývák pro matky s dětmi, který bude součástí českého komunitního centra, je přáním ukrajinských sousedů: podílet se na aktivitě, která bude součástí programu, doplnit integrační aktivity, které probíhají v Nesedím, sousedím a umožnit se aktivně zapojit do komunitního života v Břevnově i širším okolí. Podpora se bude dále také týkat dalších uprchlíků, kteří jsou ubytováni v rodinách převážně na Praze 6. Cílem je umožnit rodičům, zejména matkám s dětmi z Ukrajiny, setkávat se v přátelském a rodinném centru, kde najdou podnětné, útulné prostředí, kde se budou cítit dobře a budou mít možnost sdílet témata, která je zajímají. Proběhnou: pravidelné setkávání pro rodiče (především matky) s dětmi jednou v týdnu, výtvarné aktivity, tradiční slavnosti (Masopust, Adventní dýchánek, Martinská slavnost, apod) i sousedské aktivity pro všechny generace (Sousedské souznění, Herna pro děti, bazárky, Zažít Břevnov jinak a další.)

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Nesedím, sousedím z.s.
místo: Praha, hlavní město Praha
období realizace: leden 2023 – prosinec 2023
projekt byl podpořen částkou 93 000 ,- Kč

Sever spolu

Kostka poskytuje sociální služby prevence, podporu v integraci rodinám s dětmi i jednotlivcům, sociální služby SAS pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství a terénní programy. S rodinami řeší základní věci nebo dle individuálních potřeb to, co sami neumí zařídit nebo tam kde je potřeba pomoci s přípravou do školy a jazykem. Bohužel rodiny bydlí často na ubytovnách, a tak se děti denně setkávají s vandalismem a výtržnostmi, které ubytovna řeší pouze hrozbou vystěhování. Prevence zde totiž neprobíhá. Cílem je tedy zajistit na ubytovně Podhájí Rumburk a v Krásné Lípě aktivity komunitního charakteru – komunitní vzdělávání jako např. tradice, tvoření, šití, pečení, vaření, šití, společenská setkání dle vlastní iniciativy pro děti i dospělé, sportovní aktivity venku i uvnitř a vzdělávání jako příprava do školy pro děti či jazykové vzdělávání pro děti i dospělé.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Kostka Krásná Lípa, p.o.
místo: Krásná Lípa, Rumburk, Ústecký kraj
období realizace: leden 2023 – prosinec 2023
projekt byl podpořen částkou 100 000,- Kč

 

Pomoc ukrajinským rodinám – Maják Vsetín

Sbor CB Maják Vsetín pracuje se 150 uprchlíky z Ukrajiny ve Vsetíně a nejbližším okolí. Dospělým hledá práci, zajišťuje kurzy češtiny, dětem hledá školy a další možnosti. Spolupracuje s místními neziskovými organizacemi. Podařilo se uspořádat letní tábor English Sport Camp, kterého se zúčastnilo 13 ukrajinských dětí a příměstský tábor. Již od léta probíhají setkání ukrajinské komunity každou neděli a během týdne adaptivní skupiny na 5 různých místech (většinou ubytovny, kde uprchlíci bydlí). Sbor také 1x měsíčně pořádá česko-ukrajinské nedělní setkání. V plánu jsou společné vánoční setkání Čechů a Ukrajinců a akce Výročí Majáku Vsetín. 

program: Z Ukrajiny mezi nás 
realizátor:   Sbor Církve bratrské ve Vsetíně – Maják
místo:  Vsetín, Zlínský kraj 
období realizace: prosinec 2022 – březen 2023  
projekt byl podpořen částkou 82 000,- Kč  

 

 

 

Děti bez školy

Levínek Olešnice má své hlavní působení v obci Olešnice u Chlumce nad Cidlinou, kde se zaměřuje především na práci s dětmi a mládeží. Krajské město Pardubice, vzhledem k široké pracovní nabídce, jsou cílem řady uprchlíků, kteří hledají práci. Bohužel ale město již v září 2022 evidovalo mnoho ukrajinských dětí ve věku 6-15 let, pro které nemá místa ve školách. Některých z nich se ujal ve spolupráci s magistrátem města Levínek v rámci adaptačních skupin. Povedlo se najít prostory pro realizaci těchto skupin i řadu ukrajinských a českých učitelek. Děti mají možnost pokračovat ve vzdělávání jak v ukrajinském, tak českém jazyce a spolek se snaží jim zajistit i možnost zapojit se do komunitního života. Společně s komunitním centrem Kalyna se povedlo zajistit dětem pravidelnou psychologickou pomoc, některým z nich i kroužky, pravidelně navštěvují krajskou knihovnu, galerii města Pardubic, východočeské divadlo v Pardubicích a další akce. Pravidelně jednou měsíčně jezdí i na výlety. Projektové aktivity cílí nejen na poskytnutí kvalitní výuky dětem, pro které se stále nedaří najít místa ve školách ale i na kvalitní naplnění jejich volného času, poskytnutí potřebné psychologické péče a také jejich začlenění do společnosti. Stěžejní aktivitou je projekt Buddies. Ten cílí na děti ve věku 4-15 let. Rodina, která projeví zájem, nabídne svůj čas a zájem na min. 1 den vybranému ukrajinskému dítěti a zajistí společný program. V plánu jsou i výlety – do zasněžených hor, na masopust do skanzenu Veselý kopec a společný jarní projekt dětí z MŠ Klas a předškolních ukrajinských dětí z adaptační skupiny-společný týden dvojjazyčného čtení, her, tanečků, písniček. Budou pokračovat pravidelné měsíční psychologické konzultace pro rodiče dětí. 

program: Z Ukrajiny mezi nás 
realizátor:  Levínek Olešnice z.s.
místo:  Pardubice, Pardubický kraj 
období realizace: prosinec 2022 – červen 2023  
projekt byl podpořen částkou 99 800,- Kč  

 

 

 

Jarní setkávání ve Vesně

Brno a Jihomoravský kraj hostí poměrně velký počet uprchlíků, ale i služeb, které se o ně starají. Přesto se u mnoha lidí projevují deprese a špatná psychika rodičů se odráží na dětech. Spolek vidí, že nejvíce potřeba je nyní zajistit rodinám bezpečný prostor k setkávání, nabídnout aktivity, které je co nejvíce ukotví v „normálním“ životě a vhodné prostředí k vyjádření a sdílení emocí. Projektem chce dosáhnout většího zapojení Ukrajinců do témat, která přesahují aktuální válečnou situaci, dát jim prostor řešit problémy, které se týkají jak Čechů, tak Ukrajinců. Proto budou společná setkání v ŠATNÍKU VESNA v lednu, únoru a březnu zaměřená na témata, která jsou zásadní jak místní, tak ukrajinskou komunitu, např. úspory a udržitelnost. Tato setkání by měla být základem dalších pravidelných komunitních aktivit, které propojí Ukrajince a místní tak, že budou společně hledat řešení problémů, které tíží všechny bez rozdílu. Na společných setkáních budou účastníci kromě diskuse na konkrétní téma i recyklovat a upcyklovat oděvy a vyrábět např. žínky do domovů pro seniory, izolační a zateplovací vycpávky do oken, koberce a další předměty do domácnosti a pro denní použití. Mimo jiné se tak využijí do posledního zbytku textilie, které by už ani v šatníku nenalezly uplatnění. 

program: Z Ukrajiny mezi nás 
realizátor: Ženský vzdělávací ústav Brno, z. ú.
místo:  Brno, Jihomoravský kraj 
období realizace: leden 2023  - březen 2023
projekt byl podpořen částkou 99 238,- Kč  

 

 

Podpora integračních aktivit dobrovolnické ukrajinské skupiny

Organizace se věnuje integraci cizinců od roku 2017. Poskytuje základní poradenství, pomoc dětem ve školách, dopolední i odpolední kluby pro děti, češtinu pro dospělé, jednorázové informační a kulturně integrační aktivity. Pod jejím vedením vznikl v Jihlavě Ukrajinský dům, který pomáhá novým příchozím. Od dubna zde působí ukrajinská dobrovolnická skupina. Skupina má svého koordinátora V Ukrajinském domě otevřeli a z finančních materiálních darů vybavili hernu a kavárnu, pořádají různé druhy akcí např. Tvůrčí večery, večery při deskových hrách, malování pro děti, výtvarné odpoledne, setkání s psychologem či terapeutickou skupinu. Zajišťují provoz „kavárny“ a knihovny. Cílem je podpořit ukrajinské uprchlíky v realizaci aktivit pro veřejnost, které přispějí k jejich integraci a ke sblížení s místním obyvatelstvem v Jihlavě. 

program: Z Ukrajiny mezi nás 
realizátor:  F POINT z.s.
místo:  Jihlava, Kraj Vysočina 
období realizace: leden 2023 - prosinec 2023 
projekt byl podpořen částkou 50 000,- Kč  

 

 

Komunitní centrum Sokolka

V Jablonci nad Nisou a jeho okolí je v listopadu ubytována 2500 lidí z Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou. Vlastní komunitní život lidí z Ukrajiny probíhá přímo na ubytovnách. Není zde společný prostor, kde bys e mohli vzájemně setkávat také s místními obyvateli. Kromě Sokola se přímé pomoci lidem z Ukrajiny věnují dvě koordinátorky z města Jablonec a několik neziskových organizací. Sokolka vznikla v březnu 2022 jako iniciativa dobrovolníků s hlavním cílem vytvořit bezpečné místo pro lidi přicházející z Ukrajiny. Sokolka se nyní stěhuje z původních prostor, v nových prostorách bude však nadále zajišťovat pomoc. Ta je postavena hlavně na svépomoci příchozích z Ukrajiny. Smyslem projektu je podpora v jejich integraci: výukou češtiny, pomoc a poradenstvím (sociální, pracovní), volnočasová náplň a společenské akce, kde se budou moci setkávat lidé z Ukrajiny navzájem a také s místními: u příležitosti svátků, večer ukrajinských autorů (čtení ukrajinských knížek), akce Kolaudace nových prostor, oslava Dne žen či společné workshopy. 

program: Z Ukrajiny mezi nás 
realizátor:  Tatrhy, z.s.  
místo: Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj 
období realizace: leden 2023 – březen 2023  
projekt byl podpořen částkou 96 000,- K

 

 

Komunitní obývák

Od začátku války na Ukrajině nabízí komunitní centrum Nesedím, sousedím aktivity pro ukrajinské příchozí. V pražském Břevnově realizovalo podpůrné integrační a adaptační aktivity od dospělých po děti. Úzce spolupracovali s místní kolejí Větrník, kde probíhaly adaptační, volnočasové i jazykové kurzy (především výuka češtiny s hlídáním dětí), ale také propojování českých a ukrajinských rodin, jógové lekce, sousedské komunitní obědy, volnočasové kroužky ad. Ty probíhaly přímo v komunitním centru Nesedím, sousedím. Komunitní obývák pro matky s dětmi, který bude součástí českého komunitního centra, je přáním ukrajinských sousedů: podílet se na aktivitě, která bude součástí programu, doplnit integrační aktivity, které probíhají v Nesedím, sousedím a umožnit se aktivně zapojit do komunitního života v Břevnově i širším okolí. Podpora se bude dále také týkat dalších uprchlíků, kteří jsou ubytováni v rodinách převážně na Praze 6. Cílem je umožnit rodičům, zejména matkám s dětmi z Ukrajiny, setkávat se v přátelském a rodinném centru, kde najdou podnětné, útulné prostředí, kde se budou cítit dobře a budou mít možnost sdílet témata, která je zajímají. Proběhnou: pravidelné setkávání pro rodiče (především matky) s dětmi jednou v týdnu, výtvarné aktivity, tradiční slavnosti (Masopust, Adventní dýchánek, Martinská slavnost, apod) i sousedské aktivity pro všechny generace (Sousedské souznění, Herna pro děti, bazárky, Zažít Břevnov jinak a další.)  

program: Z Ukrajiny mezi nás 
realizátor:  Nesedím, sousedím z.s.
místo: Praha, hlavní město Praha
období realizace: leden 2023 – prosinec 2023  
projekt byl podpořen částkou  93 000 ,- Kč