Z UKRAJINY MEZI NÁS

grantová výzva pro začleňování nových sousedů

Pro přehled podpořených projektů klikněte na mapu.

Během prvního půl roku (květen – říjen) jsme v programu Z Ukrajiny mezi nás podpořili částkou přes 4,7 milionu korun celkem 139 projektů zaměřených na pomoc nově příchozím z Ukrajiny. Mnoho z těchto iniciativ se zrodilo přirozeně, z urgentní potřeby, která přílivem uprchlíků neplánovaně nastala, a bylo třeba jednat. Občané, spolky i organizace se zapojili do realizace sousedských setkání, společných výletů, kurzů češtiny, benefičních akcí apod. Mnohé aktivity mají přesah až do roku 2023. S neutichajícím konfliktem jsme se rozhodli naši podporu v dalším období zaměřit na iniciativy, které mají jasnou vizi a jejichž aktivity budou mít dlouhodobý pozitivní dopad na vzájemné soužití.

PROJEKTY Z ROKU 2022

Začlenění nových sousedů z Ukrajiny v Mníšku pod Brdy a okolí

V Mníšku pod Brdy a okolí se aktuálně nachází cca 220 uprchlíků před válkou na Ukrajině. Služby a pomoc dobrovolníků a města využívají také lidé ubytovaní v okolních vesnicích. Děti předškolního věku navštěvují adaptační skupinu s ukrajinskými učitelkami, děti školního věku chodí do místní ZŠ, některé starší děti navštěvují české střední školy nebo sledují ukrajinskou výuku online. Funguje koordinační skupina, ve které jsou zástupci města, neziskových organizací a aktivních občanů, kteří se integraci lidí z Ukrajiny věnují. Dobrovolníci organizují pravidelné kurzy češtiny pro dospělé. Farní charita Mníšek pod Brdy se spolkem Oáza provozovala charitativní šatník a potravinovou pomoc. V období od května do srpna 2022 spolek v rámci programu “Z Ukrajiny mezi nás” realizoval dvě komunitní aktivity začleňující ukrajinské příchozí, a také na pravidelné kurzy češtiny.  Kurzy češtiny nadále navštěvuje 15-20 ukrajinských žen. Některé účastnice kurzu plánují v České republice zůstat, pro zkoušku z ČJ při získání trvalého pobytu potřebují být na úrovni A2. Další zajištění učebnic a pedagogických materiálů a hlídání malých dětí během kurzů češtiny jim umožní v kurzech pokračovat a zdokonalovat se. Projekt je možný také díky spolupráci se Základní školou Mníšek pod Brdy Komenského, která poskytuje prostory pro kurz češtiny a hernu. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Daniela Páterová
místo: Mníšek pod Brdy, Středočeský kraj 
období realizace: 1.11.2022 – 31.5.2023
projekt byl podpořen částkou: 28 000 Kč  

 

Pomoc Ukrajincům Loděnice

V obci zůstala drtivá většina z uprchlických rodin, které se přistěhovaly na začátku války. Jedná se cca o 15 rodin. Stále probíhá kurz českého jazyka. Podpora bude využita na jeho pokračování, a pokud se podaří zorganizovat, tak i na vánoční komunitní setkání.  

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Jana Smržová
místo: Loděnice, Chrustenice, Středočeský kraj 
období realizace: 1.9.2022 – 31.8.2023 
projekt byl podpořen částkou: 30 000 Kč  

 

Kultura spojuje

S místní ukrajinskou komunitou pracuje Sokol Křivoklát aktivně od začátku války. Ve své ubytovně poskytuje ubytovaní pro několik rodin z Ukrajiny, zorganizoval materiální sbírky, zajistil odbornou diagnostiku HR, pro děti z Ukrajiny zorganizoval letní sokolský tábor. V listopadu plánuje sokolskou výpravu na Ukrajinu. Letos koncem března promítal film Zátopek pro místní české a ukrajinské rodiny. Povedlo se sokolovnu naplnit téměř až na maximální kapacitu. Do sokolovny chodí ukrajinští příchozí také sportovat. V rámci projektu Kultura spojuje chce oslovit zejména ukrajinské rodiny s dětmi v okrese Rakovník a Beroun. Záměrem je zorganizovat 4 aktivity v průběhu 2 dnů: 1. den Představení Divadlo a tanec do ubytoven – akce pro děti, film Cesta do pravěku, večerní Koncert pro mír s kapelou Polojasno v písničkách od Zuzany Navarové a dalších v obsazení flétna, saxofon, piano, kytara a basa. 2. den Adventní trhy s ukrajinským jídlem a produkty. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: TJ Sokol Křivoklát 
místo: Křivoklát, Středočeský kraj
období realizace: 3.12.2022 – 4.12.2022
projekt byl podpořen částkou: 15 000 Kč  

 

Setkání s ukrajinskými přáteli – tématické výtvarné dílny

YMCA  v létě organizovala v prostorách Církve bratrské v Olomouci adaptační skupiny pro děti z Ukrajiny, které trvaly celkově 5 týdnů. Od března 2022 probíhá jednou týdně v budově Církve bratrské tzv. “Setkání s ukrajinskými přáteli” – jde o místo v centru města, kde si mohou ukrajinští uprchlíci přijít popovídat u kávy nebo čaje se svými krajany, ale také s Čechy. Kdo chce, může si také něco hezkého vyrobit – většinou bývají připraveny i jednoduché dílničky. Děti si zvou své české i ukrajinské spolužáky. Maminky se buď také zapojí, nebo si pouze povídají s ostatními. Občas rádi přijdou i osamělí senioři. Projekt plánuje 20 setkání (od listopadu 2022 do dubna 2023) v rozsahu 3 hodin týdně. Listopad (3 – 4 dílny): adventní tvoření, výroba adventních věnců, vánoční ozdoby, hvězdičky, andílci, Rautis, drátované hvězdy, malování na sklo a porcelán, výroba mýdla, zdobení perníčků. Prosinec (3 dílny): vánoční přáníčka – girlandy – malování na baňky, výroba dárků – výroba svíček, výroba šperků. Leden (2 dílny): batikování, malování na hedvábí. Únor (3 dílny): patchwork, prostírání, 2 x keramika. Březen(4 dílny): 2 x drátování, pletení z pedigu, šperky (základy ketlování). Duben (4 – 5 dílen): jarní a velikonoční aranžování, malba na plátno, základy akvarelu, malba akrylem, šití tašek a polštářků. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: YMCA Olomouc
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 1.11.2022 – 30.4.2023
projekt byl podpořen částkou: 47 500 Kč  

 

Česko-ukrajinské tvoření pro duši

I s ohledem na blízkost Praze je v Kutné Hoře koncentrace příchozích Ukrajinců poměrně vysoká. Zatím neproběhlo mnoho akcí s cílem aktivně zapojit lidi z Ukrajiny (výjimkou byla akce podpořená Nadací Via podpořené Zažít město jinak. Odezva byla velmi pozitivní, zúčastnilo se 67 lidí z Ukrajiny. Cílem aktuálního projektu je nabídnout lidem, kteří na Kutnohorsko přišli z Ukrajiny a zájemcům z řad majority prostor pro společné výtvarné tvoření. V průběhu konce listopadu až února proběhnou čtyři 2,5 hodinové arteterapeutické semináře, z nichž tři budou realizované v Kutné Hoře (2 pro dospělé a 1 pro děti). Čtvrtý seminář účastníky pozve do keramické dílny Vlasty Tiché v Sázavě, kam účastníky organizátoři dovezou.
Právě předchozí výtvarné semináře se staly podhoubím (poskytly dostatek nových osobních vazeb) pro realizaci společné slavnosti Zažít město jinak, do které se zapojilo mnoho místních Ukrajinců v roli organizační i návštěvnické. Tyto vazby by nyní rádi ještě více prohloubili.
 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Lucie Römer
místo:Kutná Hora a Sázava, Středočeský kraj
období realizace: 1.11.2022 – 1.2.2023
projekt byl podpořen částkou: 37 500 Kč  

 

Předvánoční košířská ukrajinsko-česká setkání

Kromě prvotních živelných materiálních sbírek proběhl jarní dobrotrh, zaměřený na nové ukrajinské sousedy (akce byla ale otevřena všem). Do celé akce se aktivně a/nebo pasivně zapojily nižší stovky lidí (za celý víkend odhadujeme cca 500 osob). Již při jarním dobrotrhu byly ukrajinské rodiny aktivně zapojeny – jedna skupina ukrajinských matek s dětmi připravila na celou akci ukrajinské občerstvení (boršč a pirohy), které mělo velký úspěch. Do zimního ročníku se tato skupina a další zapojí už do samotné přípravy akce. Na akci panovala skvělá atmosféra (hrála živá hudba, proběhla zdarma lekce jógy, pro děti byl připraven koutek s česko-ukrajinskými omalovánkami apod.). Snahou je v předvánočním čase zapojit je do pozitivních aktivit a vytrhnout je tak z psychicky náročného období. Dobrotrh zároveň vzhledem ke zvyšující se inflaci umožňuje vytvořit prostor pro pomoc těm, kteří ji využijí a potřebují. Hostina, která bude následovat, chce propojit starousedlíky a nově příchozí doslova u jednoho stolu, ve všech aktualizovat vědomí existence uprchlíků, vytvořit prostor pro neformální setkání a seznámení, vytrhnout všechny z těžkostí každodennosti. Do konce letošního roku proběhnou 2 akce (Dobrotrh a Košířská ukrajinsko-česká vánoční hostina). Dobrotrh je víkendová sousedská akci („bezplatný trh dárků“). V pátek a v sobotu proběhne sběr věcí k darování a trh samotný. Dle možností budou také dětský koutek, dílnička a dětské divadlo s vánoční tematikou a proběhnout by mělo za přítomnosti tlumočníka. Hostina proběhne poslední adventní neděli. Následovat bude večerní slavnost a tančírna s vánoční tématikou. Cílem je pozvednout náladu v současné frustrující a vyčerpávající době a vytvořit příležitost k sousedskému setkání a seznamování, v němž se mají sousedé z Košíř a okolí sejít u jednoho, slavnostně vyzdobeného stolu, sdílet vánoční atmosféru a seznámit se. Hostina se bude konat v prostoru Kina Kavalírka. Součástí bude i odpolední program pro děti (dětské divadlo, dílny na výrobu vánočních ozdob, sdílení a výměna tradic a zvyklostí) v tělocvičně Základní školy Nepomucká. Na zajištění se budou podílet ukrajinští dobrovolníci. V průběhu celého dne budou mít účastníci možnost zapojit se do aktivity “Vánoční strom (splněných) přání”. Na stromek se budou věšet přání a zájemci ze strany účastníků si je budou moci vybrat a splnit. Z realizovaných přání by měla postupně vznikat na stránkách Hostiny galerie s příběhem přání i obdarovaných a dárců. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Aneta Bílková
místo: Praha, hlavní město Praha 
období realizace: 1.11.2022 – 31.12.2022
projekt byl podpořen částkou: 47 500 Kč  

 

Zážitky tvoří vzpomínky

Teplice mají nyní kolem 2700 příchozích z Ukrajiny. V Teplicích vznikla velká komunita lidí, která si vzájemně pomáhá, kolem 500. Pomáhají na bázi dobrovolnictví, shání nábytek, oblečení, jídlo, ale i peníze na obědy a kroužky pro děti. Pořádají také setkání v parcích a hřištích, zřídili centrum pomoci v nevyužité budově na autobusovém nádraží. Plánují sportovní hry pro dospělé a děti, kroužky pro děti a prarodiče, doučování a společné kulturní akce. Důležité je pro dospělé najít dobré zaměstnání nebo vytvořit vlastní firmu, kterou si povedou sami. K tomu je nutné hlídání dětí do 3 let a volnočasové aktivity pro děti na 1. stupni, protože družiny jsou plné. Proto skupina plánuje zřídit dopolední hlídá pro děti předškolního věku a děti prvního stupně tam, kde chy kapacity družin. Dále plánuje podnikat výlety rodin s dětmi. Na hlídání může využít hotovou hernou Smíškov v centru města, kde je až 50 míst k sezení, tam by realizovali dopolední hlídání předškolních dětí, také ji chtějí dále využít i jako učebnu a kavárnu, kde by mohli prodávat své výrobky. Plánují společné akce rodin: výrobu draků a Drakiádu, výlet do Jump arény, nebo do Cirkus parku v Teplicích. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Lucie Beyerová
místo: Teplice, Ústecký kraj 
období realizace: 1.11.2022 – 1.5.2023
projekt byl podpořen částkou: 45 000 Kč  

 

Výuka českého jazyka se spolkem Dětem Ukrajiny

V současné době spolek organizuje kurzy doučování českého jazyka pro děti navštěvující pražské školy, i pro děti, které nejsou zařazeny v českém vzdělávacím systému. Původně bylo vše organizováno dobrovolníky z řad českých a ukrajinských občanů. Následně byl založen spolek Dětem Ukrajiny. Jak již z názvu spolku vyplývá, spolek se primárně zaměřuje na integraci dětských uprchlíků před válkou z Ukrajiny. V rámci projektu proběhne po dobu dvou měsíců pravidelné odpolední doučování ukrajinských dětí žijících na území hl. města Prahy. Do projektu budou zapojeni jak ukrajinští občané utíkající před válkou, tak čeští dobrovolníci, kteří se snaží nově příchozím sousedům co nejvíce usnadnit jejich situaci. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Dětem Ukrajiny, z.s. 
místo: Praha, Hlavní město Praha 
období realizace: 1.11.2022 – 31.12.2022
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč  

 

Nejsme ztracení v ČR

Vita melior je malá organizace, která se věnuje vzdělávacím, poradenským a charitním aktivitám. Charitní aktivity před vypuknutím válečného konfliktu směřovaly na Ukrajinu a byly zaměřené hlavně na nemajetné osoby, s problémy jako inkontinence, kterým se dostávala materiální pomoc – hlavně inkontinenční pomůcky a nezbytné potraviny. Od založení organizace spolupracuje při realizaci charitních aktivit s neformální skupinou Boží milost. Neformální skupina Boží milost vznikla spontánně, se záměrem ukrajinských věřících, kteří zde v ČR trvale žijí, pomáhat doma. Projekt plánuje uspořádat tři edukační odpoledne o reáliích ČR. 1. Odpoledne o sociálních a zdravotních službách v ČR. 2. Odpoledne věnované právnímu systému s hlavním zaměřením na pracovní právo, včetně odkazu ke trestnímu právu. 3. Odpoledne věnované školství a kultuře. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Vita melior, z. s.
místo: Praha 3 – Žižkov, Hlavní město Praha 
období realizace: 1.12.2022 – 31.3.2023
projekt byl podpořen částkou: 40 420 Kč  

 

Pomáháme potřebným

Spolek pracuje s 20 rodinami, kterým pomáhá s adaptací. Jde především o právní a sociální poradenství, doučování pro děti (40 dětí) a také výuky češtiny pro dospělé. Přibližně jednou měsíčně se organizuje komunitní setkání, kde mají rodiny možnost sdílet společné problémy a potřeby. Spolek je zásobuje také potravinami či oblečením na zimu. Spolek plánuje nadále poskytovat dětem doučování 2krát týdně a výuky češtiny také 2xtýdně. Chce pokračovat v pořádání komunitních akcí/workshopů s cílem vytvářet prostor pro sdílení zkušeností a potřeb s dalšími rodinami, prezentace kuchyně a kultury, i nadále bude poskytovat sociálně-právní poradenství. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Romani hub, z.s. 
místo: Brno, Jihomoravský kraj 
období realizace: 15.11.2022-15.4.2023 
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč  

 

Vánoční tvoření

V obci žije mnoho ukrajinských uprchlíků. Většina z nich je umístěna na bývalém internátu místního gymnázia. Postupně se stěhují do volných bytů ve městě, ale stále přicházejí noví. Děti navštěvují místní školy. Mnohé maminky mají zaměstnání. Pravidelně se účastní výuky českého jazyka. Děti mají výuku českého jazyka na svých školách. Organizátoři dostali finanční prostředky na výuku českého jazyka pro dospělé. Rádi by nyní zorganizovali půldenní akci vánoční tvoření, na kterém se ukrajinské děti dozví mnoho o českých Vánocích, o vánočních zvycích a tradičním vánočním jídle. podělí se o to, jak se slaví Vánoce na Ukrajině. Organizátoři plánují zapojit žáky místního gymnázia, kteří by měli na starosti tvořivé dílničky. Každý z nich by se ujal jednoho stanoviště, ke kterému by přicházely děti a vyráběly vánoční baňky, psaly Ježíškovi, ochutnávaly křížaly. Také doufají, že se přidají ukrajinské maminky a ukazovaly by vybrané tradiční ukrajinské vánoční výrobky. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Irena Janesová 
místo: Bílovec, Moravskoslezský kraj 
období realizace: 1.11.2022 – 10.12.2022 
projekt byl podpořen částkou: 17 000 Kč  

 

Vraťme ukrajinským dětem radost – představení Zvířátka a poklad

V průběhu prázdnin spolek v komorním Divadle MA v Žitné ulici organizoval ukrajinský dětský divadelní tábor. V pravidelných kreativních dílnách děti zapojili také do výroby masek, kostýmů, hudebních nástrojů, které se použily do představení. Jednou do týdne na děti čekal kulturní výlet. Spolek chce dál pracovat s těmito dětmi, pomoci jim s vlastní seberealizací. Je hotové dětské představení, které hrají ukrajinské děti pro děti. Díky průběžnému českému a ukrajinskému překladu je pohádka určená jak pro ukrajinské, tak i pro české děti. Vzhledem k počtu ukrajinských rodin, které v Praze nyní žijí, má představení velký potenciál. Prvních pět představení bude nabídnuté zdarma předškolním dětem a také prvnímu stupni základních škol. Vytvoří se tak zajímavý kulturní program pro české i ukrajinské děti doplněný o mikulášské představení.  

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Estela Productions, z.s.
místo: Praha 1, Hlavní město Praha
období realizace: 15.11. 2022 – 11.12.2022 
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč  

 

PSIU – Pohyb a sociální integrace Ukrajinců

Vedoucí projektu se svou ukrajinskou manželkou již zorganizovali letní tábor pro ukrajinské děti v srpnu 2022. Přáním ukrajinské komunity v Třinci je zorganizovat pohybové sportovní aktivity. Pro maminky aktivita typu fitness, dost dětí by mělo zájem navštěvovat kurz spojený s kondičním cvičením a prvky kondičního boxu. Vedoucí projektu by chtěli aktivity spojit i se sociálním kontaktem, který má vést k lepšímu začlenění nových obyvatel, aby příchozí z Ukrajiny měli atraktivní výplň volného času, mohli se odreagovat, lépe se začlenit a navázat nové kontakty. V průběhu 21 týdnů (2 x týdně setkání) chce projekt nabídnout kroužek kondičního cvičení (TRX, kruhový trénink, kondiční a fit box, atletická průpravná cvičení, zdravotní cvičení (s gumami, na podložce) + doplňkově např. fotbal na závěr či na zahřátí a 4 x společné setkání mimo sport s pohoštěním s rodinami od účastníků, kde bude malé pohoštění a každý bude moci přinést své speciality.  

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Jan Ševčík
místo: Třinec, Moravskoslezs kraj 
období realizace: 24. října 2022 – 24. března 2023 
projekt byl podpořen částkou: 35 840 Kč  

 

Neslyšící uprchlíci z Ukrajiny

Projekt je určen příchozím se sluchovým postižením. Převážně uživatelům znakového jazyka. Tato skupina je specifická tím, že komunikuje ukrajinským znakovým jazykem, který je velice odlišný od českého znakového jazyka. Příchozí, jelikož neslyší, nemohou používat tlumočníka z mluveného ukrajinského jazyka do českého jazyka a obráceně. Jsou závislí na tlumočení do znakového jazyka. V organizaci se starají o rodiny s dětmi, dohromady o 40 neslyšících osob. Podařilo se ve spolupráci s krizovým štábem města Brna zajistit pro všechny ubytování na kolejích VUT v Brně. Ve spolupráci s brněnským centrem znakového jazyka Trojrozměr, z.s.  v květnu zajistili výuku českého znakového jazyka. Cílem je naučit uprchlíky se sluchovým postižením český znakový jazyk a český jazyk, aby byli samostatní při využívání tlumočnických služeb a řešení svých životních situací v ČR. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno, p.s. 
místo: Brno – Královo Pole, Jihomoravský kraj
období realizace: 1.listopadu 2022 – 31. března 2023 
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč  

 

Pojďte nás to naučit

Podařilo se spojit s ukrajinskými sousedy, kteří se zde usadili na začátku léta. Podařilo se je přivézt do komunity. Několik rodin se usadilo na dlouho. Momentálně se jedná o 10 rodin. Nedávno se přistěhovaly další rodiny do Hrubé Vrbky, děti budou nastupovat do mateřské školy. Všechny akce spolku se konaly během léta venku, při táborácích a grilování. Chybí zde ale zázemí, kde by mohli nově příchozí také dělat to, co umí: tvořit, ukázat co dovedou, co nás mohou naučit. Ve spolku postavili maringotku v projektu Lesní chaloupka, která bude sloužit pro setkávání a ekologickou výuku. Místní navrhli, že se zde může vytvořit také zázemí pro sousedy z Ukrajiny. V rámci projektu společně vytvoří polytechnické zázemí v maringotce a kolem ní. Uvnitř bude kout, kde budou umístěny 2 šicí stroje, materiál pro tvorbu a svépomocí budou vyrobeny otevřené policové skříně na ukládání věcí. Také truhlářský ponk s nářadím. V zimním období bude v provozu pro všechny snoezelen. Jedná se o terapeutickou místnost, ve které se pořádají relaxační setkání a projekty pro veřejnost. Je potřeba zakoupit několik světelných lamp a nové kotouče do projektoru. Ženy spolu ušijí nové polštáře a opraví terapeutický relaxační vak, ušijí hračky pro miminka na cvičení a k masážím. Do snoezelenu se vyrobí terapeutické, smyslové a senzorické pomůcky. Proběhne i promítání filmů a pohádek na sousedských akcích a noví sousedé budou zapojeni do celorepublikových akcí Česko zpívá koledy a Ježíškova vnoučata a celoročních akcí pořádaných spolkem. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Spolek pro Rodinu z.s. 
místo: Javorník, Jihomoravský 
období realizace: 1. 12. 2022 – 31. 5. 2023 
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč  

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google