Projekty

Pro přehled podpořených projektů klikněte na mapu.

Během prvního půl roku (květen – říjen, 2022) jsme v programu Z Ukrajiny mezi nás podpořili částkou přes 4,7 milionu korun celkem 139 projektů zaměřených na pomoc nově příchozím z Ukrajiny. Mnoho z těchto iniciativ se zrodilo přirozeně, z urgentní potřeby, která přílivem uprchlíků neplánovaně nastala, a bylo třeba jednat. Občané, spolky i organizace se zapojili do realizace sousedských setkání, společných výletů, kurzů češtiny, benefičních akcí apod. 

Od prosince jsme podpořili částkou bezmála 4,4 milionu korun daších 56 projektů. Tentokrát jsme vybírali projekty, které nás přesvědčily výrazným dopadem v rámci své komunity a udržitelným potenciálem. Jsme rádi, že aktivity v této fázi již často spolu-organizovali samotní uprchlíci. Je skvělé, že se z nich postupně stávají aktivní hráči, kteří získávají pevné místo v naší společnosti. Naše podpora by nebyla možná bez přispění našich štědrých dárců: Seznam.cz, Nadace Kooperativy, Bader Philanthropies, České Spořitelny, a dalších.

V září 2023 proběhla další výzva programu, nově zaměřená i na podporu zvláště zranitelných skupin uprchlíků (např. ukrajinských Romů). Díky Mezinárodní organizaci pro migraci (IOM) a Úřadu pro populaci, uprchlíky a migraci Ministerstva zahraničí USA jsme tak odstartovali realizaci dalším 42 projektům napříč ČR částkou přes 3,2 miliony korun.

Díky spolupráci s firmou Seznam.cz jsme v neveřejné výzvě před Vánoci 2023 podpořili částkou přes 1,6 milionu korun čtyři speciální projekty zaměřené na intenzivní kurzy češtiny pro maminky s dětmi, spojené s hlídáním a profesními konzultacemi.

V lednu 2024 jsme spustili zatím poslední výzvu Z Ukrajiny mezi nás: Nová práce v nové zemi. Díky Seznam.cz podpoříme částkou až 150 000 korun projekty, zaměřené na zvyšování kompetencí uprchlíků pro lepší uplatnění na trhu práce v ČR. 

PROJEKTY Z ROKU 2023

Ukrajinská integrace: Podpora nových začátků v ČR 

Cil tohoto projektu je zvyšování kompetenci ambiciózních lidi, kteří se chtějí prosadit na trhu práce, získat lepší praci. Největší pomoci pro to je umění komunikace, následně porozumění prostředí, ve kterém se aktuálně nacházejí a ve kterém chtějí pokračovat svoji životní cestu. Cílovou skupinou jsou primárně ženy, ale i dospělé děti, které se chtějí uplatnit na trhu práce. K tomu jim mohou pomoci kurzy českého jazyka, kariérní poradenství a mentoring v rámci projektu.  

realizátor: Viktoriia Radionova 
místo: Brandýs nad Labem -Stará Boleslav, Středočeský kraj
období realizace: 04/2024 – 11/2024
projekt byl podpořen částkou: 132 000 Kč 

SPOLU TO LÉPE ZVLÁDNEME 

V České Skalici je aktuálně na 70 ukrajinských uprchlíků. Jde především o ženy s dětmi, seniory, výjimkou jsou ucelené rodiny. Cílem projektu je zvyšování kompetencí, které zajistí příchozím z Ukrajiny lepší šance na trhu práce. Zvyšování jazykových dovedností spojených s uplatněním na trhu práce. Cílovou skupinou jsou především ukrajinské ženy, kterým budou kurzy poskytnuté, aby byly schopné se uplatnit na trhu práce v oboru, který na Ukrajině vystudovaly anebo ve kterém před příchodem do České republiky pracovaly.   

realizátor: Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s. 
místo: Česká Skalice, Královehradecký kraj 
období realizace: 03/2024 – 02/2024 
projekt byl podpořen částkou: 94 600 Kč 

Nastartuj karieru v ČR 

Plzeňský kraj vykazuje největší počet ukrajinských uprchlíků na jednoho obyvatele v ČR. Na konci roku 2023 legálně žilo v Plzeňském kraji kolem 51 000 lidí pocházejících z Ukrajiny. Především ženy s dětmi. Cílem projektu je pomoc uprchlíkům a migrantům z Ukrajiny ve zvyšování jejích kompetencí, které jim zajistí lepší šance na trhu práce v České republice. Dalším cílem je seznámit je se zákoníkem práce a jejich právy a povinnostmi na trhu práce a zlepšit jejich jazykové znalosti pomocí českých jazykových kurzů a tím odbourat jazykovou bariéru. 

realizátor: Alexandra Jordanova 
místo: Plzeň, Plzeňský kraj  
období realizace: 05/2024 – 12/2024 
projekt bude podpořen částkou: 135 900 Kč 

Zvládneš to! 

Zapsaný spolek na Ústecku chce motivovat a podporovat ukrajinské uprchlíky formou výuky českého jazyka, mentoringu a workshopů na zdravotnická témata, účetnictví a komunikaci v týmu. Dále budou podpořeni v začlenění na pracovním trhu, bude poskytnuto kariérní poradenství a seberozvoj s Lola Onipko s názvem IAmRemarkable – podpora uprchlíků v sebe uvědomění sebe sama jako plnohodnotného člověka. 

realizátor: CeHuPo – centrum Humanitární Pomoci z,s,
místo: Teplice, Ústecký kraj
období realizace: 04/2024 – 12/2024
projekt byl podpořen částkou: 120 000 Kč 

Podpořím tě! Lepší práce v Česku. 

Projekt „Podpořím tě! Lepší práce v Česku“ má za cíl pomoci nově příchozím zorientovat se na trhu práce v Česku a pomoci jim při hledání pracovních příležitostí a budování nového života. Cílem je najít co nejlepší zaměstnání co do kvalifikovanosti (využití zkušeností a kompetencí), pracovních podmínek, finančního ohodnocení i možnosti růstu. S možností uplatnění nejen v české republice, ale i v mezinárodních firmách nebo s možností uplatnění po návratu na Ukrajinu. Ultimátním cílem je integrace účastníků do pracovního prostředí v nové domovské zemi a nalezení lepšího života plného možností. Konkrétně by účastnice měly odcházet s vlastním portfoliem – CV, motivační dopisy, formální i neformální dovednosti, profily na sociálních sítích, profilová fotografie, s přehledem o pracovním trhu v Česku. Digitálními dovednostmi – práce na sociálních sítích a základy IT (MS Office) a dále s technikami posilování sebejistoty a zvládání stresu. Každá z účastnic bude mít nadále možnost individuálních konzultací všech témat a bude v pravidelném kontaktu se svojí mentorkou. 

realizátor: Tereza Matonohová 
místo: Praha, Hlavní město Praha  
období realizace: 04/2024 – 10/2024 
projekt byl podpořen částkou: 70 800 Kč 

Večerní škola programování pro uprchlíky z Ukrajiny 

Zapsaný spolek Tatrhy chce pořádat večerní školu programování pro uprchlíky z Ukrajiny v Jablonci nad Nisou a Libereckém kraji. Hlavním cílem je začlenit uprchlíky na trhu práce v místě, kde dočasně žijí a poskytnout kurzy vzdělávání ukrajinské komunitě v této oblasti. Jedná se o kurzy ve vývoji webu, frontendových aplikací, ale i v základních dovednostech práce na počítači, která umožňuje flexibilitu a možnost pracovat z domova. 

realizátor: Tatrhy, z.s. 
místo: Jablonec na Nisou, Liberecký kraj  
období realizace: 02/2024 – 09/2024 
projekt byl podpořen částkou: 128 800 Kč 

S Kalynou na pracovní trh 

Cílem tohoto projektu je podpořit uprchlíky v ekonomické soběstačnosti a zlepšení pozice na trhu práce prostřednictvím podpory v uplatnění své kvalifikace, zvýšení kvalifikace, orientace na trhu práce a v oblasti podnikání a seberealizace. Cílem je zároveň aktivizace cílové skupiny, podpora jejich samostatnosti v zapojení se na trh práce, převzetí zodpovědnosti v řešení své situace s využitím vlastních zdrojů, komunity a návazné sítě služeb. Cílovou skupinou jsou především osoby v aktivním věku, ohrožené cílové skupiny jako jsou rodiče s malými dětmi, teenageři, lidé s psychickými potřebami spojenými s války a odsunu z původní vlasti. Cílem je podpořit je, aby byli ekonomicky soběstační a integrováni do naší společnosti. 

realizátor: Kalyna – Komunitní uprchlické centrum, z. s. 
místo: Pardubice, Pardubický kraj  
období realizace: 05/2024 – 12/2024 
projekt byl podpořen částkou: 145 000 Kč 

Z Ukrajiny mezi nás – nová práce 

InBáze se ihned po vypuknutí agrese ze strany RF zapojila do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. V první fázi se jednalo zejména o humanitární pomoc. Tato pomoc pak postupně přecházela do integračních aktivit. Hlavním cílem je zapojit ukrajinské uprchlíky na trh práce a najít práci v maximální možné míře odpovídající jejich kvalifikaci. Tomuto cíli je možné se přiblížit prostřednictvím pracovního a kariérového poradenství, vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, komunitních aktivit a další individuální podpory tak, aby získali potřebné kompetence pro získání zaměstnání v ČR.   

realizátor: InBáze, z. s. 
místo: Praha, Hlavní město Praha  
období realizace: 04/2024 – 12/2024 
projekt byl podpořen částkou: 120 000 Kč 

Čeština pro nový start: Jazyková a sociální podpora pro ukrajinské ženy 

„Čeština pro nový start: Jazyková a sociální podpora pro ukrajinské ženy“ jak již vyplývá z názvu projektu, tak hlavním cílem programu je podpora ukrajinských žen, které žijí na území hlavního města Prahy. Vizí projektu je vytvořit komunitu, kde ukrajinské ženy nejenže najdou nový domov, ale také se budou cítit podporovány ve svém profesním a osobním rozvoji. Chceme, aby se tyto ženy cítily přijaté, hodnotné a schopné přispět k naší společnosti svými dovednostmi a zkušenostmi a uplatnili je také na trhu práce.   

realizátor: Nadační fond School from my Friends 
místo: Praha, Hlavní město Praha  
období realizace: 05/2024 – 07/2024 
projekt byl podpořen částkou: 120 000 Kč 

Krok za krokem k vysněné práci 

Hlavním cílem projektu “Krok za krokem k vysněné práci”, neformální skupiny, kterou vede Tomáš Kuboušek, je pomoc příchozím ženám z Ukrajiny do Jihočeského kraje při hledání kvalifikovanější práce a výuky českého jazyku, včetně terminologie pro konkrétní identifikované obory. Dále kariérní poradenství a lekce jak správně a moderně vytvořit CV a motivační dopis, včetně individuálních korektur. Příprava podkladů k pracovním pohovorům, nácvik pohovoru, asistence a doprovod na pracovní pohovor. K dispozici bude také psychologická podpora, workshopy a individuální podpora. Je domluvená spolupráce s HR specialistkou a s ÚP České Budějovice. 

realizátor: Tomáš Kuboušek 
místo: České Budějovice, Jihočeský kraj  
období realizace: 03/2024 – 08/2024 
projekt byl podpořen částkou: 149 790 Kč 

Cesta k práci v Česku

Nezisková organizace Meteor pro Ukrajinu sídlící na Praze 8 poskytuje ubytování a podporu ukrajinským lidem postiženým válkou, při integraci do společnosti. Cílem projektu je rozhýbat lidi v procesu hledání práce a změnit způsob, jak o něm přemýšlejí. Zvýšit jejich šance na trhu práce a zvýšit povědomí o jejich právech. Zejména jde o kariérní poradenství, psychologická podpora s tématikou, jak uspět na trhu práce, profesní kurzy českého jazyka, včetně tématiky zaměřené na pracovní pohovor a sebeprezentaci. Zapojeni budou tito specialisté: sociální pracovníci, právník, psycholožka, lektoři, koučka, tlumočník, koordinátorka.   

realizátor: Meteor pro Ukrajinu, z.ú. 
místo: Praha 8, Hlavní město Praha  
období realizace: 03/2024 – 02/2025 
projekt byl podpořen částkou: 150 000 Kč 

S perspektivou v Kladně 

Sociální služby CIC (dle zákona č. 108/2006) jsou poskytovány tři: odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Druhou hlavní oblastí působení organizace je výuka češtiny pro cizince. Cílem všech služeb, programů a aktivit CIC je podpora imigrantů při jejich úspěšném sociálním začlenění do přijímající společnosti. Obecným cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost na trhu práce minimálně u 20 osob z CS uprchlíků z Ukrajiny, kteří žijí v Kladně a jeho okolí. 

realizátor: Centrum pro integraci cizinců, o. p. s. 
místo: Kladno, Středočeský kraj  
období realizace: 3/2024 – 12/2024 
projekt byl podpořen částkou: 148 000 Kč 

Intenzivní kurzy českého jazyka pro uprchlíky z Ukrajiny 

Neformální skupina z Moravské Třebové bude podporovat ukrajinské uprchlíky začleněním do komunity prostřednictvím výuky českého jazyka. Hlavním cílem projektu je zlepšení jazykových dovedností uprchlíků z Ukrajiny a tím posílení jejich pozice na pracovním trhu. Měřitelnými cíli projektu může být například zpětná vazba uprchlíků, sledování jejich pokroku prostřednictvím hodnocení lektorky a sebehodnocení účastníků, zpětná vazba od učitelů školy či od zaměstnavatelů. Integrace na trhu práce a prevence pracovního vykořisťování – absolvování kurzu češtiny zlepšuje pozici uprchlíků při hledání a vyjednávání zaměstnání. Uprchlíci si budou moci hledat práci dle své kvalifikace a nebudou odkázáni na tzv. „klienty“ zprostředkovatele práce. 

realizátor: Kateřina Smoljar Sáňková 
místo: Moravská Třebová, Jihomoravský kraj 
období realizace: 03/2024 – 12/2024 
projekt byl podpořen částkou: 149 900 Kč 

Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická 

V projektu „Z Jaboku do práce“ je zapojena ředitelka a tým profesorů, kteří vyučují na Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické. Bezprostředně po začátku války na Ukrajině se v souladu se zaměřením a vizí školy zapojili do pomoci uprchlíkům, kteří začali přicházet. Pořádali bezplatné otevřené kurzy obecné češtiny s nabídkou programu pro děti, aby se mohli zapojit i rodiče. V projektu chtějí podpořit studenty denního studia i účastníky kvalifikačních kurzů v úspěšném ukončení studia a získání plné kvalifikace v dané oblasti, která jim umožní dobré uplatnění na trhu práce. Absolventi denního studia budou plně kvalifikovanými sociálními pracovníky a sociálními pedagogy. Absolventi kvalifikačních kurzů budou připraveni pro práci asistenta pedagoga. Zaměření bude směřovat k profesnímu poradenství s podporou terapeutky. 

realizátor: Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická 
místo: Praha 2, Hlavní město Praha  
období realizace: 04/2024 – 03/2025 
projekt byl podpořen částkou: 147 00 Kč 

Ukrajinské Centrum Nusle (UCN) – Spolu pro Ukrajinu 

Projekt navazuje na dlouholetou práci Pražského Majdanu, který se zapojil do pomoci ukrajinským uprchlíkům hned po jejich příchodu do ČR. Dlouhodobým cílem je podpora začleňování uprchlíků příchozích do Prahy z Ukrajiny do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti způsobem, který udrží jejich lidskou důstojnost a zároveň bude i pro Česko společensky i ekonomicky dlouhodobě prospěšné. Pomoci ve vzdělávání, prostřednictvím poskytování kvalitního poradenství v oblasti zaměstnávání a služeb, spojených s rekvalifikaci pro uprchlíky, organizací jazykových a integračních kurzu. Zvýšit informovanost a orientaci ukrajinských uprchlíků v české legislativě, daňovém systému. Přes individuální poradenství a konzultace specialisty v kariérním poradenství a uplatněni na trhu práce pomoci nejméně 200 ukrajinským uprchlíkům vyřešit jejich nestabilní finanční situaci. 

realizátor: Pražský Majdan  
místo: Praha, Hlavní město Praha  
období realizace: 03/2024 – 12/2024 
projekt byl podpořen částkou: 111 000 Kč