Zde najdete databázi projektů, které jsme v posledních dvou letech podpořili.
Jsou to místa, kde se věci hýbou, kde je energie a kde to žije. A přibývá jich!
Program
Programy, které již nevyhlašujeme:
Rok
Stát
Kraj (pouze ČR)


Zklidnění dopravy v obci účasti místních obyvatel

Křtiny: Spolky chtějí zpracovat dopravní studii zohledňující bezpečnost chodců a cyklistů

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje zaslala dopisy řadě obyvatel Křtin s tím, že se bude obnovovat silnice v obci. V případě domů, které byly stavbou nejvíce dotčeny, dopisu předcházela schůzka, ale s nedostatečným předstihem. Při ní se obyvatelé dozvěděli o záměru zabrat i jejich pozemky. Správa silnic navrhla variantu vedení komunikace a zpomalení dopravy, kterou z dotčenými obyvateli, ale ani se zastupitelstvem neprodiskutovala. Křtinské spolky chtějí navrhnout lepší řešení za využití expertů Centra dopravního výzkumu nebo jiné odborné organizace v Brně. Alternativní řešení by mělo brát více v potaz bezpečnost chodců a cyklistů.

Projekt jsme podpořili částkou 30 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2018
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Jihomoravský

Potřebuje Kladno další hypermarket?

Kladno: Referendum může rozhodnout o plánované stavbě v sousedství lesoparku

Vedení města Kladna rozhodlo o změně územního plánu v lokalitě zvané Růžové pole tak, že čistě vychází vstříc záměrům soukromých investorů a majitelů tamních pozemků, kteří v uvedené lokalitě chtějí postavit hypermarket. Současná koalice v čele města tímto rozhodnutím zcela přehlíží množství negativních dopadů takové změny na celou lokalitu, která dosud byla v územním plánu vedena jako plocha pro tělovýchovná a sportovní zařízení, a kde jsou v současnosti pole v těsném sousedství lesoparku Bažantnice, kolem kterého vede oblíbená cyklostezka. V lokalitě se navíc nachází prameniště Lidického potoka, které bude plánovanou stavbou také ohroženo. Další aspekt, který vedení města zcela ignoruje je fakt, že v dané části města již stojí jiné dva hypermarkety a několik dalších supermarketů a nákupních center a další již není potřeba. Provedená změna nijak nezohledňuje veřejný zájem a odporuje tak smyslu územního plánování. Iniciativa místních občanů se tak snaží prostřednictvím referenda zabránit stavbě plánovaného hypermarketu a tak i nenávratné újmě pro celé okolí a místní obyvatele.

Projekt jsme podpořili částkou 30 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2018
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Skládka nebezpečného odpadu na Čáslavsku?

Čáslav: Nezávislá kontrola má pomoci lepšímu nakládání s nebezpečným odpadem

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provozovna Čáslav ukládá na skládku komunálního a nebezpečného odpadu krom jiného i ropné kaly z Ostravska. Navíc je již schváleno další rozšíření skládky, přestože se nachází pouhých 500 m od obytných domů a městského sportoviště. Firma AVE i představitelé města nedostatečně komunikují s veřejností o uskladňování a likvidaci nebezpečných odpadů na skládce i o zdravotních rizicích spojených s uskladňováním ropných kalů. Obavy z dlouhodobého dopadu na životní prostředí obyvatel Čáslavi již vedly k řadě protestů, např. petici proti ukládání kalů podepsalo 1100 obyvatel Čáslavi a okolí. Několik aktivních občanů reaguje na situaci záměrem zajistit nezávislé rozbory vody a půdních sedimentů z širšího okolí skládky. Tyto rozbory budou provedené a zdokumentované akreditovanou laboratoří; v případě zjištění zásadně nadlimitních hodnot budou usilovat o další kontroly provozování čáslavské skládky.

Projekt jsme podpořili částkou 35 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2018
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Kataforesní linka získala povolení k provozu bez posouzení vlivu na životní prostředí

Kataforesní linka získala povolení k provozu bez posouzení vlivu na životní prostředí

Dašice: Občané Dašic se ozývají proti netransparentnímu povolení provozu firmy Kataforesis

Od r. 2007 je v Dašicích velkým zdrojem znečištění ovzduší firma Kataforesis CZ. Její kataforézní linka silně obtěžuje místní obyvatele zápachem a je možným původcem jejich zdravotních obtíží. Při vydávání povolení k provozu byli jako účastníci opomenuti okolní obyvatelé, povolení provozu bylo vydáno bez posouzení EIA. Proti tomuto se spolek místních občanů „Za Dašice zdravější“ brání soudní cestou. Zatím bez konečného úspěchu, protože v r. 2014 (aniž vyčkal výsledků soudního sporu) vydal Krajský úřad Pardubického kraje nové povolení trvalého provozu kataforézní linky, opět bez povolení EIA a bez vědomí ostatních účastníků řízení. O tomto novém povolení se občané Dašic dověděli náhodně až v r. 2016, tedy po zákonné lhůtě k odvolání. Přes podivné okolnosti nového povolení provozu z r. 2014, které připomínají dašickým občanům účelové obcházení účastníků řízení, se spolek „Za Dašice zdravější“ nehodlá vzdát a pokračuje v boji za provedení posouzení EIA a na něj navazující úpravy provozu lakovny firmy Kataforesis v Dašicích.

Projekt jsme podpořili částkou 35 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2018
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Pardubický

Lakovna a zinkovna otravuje ovzduší v Nymburku

Nymburk: Společnost APP provozuje výrobu přes výzvu stavebního úřadu k zákazu užívání stavby

Lakovna a zinkovna APP v Nymburku (dříve AZOS CZ) již léta trápí občany ve svém okolí silným zápachem (znaleckým posudkem byl tento zápach označen jako potenciální zdroj psychosomatických chorob). Stavební úřad v Mladé Boleslavi vyzval APP v březnu 2018, aby kvůli nedovoleným stavebním úpravám přestal používat budovy, ve kterých provozuje výrobu. Společnost APP výzvu neuposlechla, se závěry stavebního úřadu nesouhlasí, podala odvolání. Proti obtěžujícímu provozu lakovny bojuje město a Spolek občanů Permanent, kterému v tom dlouhodobě pomáhají advokáti ze společnosti Frank Bold. Kauzou se již zabývala řada institucí (Krajský soud v Praze, Městský úřad Kolín, Krajský úřad Středočeského kraje, Kancelář veřejného ochránce práv aj.), stále se však nechýlí ke konci. Spolek občanů Permanent připravuje další kroky.

Projekt jsme podpořili částkou 30 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2018
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Podaří se zachovat charakter Klamovky?

Praha 5: Spolek za záchranu Klamovky bojuje proti snahám developera

Východní část parku Klamovka má být zastavěna výškovými budovami. Investor, který zde hodlá postavit bytový komplex, dostal již povolení ke stavbě od stavebního úřadu. Spolek za záchranu Klamovky, který intenzivně bojuje proti výstavbě na zmíněném území od r. 2014 a získal v dané věci podporu téměř 700 lidí, rozhodnutí stavebního úřadu napadl. Pražský magistrát inicioval k výstavbě na Klamovce mediační jednání za účasti Spolku za záchranu Klamovky, spolku Za život lidskej, MČ Prahy 5, investora a magistrátu. Předběžným výsledkem je odkup pozemku magistrátem a v případě neúspěšného odkupu redukovaná výstavba.

Projekt jsme podpořili částkou 20 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2018
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Hlavní město Praha

Místní aktivisté brání přírodní park Prokopské a Dalejské údolí proti developerskému zásahu

Praha 5: Spor o developerský záměr „Trilobit“ už se táhne dlouhá léta

Developerská firma připravuje v Prokopském údolí obytný soubor Trilobit (oficiální název je „Obytný soubor Prokopské údolí“), který bude zahrnovat 34 bytů a 70 parkovacích míst v podzemních garážích. Projekt situuje stavbu do území Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí, do těsného sousedství přírodní rezervace. Spolek Prokopovo již několik let poukazuje na problematičnost celého projektu z hlediska environmentálního a nevhodnost jeho umístění z pozic územního rozvoje a dopravní obslužnosti. Schvalovací proces v rámci územního řízení již proběhl, spolek Prokopovo jako poslední možnost ochrany přírodní rezervace připravuje soudní žalobu na rozhodnutí o územním řízení.

Projekt jsme podpořili částkou 25 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2018
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Hlavní město Praha

Zelenou plochu v centru Horoměřic hodlá developer zastavět velikým bytovým domem

Horoměřice: Místní chtějí informovat obyvatele a vyvolat debatu o chystané stavbě s vedením obce

Developer odkoupil církví restituované pozemky a hodlá v centru Horoměřic postavit velký bytový dům. Obyvatelé domů v ulici, kde má být bytový dům postaven, se brání tak rozsáhlé výstavbě na pozemku, který je dosud širší veřejností využíván k relaxaci. Informováním ostatních obyvatel Horoměřic a jednáním s prodejcem pozemků, starostou obce a novým majitelem pozemku (developerem) chtějí dosáhnout zrušení prodeje pozemku, případně omezení velikosti plánované stavby a zachování stávající relaxační funkce alespoň části pozemku.

Projekt jsme podpořili částkou 30 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2018
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Hlavní město Praha

Pomůže místní referendum zachovat zdravotní středisko na sídlišti Rohožník?

Praha 21 – Újezd nad Lesy: Občané podepisují petici proti přesunu zdravotního střediska

Přes protesty opozice a negativní stanovisko občanů zakoupila MČ Praha 21 v okrajové vilové zástavbě Újezdu nad Lesy budovu bývalé továrny Ideal Lux, kterou hodlá s velkými náklady zrekonstruovat a přesunout do ní zdravotní středisko ze sídliště Rohožník. Důvody pro tento přesun nejsou s občany dostatečně komunikovány. Zájem zachovat zdravotní středisko na sídlišti vyjádřili občané Újezdu nad Lesy již v ukončené petici, která však není pro zastupitele MČ závazná. Spolek OKO se rozhodl reagovat na hlasy nespokojených obyvatel Újezdu, zajistit dobrou informovanost občanů o situaci a pomoci jim v této fázi dosáhnout vyhlášení referenda o zachování zdravotního střediska na sídlišti Rohožník.

Projekt jsme podpořili částkou 25 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2018
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Hlavní město Praha

Běh s Boženkou

Někdo běhá pro zdraví, třídní kolektiv z Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové pro naději. V roce 2016 studenti uspořádali charitativní běh na pomoc Míše, která trpí dětskou mozkovou obrnou. Letos akci zopakovali a výtěžek věnovali na konto Anetka pro dětské onkologické pacienty. Jejich kamarádka Anetka této nemoci podlehla, proto výtěžek 55 725 Kč věnují na výzkum nemoci a dají tak naději dalším dětem se stejnou diagnózou.

 • Program: Dobro-druzi
 • Rok: 2018
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Královéhradecký