Zde najdete databázi projektů, které jsme v posledních dvou letech podpořili.
Jsou to místa, kde se věci hýbou, kde je energie a kde to žije. A přibývá jich!
Program
Programy, které již nevyhlašujeme:
Rok
Stát
Kraj (pouze ČR)


Alternativa středočeské D3, z. s.: Podpora obcí dotčených záměrem středočeské dálnice D3

Středočeský úsek dálnice D3, pokud by byl realizovaný, poškodí podle názoru řady místních obyvatel životní prostředí (hluk, emise, zábory, voda aj.) mnoha obcí a krajinu Posázaví, Neveklovska, Benešovska a Českého Meránu. Právě probíhají řízení o udělení výjimek z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů a blíží se řízení o umístění stavby. Spolek Alternativa středočeské D3 pořizuje expertní autorizované biologické průzkumy území dotčeného trasou plánované dálnice.

realizátor: Alternativa středočeské D3, z. s.
místo: Benešovsko, Středočeský kraj
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 25 000 Kč

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Krajina pro život, z. s.: Krajina pro život

Spolek Krajina pro život bojuje za zachování přírodního prostředí a orné půdy na pozemcích v okolí obce Průhonice. Momentálně je aktivní zejména v prostoru tzv. komerční zóny Čestlice jih, která bezprostředně sousedí s obytnou čtvrtí obce Průhonice a kde se připravuje zastavění téměř 40 hektarů dnes orné půdy. V místě jsou dle zjišťovacího řízení přítomny dva druhy zvláště chráněných živočichů a dle zákona by měl být zásah do jejich ochranných podmínek možný pouze ve veřejném zájmu. V této věci podal spolek vícero odvolání a 4 žaloby, z nichž jednu již pravomocně vyhrál.

realizátor: Krajina pro život, z. s.
místo: Průhonice, Středočeský kraj
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Živé Kornice, z. s.: Optimalizace trasy dálnice D35 v okolí Litomyšle

Spolek Živé Kornice se snaží ve spolupráci s odborníky upravit podobu dálnice D35 v okolí Litomyšle tak, aby měla co nejmenší negativní dopady na obyvatelstvo žijící v jejím okolí. Využívá přitom služby specializované advokátní kanceláře a nezávislých odborníků na hluk. Podle názoru spolku totiž Ředitelství silnic a dálnic v případě trasy dálnice D35 dlouhodobě špatně komunikuje s veřejností, svoji povinnost projednat vše s dotčenými lidmi plní jen formálně. Po konzultacích s nezávislými odborníky vychází najevo, že alternativy existují a jsou reálné.

realizátor: Živé Kornice, z. s.
místo: Kornice, Pardubický kraj
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 40 000 Kč

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Pardubický

Spokojené Díly, z. s.: Zachraňme jih Kuřimi

Plánovaná výstavba „jižního obchvatu“ Kuřimi provázaného s budoucí dálnicí D43 by mohla ovlivnit hlukem a zplodinami životní prostředí místních obyvatel, především v lokalitě Díly za Sv. Jánem. Problémy pro obyvatele nové obytné zóny Za sv. Jánem mohou mít spojitost s developerským projektem v oblasti Kuřim-Záhoří těsně vedle existující silnice I/43 v úseku Česká-Lipůvka, který by byl ovlivněn severní variantou obchvatu. Spolek Spokojené Díly zastupuje obyvatele jižní části Kuřimi v příslušných řízeních a pořizuje alternativní dopravní studii, která poslouží jako podklad pro další jednání.

realizátor: Spokojené Díly, z. s.
místo: Kuřim, Jihomoravský kraj
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 35 000 Kč

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Jihomoravský

Rekreační sporty Ráječko, z.s.: Ráječkovské divadlení

Pod záštitou spolku Rekreační sporty Ráječko, z.s. plánuje organizátorský tým společně s obyvateli obce Ráječko připravit a zrealizovat hudební veselohru Noc na Karlštejně. Společná několikaměsíční práce na inscenaci má zapojeným lidem všech věkových kategorií umožnit vzájemně se poznat a vytvořit představení, které položí základy pro budoucí aktivity s širším aktivním zapojením místních.

http://rsrajecko.cz

realizátor: Rekreační sporty Ráječko, z.s.
místo: Ráječko, Jihomoravský kraj
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 40 400 Kč

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Jihomoravský

Levínek Olešnice z.s.: Komunitní prostor pro Levín

Klára Svobodová ze spolku Levínek Olešnice chce ve své obci zabít několik much jednou ranou. Probudit komunitní život, vytvořit bezpečné, kreativní a komunitní místo pro pobyt dětí, současně v tom samém místě vytvořit prostor pro setkávání se sousedy, ale i k procházkám, a k tomu všemu využít obecní louku, dvě ovocné aleje a borovicový háj, které jsou léta zarostlé, neudržované a nenavštěvované. Klára chce ve své malé zapadlé obci, kde není vůbec žádná občanská vybavenost (dokonce ani hospoda a hřiště ne) vytvořit užitečný a příjemný prostor, který bude sloužit všem a na kterém také bude všem záležet a budou o něj pečovat. Jen tak lze zlepšit i vztahy lidí mezi sebou a zvýšit jejich zájem o místo, kde všichni společně žijeme.

realizátor: Levínek Olešnice z.s.
místo: Levín, Královehradecký kraj
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Královéhradecký

Markéta Ubíková: Nová RiviÉra

Sousedé ze sídliště Riviéra ve Frýdku-Místku se rozhodli naplánovat budoucí využití a podobu veřejného prostoru v jejich sousedství. Jejich cílem je posílení vztahů uvnitř místní komunity a také vytvoření těsnější vazby lidí na místo, kde žijí. Dále chtějí představit koncept komunitního plánování zástupcům vedení města a předložit jim výstup ve formě zprávy s návrhy dalších kroků. Lidé ze sídliště Riviéra věří, že pozitivní zkušenost z realizace a výstupů komunitního plánování motivuje vedení města k využití takto získaných podnětů v průběhu dalšího rozvoje lokality a budoucímu využívání komunitního plánování v rozvoji města.

realizátor: Markéta Ubíková
místo: Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 52 700 Kč

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Moravskoslezský

Hrou pro dobrou věc

Také žáky 8. třídy Základní školy v Přerově spojuje nejenom kamarádství, ale i chuť dělat svět lepší. Rádi si hrají a zároveň pomáhají. I proto se rozhodli uspořádat herní benefiční odpoledne, do kterého plánují zapojit široké okolí – učitele, rodiče, sourozence, další sponzory.  Kromě organizace her proběhne v rámci odpoledne také bazárek a prodej domácích dortů, koláčů a dalšího občerstvení.  Výtěžek bude věnován na hipoterapii, ozdravný pobyt a léčbu pro nemocnou holčičku ze sousedství.

patron: Eva Bartoňová
místo: Přerov, Olomoucký kraj

 • Program: Dobro-druzi
 • Rok: 2018
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Olomoucký

Pomáháme bezbranným

Je jich deset, zajímají se o svět kolem sebe a rádi by přispěli k jeho zlepšení. Skupina nadšených dětí z různých tříd ScioŠkoly na Praze 6 se spolu se svými patronkami poprvé pustila do organizace série benefičních akcí, které mají za cíl nejenom získat peníze pro dobrou věc, ale i propojovat komunitu okolo školy. Výtěžek z dobrovolného vstupného na akce bude věnován na údržbu a chod severočeského útulku Azyl pes Krásný Les.

patron: Markéta Doubnerová
místo: Praha 6, Praha

 

 • Program: Dobro-druzi
 • Rok: 2018
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Hlavní město Praha

Benefiční koncert Gymplbands

Členové školního parlamentu Slezského gymnázia v Opavě jdou do všeho po hlavě, rádi pomáhají ostatním a organizují akce pro své spolužáky. Každoročně také pořádají koncert školních kapel Gymplbands a spolupracují s místní speciální MŠ Eliškou zaměřenou na práci s dětmi s handicapem. Rozhodli se proto obě věci spojit, sehnat další lokální partnery a výtěžek z jubilejního koncertu věnovat na nákup speciálního kočárku pro malou holčičku trpící DMO kvadruparézou.

patron: Kamila Tkáčová
místo: Opava, Moravskoslezský kraj

 • Program: Dobro-druzi
 • Rok: 2018
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Moravskoslezský