Fond Černošice

O FONDU

Fond pro dlouhodobý rozvoj černošické komunity, jehož posláním je podporovat veřejně prospěšné aktivity v Černošicích a blízkém okolí a přispívat k lepšímu životu jejich obyvatel.

Fond Černošice je zřízený při Nadaci Via, která fond spravuje a administruje rozdělování prostředků z něj. Během roku 2019 bylo granty podpořeno 12 projektů celkovou částkou více než 300 tisíc Kč.

V souladu s posláním fondu jsou prostředky poskytovány zejména za účelem propojování různých skupin obyvatel teritoriálně nebo jinak oddělených. Z fondu lze podpořit veřejné diskuse, oborová setkávání s veřejnými prezentacemi, ochranu životního prostředí, zvelebování veřejného prostoru, rekreaci a sport, umění, kulturu a historické dědictví, volnočasové aktivity pro všechny věkové skupiny, podporu spoluobčanů v obtížné životní situaci, školství, spolky a spolková činnost.

PODPOŘENÉ PROJEKTY

Více informací o Fondu Černošice www.fondcernosice.cz.

KONTAKT:

Markéta Kunešová

manažerka komunitních nadací

   marketa.kunesova@nadacevia.cz
   777 929 090