Místo, kde žijeme

Program pro ty, kteří propojují místní lidi, firmy a instituce a společně upravují konkrétní veřejné prostranství a vnitřní prostory, které slouží pro setkávání.
Nyní jsme ve fázi příprav nového ročníku programu, který bychom rádi vyhlásili na podzimu 2019. 

Chceme pomoci proměnám takových míst pro setkávání, která pomůžou k tomu, že lidí z vaší obce či města se spojí a společně je vybudují. Pomůžeme vám začít, ale hodně toho bude na vás!
Chceme vás podpořit, abyste přeměnili konkrétní veřejný prostor či vnitřní prostory dle potřeb a přání místních. Abyste spolupracovali s různými lidmi z různých sfér veřejného života, vytvořili prostor pro diskusi, umožnili lidem zapojit se do života obce a prohloubili vztah lidí k místu, kde žijí. Chceme vám pomoct vytvořit síť aktivních lidí a dobře fungující místo, kde žijete. 
CO NABÍZÍME
— podporu na míru dle vašich potře
— 100 000 – 400 000 Kč na plánování, obnovu či výstavbu místa pro setkávání
— odborného konzultanta/konzultantku, který/á je vaším průvodcem/průvodkyní v průběhu přípravy a plánování i při samotné proměně tohoto místa
— tři semináře, tematicky vycházejících z potřeb vaší komunity, které zorganizujeme přímo ve vaší obci
— ViaCestovku neboli výlet lidí z vaší obce/města za inspirací do dalších měst
— mentorství pro komunitní lídry/lídryně nebo vedení obcí/měst 
KOMU JE PROGRAM URČENÝ
Menším obcím a městům, které mají motivaci zapojovat do svého fungování veřejnost a chtějí se to na příkladu plánování a budování místa pro setkávání naučit.

Vladimír Mikeš

programový manažer

vladimir.mikes@nadacevia.cz

    732 983 118

Petra Nová

programová manažerka

petra.nova@nadacevia.cz

    732 389 770

Helen Lenda

programová manažerka

helen.lenda@nadacevia.cz

Právě probíhá 11. ročník programu, do kterého se již nelze přihlásit.
Vyhlášení dalšího ročníku plánujeme na říjen 2019.
59 % české populace uvádí, že ve společnosti převládá nezájem a nevraživost. 39 % lidí se s nikým nenavštěvuje. Váš dar to může změnit. Podpořte s námi skvělé starosty a obce, kde to žije.

Díky Vašemu daru se mají možnost rozvíjet celé obce. Darováním se stáváte součástí systémové změny v Česku. V programu Živá komunita pracujeme s aktivními skupinkami lidí, které do dění v komunitě zvou své okolí. Místo, kde žijeme vtahuje do hry celou obec.
Dvouletý program Místo, kde žijeme pracuje dlouhododobě s celou obcí, umožňuje starostům a týmům místních naplánovat spolu s ostatními občany, co a jak by chtěli společně změnit a následně změnu uskutečnit.
S každou obcí, která projde přibývá v Česku sebevědomějších a soběstačnějších míst, kde se lidé skutečně zajímají o to, jak zlepšit své okolí a staví tak základy svobodnější společnosti.
Pojďte s námi cestou dlouhodobé proměny naší země a darujte lidem v programu Místo, kde žijeme.
Darovat nyní
Pokud vás zajímají možnosti strategičtější spolupráce, ozvěte se nám do fundraisingu na fundraising@nadacevia.cz.
V Nadaci Via už 20 let usilujeme o to, aby bylo v Česku více lidí, kteří pečují o své okolí a více lidí, kteří darují druhým. Jsme nezávislá česká nadace. Nečerpáme peníze z evropských ani státních fondů, finance získáváme výhradně od individuálních dárců, firem, nadací a z výnosů nadačního jmění.
ZA FINANČNÍ PODPORU DĚKUJEME

Martin Kulík

a další individuální dárci

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PROJEKTY Z ROKU 2017
Krásno (Karlovarský kraj)

Mladí občané, z.s. – spolek

Místním chybí ve městě Krásno venkovní prostor pro konání malých i velkých akcí, setkávání napříč generacemi a prostor pro relaxaci. Tímto místem bude městský park s renesanční zvonicí, který si místní chtějí citlivě upravit s ohledem na sousední novorománský kostel a bývalý hřbitov. Projekt společné obnovy parku má za cíl propojit místní spolky, ale také mladou a starší generaci místních občanů.

Projekt jsme podpořili částkou 300 000 Kč a další podporou.

Hajnice (Královéhradecký kraj)

místní část Horní Žďár (okres Trutnov)

V obci Horní Žďár sice chybí místo pro setkávání, nechybí však nadšení pro propojení starousedlíků a nových obyvatel, úcta k historii a hledání moderního, ale zároveň tradičního využití veřejného prostoru na základě společné diskuse. Místní proto chtějí přetvořit prostor pro mezigenerační setkávání v centru obce.

Projekt jsme podpořili částkou 300 000 Kč a další podporou.

Olomouc (Olomoucký kraj)

městská část Řepčín (okres Olomouc)

Projekt chce navázat na tradici setkávaní městských částí Řepčín a Hejčín, místní obyvatelé přišli s postupnou zástavbou o všechna místa k tomu určená. Místní chtějí upravit plochu parčíku na pokojné, bezpečné a přírodní místo, kde se konají kulturní akce.

Projekt jsme podpořili částkou 300 000 Kč a další podporou.

Město Rabí (Plzeňský kraj)

obec Čepice (okres Klatovy)

Místní chtějí pomocí projektu vybudovat na okraji vesnice nejen prostor pro sportovní a kulturní vyžití i mimo letní turistickou sezonu, ale rádi by do dění zapojili co nejvíce místních obyvatel. Společným plánováním chtějí přijít na to, co lidé na tomto místě opravdu chtějí – a pak prostor společnými silami proměnit.

Projekt jsme podpořili částkou 300 000 Kč a další podporou.

Bášť (Středočeský kraj)

(okres Praha – východ)

Obec se nachází nedaleko hlavního města a během posledních let se velmi rychle rozrostla o novou zástavbu rodinných domů. V obci chybí klidné a bezpečné místo pro setkávání a sportovní aktivity. Projekt má za cíl především zapojit nové obyvatele do dění v obci, aby společně přeměnili část veřejného prostoru.

Projekt jsme podpořili částkou 300 000 Kč a další podporou.

 

Obec Světlá Hora (Moravskoslezský kraj)

místní část Suchá Rudná (okres Bruntál)

Projekt bude realizován v místní části Suchá Rudná, kde chybí vhodný prostor pro společenská setkání. Místní by ve středu obce chtěli vybudovat důstojný prostor pro setkávání stálých obyvatel s chataři a chalupáři, odpočívadlo pro turisty a cyklisty, které by mohlo sloužit mimo jiné i dětem.

Projekt jsme podpořili částkou 300 000 Kč a další podporou.

Obec Josefov (Karlovarský kraj)

(okres Sokolov)

V obci se nenachází pošta, prodejna, škola, komunitní centrum, sportovní hřiště ani jiný prostor k setkávání občanů. Jediné místo, kde se mohou lidi setkávat je plocha za obecním úřadem v centru obce. Projekt má pomoci nejen toto místo upravit, ale i také propojit starousedlíky, novousedlíky a lidi napříč generacemi.

Projekt jsme podpořili částkou 300 000 Kč a další podporou.

Obec Olšovec (Olomoucký kraj)

(okres Přerov)

Obec je krásně upravená a život v ní poklidný, bohužel zde ale chybí v centru obce místo, kde by se místní mohli setkávat a společně trávit volný čas. Obnova části návsi má za cíl nejen oživit centrum obce, ale spojit místní obyvatele i spolky.

Projekt jsme podpořili částkou 300 000 Kč a další podporou.