Místo, kde žijeme

Program pro ty, kteří chtějí vytvořit místo k setkávání. 
12. ročník programu je otevřen. Můžete se přihlašovat! 

Program nabízíme těm, kteří chtějí propojit místní lidi, neziskovky, firmy a instituce a společně upravit konkrétní veřejný prostor (vnitřní nebo vnější). Chceme pomoci takovým proměnám, které podpoří setkávání lidí ve vaší obci.  

JAKÁ JE TO PODPORA?
 • komunitní mapování
 • 500 000 Kč na organizační i materiálové náklady 
 • zdvojnásobení výtěžku finanční sbírky od místních dárců až do výše 50 000 Kč
 • odbornou pomoc konzultanta/tky při přípravě projektu, plánování s veřejností
 • tři semináře ve třech podpořených obcích s prvkem site-visit
 • ViaCestovku neboli výlet lidí z vaší obce/města za inspirací do dalších měst
 • podporu projektových manažerek nadace po skončení projektu 
KOMU JE PROGRAM URČENÝ?

Neziskovým organizacím, příspěvkovým organizacím, účelovým zařízením církví, církevním organizacím a obcím do 2000 obyvatel. Větší obce se programu účastnit mohou, ale obec může figurovat pouze jako partner projektu a příjemcem musí být jiný typ organizace.

CO SE MÁ DÍKY PODPOŘE STÁT?
 • společná proměna konkrétního veřejného prostoru (vnějšího nebo vnitřního), do které se zapojí co největší počet místních obyvatel.
 • vytvoření neutrální půdy pro setkávání nejširšího spektra obyvatel vaší obce včetně spolků a skupin, které v místě působí.
 • celé plánování a proměna prostor má proběhnout participativním přístupem, tj. aby všichni, kdo chtějí, měli vliv na výsledek a posílili tím pocit „vlastnictví“ této proměny.
 • zlepšení komunikace a spolupráce místních lidí, neziskovek, firem a institucí ve vaší obci a okolí.
 • umožnění místním lidem a firmám, aby se aktivně zapojili se do projektu formou finančního daru. 
KOMU ÚČAST V PROGRAMU NEDOPORUČUJEME?
 • těm, kteří mají předem jasno, jak má upravené prostranství nebo prostor vypadat (program je určen těm, kteří se teprve chystají podobu místa s veřejností plánovat)
 • těm, kteří nedokáží sestavit alespoň pětičlenný silně motivovaný tým  (chceme, aby vás program posílil, nikoli vyčerpal)
 • těm, kteří se nemohou zavázat k účasti na akcích, které jsou součástí podpory (viz harmonogram ročníku v sekci pro uchazeče)
CO JE TŘEBA UDĚLAT PRO ZÍSKÁNÍ PODPORY?
 • nejprve nám vyplňte tento krátký vstupní dotazník (následně vás kontaktujeme a podrobněji zkonzultujeme váš záměr)

 

VSTUPNÍ DOTAZNÍK
 • po úspěšné konzultaci vám zašleme přihlášku, kterou nám vyplňte a odešlete do 8. ledna 2020
 • počkejte do 3. března 2020, kdy oznámíme výsledky

Místo, kde žijeme_leták

Markéta Kunešová

programová manažerka

mistokdezijeme@nadacevia.cz

     777 929 090

Petra Nová

realizátorka programu

mistokdezijeme@nadacevia.cz

    732 389 770

Program je otevřený.
Uzávěrka pro přihlašování je 8. ledna 2020.
HARMONOGRAM

Uvedené aktivity jsou nedílnou součástí programu a 3 vybraní příjemci se smluvně zavážou k účasti na nich. Proto prosíme pozorně prostudujte harmonogram a pečlivě zvažte, zda se pro vás program hodí.

8. ledna 2020 uzávěrka pro podání žádostí
3. března 2020 oznámení 3 vybraných projektů
21. – 22. března 2020  první seminář (na seminářích požadujeme účast alespoň 4 členů týmu nebo komunity)
duben až květen 2020 komunitní mapování a Via Cestovka (termín dle domluvy)
květen až červen 2020 první setkání s veřejností v obci
27. – 28. června 2020 druhý seminář
září až říjen 2020 druhé setkání s veřejností v obci
listopad 2020 až leden 2021 třetí setkání s veřejností v obci
23. února 2021 třetí seminář
březen až září 2021 práce na veřejném prostoru, brigády veřejnosti
září až říjen 2021 slavnostní otevření
leden až květen 2022 workshop pro inspiraci jiných obcí ve vašem kraji
VSTUPNÍ DOTAZNÍK

Pokud se můžete zavázat k účasti na všech fázích programu, uvedených v harmonogramu, vyplňte prosím následující vstupní dotazník.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK

Naše programové manažerky se vám ozvou a domluvíme si konzultaci. Pokud máte pochybnosti, zda se pro vás program hodí, kontaktujte nás rovnou.

CO NABÍZÍ NADACE A CO OČEKÁVÁ OD PŘÍJEMCŮ

Každý příjemce obdrží: 

 • Grant ve výši až 500 000 Kč, vyplacený ve dvou splátkách 
 • Zdvojnásobení výtěžku finanční sbírky od místních dárců až do výše 50 000 Kč 
 • Konzultanta/ku, který/á pomáhá týmu, komunitně mapuje a facilituje 3 komunitní setkání  
 • Výsledky z komunitního mapování 
 • 3 (jedno až dvoudenní) semináře (z toho dva s prvkem site-visit v místě ostatních dvou projektů) 
 • 1 Via Cestovku (site-visit) 
 • setkání architektů/ek o participativním aspektu projektu s odborníkem a konzultanty, on-line feedback výsledného návrhu 
 • organizační podporu projektových manažerek 
 • závěrečné setkání realizačních týmů se sdílením zkušeností 

Příjemci do programu vkládají: 

 • Kofinancování ve výši 20 % z celkové částky podpory, tj. až 100 000 Kč 
 • Dobrovolnou práci projektového týmu 
 • Závazek účasti alespoň 4 zástupců týmu (možno doplnit zájemcem z komunity, např. teenager, starosta, dárce apod.) na 3 seminářích, Via cestovce a závěrečném setkání (v případě neúčasti se platí Nadaci Via sankce ve výši 500 Kč/den nebo 250 Kč/půlden za osobu). 
 • Zajištění prostor a pohoštění při jednom ze 3 seminářů pro účastníky z ostatních dvou obcí (možno hradit z grantu) 
 • Uspořádání 3 komunitních setkání občanů včetně zajištění prostor a pohoštění (možno hradit z grantu) 
 • Zajištění ubytování pro konzultanta při dvoudenních akcích (mapování apod., možno hradit z grantu) 
 • Čas a nápady účastníků komunitních setkání 
 • Brigádnickou práci občanů při realizaci projektu 
 • Získání architekta otevřeného participativnímu přístupu a ochotného přijet na setkání architektů  
 • Uspořádání inspirativního setkání pro další obce v daném kraji po skončení projektu 
 • Zajištění údržby prostoru po skončení projektu
 • Komunikace s kontaktními osobami z nadace (průběžná a závěrečná zpráva, vyúčtování, fotodokumentace apod.)

Obec (v případě, že není žadatel) do programu vkládá: 

 • seznámení se s programem  
 • souhlas s realizací projektu proměny veřejného prostoru 
 • souhlas s participací občanů na podobě projektu proměny veřejného prostoru 
 • součinnost při šíření zkušeností v kraji 
KRITÉRIA POSUZOVÁNÍ PROJEKTŮ

Všechny žádosti, které dorazí do Nadace Via do data uzávěrky posoudí externí pětičlenná hodnotící komise podle těchto kritérií: potřebnost, spolupráce, dialog, veřejný prostor a jeho využití a finanční zajištění. Podrobný popis kritérií najdete zde.
Komise vybere 6 finalistů (výsledek prvního kola výběru vám oznámíme po 7. 2. 2020), které navštíví zástupci komise a nadace, aby se potkali s týmem žadatele, případně zástupci obce. Návštěvy v obcích šesti finalistů proběhnou ve dnech 10. – 21. února 2020. Poté hodnotící komise na základě zjištěných informací vybere 3 příjemce 12. ročníku programu.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Mohu vyplnit projektovou přihlášku bez předchozí konzultace s projektovými manažery? 
Ne. Nejdříve musíte vyplnit vstupní dotazník. Následně se vám ozveme, zda projekt splňuje parametry programu a pobavíme se, jaká podpora by pro vás byla nejlepší. Bez této konzultace není možné zaslat přihlášku do programu. 

Máme už zpracovanou studii, jak by měl prostor vypadat. Je i tak možné žádat? 
Teoreticky ano, ovšem šance, že váš záměr vybereme mezi podpořené klesá. Celý program je zaměřený na posílení zapojování veřejnosti prostřednictvím možnosti si podobu prostranství společně naplánovat a následně formou brigád i zrealizovat.  

Prostranství se kterým se chceme do projektu hlásit, nám nepatří. Co s tím? 
Je i tak možné se přihlásit. K projektu je potřeba přiložit souhlas vlastníka pozemku s projektem a prohlášení vlastníka, že se na 10 let zdrží činnosti, která by znehodnotila výsledky projektu. 

Jsme obec nad 2 000 obyvatel. Můžeme žádat? 
Můžete být partnerem projektu, ale žadatelem musí být někdo jiný např. místní spolek. 

Je povinné spolufinancování projektu? 
Ano. Spolufinancování ve výši 20 % z celkové částky podpory, tj. až 100 000 Kč.

Kdy se dozvíme výsledky výběru?
Komise vybere 6 finalistů (výsledek prvního kola výběru vám oznámíme po 7. 2. 2020), které navštíví zástupci komise a nadace, aby se potkali s týmem žadatele, případně zástupci obce. Návštěvy v obcích šesti finalistů proběhnou ve dnech 10. – 21. února 2020. Poté hodnotící komise na základě zjištěných informací vybere 3 příjemce 12. ročníku programu.

Kolik projektů v programu podpoříte?
V tomto ročníku 3. 

Kdy bude další uzávěrka pro podání přihlášky? 
S největší pravděpodobností za 1 rok. 

 

 

 

 

59 % české populace uvádí, že ve společnosti převládá nezájem a nevraživost. 39 % lidí se s nikým nenavštěvuje. Váš dar to může změnit. Podpořte s námi skvělé starosty a obce, kde to žije.

Díky Vašemu daru se mají možnost rozvíjet celé obce. Darováním se stáváte součástí systémové změny v Česku. V programu Živá komunita pracujeme s aktivními skupinkami lidí, které do dění v komunitě zvou své okolí. Místo, kde žijeme vtahuje do hry celou obec.
Dvouletý program Místo, kde žijeme pracuje dlouhododobě s celou obcí, umožňuje starostům a týmům místních naplánovat spolu s ostatními občany, co a jak by chtěli společně změnit a následně změnu uskutečnit.
S každou obcí, která projde přibývá v Česku sebevědomějších a soběstačnějších míst, kde se lidé skutečně zajímají o to, jak zlepšit své okolí a staví tak základy svobodnější společnosti.
Pojďte s námi cestou dlouhodobé proměny naší země a darujte lidem v programu Místo, kde žijeme.
Darovat nyní
Pokud vás zajímají možnosti strategičtější spolupráce, ozvěte se nám do fundraisingu na fundraising@nadacevia.cz.
V Nadaci Via už 20 let usilujeme o to, aby bylo v Česku více lidí, kteří pečují o své okolí a více lidí, kteří darují druhým. Jsme nezávislá česká nadace. Nečerpáme peníze z evropských ani státních fondů, finance získáváme výhradně od individuálních dárců, firem, nadací a z výnosů nadačního jmění.
ZA FINANČNÍ PODPORU DĚKUJEME
Hamer Foundation
Martin Kulík

a další individuální dárci

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PROJEKTY Z ROKU 2017
Krásno (Karlovarský kraj)

Mladí občané, z.s. – spolek

Místním chybí ve městě Krásno venkovní prostor pro konání malých i velkých akcí, setkávání napříč generacemi a prostor pro relaxaci. Tímto místem bude městský park s renesanční zvonicí, který si místní chtějí citlivě upravit s ohledem na sousední novorománský kostel a bývalý hřbitov. Projekt společné obnovy parku má za cíl propojit místní spolky, ale také mladou a starší generaci místních občanů.

Projekt jsme podpořili částkou 300 000 Kč a další podporou.

Hajnice (Královéhradecký kraj)

místní část Horní Žďár (okres Trutnov)

V obci Horní Žďár sice chybí místo pro setkávání, nechybí však nadšení pro propojení starousedlíků a nových obyvatel, úcta k historii a hledání moderního, ale zároveň tradičního využití veřejného prostoru na základě společné diskuse. Místní proto chtějí přetvořit prostor pro mezigenerační setkávání v centru obce.

Projekt jsme podpořili částkou 300 000 Kč a další podporou.

Olomouc (Olomoucký kraj)

městská část Řepčín (okres Olomouc)

Projekt chce navázat na tradici setkávaní městských částí Řepčín a Hejčín, místní obyvatelé přišli s postupnou zástavbou o všechna místa k tomu určená. Místní chtějí upravit plochu parčíku na pokojné, bezpečné a přírodní místo, kde se konají kulturní akce.

Projekt jsme podpořili částkou 300 000 Kč a další podporou.

Město Rabí (Plzeňský kraj)

obec Čepice (okres Klatovy)

Místní chtějí pomocí projektu vybudovat na okraji vesnice nejen prostor pro sportovní a kulturní vyžití i mimo letní turistickou sezonu, ale rádi by do dění zapojili co nejvíce místních obyvatel. Společným plánováním chtějí přijít na to, co lidé na tomto místě opravdu chtějí – a pak prostor společnými silami proměnit.

Projekt jsme podpořili částkou 300 000 Kč a další podporou.

Bášť (Středočeský kraj)

(okres Praha – východ)

Obec se nachází nedaleko hlavního města a během posledních let se velmi rychle rozrostla o novou zástavbu rodinných domů. V obci chybí klidné a bezpečné místo pro setkávání a sportovní aktivity. Projekt má za cíl především zapojit nové obyvatele do dění v obci, aby společně přeměnili část veřejného prostoru.

Projekt jsme podpořili částkou 300 000 Kč a další podporou.

 

Obec Světlá Hora (Moravskoslezský kraj)

místní část Suchá Rudná (okres Bruntál)

Projekt bude realizován v místní části Suchá Rudná, kde chybí vhodný prostor pro společenská setkání. Místní by ve středu obce chtěli vybudovat důstojný prostor pro setkávání stálých obyvatel s chataři a chalupáři, odpočívadlo pro turisty a cyklisty, které by mohlo sloužit mimo jiné i dětem.

Projekt jsme podpořili částkou 300 000 Kč a další podporou.

Obec Josefov (Karlovarský kraj)

(okres Sokolov)

V obci se nenachází pošta, prodejna, škola, komunitní centrum, sportovní hřiště ani jiný prostor k setkávání občanů. Jediné místo, kde se mohou lidi setkávat je plocha za obecním úřadem v centru obce. Projekt má pomoci nejen toto místo upravit, ale i také propojit starousedlíky, novousedlíky a lidi napříč generacemi.

Projekt jsme podpořili částkou 300 000 Kč a další podporou.

Obec Olšovec (Olomoucký kraj)

(okres Přerov)

Obec je krásně upravená a život v ní poklidný, bohužel zde ale chybí v centru obce místo, kde by se místní mohli setkávat a společně trávit volný čas. Obnova části návsi má za cíl nejen oživit centrum obce, ale spojit místní obyvatele i spolky.

Projekt jsme podpořili částkou 300 000 Kč a další podporou.