Semináře

Vzdělávací semináře nabízí Nadace Via především svým grantistům, a v případě nenaplnění kapacity i dalším zájemcům, kteří se zajímají o dění ve své komunitě. 

AKTUÁLNÍ SEMINÁŘE A SETKÁNÍ

Semináře KRAJINA JE TAKY SOUSED a JAK NA SOUSEDSKÉ PROJEKTY je možné zrealizovat i přímo u vás. Pokud se chopíte role organizátora a najdete u vás alespoň 10 zájemců, přijedeme za vámi. V případě zájmu se nám ozvěte na mail: mistokdezijeme@nadacevia.cz 

FUNDRAISINGOVÝ SEMINÁŘ: JAK NA MÍSTNÍ ZDROJE

neděle 28. 5. 2023 (9:00 – 17:00), online

 • Řešíte, jakým způsobem získat finance na vaše sousedské aktivity?
 • Napadlo vás někdy, že můžete zkusit žádat nejen o peníze, ale i o služby a produkty?
 • Chtěli byste využívat dárcovský potenciál místních firem a jednotlivců?
 • Přemýšlíte, jakým způsobem žádat o dar, aby to fungovalo?

V jednodenním semináři vám představíme rozmanitou škálu nástrojů a aktivit, které fundraising nabízí mimo sféru dotací a grantů. Je určený zejména pro ty z vás, kteří s fundraisingem začínají a realizují své aktivity na lokální komunitní úrovni.  

Seminář je zdarma. Má však omezenou kapacitu, a z toho důvodu probíhá výběr účastníků. 

Lektorka:

SEMINÁŘ: KRAJINA JE TAKY SOUSED

sobota 11. 11. 2023 (9:30–⁠17:00), Praha

 • Máte chuť porozumět fungování krajiny kolem vás, a díky tomu ji začít i trochu jinak vnímat? 
 • Rádi byste získali argumenty, jak k projektům v krajině přitáhnout sousedy nebo třeba vedení obce? 
 • Chcete prozkoumat svou obec a odnést si domů konkrétní tipy na nové sousedské projekty přímo ve vašem okolí?

Seminář je rozdělen do dvou částí – v dopoledním bloku si budeme povídat o tom, jak krajina funguje, jaké jsou její hlavní problémy a co můžeme udělat pro to, aby se nám v ní žilo lépe. Věnovat se budeme i zastavěným územím obcí a měst. V odpolední části se každý z účastníků zaměří s podporou lektorky přímo na svoji obec a domů si tak odnese informace, které může ve svém sousedství sdílet a přetavit je v nový projekt. 

Seminář je určen všem, kteří mají o problematiku krajiny zájem (a zatím toho o ní moc neví) a chtěli by se v této oblasti pustit do sousedských projektů, případně už s podobnými aktivitami nedávno začali. Obsah vychází z publikace Naše krajina. 

Seminář je zdarma. Účastníci si hradí cestu na seminář a oběd, během dne bude zajištěno drobné občerstvení. Seminář má omezenou kapacitu, a z toho důvodu probíhá výběr účastníků. Je nutné si přinést vlastní notebook.

Lektorka:

PROBĚHLÉ AKCE A SEMINÁŘE

ONLINE SETKÁNÍ: SKORONAKAFE S PETROU VYMĚTALÍKOVOU

středa 3. 5. 2023 (20:00 – 21:30), online

Zveme na poloformální večerní setkání se všemi, kdo jsou aktivní ve svých místních komunitách a dělají něco prospěšného pro svoje sousedství. Je to milá příležitost potkat se s podobně naladěnými lidmi napříč celou republikou a vzájemně si posdílet, co se u koho chystá, s jakými výzvami se kdo potýká a u koho je třeba možné se i inspirovat. 

Jde o formát, který jsme zavedli v roce 2020 během lockdownů, a rozhodli se v něm čas od času dál pokračovat.

neděle 5. 3. 2023 (18:00 – 21:00), úterý 21. 3. 2023 (19:00 – 21:00), úterý 4. 4. 2023 (19:00 – 21:00), online  

 • Jste součástí týmu lidí v místě, kde žijete, a snažíte se opakovaně něco dělat pro svoje sousedství?  
 • A často máte pocit, že jste na to tak trochu sami a ostatní se spíš vezou? 
 • Rádi byste, aby se více zapojovali i další a všichni jste si udrželi motivaci? 

Během tří online večerů se podíváme na to, jak vlastně týmy fungují, co podněcuje spolupráci a co tolik ne, co pomáhá při motivaci a jak vytvořit tým, kde se lidé navzájem podporují a všichni si v něm mohou najít své místo. Porozumění těmto otázkám vám lépe pomůže místní aktivity dlouhodobě udržet.  

Kromě teorie se zaměříme i na vaše konkrétní zkušenosti a společně budeme hledat odpovědi a tipy, které se dají využít přímo v praxi. Součástí workshopu budou i malé domácí přípravy, které zaberou 1 – 2 hodiny. 

Seminář je zdarma a je rozdělen do tří částí, které na sebe navazují. Je nutné se zúčastnit všech částí. 

Lektorka:

ONLINE SETKÁNÍ: Zelené SkoroNAkafe s Klárou /série/

Středa 18. 1. 2023, 20.00 – 22.00, online na téma:  Jak začít pomáhat krajině, co mohu udělat u sebe doma?  

Úterý 21. 2. 2023, 20.00 – 22.00, online na téma: Může i zastavěné území v mé obci přispívat ke zlepšení stavu krajiny?   

Pondělí 20. 3. 2023, 20.00 – 22.00, online na téma: Vesnice uprostřed polí aneb jak zlepšit hospodaření na zemědělských pozemcích 

Zajímá vás, jak přispět ke zlepšení krajiny v místě, kde žijete? Potřebujete konkrétní tipy, jak ve svém okolí s něčím začítChtěli byste se seznámit s podobně naladěnými lidmi?    

Přihlaste se na náš seriál tří večerních online setkání, která se věnují zlepšování stavu krajiny u vás doma, ve vaší obci i v jejím okolí. Je možné se zúčastnit všech tří, nebo třeba jen jednoho večera, jednotlivá setkání spolu sice tematicky souvisí, ale přímo na sebe nenavazují. Jedná se vlastně o krátké semináře, jejichž obsah bude vycházet z publikace Naše krajina. Bude ale i prostor pro vzájemné sdílení zkušeností účastníků. 

Setkání vede:

PR SEMINÁŘ: JAK NA KOMUNIKACI MÍSTNÍCH PROJEKTŮ

neděle 27. 11. 2022 (9:00 – 16:00), online

Jednodenní seminář, kde se spolu podíváme na základy toho, jak komunikovat s novináři, médii a veřejností. Budeme se věnovat tématům:

 • Jak zaujmout novináře a dostat vaše téma do médií
 • Jak psát a proč ne/posílat tiskovou zprávu
 • Jak přemýšlet o propagaci vaší akce/spolku strategicky
 • Specifika jednotlivých sociálních sítí a jak (a proč) s nimi pracovat
 • Jak zaujmout na sociálních sítích a proč investovat do reklamy
 • Úskalí placené reklamy
 • Základní grafické tipy

V rámci účasti máte možnost získat zpětnou vazbu na vaši tiskovou zprávu a na profil vašeho projektu/spolku (na jakékoli sociální síti). Určeno lidem, kteří se věnují sousedským aktivitám v místě, kde žijí, a v jejich komunikaci jsou spíše na začátku.

Seminář je zdarma. Seminář má omezenou kapacitu, a z toho důvodu probíhá výběr účastníků.

SEMINÁŘ: JAK NA SOUSEDSKÉ PROJEKTY

pondělí 24.10., středa 2.11. a středa 9.11, (vždy 19.30 – 21.30), online

Chcete zjistit, co je potřeba pro vytváření funkční místní komunity?
Chcete se inspirovat, jak přitáhnout více lidí ze sousedství na vaše aktivity?
Chcete se podívat „na zoubek“ vašim aktivitám i s ohledem na místní zdroje?

Během semináře se zaměříme na to, jak z myšlenky udělat projekt, který reaguje na potřeby a zdroje místní komunity. Určeno všem, kteří jsou v komunitních aktivitách ve svém sousedství na začátku (mají za sebou alespoň 1 zrealizovanou aktivitu) a potřebují si srovnat v hlavě, co a jakým způsobem chtějí ve své komunitě dělat dál, aby se stávala více funkční.

Seminář je zdarma a je rozdělen do tří částí, které na sebe navazují. Je nutné se zúčastnit všech částí. Seminář má omezenou kapacitu, a z toho důvodu probíhá výběr účastníků.

Lektorky:

Jana Bukvová

Přes 15 let se věnuje fundraisingu a péči o dárce. Jana má zkušenosti z malé dobrovolné organizace, má za sebou pořádání dobročinných plesů, aukcí, peer to peer výzev a spolupráci s lokálními dárci. Zkušenosti s firemním a velkými individuálními dárci získávala v Nadaci Via. Na rok si odskočila do hudební produkce, aby se pak vrátila k základům fundraisingu do Vzdělávacího centra TEREZA, kde se také věnovala marketingu. Dnes je na mateřské dovolené a je zakladatelkou nadačního fondu na podporu žijících umělců Luc Art Fund.

Klára Dušková

Vystudovala obor Inženýrství životního prostředí na stavební fakultě ČVUT v Praze. Poté přes 10 let pracovala v projekční vodohospodářské firmě, kde se zabývala hlavně zpracováním studií, vodohospodářských plánů a hydrologických modelů. Je autorizovanou inženýrkou pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Nyní se v Nadaci Via podílí na komunitním programu Místo, kde žijeme, na starost má zejména téma krajiny. Snaží se lidem ukázat cesty, jak se mohou formou sousedských aktivit podílet na zlepšování stavu našeho prostředí.  

Monika Novosádová

Ráda kombinuje různé přístupy, od sociální práce přes koučink a psychoterapii k neformálnímu vzdělávání. Provádí organizace i týmy vzdělávacími, rozvojovými i strategickými procesy. Kromě práce s mládeží se dlouhodobě věnuje i podpoře rozvoje komunit. Má výcvik v tanečně-pohybové psychoterapii. V současnosti studuje supervizi v sociálních a zdravotnických zařízeních na FHS UK v Praze. Je členkou Asociace neformálního vzdělávání. Je spoluautorkou několika publikací, např. Slabikáře neformálního vzdělávání.

Monika Skopalová

Má za sebou studia médií, žurnalistiky a genderu. Než před 5 lety zakotvila v nezisku, který je jejímu srdci nejblíž, vyzkoušela si pár let v reklamní branži a nějakou dobu bojovala za práva žen na Úřadu vlády.

V Nadaci Via se už 3 roky stará o všechny sociální sítě, školí základy Canvy, koketuje se zrcadlovkou a píše ViaCafé – nadační newsletter, k jehož odběru se můžete přihlásit TADY

Když zrovna nic nepíše, věnuje se homeopatii a bylinkám.

Hana Morávková

Hana vystudovala pražskou VŠE a od té doby se věnuje marketingu a PR. Vedla marketingové oddělení Městských divadel pražských a v prostředí kulturních a neziskových organizací se pohybuje přes 20 let. Má ráda film a knihy a obdivuje ty, kteří mění svět, ve kterém žijí, k lepšímu.

Lenka Dušková

Je asistentkou na Katedře rozvojových a environmentálních studií (Univerzita Palackého v Olomouci). Vystudovala obor politologie, zabývá se tématy „conflict sensitive development“, využívání technik mediace a facilitace v projektovém řízení v nestabilních a transformujících se regionech, metodami participativního kvalitativního výzkumu a jejich specifikům v rozvojovém výzkumu, v evaluaci rozvojových intervencí či procesů utváření komunit. Dále se angažuje jako lektorka a konzultantka v oblasti participativního komunitního mapování, transformace konfliktů či neformálního vzdělávání (mládeže). Důraz klade zejména na participativní přístupy a využívání dialogu při mapování možností a hledání řešení. V minulosti se také věnovala spolupráci na projektech „youth-led local developement“ jak v České republice, tak v regionu Střední a Východní Evropy, Balkánu či jinde ve světě. S Nadací VIA spolupracuje od roku 2016.

Petra Vymětalíková

Vystudovala mezinárodní rozvojová studia v Olomouci. Už během studia se ponořila do neformálního vzdělávání a lektorovala workshopy a semináře zaměřená na různá společensky aktuální témata, oblast dobrovolnictví apod. Léta se pohybuje převážně v neziskovém sektoru a má bohaté zkušenosti z celého projektového cyklu. Aktivně se zapojuje do organizace drobných i větších sousedských akcí. Zajímá ji téma funkčních komunit a zapojování veřejnosti do dění v obci. V Nadaci Via vedla mezinárodní program na podporu místních komunitních lídrů. Nyní se podílí na komunitních programech Živá komunita a Místo, kde žijeme.

Hana Morávková

V marketingu a PR se pohybuje víc než patnáct let. Má zkušenosti z byznisu, velkých kulturních
institucí i malých spolků.