Místo, kde žijeme

Program pro ty, kteří chtějí vytvořit místo k setkávání.

Program nabízíme těm, kteří chtějí propojit místní lidi, neziskovky/spolky, firmy a instituce a společně upravit konkrétní veřejný prostor (vnitřní nebo vnější). Chceme pomoci takovým proměnám, které podpoří setkávání lidí ve vaší obci.

JAKÁ JE TO PODPORA?

 • odbornou pomoc konzultanta/tky při přípravě projektu, plánování s veřejností

 • až 500 000 Kč na organizační i materiálové náklady

 • tři semináře ve třech podpořených obcích s prvkem site-visit

 • zdvojnásobení výtěžku finanční sbírky od místních dárců až do výše 50 000 Kč

 • ViaCestovku neboli výlet lidí z vaší obce/města za inspirací do dalších měst

 • podporu projektových manažerů nadace po celou dobu projektu

KOMU JE PROGRAM URČENÝ?

Neziskovým organizacím (spolkům), příspěvkovým organizacím, účelovým zařízením církví, církevním organizacím a obcím do 2000 obyvatel. Větší obce se programu účastnit mohou, ale obec může figurovat pouze jako partner projektu a příjemcem musí být jiný typ organizace.

CO SE MÁ DÍKY PODPOŘE STÁT?

 • společná proměna konkrétního veřejného prostoru (vnějšího nebo vnitřního), do které se zapojí co největší počet místních obyvatel. )

 • vytvoření neutrální půdy pro setkávání nejširšího spektra obyvatel vaší obce včetně spolků a skupin, které v místě působí.

 • celé plánování a proměna prostor má proběhnout participativním přístupem, tj. aby všichni, kdo chtějí, měli vliv na výsledek a posílili tím pocit „vlastnictví“ této proměny.

 • zlepšení komunikace a spolupráce místních lidí, neziskovek, firem a institucí ve vaší obci a okolí.

 • umožnění místním lidem a firmám, aby se aktivně zapojili se do projektu formou finančního daru.

KOMU ÚČAST V PROGRAMU NEDOPORUČUJEME?

 • těm, kteří mají předem jasno, jak má upravené prostranství nebo prostor vypadat (program je určen těm, kteří se teprve chystají podobu místa s veřejností plánovat)

 • těm, kteří nedokáží sestavit alespoň pětičlenný silně motivovaný tým (chceme, aby vás program posílil, nikoli vyčerpal)

 • těm, kteří se nemohou zavázat k účasti na akcích, které jsou součástí podpory (viz harmonogram ročníku v sekci pro uchazeče)

CO JE TŘEBA UDĚLAT PRO ZÍSKÁNÍ PODPORY?

 • vyplňte vstupní dotazník a manažeři programu se vám telefonicky ozvou a zkonzultují s vámi váš projektový záměr

Za finanční podporu děkujeme

Hamer Foundation

Martin Kulík

a další individuální dárci

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI