Místo, kde žijeme

Podporujeme aktivní lidi, kteří chtějí změnit k lepšímu místo, kde žijí. Naším cílem je, aby se lidé více zajímali o veřejný prostor, podíleli se na zlepšování sousedských vztahů, navzájem si důvěřovali, přispívali k soběstačnosti místních společenství a vytvářeli si hlubší vztah ke krajině.

Rádi podpoříme lidi, kteří budou do komunitních projektů postupně zapojovat své nové sousedy z Ukrajiny.

Ať už bydlíte na malé vesnici nebo ve městě, určitě chcete žít na hezkém místě a udržovat dobré vztahy se sousedy. A my vám v tom můžeme nejen poradit, ale i finančně podpořit váš konkrétní nápad. 

JAKÉ PROJEKTY PODPOŘÍME

Postavte nebo vylepšete místo k setkávání

Příklady: Vybudování venkovních nebo vnitřních míst pro společná setkávání se sousedy, vznik komunitních center, komunitních zahrad či sdílených dílen, ohnišť, altánů apod.

Pečujte společně o krajinu a životní prostředí

Příklady: Sousedská výsadba alejí, společná obnova remízků, tvorba tůní a další možná opatření ke zlepšení krajiny kolem nás

Potkejte své sousedy

Příklady: Pořádání sousedských setkávání a slavností; pořádání nekomerčních kulturních akcí, do jejichž přípravy se zapojí i místní lidé, komentované procházky

Starejte se o místo, kde žijete

Příklady: Obnova drobných památek svépomocí, mapování historie a oživování místních zapomenutých tradic, čištění studánek, úklid ve veřejném prostoru, ošetření stromů, úprava zanedbaných míst, revitalizace parků, kosení luk, naučné stezky a informační tabule apod.

Konzultace a studie, poradenství, společné plánování

Příklady: Společná plánování úprav v obci, veřejné ankety, besedy a konzultace s odborníky, pořízení odborných podkladů pro vaše komunitní aktivity apod.

Když úřady nefungují tak, jak mají

Příklady: Ve vašem okolí se chystá problematická stavba, zřízení skládky, má dojít ke zbourání cenné historické budovy či k vykácení zeleně apod. Zorganizovali jste petici, máte podporu sousedů, ale potřebovali byste odbornou pomoc, která stojí peníze. Žádat si můžete na plánování a organizaci informačních kampaní k vaší kauze, na odborné posudky, poradenství a konzultace, petiční akce, organizaci místních referend, právní služby, náklady spojené se soudními spory a další.

Ať už budete žádat na cokoli z výše uvedeného, myslete na to, že projekt by měl:

  • přispět ke zlepšení místních vztahů mezi sousedy (starousedlíky i přistěhovalci);
  • zvýšit důvěru mezi sousedy;
  • zlepšit kvalitu života lidí ve vaší obci, městě;
  • být v souladu s životním prostředím.

Svůj nápad od začátku plánujte s dalšími lidmi ve vašem okolí a vaši místní komunitu zapojujte do všech fází projektu. Podporujeme pouze projekty, které mají lokální a nekomerční charakter.

MÁTE NÁPAD, KTERÝ CHCETE PŘIHLÁSIT?

Nebo si nejste jistí, že váš nápad zapadá? Vyplňte náš krátký dotazník a my se vám ozveme.

Nápady, které obdržíme koncem roku, zkonzultujeme a případně podpoříme až na začátku roku 2023.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O PODPORU?

Oprávněnými žadateli jsou neformální skupiny alespoň tří lidí, místní neziskové organizace založené na dobrovolnické práci a další organizace podporující komunitní život, jako jsou školy, knihovny, příspěvkové organizace obcí, farní charity apod. 

KDY JE MOŽNÉ ŽÁDAT O PODPORU?

Program je vyhlášen po celý rok do vyčerpání finančních prostředků, neexistují žádné uzávěrky. Umíme vás podpořit v různých fázích projektu, např. už ve chvíli, kdy byste chtěli ověřit, jestli bude mít váš nápad u lidí odezvu, nebo byste jej rádi lépe připravili s nějakým odborníkem. Vstupní dotazník vyplňte, pokud už máte projekt vymyšlený a naplánovaný, ale klidně už tehdy, kdy máte pouze první nápad. Ozvěte se i v případě, že chcete do vašeho probíhajícího projektu zapojit lidi formou dárcovské kampaně, a chtěli byste od nás získat zdvojnásobení výtěžku. 

TYPY PODPORY

Nabízíme podporu přímo na míru vašim nápadům. Možnosti finanční podpory jsou následující:

Grant na sousedské aktivity a podporu komunitního života až do výše 100 000 Kč. Téma vašeho projektu může být libovolné, můžete se inspirovat třeba příklady uvedenými výše. Automaticky získáte možnost zřízení kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobení vybrané částky až do výše 20 000 Kč a další výhody. 

Rychlý grant na obranu veřejného zájmu ve vaší komunitě až do výše 40 000 Kč. O ten můžete žádat v případě, že vám jde o rychlé zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a zahájení otevřené věcné diskuse o palčivých tématech veřejného zájmu v konkrétních lokálních kauzách. Automaticky získáte možnost zřízení kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobení vybrané částky až do výše 20 000 Kč a další výhody.

Malý grant do 20 000 Kč na menší sousedské aktivity nebo na přípravné práce k větším projektům. Příspěvek na odborné konzultace, studie, plánovací setkání, osvětové akce. Nemusí jít nutně o ucelený projekt, ale např. o činnosti potřebné k nastartování většího záměru. Žádosti musí tematicky zapadat do programu.

Zřízení kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobení vybrané částky až do výše 20 000 Kč. O tuto možnost můžete nově požádat samostatně, bez ohledu na to, zda vám běží podpořený projekt z našeho programu. Tato forma podpory vám pomůže ověřit, zda má váš nápad podporu sousedů a dalších místních lidí. I nadále platí, že na tento bonus mají nárok všechny podpořené projekty z tohoto programu. 
 
Kromě finanční podpory nabízíme také účast na našich odborných seminářích a síťovacích setkáních. Každý podpořený projekt má také nárok na 5 hodin odborných konzultací k tématům, která se váží k danému projektu.

O podpoře projektů rozhoduje hodnoticí komise na základě kritérií pro jednotlivé typy podpory.

DALŠÍ INFORMACE

Tento program navazuje na dříve vyhlašované programy Živá komunita a Místo, kde žijeme.

O grant na sousedské aktivity a podporu komunitního života až do výše 100 000 Kč můžete požádat také v programu Dokážeme víc s Českou spořitelnou. Podmínkou je aktivní zapojení alespoň jednoho zaměstnance České spořitelny do projektu.

Za finanční podporu děkujeme

Hana a Dalimil Dvořákovi

the hamer foundation

martin kulík

Ondřej Bartoš

A dalšíM

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google