Místo kde žijeme

Podporujeme aktivní lidi, kteří chtějí změnit k lepšímu místo, kde žijí. Naším cílem je, aby se lidé více zajímali o veřejný prostor, podíleli se na zlepšování sousedských vztahů, navzájem si důvěřovali, přispívali k soběstačnosti místních společenství a vytvářeli si hlubší vztah ke krajině.

JAKÉ PROJEKTY PODPORUJEME

Postavte nebo vylepšete místo k setkávání

Příklady: Společná budování venkovních nebo vnitřních míst pro setkávání se sousedy a sousedkami, vznik komunitních center, komunitních zahrad či sdílených dílen, ohnišť, altánů apod.

Pečujte společně o krajinu a životní prostředí

Příklady: Sousedská výsadba alejí, společná obnova remízků, tvorba tůní, čištění studánek, ošetření stromů, kosení luk, komunitní chov včel a další možná opatření ke zlepšení krajiny kolem nás

Potkejte své sousedy a sousedky

Příklady: Pořádání sousedských setkávání a slavností; pořádání nekomerčních kulturních akcí, do jejichž přípravy se zapojí i místní lidé, komentované procházky

Uspořádejte komunitní benefiční akci

Příklady: Podpora místní organizace nebo jednotlivé osoby. Podmínkou udělení podpory je, aby benefice měla komunitní přesah – týkala se místa, ve kterém žijete, i jeho obyvatel a byla do ní zapojena veřejnost.

Starejte se o místo, kde žijete

Příklady: Obnova drobných památek svépomocí, mapování historie a oživování místních zapomenutých tradic, úklid ve veřejném prostoru, úprava zanedbaných míst, revitalizace parků, naučné stezky a informační tabule apod.

Plánujte společně

Příklady: Společná plánování úprav v obci, veřejné ankety, besedy a konzultace s odborníky a odbornicemi (např. ohledně rozvoje komunitní energetiky v obci), pořízení studií nebo odborných podkladů pro vaše sousedské aktivity apod.

Zapojte se do rozhodovacích procesů, bojujte za veřejný zájem

Příklady: Reakce na akutní problém ve vašem okolí, odborné posudky, poradenství a konzultace, petiční akce, organizaci místních referend, právní služby, náklady spojené se soudními spory a další. Více informací najdete tady .

Ať už budete žádat na cokoli z výše uvedeného, myslete na to, že projekt by měl:

 • bez výjimky zapojovat širokou veřejnost v obci
 • přispět ke zlepšení místních vztahů mezi sousedy a sousedkami (starousedlíky i přistěhovalci)
 • zvýšit důvěru mezi místními
 • zlepšit kvalitu života lidí ve vaší obci, městské části nebo vyloučené lokalitě
 • být v souladu s životním prostředím

Svůj nápad od začátku plánujte s dalšími lidmi ve vašem okolí a vaši místní komunitu zapojujte do všech fází projektu. Podporujeme pouze projekty, které mají lokální a nekomerční charakter.

MÁTE NÁPAD, KTERÝ CHCETE PŘIHLÁSIT?

Nebo si nejste jistí, že váš nápad zapadá? Vyplňte náš krátký dotazník a my se vám ozveme.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O PODPORU?

Oprávněnými žadateli jsou neformální skupiny alespoň tří lidí, místní neziskové organizace založené na dobrovolnické práci a další organizace podporující komunitní život, jako jsou školy, knihovny, příspěvkové organizace obcí, farní charity apod. Pokud je projekt zaměřený na lepší zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a plánování veřejného prostoru, může být žadatelem i obec do 5 000 obyvatel.  

KDY JE MOŽNÉ ŽÁDAT O PODPORU?

Program je vyhlášen po celý rok do vyčerpání finančních prostředků, neexistují žádné uzávěrky. Umíme vás podpořit v různých fázích projektu, např. už ve chvíli, kdy byste chtěli ověřit, jestli bude mít váš nápad u lidí odezvu, nebo byste jej rádi lépe připravili s nějakým odborníkem. Vstupní dotazník vyplňte, pokud už máte projekt vymyšlený a naplánovaný, ale klidně i pokud máte pouze první nápad. 

TYPY PODPORY

Nabízíme podporu přímo na míru vašim nápadům:

 • Grant až do výše 100 000 Kč
 • Grant do 20 000 Kč s rychlejším vyhodnocením a jednodušším procesem vyúčtování
 • Grant ve formě zdvojnásobení částky vybrané v kampani na Darujme.cz až do výše 20 000 Kč 

Kromě finanční podpory nabízíme všem podpořeným také: 

 • zřízení kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobení vybrané částky až do výše 20 000 Kč (o tuto možnost je možné žádat i samostatně, viz výše)
 • bezplatnou účast na našich vzdělávacích seminářích a síťovacích setkáních
 • odborné konzultace ve výši až 5 000 Kč k tématům, která se váží k danému projektu 

O podpoře projektů rozhoduje hodnoticí komise na základě kritérií pro jednotlivé typy podpory.

Za finanční podporu děkujeme

Hana a Dalimil Dvořákovi

the hamer foundation

martin kulík

Ondřej Bartoš

TK BOOKS, S.R.O.
a
těhotnej kuchař

LUKÁŠ sCHIRL

vĚRA vÝTVAROVÁ

A dalšíM

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI