Podpořené projekty

Pro přehled podpořených projektů klikněte na mapu.

PROJEKTY Z ROKU 2023

Záchrana křížků – Malé Březno 

Činorodí členové spolku Naplno dostali jednoho slunečného odpoledne na zahrádce u kávy výzvu od babičky Marty Procházkové, že i ty zanedbané křížky u silnice by potřebovaly trochu vylepšit vzhled. Nedalo jim to a pustili se do hledání, vyzvali sousedy, zda nemají nějaké dochované fotografie nebo neví, kde by se mohly povalovat odcizené křížky a světe div se, našly se části kovaných křížků na půdách. Podařilo se jim spojit s kameníkem panem Josefem Sotonou a uměleckým restaurátorem MUDr. Martinem Šerákem. Společně dohledali původní vzhled a doladili rozpočet. Rádi by obnovili kus historie a zachovali místa, kde se člověk může zastavit. Členové spolku věří, že vytvoří trvalou hodnotu a její přínos ocení i budoucí generace. Jaro se blíží mílovými kroky a tak se snaží sehnat dostatek financí, aby mohli začít co nejdříve s přípravami na opravy. Držte jim pěsti, aby se jim práce dařila a přejte štěstí, aby jim energie vydržela. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Naplno z.s. 
místo: Malé Březno, Ústecký kraj 
období realizace: 6/2024 – 5/2025 
projekt byl podpořen částkou 70 000 Kč 

Společná tvorba zázemí Rodinného centra Rokytnice v Orlických horách, z.s. 

Rodinné centrum Rokytnice v Orlických horách vytvoří zázemí pro společné setkávání místní komunity a nabídne jim prostor pro vzájemné sdílení, neformální vzdělávání, pohybové aktivity a trávení volného času ve společnosti svých sousedů. Rodinné centrum svými aktivitami a prosazováním svých hodnot pomůže místním lidem budovat silnou sociální síť a vytvářet v ní nové vazby, protože věří že každá osoba by měla mít jistotu, že se má na koho obrátit ve chvílích potřeby. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Rodinné centrum Rokytnice v Orlických horách, z.s. 
místo: Rokytnice v Orlických horách, Královéhradecký kraj 
období realizace: 3/2024 – 2/2025 
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč 

Máme k sobě blíž – setkávání a inspirace v Rajské zahradě 

Dobrovolníci z Centra pro rodinu Ráj v Pavlovicích u Přerova chtějí vybudovat kousek přírodní zahrady v prostorách před budovou Centra pro rodinu Ráj. Na vybrané místo chtějí umístit lavičku a kolem ní vybudovat mlatový povrch a celý prostor obklopit trvalkovými záhony. Místo chtějí vybudovat jako živou pozvánku, která bude malou ochutnávkou toho, co čeká za branou, kde budují 4000 m2 přírodní zahradu. Dále chtějí zakoupit přenosné ohniště, aby se komunita mohla setkávat u ohně a lavičky, aby si v naší přírodní zahradě mohli lidé na vhodných místech sednout a vstřebávat atmosféru, podněty a inspiraci a užívat si vzájemných setkání. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Centrum pro rodinu Ráj z.s. 
místo: Pavlovice u Přerova, Olomoucký kraj 
období realizace: 4/2024 – 3/2025 
projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 20 000 Kč 

Komunitní centrum Zašívárna jako místo setkávání lidí všeho věku a zájmů 

V Litvínově je málo míst, kde se lidé mohou jen tak potkat, povídat si. Komunitní centrum Zašívárna Ekokul se chce stát místem, kde jsou dveře otevřeny pro studenty, rodiče s dětmi, umělce i důchodce. Členové a dobrovolníci litvínovského spolku Ekokul společnými silami postupně proměňují zanedbaný prostor bývalých šaten Sportovní základní školy Litvínov. V rámci projektu tak vznikne sdílený malířský ateliér, studovna/společenská místnost, sdílené nahrávací studio na podcasty i hudbu.  

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Ekokul z.s.  
místo: Litvínov, Ústecký kraj 
období realizace: 4/2024 – 4/2025  
projekt byl podpořen částkou 79 600 Kč  

Založení komunitní zahrady v ulici Hamerská  

Obyvatelé bytového domu v ulici Hamerská v Litvínově chtějí zkultivovat blízké okolí, kde žijí. Plánují zde zřídit květinové záhony, propojit se s dalšími sousedy a rodinami s dětmi při společné smysluplné práci. Čeká je vyčištění pozemku, stavba plotu, založení záhonů, zprovoznění sklepní místnosti na uložení nářadí, pravidelná údržba zelených ploch. 

program: Místo, kde žijeme   
realizátor: Václav Zeman  
místo: Litvínov, Ústecký kraj  
období realizace: 03/2024 – 12/2024 
projekt byl podpořen částkou 83 920 Kč 

Revitalizace Komunitní zahrady 

Komunitní centrum Mojská (KCM) připravuje revitalizaci komunitní zahrady v areálu na Slezské 874. Plánuje obnovu konstrukcí sportovních prvků i dětských herních prvků a dopadových ploch. V rámci společných brigád s dobrovolníky z KCM, Křesťanského sboru i místní komunity sousedů budou pečovat o zeleň, vytvoří posezení v areálu a zajistí tak  příjemné prostředí pro trávení volného času. Hojně navštěvovaný areál tak bude bezpečnější a bude dále sloužit sousedům i k pořádání kulturních, zábavných a sportovních aktivit. 

program: Místo, kde žijeme     
realizátor: KC Mojska, z.s. 
místo: Český Těšín, Moravskoslezský kraj 
období realizace: 02/2024 – 06/2024 
projekt byl podpořen částkou 45 000 Kč  

V Dolních Kounicích místní vysadí novou alej 

Spolek Můj domov Dolní Kounice chce v Dolních Kounicích vysadit během výsadbové víkendovky alej kolem obecní cesty. Zapojit se mohou všichni, pro děti jsou nachystané malé odměny. Chtějí tak společně udělat něco pro životní prostředí i zkrášlení okolí a současně přivítat mezi sebou i nové občany města. Akce pomůže výchově občanů k ekologii a zvětšování a udržování sounáležitosti komunity. Organizátoři také chtějí, aby si účastníci „adoptovali“ konkrétní vysazené stromky, o které by se starali budoucnu. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Můj domov Dolní Kounice, z.s. 
místo: Dolní Kounice, Jihomoravský kraj
období realizace: 3/2024 – 12/2024 
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč

Ratenické spolky na společném plese 

Ratenické spolky uspořádali 1.společný ples. Rádi by navázali na mnohaletou tradici v obci a zároveň zapojili „mladší“ spolky a nové spoluobčany, aby se změnilo komunitní klima v obci a lidé vystoupili ze svých ulit, kam se během Covidu schovali. Lidé mají díky akci možnost se lépe poznat, scházet se a dál směřovat život v obci k sounáležitosti a proaktivnímu způsobu žití v ní. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Ratenice
místo:  Ratenice, Středočeský kraj
období realizace: 21.2. 2024 – 10.3.2024 

projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč 

V jihomoravském Deblíně probouzí trojice žen sousedský život 

Tereza Kružíková společně se svými sousedy a sousedkami chtějí oživit malý městys Deblín V Jihomoravském kraji. Na základě rozhovorů s místními plánují uspořádat sérii sousedských akcí, díky kterým budou mít lidé možnost se víc poznat a propojit. Během roku 2024 je čekají například tvořivé workshopy, knížkohraní, přednášky, kvízy i sportovní aktivity. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Tereza Kružíková 
místo: Deblín, Jihomoravský kraj 
období realizace: 2/2024 – 2/2025 
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč 

V Hořicích pořádají Bez Bariér Fest k navázání sousedských vztahů s klienty Domova bez bariér 

Tři zapálení kamarádi se rozhodli, že rozhýbou kulturní dění v Hořicích. Díky tomuto rozhodnutí vznikla myšlenka uspořádat hudební festival, kde se hudba stává společníkem v boji proti bariérám. Hořičtí občané díky akci okusí atmosféru úplně nového místa, kde nikdy akce podobného typu nebyla, stejně tak jako hendikepovaní spoluobčané, ubytovaní v sociální službě Domova bez bariér, zakusí atmosféru festivalu, na kterém nikdy nebyli, nebo jenom vzpomínají z mládí a z dob, kdy byli zdraví. Jelikož je organizace takové akce náročná, berou si organizátoři na pomoc spoustu pomocníků z řad místních obyvatel i z řad vozíčkářů. Díky akci a jejím organizování se potkají lidé, kteří by se nikdy nepotkali a neměli by možnost poznat se blíže. Vzniknou vazby, od kterých si slibují vzájemně prospěšné soužití lidí s hendikepem a lidí zdravých. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Markéta Manová 
místo: Hořice, Královéhradecký kraj 
období realizace: 3/2024 – 8/2024  
projekt byl podpořen částkou 20 000Kč 

Louka pod Apollonovým chrámem se proměňuje!

Ludvík Ševčík chce s pomocí aktivních lidí navrátit kulturní hodnotu louky pod Apollonovým chrámem. Vrátit sem společenský život, pohodu a relax jak pro místní obyvatele z okolí, tak pro turisty. Umožnit všem pokochat se pohledem od Mlýnského rybníka přes krásnou louku na dominantní chrám Boha Slunce a naopak pokochat se pohledem z Apollonova chrámu na krásnou louku a Mlýský rybník třeba se západem slunce. V plánu mají odstranění náletových rostlin, stromů, keřů, mulčování louky ve svahu (2 ha). Dále je čeká odstranění náletů prorostlých do kamenité hráze, obnova rozpadlé hráze z kamenů a výroba schodů z klád v místě, kde voda vytvořila vodní rýhu.

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Ludvík Ševčík 
místo: Lednice, Jihomoravský kraj 
období realizace: 2/2024 – 3/2024 

projekt byl podpořen částkou 20 000Kč 

V Mnichovicích místní mapují krajinu pomocí mobilní aplikace 

Spolek Mnichovickou krajinou dává dohromady skupinu místních dobrovolníků a zástupců samospráv, kteří na základě metodiky Živé krajiny a ČVUT vytváří záznam naší krajiny se zaměřením na její funkčnost. Dobrovolníci pomocí aplikace ve svých mobilních telefonech do digitální mapy (Mergin maps) zanáší buď prvky, které nejsou na mapách (zamokřené plochy, remízky, skruže, meliorace, aleje apod.), nebo prvky, které na mapách jsou, ale je potřeba je změřit (velikosti koryt regulovaných potoků, propustků, mostků apod). V krajině je třeba doslova ulovit určité prvky, a to tak, že se dobrovolníci pustí i do míst, kam by jinak obyčejně z cesty nesešli. Kousek za humny tak prožijí ohromná dobrodružství. Plánem je zmapování a revitalizace území na základě studie proveditelnosti. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Mnichovickou krajinou, z.s.  
místo: Mnichovice, Středočeský kraj 
období realizace: 2/2024 – 12/2024 
projekt byl podpořen částkou 12 500 Kč 

Tvořivé sousedské setkávání ve Slatinicích 

Starobylý hanácký statek „Strnadí hnízdo“ se stane místem svobodného a tvořivého sousedského setkávání v obci Slatinice na Hané. Okrašlovací spolek Slatinická kolonáda zde na přednáškách, dílničkách, společném muzicírování nebo promítání přivítá obyvatele Slatinic, návštěvníky místních lázní, turisty mířící na blízkou „horu“ Velký Kosíř i další přespolní, s důrazem na ochranu přírody a vztah k ní a na hodnoty mezilidské tolerance a respektu k jinakosti. Přímo na slatinické návsi tak vznikne místo setkávání, které nejenže oživí centrum obce a prostorově naváže na přilehlou lázeňskou oblast, ale i zpestří a ozdraví pestrost v místní komunitě. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Okrašlovací spolek Slatinická kolonáda 
místo: Slatinice, Olomoucký kraj 
období realizace: 1/2024 – 1/2025 
projekt byl podpořen částkou 19 800 Kč 

V Jilemnici místní mapují krajinu 

Jilemnický lidskoprávní spolek chce připravit studii proveditelnosti adaptace na klimatickou změnu inspirovanou modelem Živá krajina pro území mikropovodí říčky Jilemky a následně seznámit s výsledkem místní samosprávu, vlastníky půdy a hospodáře. Jedná se o podrobné zmapování současného stavu krajiny v terénu pomocí zaškolených laických mapovatelů a následný návrh opatření pro zvýšení retence vody v krajině, zmírnění eroze zemědělské půdy, zlepšení přírodní rozmanitosti i zlepšení mikroklimatu. Pro zmapování krajiny chce využít spolupráci s místními lidmi a navázat na již realizované projekty stavby zadržovacích hrází na lesním odvodňovacím kanále u Jilemnice. Studie by se měla stát prostředkem pro nastartování veřejného zájmu o současném využívání krajiny v okolí Jilemnice, dále by se měla stát podkladem pro realizaci konkrétních změn vlastníky a hospodáři a v neposlední řadě pro koncepční rozhodování samosprávy i státní správy. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Jilemnický lidskoprávní spolek  
místo: Jilemnice, Liberecký kraj 
období realizace: 3/2024 – 2/2025 
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč 

Sousedské akce v českém Brodě 

Spolek Lepší Brod z.s. chce udělat město Český Brod a život v něm „lepší“ – chce, aby se v něm lidem hezky a příjemně žilo, aby se lidé znali, potkávali a měli společné zážitky a aby nešlo jen o noclehárnu. K tomuto cíli mohou velkou měrou přispět právě sousedská setkání konaná v různých částech města. Spolek plánuje uspořádat sousedská setkání s různou tématikou – restaurant day, hraní hry „cornhole“, výstava fotografií dané čtvrti, opékání buřtů a další. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Lepší Brod, z.s. 
místo: Český Brod, Středočeský kraj 
období realizace: 1/2024 – 11/2024 
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč