Místo, kde žijeme

Pro přehled podpořených projektů klikněte na mapu.

PROJEKTY Z ROKU 2022

V Příboře vzali pořádání vánočních a řemeslných trhů do vlastních rukou

V Příboře již delší dobu pozorují, že se během víkendu a svátků centrum města vylidňuje, postrádají místa s občerstvením a také trhy – ať už vánoční nebo řemeslné. Rozhodli se proto uspořádat předvánoční sousedskou slavnost s rukodělným jarmarkem a živou hudbou, kde budou moci místní občané nabídnout své řemeslné výrobky.  Do akce se zapojí základní a mateřské školy, domov seniorů a další místní organizace. Dobrovolníci připraví občerstvení a akci doplní drobný kulturní program. Pokud se pilotní vánoční slavnost osvědčí, budou následovat další trhy v průběhu roku. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Spolek Fortel Příbor, z.s.
místo: Příbor, Moravskoslezský kraj
období realizace: 11/2022 – 1/2023
projekt byl podpořen částkou: 15 000 Kč

 

 

Osadu Líštěnec zkrášlí nové záhony

Ve vesnickém parku vzniknou trvalkové záhony, které potěší kolemjdoucí, budou zadržovat vodu a díky hmyzím domečkům, které budou vyrábět místní děti zvýší biodiverzitu v daném místě. V neposlední řadě zamezí vjezdu aut a parkování na trávníku. Do vybudování záhonků se chtějí zapojit nejlépe všichni od seniorů po děti – ať už věnováním cibulek ze zahrádek, následnou péčí o záhony nebo vytvořením již zmíněných hmyzích domků. Pokud se vše podaří, v plánu je pokračovat v osazování dalších míst v obci.  

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Petra Opičková
místo: Líštěnec, Smilkov, Středočeský kraj
období realizace: 3/2023 – 6/2023
projekt byl podpořen částkou: 19 702 Kč


 

V Lukově zasadí obecní vánoční strom

V osadě Lukov každoročně složitě shání vánoční strom. Proto se rozhodli, že by rádi zakoupili sazenici a vánoční strom si společně vysadili. Akce bude zorganizovaná jako brigáda s vánočním setkáním, táborákem a hrou na kytaru. Místo u stromečku bude zároveň sloužit pro organizování daších akcí jako je Mikulášské setkání, oslava Nového roku a jiné sousedské slavnosti.  

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Eliška Milková
místo: Lukov, Ústecký kraj
období realizace: 11/20222 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 17 000 Kč


 

Vánoční setkání pro všechny

V předvánoční čas, pozvou lidé ze spolku Medou v Humpolci, na jedno místo lidi s hendikepem, kteří jsou většinou sociálně vyloučení, samoživitele/ky, seniory, děti, studenty a v neposlední řadě lidi, kteří přišli z oblastí zasažených válkou na Ukrajině a rozhodli se zůstat v Humpolci. V plánu je dobročinný bazar (swap) oblečení, vybavení do domácnosti, knih, hraček a dalších užitečných věcí, které se budou lidem osobně hodit nebo jim pomohou vyřešit vánoční dárky.  Proběhne také vánoční kavárnička, kde se lidé zastaví a odpočinou. Cílem tohoto projektu je po letech s covidem, válce na Ukrajině a aktuální energetické krizi opět nastartovat lidi k možnosti se potkávat při příjemných příležitostech.  Tato setkání by dobrovolníci z Medou chtěli realizovat v každém ročním období, tedy čtyřikrát za rok. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Medou, z.s.
místo: Humpolec, kraj Vysočina
období realizace: 3/2023 – 8/2023
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč 

Čisté tůně v Tyře u Třince

Andrea Suzsková se rozhodla vzít zodpovednost za vyčistění tůní v Tyře u Třince na svá bedra. Místní tůně jsou v nevyhovujícím stavu, potřebují pročistit od usazenin a také zvýšit hráz. Kvůli nedostatečné hloubce dochází v letních měsících k přehřívání vody a tůně, které se nachází na uzemí CHKO, tak nemohou v letních měsícíh dostatečně plnit funkci útočiště pro místní faunu – např. kunky a mloky. V ramci projektu dojde k vybagrování tůní, zasazení stromů v okolí a pokud bude v rámci sousedství zájem proběhnou i vycházky s odborným výkladem. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Andrea Suszková
místo: Tyra, Třinec, Moravskoslezský kraj
období realizace: 11/2022 – 11/2023
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč

Hradišťko se dočká laviček s výhledem do krajiny

Hradišťko se rozkládá na ostrohu mezi řekami Vltavou a Sázavou, kde nad skalnatými stráněmi nad břehy obou řek vedou cesty, ze kterých je na mnoha místech krásný výhled. Právě sem by členové Okrašlovacího spolku Hradišťko rádi umístili lavičky, kde si budou moci místní lidé při procházce odpočinout a pokochat se výhledy na okolí obce. Rádi by tak navázali na tradici jednoduchých laviček, které v obci bývaly a sloužily buď s setkání nebo naopak posezení o samotě a rozjímání o věcech každodenního života. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Okrašlovací spolek Hradištko, z.s.
místo: Hradištko, Středočeský kraj
období realizace: 3/2023 – 6/2023
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč


V Řevnicích se sousedé dále poznávají

Před cca pěti lety se skupině občanů kolem Tomáše Chabery podařilo na neupravené ploše vybudovat hřiště pro děti. Místo začalo navštěvovat i mnoho občanů a seniorů. Pravidelně zde dělají brigády, drobné setkávání občanů, sportovní akce pro děti atd. Koncem roku 2022 zorganizují široké setkání obyvatel s cílem poznat lépe další obyvatele. Cílem je i začlenit do současné komunity občany Ukrajiny, kteří místo navštěvují, ale nemají kontakt na okolní obyvatele.  

program: Místo, kde žijeme    
realizátor: Tomáš Chabera
místo: Řevnice, Středočeský kraj
období realizace: 12/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 10 000 Kč

 

 

V Hlušicích proběhne obnova zastavení U obrázku

Záměrem projektu je obnovení zastavení „U obrázku“, které spočívá v restaurování obrázku Panny Marie. Obrázek je v současné době umístěn na kmenu stromu. Restaurovaný obrázek bude nově umístěn na dřevěném stojanu. Součástí úpravy místa bude osazení lavičky.

program: Místo, kde žijeme    
realizátor: Obec Hlušice
místo: Hlušice, Královehradecký kraj
období realizace: 12/2022 – 2/2023
projekt byl podpořen částkou: 17 000 Kč 

 

 

Krajinohled zlepšuje okolí Berounky

Aktivní lidé z dolního Poberouní, sdružení pod křídly spolku Krajinohled, kteří chtějí rozjet místní iniciativu založenou na společném zájmu o krajinu v jejich okolí a vodu v ní. Plánují zapojit veřejnost do adaptace krajiny na změnu klimatu, a to zlepšením její schopnosti zadržovat vodu v oblasti dolní Berounky a Vltavy. Byli osloveni Institutem plánování a rozvoje, aby v rámci jejich připravovaného projektu Soutok zapojili místní aktivní občany. Spolek chce vyškolit zájemce z této lokality v procesu mapování krajiny a navrhování přírodě blízkých opatření. Dobrovolníci budou pak mapovat vybraná povodí a spolu s odborníky pro ně opatření navrhovat. Následně je budou prezentovat samosprávám a veřejnosti a hledat podporu pro jejich realizaci. Jedno opatření v podobě výsadby stromů chtějí v místní krajině s dobrovolníky reálně uskutečnit. Jako první lokalita bylo vybráno povodí potoka Švarcava, kde místní lidi trápí sucho a také časté přívalové deště. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Krajinohled, z. s.
místo: Kuchař, Středočeský kraj
období realizace: 11/2022 – 10/2023
projekt byl podpořen částkou 90 000 Kč 

V Nuslích úsilím sousedstva postupně ožívá malý dvorek

Dva sousedé z pražských Nuslí se rozhodli změnit domovní betonový dvorek v zelenou oázu v sousedství. Společně s dalšími sousedy a sousedkami tak chtějí přispět ke komunitnímu životu jak v domě, tak i v blízkém okolí. Vnitroblok by chtěli využívat k odpočinku, setkávání se, pořádání sousedských akcí i jako místo pro děti a časem třeba i pro promítání filmů, sousedskou jógu, grilování i swap rostlin. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Společenství vlastníků jednotek domu Oldřichova 398, Praha 2
místo: Praha-Nusle, Hlavní město Praha
období realizace: 4/23 – 3/24
projekt byl podpořen částkou 64 000Kč 

 

 

Proměna staré školní zahrady

Skupina občanů Tasova je tým aktivních lidí, kteří dění v obci sledují, společně již realizovali několik venkovních „brigád“ jako vyčištění nebo zelené práce na obecních lokalitách, s cílem udělat místo lepší a krásnější. Každoročně pořádají maloprodej zahradnických výpěstků nebo realizují v prostorách Aliterry semináře (zahrádkářské, ekologické) a výstavy (spojené s krajinou Tasova) pro občany obce na různá témata. Skupina by ráda přetvořila lokalitu kolem budovy bývalé měšťanky uprostřed obce Tasov. V současné době v budově staré školy sídlí nezisková organizace Aliterra (www.aliterra.eu)a Literární památník Vysočiny, který zřídila obec Tasov. Záměrem je revitalizovat pozemky patřící obci Tasov, zprůchodnit celý areál pro veřejnost a přetvořit místo do nové podoby zahrady s otevřenou venkovní galerií soch, specifickou mechovou zahradou s enklávou „tasovských skřítků“ a s klidovým posezením v zeleni. Jedinečný charakter tasovské školní zahrady tak budou tvořit sochy z pálené šamotové hlíny odolné vůči povětrnostním vlivům. Některé sochy budou od nevidomých výtvarníků, kteří společně s organizací Aliterra spolupracují na výstavách hmatového sochařství a kteří se řemeslo modelování učili právě v budově staré školy. Sochy budou vznikat v rámci letních výtvarných sympozií realizovaných přímo v Tasově. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Aliterra, z.ú.
místo: Tasov, Kraj Vysočina
období realizace: 3/2023 – 1/2024
projekt byl podpořen částkou 85 000,- Kč 

Projekt byl podpořen z daru společnosti Opavia.

 

 

Veřejné ohniště a výsadba zeleně

Lubenský okrašlovací spolek vznikl nedávno když rodiče dětí a další dobrovolníci vybudovali dětem vyvýšené záhony na zahradě MŠ. Spolek jsou obyvatelé obce, kteří se mnohdy přistěhovali a svoje vazby zde teprve hledají, spolupracují s obcí při nových projektech týkajících se ochrany přírody a úpravy vzhledu obce, např. výstavba kořenové čističky, domácích čističek. Důležitým cílem sdružení je výsadba stromů, vznik biopásů v okolí obce a zádrž vody v krajině. Protože obec nemá žádnou náves ani jiný vhodný veřejně přístupný prostor rozhodl se spolek vybudovat místo pro hromadné akce a možnosti setkávání. Veřejné ohniště je prvním projektem na tomto místě, v plánu je také sázet zeleň, vybudovat palisádovou zástěnu. Vysázená zeleň bude mít funkci větrolamu, biopásu i malé naučné zahrady pro sousední školku a širokou veřejnost. Vysazovat se budou krajové odrůdy ovocných stromů, jedlých a medonosných keřů, vyvěšovat ptačí budky, budovat útočiš pro plazy, ježky a hmyz. Na projekt veřejného ohniště a výsadby zeleně bude navazovat vybudování suché kamenné zídky jako místa pro plazy a zimoviště pro ježky a kompostiště, plánují také vysadit stromořadí. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Lubenská okrašlovací spolek
místo: Lubná, Pardubický kraj
období realizace: 5/2023 – 11/2023
projekt byl podpořen částkou 80 000,- Kč 

 

 

Postavíme Bublinu, prostor pro komunitní centrum

Projekt řeší problém chybějícího kvalitního a odpovídajícího komunitního centra, které by umožnilo provozování aktivit, které vedou k setkávání obyvatel komunity (lokality). Spolek realizuje volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům. Chce přeměnit stávající prostory sídla spolku pro místo sousedských setkávání jako veřejný prostor, který bude sloužit k pořádání aktivit jako jsou kurzy vaření, jógová setkání, akviziční cvičení pro seniory, sousedské sešlosti… Tím se podstatně rozšíří nabídka aktivit pro veškerou veřejnost ve městě. Edurikon vznikl jako akviziční aktivita pro klienty v seniorském věku, ale postupem času aktivity rozšiřuje i mezi mladé lidi a na děti. Mezi nejznámější akce patří spolupráce na akci Zažij Bruntál jinak a Dny města. Tým tvoří místní dobrovolníci. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Edurikon
místo: Bruntál, Moravskoslezský kraj
období realizace: 12/2022 – 3/2023
projekt byl podpořen částkou 82 000,- Kč 

Projekt byl podpořen z daru společnosti Opavia.

 

 

Sousedská setkávání

Komunitní centrum Zahrádka chce v Ostravě vytvářet aktivity, u kterých se mohou setkávat lidé z Ostravy-Poruby, společně se podílet na přípravě a na realizaci, jak děti, dospělí i senioři. Těmito aktivitami chce posílit mezilidské vztahy, vytvořit s lidmi prostor, kde se může každý realizovat a přijít i na nové vědomosti a dovednosti. Plánované aktivity jsou např. Vánoční setkání (společné tvoření vánočních ozdob; pečení cukroví a ochutnávka; hraní společenských her a zpívání koled), mezigenerační hraní divadla, velikonoční setkání a oslava Velikonoc, pohádkový les pro děti a další aktivity. Společně tak celý tým se všemi, kdo se chtějí zapojit plánuje vytvořit místo, kde se budou moci setkávat různé skupiny a společně vytvářet. Takové místo podle nich všem (i místním, kteří zde žijí) v OstravěPorubě chybí. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Komunitní centrum Zahrádka
místo: Ostrava, Moravskoslezský kraj
období realizace: 12/2022 – 12/2023
projekt byl podpořen formou kampaně na Darujme.cz

 

 

Bývalé městské zahradnictví v Chrudimi ožije jako komunitní zahrada

Spolek Perspektivní Chrudimsko buduje na pozemku bývalého městského zahradnictví se skleníky komunitní centrum se zahradou. Dobrovolníci a členové spolku vytvoří prostor pro společné setkávání obyvatel Chrudimi, kteří budou rovněž mít možnost vypěstovat si vlastní zeleninu, byliny či okrasné květiny. Do zahrady umístí také prvky, které podpoří ubývající biodiverzitu, jako jsou budky, hmyzí hotely, tůně, květnaté loučky. Výsledná zahradní koncepce spojená s ochranou přírody bude sloužit i k účelům zahradní terapie. Zároveň zde členové spolku renovují vnitřní prostory, které budou sloužit nejen k přednáškám o přírodě a vzdělávání pro všechny věkové kategorie. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Komunitní centrum Perspektivní Chrudimsko, z. s.
místo: Chrudim, Pardubický kraj
období realizace: 1/2023 – 8/2023
projekt byl podpořen částkou 83 887Kč