Místo, kde žijeme

Pro přehled podpořených projektů klikněte na mapu.

PROJEKTY Z ROKU 2022

Ve Vochově starousedlíci chystají strašidelnou stezku

Do Vochova se během krátké doby nastěhovalo poměrně dost lidí, kteří se zatím vzájemně neznají.  Starousedlíci proto chtějí připravit u příležitosti halloweenu strašidelnou stezku, která má vést křížem krážem přes obec a noví sousedé tak budou mít možnost navštívit různá zákoutí, která ještě neměli šanci poznat. Po obci bude rozmístěno přibližně 12 stanovišť, na každém z nich se lidé setkají s čerty, strašidly, čarodějnicemi a upíry a jinými strašidelnými bytostmi. Cíl bude v místní hospůdce na hřišti, kde bude na účastníky čekat občerstvení v podobě dýňové polévky. Dále si děti zasoutěží o nejstrašidelnější dýni. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Karolína Štenclová
místo: Vochov, Plzeňský kraj
období realizace: 9/2022 – 10/2022 
projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše
20 000 Kč
 

 

Rok 2023 s tanvaldskými kostely

Spolek Zachraňme Tanvaldské kostely plánuje zatraktivnit okolí obou tanvaldských kostelů a zviditelnit činnost spolku a to převážně na turistickou sezónu 2023. V příštím roce zorganizují již 3. ročník akce Léto s tanvaldskými kostely, který spočívá v otevřených kostelích dle rozpisu. V příštím roce též uskuteční okolo obou kostelů venkovní výstavy fotografií a k tomu u kostelů nainstalují vždy 2-3 vyvýšené květinové záhony. Aktivity budou doplněny i 2-3 letními akcemi – večery s kulturním programem. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Zachraňme tanvaldské kostely, z.s. 
místo: Tanvald, Liberecký kraj 
období realizace: 3/2023 –⁠ 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 30 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny. 

V Karhanech se chystá masopustní veselice

Spolek Karhany se pokusí obnovit tradici masopustních průvodů s živou hudbou a návštěvou spoluobčanů v obci Krhanice. Do akce se aktivně zapojí místní obyvatelé a některé další subjekty. Návrat ke staré tradici přispěje k mezigeneračnímu propojení obyvatel různých zájmů, napomůže k prohlubování sousedských vztahů, pocitu sounáležitosti, pospolitosti a vzájemného sbližování. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Karhany, z.s. 
místo: Krhanice, Středočeský kraj 
období realizace: 2/2023 –⁠ 3/2023
projekt byl podpořen částkou: 35 500 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny. 

Obnova zeleně kolem zrekonstruované křižovatky v Určicích

Obec prošla za poslední dekádu velkými změnami. Mezi největší patří vybudování hloubkové kanalizace, výstavba nové mateřské školy, výstavba multifunkčního sportovního hřiště nebo oprava chodníků. V části obce, která prošla velkou rekonstrukcí výstavbou nové silnice a kruhového objezdu, chce Jana Gregorová za účasti místních aktivních spoluobčanů výsadbou nových stromů a keřů obnovit zeleň. Zejména kolem nového kruhového objezdu a v přilehlém parčíku. S podporou obce, účastí dětí z místní základní školy, Klubu přátel školy a místních Zahrádkářů chce zvelebit vstupní část obce a kvetoucími trvalkami osadit a zpříjemnit hlavní křižovatku. Vzhledem k charakteru zeleně bude projekt rozdělen na dvě samostatné akce – osázení trvalek a keřů v průběhu září/října s dětmi a výsadba stromů v listopadu za větší účasti dospělých. Následně proběhne výsadba velkého platanu jako symbolického stromu. Přilehlý parčík u křižovatky pak bude sloužit k odpočinku při čekání na autobus. Nachází se totiž v bezprostřední blízkosti autobusové zastávky. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Jana Gregorová
místo: Určice, Olomoucký kraj 
období realizace: 9/2022 –⁠ 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny. 

V Potěhách postaví altán u rybníka

Josef Remeš by rád s pomocí kamarádů a obyvatel Potěh postavil altán pro pravidelné komunitní scházení při různých událostech. V této lokalitě, která je oblíbená jak u mladých, tak u seniorů podobná stavba chybí. Místo je přirozeným centrem setkávání, ale na obecním pozemku jsou zatím instalovány jen dvě lavičky. Altán pomůže rozvinout potenciál prostoru a podpořit sousedské aktivity. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Josef Remeš
místo: Potěhy, Středočeský kraj 
období realizace: 10/2022 –⁠ 4/2023
projekt byl podpořen částkou: 80 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny. 

Místní z Nového Strašecí zlepší hospodaření s vodou ve svém katastru

Místní z Nového Strašecí mají v plánu zorganizovat 5 různých svépomocných akcí ke zlepšení hospodaření s vodou v katastru obce spojených se vzděláváním různých skupin obyvatel. Na společných setkáních budou například starousedlíci a pamětníci vzpomínat, kde a jak se hospodařilo s vodou před lety. Sousedských setkání se zúčastní také pozvaní odborníci zabývající se mokřady, hospodařením s vodou, biodiverzitou a péčí o krajinu. Vrcholem těchto akcí bude instalace naučné stezky a její slavnostní otevření. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Petra Pilátová
místo: Nové Strašecí, Středočeský kraj 
období realizace: 12/2022 –⁠ 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 68 507 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny. 

Spolkový dům v osadě Klecánky se díky zahrádkářům dočká revitalizace

Aktivní členové pobočného spolku zahrádkářů chtějí navrátit život místnímu spolkovému domu, který roky chátral. Společný projekt opravy spolkového domu přinese nové příležitosti pro aktivity lidí z místní komunity. Dojde tak k naplnění potenciálu významného místa k setkávání. Velkým přínosem revitalizace bude možnost celoročního využívání budovy. Svépomocné práce na opravách spolkového domu podpoří místní sounáležitost. Lidé budou dům využívat k pořádání společných akcí, jako např. dětské dny, pálení čarodějnic, promítání filmů, hraní společenských her či oslavy narozenin. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Klecánky 
místo: Zdiby, Středočeský kraj 
období realizace: 9/2022 –⁠ 4/2023
projekt byl podpořen částkou: 73 100 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny. 

Komunitní zahrada Kopřivnice

Spolek Komunitní zahrada Kopřivnice, z.s. byl založen za účelem vytvoření komunitní zahrady v Kopřivnici. Vzhledem k nedostatečné kapacitě zahrádek ve městě by členové spolku rádi připravili 20 záhonků po 7 m2 pro pěstování plodin a dát tak občanům Kopřivnice, kteří nevlastní zahradu, možnost kontaktu s půdou a přírodou, možnost si něco sami v lokalitě vypěstovat, setkávat se, budovat mezilidské vztahy napříč generacemi či aktivně odpočívat. Spolek plánuje i edukační činnost pro děti. Členové se již účastnili Dne Země a s dětmi vysévali tzv. malou zahrádku-řeřichu. Současně bude projekt přínosem pro sousední školu a školku. ZŠ má v sousedství pozemky po pěstitelské práce, bude společně využívat nově zadrženou dešťovou vodu ze ZŠ (doposud používá pitnou vodu), školka má zájem společně kompostovat (ušetří tak za svoz bioodpadu z kuchyně). Škola i školka mají zájem v budoucnu na přípravě environmentálních programů pro žáky. Grant chce spolek využít na zadržení dešťové vody do nádrží pro zalévání, vytvoření záhonků, kompostu, oplocení, chatky na nářadí, WC a celkově zlepšit toto zapomenuté místo, udělat ho bezpečnější a smysluplně jej využívat. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Komunitní zahrada Kopřivnice, z.s. 
místo: Kopřivnice, Moravskoslezský kraj
období realizace: 12/2022 –⁠ 12/2023
projekt byl podpořen částkou: 75 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny. 

Environmentální a odpočinkový koutek v Albrechticích v Jizerských horách

Andrea Janušková chce spolu s dalšími dobrovolníky upravit veřejný přírodní prostor tak, aby sloužil jako místo odpočinku a setkávání občanů i návštěvníků Albrechtic. Obec díky své poloze v kopcovitém terénu postrádá náves a dlouhodobě zde chybí klidné místo k sousedskému posezení, setkávání rodičů s dětmi a místních chalupářů. To chce parta složená z místních podnikatelů, rodičů i chalupářů změnit a vybudovat v pomyslném centru obce nad školou a obecním úřadem enviromentální a odpočinkový koutek. Konkrétně chtějí obnovit jezírko, vyplenit náletové dřeviny, upravit terén pro výsadbu jizerskohorské louky pro včely, vybudovat ohniště s lavicemi a stoly pro posezení, osadit terén balančními lávkami pro děti i dospělé a zhotovit veřejné paletové záhony. Celý koutek bude osazen naučnými tabulkami o jizerskohorské fauně a flóře a strážci Jizerek, bohovi Muhu. Plánují zde pořádat sousedská setkání a údržbové brigády.

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Klára Šandová
místo: Albrechtice v Jizerských horách, Liberecký kraj 
období realizace: 11/2022 –⁠ 11/2023
projekt byl podpořen částkou: 100 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny. 

V Českém Brodě místní budují psí park

Eva Zhřívalová s partou dobrovolníků zvítězili v rámci participativního rozpočtu města Český Brod s návrhem projektu psího parku, kde bude prostor na volný pohyb pejsků doplněný překážkami. Protože ceny překážek v poslední době podstatně vzrostly, chyběly jim v rozpočtu finanční prostředky na jeden plánovaný prvek. Přesto chtěli park udělat kompletní tak, aby mohl již od začátku sloužit zamýšlenému účelu. Rozhodli se proto sehnat peníze od místních podporovatelů přes kampaň na Darujme.cz.  Pokud by se podařilo vybrat více peněz, pořídí kromě překážky také lavičky a stromy. Díky vzniku psího parku se dobrovolníci také rozhodli o toto místo dlouhodobě pečovat, aby žilo a nikoli chátralo.  

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Eva Zhřívalová
místo: Český Brod, Středočeský kraj 
období realizace: 9/2022 –⁠ 9/2023
projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 20 000 Kč 

Sousedská benefiční slavnost ve Staré Vsi

Na pozemcích lesní školky plánují místní uspořádat sousedskou benefiční slavnost. Tuto slavnost pořádají již pátým rokem a vždy se podaří oslovit sousedy, kteří připravují vynikající jídlo a výtěžek z prodeje poté putuje vybrané rodině s nemocným dítětem, která je také z nejbližšího okolí. Lidé se mohou do této slavnosti zapojit dvěma způsoby. Prvním je otevřít si vlastní stánek a být kuchařem. Druhým způsobem je přijít na slavnost, zakoupit si jídlo a tímto přispět vybrané rodině. Pořadatelé mají radost z toho, že se daří vytvořit slavnost, kde lidé potkají své přátele, poznají nové sousedy a navíc pomohou rodině, která potřebuje finanční pomoc.  

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Lesní mateřská škola Mraveniště z.s. 
místo: Stará Ves nad Ondřejnicí, Moravskoslezský kraj 
období realizace: 9/2022 –⁠ 10/2022 
projekt byl podpořen částkou: 20 000

Sdílna v Litoměřicích rozšíří obzory dětem i dospělým

Litoměřický Institut technického vzdělávání spojuje lidi různých profesí, sociálního postavení, věku, znalostí i dovedností. A to prostřednictvím pestré nabídky aktivit komunitní dílny. Institut zároveň vede děti a mladé lidi k technickému vzdělávání a Sdílna je místem, kam se lidé vrací tvořit a učit se novému. V novém projektu se litoměřičtí vrhnou na přetvoření další části prostoru dílny pro práci  
s kovem a Sdílnu vybaví potřebným nářadím a technickým vybavením. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Institut technického vzdělávání z. ú. 
místo: Litoměřice, Ústecký kraj
období realizace: 9/2022 –⁠ 8/2023
projekt byl podpořen částkou: 85 000

Projekt byl podpořen z daru společnosti Opavia. 

Díky společnému plánování obnovy parku v Šatově vznikne prostor pro pořádání kulturních akcí

V jihomoravském Šatově nemají v současnosti místní žádné důstojné místo, které by bylo možné využít pro pořádání venkovních kulturních akcí. Dříve tuto funkci plnil park v centru obce, který je ale v současnosti zanedbaný a nevyužívaný. Přesto je stále v paměti obyvatel jako místo pro setkávání a výbornou zábavu. Místní nyní uspořáda společné plánování, jak park revitalizovat. V první fázi proběhne moderovaná diskuze s veřejností, sběr nápadů, potřeb a myšlenek. V druhé fázi zpracuje zahradní architektka územní studii, do které tato přání zahrne. Studii obec poté dále využije jako podklad pro realizaci projektu. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Lenka Stupková
místo: Šatov, Jihomoravský kraj 
období realizace: 10/2022 –⁠ 8/2023 
projekt byl podpořen částkou: 100 000

V osadě Milina na Dobříšsku vysadí místní lidé ovocné stromy a opraví studánku

Milada Vrbová chce společně s dalšími obyvateli osady Milina zasadit společně podél cesty 20 kusů stromů – 10 jabloní, 5 slivoní a 5 hrušní. Zároveň s výsadbou stromů by rádi nechali opravit 150 let starou kamennou studánku, která se nachází na začátku obce na konci vysazené aleje. Voda ze studánky bude sloužit k zalévání nově vysazených stromů. Následnou péči o stromy převezme obecní úřad. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: ZO ČSOP Klenice, pobočný spolek 
místo: Slovanská Lhota, Středočeský kraj 
období realizace: 10/2022 –⁠ 11/2023 
projekt byl podpořen částkou: 35 000

Za knihovnou v Jindřichovicích pod Smrkem vznikne včelí učebna

Chráněná dílna Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s. plánuje v rámci svého dlouholetého projektu Boříme bariéry zkultivovat část pozemku v Jindřichovicích nad Smrkem, kde již několik let ve spolupráci s místními zahradníky a obcí sází stromy. Pozemek, na kterém se nachází místní knihovna, osází několika stromy, kvetoucími keři a rostlinami. Umístí sem alespoň čtyři různé druhy úlů s včelstvy, a to jak úl moderní, tak úly historické. Stromy a keře jsou vybrány tak, aby v průběhu roku, a především na jaře a na podzim, dávaly množství květů jako pastvu pro včely. V obci tak vznikne další zkultivovaný, veřejně přístupný, odpočinkový areál vytvořený s respektem k životnímu prostředí. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s 
místo: Jindřichovice pod Smrkem, Liberecký kraj 
období realizace: 9/2022 –⁠ 5/2023 
projekt byl podpořen částkou: 95 515 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google