Podpořené projekty

Pro přehled podpořených projektů klikněte na mapu.

PROJEKTY Z ROKU 2023

Místní v Čímicích zkrášlí svou náves 

Cílem projektu “Krásná náves” je především to, aby náves v Čímicích byla opravdu krásná. Tedy, aby současná pouze zatravněná plocha ožila stromy, keři a květinami. Zároveň by projekt měl přispět k setkávání lidí při plánování projektu, jeho realizaci a následné údržbě návsi. Ta by se zároveň měla stát místem, kde se lidé rádi potkají. Projekt by měl také probudit v lidech chuť pustit se do dalšího vylepšování obce a plánování možných společných aktivit. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Hana Čápová 
místo: Čímice, Plzeňský kraj 
období realizace: 8/2023 – 5/2024 
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč 

Ve Stříbrnicích místní vysadí jedlé kaštany a ovocné stromy 

Martin Hroch miluje stromy a rozhodl se zorganizovat výsadbu na nevyužitých pozemcích v okolí obce. Místní zvolili pro výsadbu zajímavý druh – jedlé kaštany. Z kaštanů totiž pečou vynikající cheesecaky! Kromě kaštanů ale vysadí také ořešáky, třešně, višně a hrušně. Až stromy vyrostou, zlepší se mikroklima, vodní režim celého prostoru a zároveň to všem přinese pocit dobře odvedené práce a možnost samosběru. Kromě výsadby chtějí místní tyto pozemky také jako pastviny, kde se budou udržitelným způsobem pást koně.   

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Martin Hroch 
místo: Stříbrnice, Zlínský kraj 
období realizace: 10/2023 – 4/2024 
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč 

Sázení ve Svídnici místní spojí s plánováním hřiště 

Obec Svídnice dlouhodobě postrádá komunitní prostor, o který je přitom velký zájem z řad místních obyvatel. Starosta obce Jan Štefanides zároveň chce místní zapojit do rozhodovacích procesů. Plánuje proto uspořádat komunitní výsadbu stromů na pozemku budoucího dětského hřiště, které bude sloužit k pravidelnému setkávání místních obyvatel a návštěvníků obce z širokého okolí. Výsadba stromů bude stmelovací akcí komunity, ale zároveň také plánovacím setkáním, při kterém se veřejnost zapojí do rozhodování a plánování vzhledu a rozložení budoucích herních a relaxačních prvků. Po dopolední výsadbě bude místí čekat společný oběd a diskusní odpoledne, v rámci kterého chce obec získat potřebné informace a názory místních obyvatel. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Obec Svídnice 
místo: Svídnice, Královéhradecký kraj 
období realizace: 10/2023 – 11/2023 
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč 

Litvínovský Koldům dále ožívá 

Obyvatelé Koldůmu zorganizují společenské akce pro širokou veřejnost bez omezení věku a pohlaví – lidé se mohou těšit na běh do schodů a sousedské vaření.  

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Luděk Sec 
místo: Litvínov, Ústecký kraj 
období realizace: 9/2023 – 06/2024 
projekt byl podpořen částkou 15 000 Kč 


 

V Drahelčicích ozelení nevyužívaný pozemek 

Spolek Příroda pro Drahelčice chce na nevyužívaném pozemku v obci společně se sousedy vytvořit malý park. Plánují vysadit stromy a vytvořit místo k setkávání s lavičkami. A místní do projektu vtáhnou nejen při samotné výsadbě, ale už předem. Nejdříve vyhlásí soutěž, ve které budou moct občané vymýšlet výslednou podobu tohoto místa – umístit 15 stromů a rozvrhnout mobiliář do prostoru. Stromy vnímají jsou důležitý prvek nejen pro krajinu, ale i pro ráz obce, aby nedocházelo zejména k přehřívání krajiny.

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Příroda pro Drahelčice, o. p. s. 
místo: Drahelčice, Středočeský kraj 
období realizace: 07/2023 – 11/2023 
projekt byl podpořen částkou 90 000 Kč  

Obnovou zahrady Katolického domu v Kopřivnici vznikne prostor pro konání akcí 

Členové spolku Katolická beseda v Kopřivnici plánují se svými příznivci na základě architektonické studie ateliéru Kamil Mrva Architects obnovu zahrady spolkového domu, což bezprostředně souvisí s nyní realizovaným stavebním propojením interiéru se zahradou skrze novou terasu. Zbudují novou plochu na posezení, podium, ohniště, umístí herní prvky pro děti a vysadí velké množství rostlin, stromů a keřů. Chtějí celkově vytvořit jedinečné a klidné místo pro setkání lidí a vhodné prostory pro činnost aktivních občanů, spolků a neformálních společenství, a to zejména v letních měsících, kdy dlouhodobě možnosti využití zahrady místním nejvíce scházela. Vznikne tak komplexní a funkční prostor (vnitřní a venkovní) pro konání komunitních, kulturních a společenských akcí. 

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Katolická beseda v Kopřivnici, z.s. 
místo: Kopřivnice, Moravskoslezský kraj 
období realizace: 08/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč  

Okna do nebes 

Spolek LiboBells chce zhotovením a umístěním nových oken do zvoniční kaple v Obci Železná navázat na historii našich předků. Za pomoci dobrovolníků umístí nová okna s vitrážemi se vzkazem do původních dvou prázdných výplní. Po usazení nových oken se budou v kapli pravidelně konat akce za podpory Liběšické farnosti, která dá novým oknům požehnání. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: LiboBells, z.s.  
místo: Libořice, Ústecký kraj 
období realizace: 12/2023 – 03/2024 
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč 

Hasiči chystají sousedské posezení  

Několik místních aktivních lidí v čele s místními dobrovolnými hasiči a nohejbalovým klubem, chce uspořádat pro ostatní spoluobčany Sousedské posezení s kulturním programem, který bude pro všechny věkové kategorie a poskytne vyžití všem, kteří se rádi baví a nastartuje aktivní dění pro další projekty/akce. Pro děti bude zábavné odpoledne plné her a divadelní představení. Dospělí se zase budou moci pobavit při poslechu živé hudby a při výborném občerstvení společně tak nastartovat dění v obci aby se podobné projekty mohli konat častěji a v různých směrech. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: SHČMS Sbor dobrovolných hasičů Obruby 
místo: Obruby, Středočeský kraj 
období realizace: 8/2023 – 10/2023 
projekt byl podpořen částkou 15 000 Kč 

Tůten Tůnel aneb Vochované společně ztvární historii obce 

Projekt představuje výmalbu tunelu pod železniční tratí, který je v tuto chvíli zanedbaný a jedná se o ponuré místo. Téma navrhl bývalý kronikář pan Popelka. Projekt zajistí obnovu plochy v tunelu pomalované sprejery, úpravu podkladu před malbou a postupnou realizaci samotné nástěnné malby s historickými tématy. Samotný mural je koncipovaný jako pohled na významné události v obci – ze současnosti do pravěku, kdy pomyslný reflektor našeho zkoumání je upřen na člověka, který načrtává na stěnu jeskyně podobu sošky Venuše (významný nález v intravilánu obce); tento výjev bude realizován jako první s tím, že bude na akci doplněn barevnými obtisky rukou dětí symbolizujícími budoucnost.  

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Okrašlovací spolek Vochov 
místo: Vochov, Plzeňský kraj 
období realizace: 8/2023 – 10/2023 
projekt byl podpořen částkou 10 640 Kč 

Obyvatelstvo Libiše bojuje proti výstavbě velké spalovny odpadů 

V obci Libiš je plánována stavba velké spalovny odpadů. Místní obyvatelé a obyvatelky se obávají o životní prostředí a kvalitu života, snaží se proto aktivně vystupovat proti provozu, který nebere v potaz ohrožení zdraví, blízké přírodní rezervace Černínovsko ani aktuální trendy v oblasti nakládání s odpady. Společně se proto snaží o zastavení projektu. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Libišské ženy, z. s. 
místo: Libiš, Středočeský kraj 
období realizace: 5/2023 – 5/2024 
projekt byl podpořen částkou 40 000 Kč 

Místní bojují v Černošicích o zavedení protihlukových opatření 

Spolek na ochranu kvality života v okolí železnice v Černošicích chce připravit námitky k připravovanému projektu úpravy železnice, který má místní ještě více ohrozit hlukem. Místní se tak společně snaží, aby byla naprojektována taková protihluková opatření, která by v maximální možné míře (v souladu se zákonem) přispěla ke snížení akustického hluku, a to v dlouhodobém horizontu. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Spolek na ochranu kvality života v okolí železnice v Černošicích 
místo: Černošice, Středočeský kraj 
období realizace: 5/2023 – 5/2024 
projekt byl podpořen částkou 40 000 Kč 

Turnovští odmítají zvětšování továrny v bezprostřední blízkosti CHKO Český ráj 

V areálu průmyslové zóny Vesecko u Turnova, 500 metrů od hranice CHKO Český Ráj a doslova jen pár metrů od mnohahektarového pásma ochrany vod 2. stupně se postupně rozrůstá velký strojírenský závod německé firmy na výrobu vysokopevnostních šroubů pro automobilový průmysl. Na základě odborných znaleckých posudků jsou místní od počátku přesvědčeni, že se jedná o činnost nadměrně zatěžují své okolí a podle platného územního plánu i v místě nepřípustnou. Společně se proto pomocí žaloby snaží, aby se ještě nezhoršily životní podmínky místních obyvatel a obyvatelek.  

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Zdeňka Votrubcová 
místo: Turnov – Malý Rohozec, Liberecký kraj 
období realizace: 5/2023 – 7/2023 
projekt byl podpořen částkou 25 000 Kč 

Místní z Prahy 4 bojují proti hluku a rozšiřování magistrály 

Navzdory dobré praxi ze zahraničí existují plány, které počítají s rozšířením Severojižní magistrály a přivedením další dopravy na její plochu. Obyvatelé a obyvatelky Prahy 4 už teď trpí nadměrným hlukem a zplodinami a proti dalšímu rozšiřování aktivně bojují. Od roku 2006 tak probíhá sousedská žaloba, která byla v posledních letech obnovena a pro kterou spolek potřebuje hlukovou studii. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Občané postižení Severojižní magistrálou 
místo: Praha 4, Hlavní město Praha 
období realizace: 5/2023 – 11/2023 
projekt byl podpořen částkou 40 000 Kč 

Obyvatelstvo Lipenska chrání přírodu, bojuje proti zbytečné výstavbě dalších sjezdovek 

Na Lipensku je v plánu vybudování sedmi nových sjezdovek a tří lanových drah, kvůli kterým má být zlikvidováno 20 hektarů zdravého lesa a dalších minimálně 10 hektarů luk. Dopady tohoto záměru na životní prostředí (ohrožení živočichů, rostlin, zdrojů vod či okolních porostů bořivými větry) přitom nejsou posuzovány dohromady, ale odděleně jako dva nezávislé projekty, což je podle místních zcela špatně. Mnoho z nich tak podepsalo petici proti projektu a společně se snaží zabránit výstavbě.  

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Lipensko pro život, z. s. 
místo: Lipno nad Vltavou a Loučovice, Jihočeský kraj 
období realizace: 5/2023 – ⁠4/2024 
projekt byl podpořen částkou 40 000 Kč 

Aktivní obyvatelstvo Tuchoměřic bojuje proti hazardu v obci 

V obci Tuchoměřice se bude v září konat referendum, ve kterém budou občané a občanky rozhodovat o povolení či zákazu provozu hazardních her na území obce a zároveň o zřízení obecní policie. O otevření kasin projevilo zájem více investorů, kteří podle skupiny místních motivují obyvatelstvo zkreslenými informacemi o výnosnosti daně z hazardu. Iniciativa by ráda pomocí letáků, sociálních sítí, webu, osobního setkávání i dalšími způsoby informovala o pravidlech konání referenda i o otázkách, o kterých se bude rozhodovat a dalších souvisejících tématech.  

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Terezie Imlaufová 
místo: Tuchoměřice, Středočeský kraj 
období realizace: 6/2023 – ⁠5/2024 
projekt byl podpořen částkou 36 500 Kč