Podpořené projekty

Pro přehled podpořených projektů klikněte na mapu.

PROJEKTY Z ROKU 2023

Adaptace Meziměstí na klimatickou změnu 

Aktivní lidé z Meziměstí vytvoří studii proveditelnosti adaptace krajiny na klimatickou změnu podle Modelu Živá krajina. Usilují tak o vytvoření podmínek pro to, aby obyvatelé Meziměstí a okolí mohli přispívat k nápravě vysychající krajiny narušené desetiletími průmyslového zemědělství, melioracemi, zcelenými půdními bloky (poškozenými vodní a větrnou erozí) a pomáhali tak i obnovovat biodiverzitu. Spoluobčanům nabídnou ukázky možného systematického přístupu k zádrži vody a ochrany půdy a budou je inspirovat k tomu, aby na sebe přebírali odpovědnost za stav životního prostředí ve svém okolí. Podle studie vybudují 2 nové tůně ve spolupráci s dobrovolníky a aktivními lidmi z Meziměstí a okolí.  

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Ester Korandová 
místo: Meziměstí, Královéhradecký kraj  
období realizace: 3/2023 – 2/2024  
projekt byl podpořen částkou  75 000,- Kč  

Ve Smečkách zavládne POHODA

POHODA a kavárna Bílá vrána, ve spolupráci s ostatními podniky z ulice Ve Smečkách (Plavecký klub Raftík, Bar Ježkovy Voči, chráněná dílna Inspirace, chráněná dílna JEDNA BEDNA, Studio dva, Tiskárna a knihovna pro nevidomé, Centrum Kamino, Barvolam, Městská policie Praha 1, Kavárna Little Bali, a obyvatelé ulice bude realizovat veřejné akce za účelem podpory ziskových i neziskových organizací. Společně zorganizují: Bleší trh Ve Smečkách, Zažít Smečky jinak, Advent Ve Smečkách a sérii pěti koncertů. Cílem je společnými silami a doprovodným programem postupně pozměňovat renomé ulice, podporovat místní obyvatele v jejich vzájemném propojení a komunikaci.  

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, z.ú. 
místo: Praha 1, Hlavní město Praha  
období realizace: 4/2023 – 12/2023  
projekt byl podpořen částkou 50 000,- Kč   

Akce pro děti propojí i další věkové skupiny v Nišovicích

Lenka Kunešová a Eva Váňová se chystají organizovat skvělé akce pro všechny obyvatele obce! Budou to tvořivé dílničky, vánoční a velikonoční tvoření, Dýňování, Halloween a další zábavné aktivity. Cílem je přilákat rodiče s dětmi, aby mohli trávit svůj čas společně a smysluplně. Další sousedé a sousedky se také zapojí, ať už při organizaci akcí, občerstvení, úklidu obce nebo poznávacích výpravách kolem obce. Projekt má za cíl přilákat lidi žijící v obci a podpořit péči o místní tradice, bez ohledu na to, zda jsou nově přistěhovaní nebo starousedlíci. Komunitní centrum bude sloužit jako místo pro setkávání lidí, ať už při výtvarných kroužcích, besedách nebo obnovování obecních tradic. Všichni jsou srdečně zváni! 

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Internet pro Nišovice z.s. 
místo: Nišovice, Jihočeský kraj  
období realizace: 3/2023 – 3/2024  
projekt byl podpořen částkou  43 127,- Kč

Projekt byl podpořen z daru společnosti Opavia 

Nýrsko ožívá

Nově vzniklý spolek Nýrsko ŽIJE, z. s. chce nabídnout lidem z Nýrska a okolí možnosti zapojit se aktivně do dění, příjemně strávit svůj volný čas a setkat se sousedy a známými ve veřejném prostoru. Plánují proto několik komunitních a sousedských setkání, která nabídnou možnost aktivní účasti, ať se bude jednat o Den sportu, drakiádu nebo benefiční koncert.  

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: David Křížek 
místo: Nýrsko, Plzeňský kraj  
období realizace: 3/2023 – 12/2023  
projekt byl podpořen částkou  20 000,- Kč   

Oprava maringotky propojí sousedy v Jamném u Tišnova

V Jamném u Tišnova působí Spolek Vzdělávání pro život, který má za cíl spojit místní obyvatele a rodiny s dětmi. Jak toho dosáhnou? Provozují Klubík Doboruček, organizují brigády, slavnosti a setkávání u ohně, kde si lidé mohou popovídat. Společně pečují o maringotku, lesní oázu, vyvýšené záhony a další zeleň. Momentálně se zaměřují právě na opravu a zvelebení maringotky, což jim pomůže posílit vztahy v neformální, sousedské komunitě. A jak to bude probíhat? Členové budou mít rozdělené úkoly a kompetence, které si vyberou podle toho, co je bude nejvíce bavit. Práce na maringotce tak budou příležitostí pro společné setkávání a zlepšení vztahů mezi sousedy. 

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Vzdělávání pro život, spolek 
místo: Jamné, Tišnov, Jihomoravský kraj  
období realizace: 2/2023 – 12/2023  
projekt byl podpořen částkou  40 000,- Kč

Projekt byl podpořen z daru společnosti Opavia 

Uprostřed zástavby ve Vysočanech vznikne otevřená komunitní zahrada

Komunitní centrum Colben v pražských Vysočanech vzniklo na podnět aktivních místních sousedů a sousedek ve spolupráci města a developera, který zde realizuje část budoucí moderní čtvrti Emila Kolbena. Pozemek brownfieldu, který dosud leží ladem a bude na něm realizována až poslední etapa této výstavby, byl tak smysluplně využit pro dočasné působení komunitního centra Colben, které bylo otevřeno v lednu 2023 minimálně na následující 4 roky. V případě zahájení příprav stavby bude centrum přestěhováno na jiné místo v rámci lokality. Společně s místními dobrovolníky centrum vybuduje také komunitní zahradu, která uprostřed intenzivní bytové zástavby zpříjemní okolní industriální prostředí a bude sloužit jako potřebné a dosud chybějící místo pro setkávání místních a pořádání rozmanitých sousedských akcí. 

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Colben z.s. 
místo: Praha 9 – Vysočany, Hlavní město Praha  
období realizace: 3/2023 – 3/2024  
projekt byl podpořen částkou  100 000,- Kč   

Projekt byl podpořen z daru společnosti Hornbach 

Podmokly rozkvetou

Družstvo Vzletný racek chce společně s lidmi ze sousedství vytvořit komunitní zahradu v Podmoklech pro společné setkávání. Tento rok uspořádá šest hlavních sousedských akcí: založí semínkovou banku a předpěstuje sazenice, vysází stromy a keře, osází záhony, oslaví slunovrat s dechovkou, sklidí úrodu a zazimuje zahradu. Vznikne tak prostor pro setkávání, tvoření a společný odpočinek na další roky dopředu. 

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Vzletný racek, sociální družstvo 
místo: Děčín, Ústecký kraj  
období realizace: 3/2023 – 3/2024  
projekt byl podpořen částkou  95 000,- Kč   

V Žilině společně budují komunitní centrum

Za rok a půl společné práce místní vytvořili z “ničeho” “něco” Založili spolek s úkolem pomáhat a rozhýbat obecní život a tím i vztahy. Z rozbořeného kinosálu vytvořili plnohodnotné kulturní centrum, které již hostilo řadu akcí.  Nyní přišla na řadu společná obnova technického zázemí.  

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Spolek PRO ŽILINA 
místo: Žilina, Středočeský kraj  
období realizace: 1/2023 – 12/2023  
projekt byl podpořen částkou  98 500,- Kč   

Sousedé z Rychlebských hor obnovují tradici místních krojů  

Marie Krajplová má sen o oživení krojové tradice v Rychlebských horách a chce ho společně se sousedy a přáteli na Javornicku uskutečnit. S podporou obce Uhelná plánuje vytvoření místa, kde se lidé mohou setkávat a společně tvořit. Marie chce propojit lidi skrze zvyky a tradice, které si do kraje přinesli svým stěhováním. Projekt je určený pro všechny obyvatele, ale zvláštní pozornost bude věnována zejména dvěma skupinám lidí. První jsou senioři, kteří žijí na samotách a mají minimální kontakt se světem. Druhou skupinou jsou romské děti, které kvůli nedostatku volnočasových center nemají mnoho možností na realizaci svých aktivit. S oběma skupinami již Marie a její tým pracují v rámci jiných kulturních aktivit a chtějí je zapojit i do tohoto projektu. 

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Black Sphere, z.s.  
místo: Uhelná u Javorníku, Olomoucký kraj  
období realizace: 4/2023 – 12/2023  
projekt byl podpořen částkou  100 000,- Kč   

Projekt byl podpořen z daru společnosti Opavia 

Plovárna Manětín ožije kulturním programem pro všechny generace i veřejnými debatami o budoucí podobě areálu

V obci Manětín na severním Plzeňsku obnovuje Spolek Baroko v Čechách společně se svými příznivci původní plovárnu. Postupně se jim podařilo přeměnit zchátralý objekt a zanedbaný areál na místo, kde se můžou lidé bavit, relaxovat a sportovat. Plovárna se opět stává příjemným místem k setkávání a odpočinku pro místní obyvatele i návštěvníky z okolí. Spolek Baroko v Čechách spolupracuje s obecním Kinem Sokol na projekcích letního kina, pořádá kulturní akce, jako jsou koncerty a divadelní představení, a dokonce připravil místo pro pravidelné čítárny obecní knihovny. Pro děti jsou tu celoroční dílny a každoroční Dětský den. Ve spolupráci s obcí obnovují a doplňují zestárlý ovocný sad. Návštěvníci si pochvalují stín, který sad poskytuje, a spolek dokonce pořádá podzimní moštování s ovocem ze sadu. Spolek také pořádá veřejné debaty o tom, jak by měla vypadat plovárna a celý areál v budoucnosti. Cílem pro tento rok je zadání architektonické studie pro kompletní rekonstrukci objektu. Je to skvělá příležitost pro místní komunitu dát svůj hlas do věci a společně rozhodnout o tom, jak by mělo jejich oblíbené místo vypadat a sloužit. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Baroko v Čechách 
místo: Manětín, Plzeňský kraj 
období realizace: 3/2023 – 3/2024 
projekt byl podpořen částkou 100 000,- Kč 

Projekt byl podpořen z daru společnosti Opavia 

Život na Žižkově zapojí děti i seniory

Cílem spolku Život na Žižkově je posílit komunitní vazby v lokalitě. Podpořit rozvoj aktivit sousedů a zejména zapojit děti a seniory. Nejoblíbenější akce, která se každoročně pořádá, je Zažít Žižkov jinak. Od r. 2020 tuto akci financovala skupina nadšených místních dobrovolníků z vlastních zdrojů. Díky grantu má spolek možnost rozšířit a zatraktivnit program a použít finance na propagaci konaných akcí. 

program: Místo kde žijeme 
realizátor: Život na Žižkově z.s. 
místo: Praha 2, Hlavní město Praha  
období realizace: 4/2023 – 3/2024 

projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny založením kampaně na Darujme.cz se zdvojnásobením vybrané částky. 

V Krásné Lípě přijedou místním pomoct dobrovolníci

SummerJob (letní dobrovolnická brigáda) dává práci nový rozměr a je důkazem toho, že pracovat pro pomoc ostatním a bez očekávání mzdy lze i v dnešním světě. Co vede Františka Beneše a ostatní aktivní dobrovolníky k takovému rozhodnutí? Touha po živé společnosti, která pramení z křesťanských hodnot. Věří, že všechny generace mohou spolupracovat a vytvářet jednotu tam, kde žijí. V Krásné Lípě a okolí nyní navštěvují místní, aby zjistili zájem a možnosti spolupráce. Poté jim nabídnou svou pomoc. Přichází jen s myšlenkou, ale hlavní iniciativu nechají na místních. Ti tak mohou realizovat aktivity, na které si bez pomoci dobrovolníků netroufnou nebo s ní nemají zkušenosti. Dobrovolnická práce tak může v obci nastartovat a inspirovat další aktivní obyvatele.  

program: Místo kde žijeme 
realizátor: František Beneš 
místo: Krásná Lípa, Ústecký kraj 
období realizace: 7/2023 – 8/2023 

projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny založením kampaně na Darujme.cz se zdvojnásobením vybrané částky. 

V Kosoři místní opraví kapličku a vybudují dešťové záhony

V obci na hranici CHKO, několik metrů za hranicí Prahy, chce Vladana Šrámková s pomocí týmu aktivních sousedů, za podpory obecního úřadu, místních podnikatelů a umělců vtisknout nový život kapličce zvané Šatlava, umístěné ve vysoké kamenné zdi na frekventované pěší komunikaci v centru obce. Chtěla by kapličku zrenovovat a opatřit sochařskou a malířskou výzdobou. Sousedé se chystají také zrekultivovat přilehlou zeleň, která by následně plnila funkci vsakovacích záhonů pro dešťovou vodu. Místo by mělo mít kvalitu poutního a zároveň odpočinkového místa, místa k příjemnému komunitnímu setkávání sousedů nejen při jeho společné údržbě, ale i při kulturních událostech. 

program: Místo kde žijeme 
realizátor: Vladana Šrámková 
místo: Kosoř, Praha-západ, Středočeský kraj  
období realizace: 4/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč  

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny. 

V Přibyslavi vznikne nová alej a křížová cesta 

Ve spolupráci s farností Přibyslav a uměleckým kovářem Petrem Štáflem vysadí přibyslavský spolek OPUKA několik desítek dubů a několik set keřů původních českých druhů, které doplní křížová cesta o celkem pěti zastaveních. Vzrostlá alej a vysázený remízek keřů bude mít nejen estetickou a relaxační funkci, ale podpoří také biodiverzitu a lepší zadržování vody v krajině.  

program: Místo kde žijeme 
realizátor: OPUKA, z. s. 
místo: Přibyslav, kraj Vysočina 
období realizace: 3/2023 –⁠ 11/2023 
projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč  

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny. 

Venkovská zahrada k sousedskému setkávání

Spolek chce změnit okolí domu se sociálními byty a vytvořit odpočinkové místo s typickou venkovskou zahrádkou a vybudovat posezení s ohništěm. Do projektu, ve kterém vznikne i skleník a záhony pro pěstování užitkových rostlin, bylin a drobného ovoce se zapojí maminky a dětmi, místní senioři a noví sousedé z Ukrajiny. Plánují také oddělit část zahrádky živým plotem a za ním vytvořit odpočinkové místo k posezení s ohništěm a houpačkou pro děti, instalovat kompostér na bio odpad. Kompostér bude vytvářet zeminu, kterou využijí na záhonech. Tímto projektem chtějí podpořit soudržnost sousedských vztahů. Obyvatelé domu a z celého okolí se budou setkávat při tvorbě zahrady, kterou budou posléze využívat. Bude to místo sousedského setkávání, pro rodiny, pro sousedy i pro seniory a bude tak podporovat mezigenerační pospolitost. 

program: Místo kde žijeme 
realizátor: Martina Valůšková 
místo: Kateřinice u Vsetína, Zlínský kraj 
období realizace: duben 2023 – červenec 2023 
projekt byl podpořen částkou 96 124,- Kč  

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.