Slavného rodáka z Poličky připomene stezka pro děti i dospělé 

Hana Pražanová by ráda s pomocí dalších aktivních lidí chtěla oživit veřejný prostor v Poličce a nabídnout obyvatelům víc než jen unifikovaná dětská hřiště. Postupně by tak mohla vzniknout paprskovitá stezka primárně pro rodiny s dětmi. Pojítkem celé stezky by měl být slavný, avšak opomíjený rodák Bohuslav Martinů. Ten měl celý život velmi kladný vztah jak k Poličce, tak k přírodě. Proto by ráda tato skupina lidí oživovala prostor spíše v okrajových částech města, odkud je do přírody blízko, ale bez zajímavých prvků by nenapadlo místí či turisty se tam vydat. Komunita chce vytvořit na stezce prvky takové, aby i člověku, který primárně o hudbu nejeví zájem, tyto prvky měly co nabídnout. 

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Hana Pražanová 
místo: Polička, Pardubický kraj
období realizace: 11/2023 – 06/2024  
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.