Staré Těchanovice oživí aktivity zaměřené na zeleň i včelařství 

Filip Haferník chce společně se svým týmem uspořádat aktivity zaměřené na zeleň i včelařství, do kterých chce dlouhodobě zapojit místní obyvatele a obyvatelky a zpestřit tak sousedský život v obci. Díky projektu se budou místní potkávat, vyzkouší si různorodá řemesla a vzájemně se propojí. 

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Filip Haferník 
místo: Staré Těchanovice, Moravskoslezský kraj 
období realizace: 1. 2. 2024 – 30. 11. 2024 
projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.