V Jaroměři předvedly děti a mladí lidé svůj talent  

V Jaroměři se uskutečnila akce Čavejilestar (Děti od srdce). Mladí lidé, kteří společně tráví čas v tanečním kroužku zorganizovali pod vedením pana Janiča dvě vystoupení, na která se pečlivě připravovali několik týdnů. Na akcích s hojnou účastí naplno předvedli svůj talent ve zpěvu a tanci.   

program: Místo kde žijeme
realizátor: Zdeněk Janičo
místo: Jaroměř, Královéhradecký kraj
období realizace: 9/2022 – 11/2022
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč