V Němčičkách upraví místní hřiště na prostor pro setkávání 

Tým pěti rodin z Němčiček na Břeclavsku se rozhodl ve své obci zvelebit tzv. „staré“ hřiště, kde se momentálně nachází pouze zatravněná plocha se dvěma fotbalovými brankami.  Cílem je rozšířit využití hřiště pro všechny věkové kategorie, které zde mohou trávit společně volný čas. Chtějí zde vytvořit upravené a příjemné prostředí se zázemím pro obyvatele své obce. Místo, kde se mohou bavit, relaxovat a volně využívat. Obnovené hřiště poskytne prostor také pro organizaci nekomerčních kulturních a sportovních akcí.  

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Radomír Oslzlý 
místo: Němčičky, Jihomoravský kraj 
období realizace: 11/2023 – 6/2024 
projekt byl podpořen částkou 89 390 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.