V Heralticích místní vybudují přístřešek pro společné setkávání 

Spolek Žijeme v Malých chce s pomocí ostatních aktivních lidí z vesnice postavit dřevěný přístřešek u starého fotbalového hřiště, který bude sloužit jako zázemí při různých akcích. Místní zde plánují organizovat pravidelná sousedská setkání, akce pro děti i seniory, starousedlíky i nově přistěhované obyvatele tak, aby se lidé ve vesnici více začali setkávat, povídat si, mít místo, kde spolu budou trávit více času. Účelem je zastavit se v dnešní uspěchané době, popovídat si, zasmát se, vyměnit si zkušenosti, domluvit vzájemnou pomoc, zkrátka znovu najít společnou řeč. Věří, že toto místo bude i oblíbeným zastavením pro mnohé kolemjdoucí, kteří míří do okolních zelených lesů na procházku, na houby, sport. Věří, že vytvoří místo, které se stane společenským srdcem vesnice. 

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Kateřina Nálepová 
místo: Malé a Velké Heraltice, Moravskoslezský kraj 
období realizace: 2/2024 – 11/2024 
projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.