Škola v Libochovicích chystá komunitní zahradu 

Pan Miloš Matějka se skupinou lidí, kterým není lhostejný veřejný prostor a sounáležitost komunity města, se rozhodli vytvořit místo pro setkávání, propojování generací, edukaci, ale také pro odpočinek a relaxaci. Původně uzavřený prostor školní zahrady chtějí zrevitalizovat a otevřít široké veřejnosti. V rámci projektu chtějí vhodným způsobem upravit terén, osadit prostor vyvýšenými záhony, lavičkami s květníky, mobilními lavičkami a nainstalovat hmyzí hotel. Plánují pravidelně zajišťovat osázení a sklizeň, edukační aktivity v přirozeném venkovním prostředí, společná setkání dětí a rodičů v rámci různých sportovních a společenských aktivit, setkání dětí a seniorů z nedalekého domova důchodců a v neposlední řadě poskytnout všem prostor pro neformální aktivity. V budoucnu by chtěli ve zvelebování veřejného prostoru pokračovat a v bezprostřední blízkosti odpočinkové zóny postavit altán a ohniště a vytvořit tak komplexní prostor pro široké spektrum aktivit. 

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Základní škola J. E. Purkyně a Základní umělecká škola Libochovice – příspěvková organizace  
místo: Libochovice, Ústecký kraj 
období realizace: 3/2024 – 5/2024 
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.