Knihovna

Na této stránce najdete na jednom místě manuály, příručky, online návody a další vzdělávací materiály, které jsme pro vás v nadaci vytvořili, nebo které přejímáme od našich partnerů. Najdete tu také termíny na naše semináře a další neformální příležitosti pro setkávání, sdílení a učení se, které pro Vás pravidelně pořádáme. 

VEŘEJNÝ PROSTOR A DOBRÁ SOUSEDSTVÍ

OBČANSKÁ ANGAŽOVANOST, PARTICIPACE A OCHRANA VEŘEJNÉHO ZÁJMU

UDRŽITELNOST, KRAJINA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

FILANTROPIE A DÁRCOVSTVÍ

FUNDRAISING – JAK ZÍSKAT (NEJEN) FINANČNÍ ZDROJE