Vzdělávání

Jsme tu, abychom pomohli posílit vás i váš tým. Naučte se s námi to, co při své práci skutečně potřebujete. Poznejte své schopnosti a zdroje, seznamte se s dalšími aktivními lidmi, sdílejte navzájem, co se ve vašich projektech daří i nedaří.

Vyberte si z nabídky seminářů, setkání a vzdělávacích materiálů. Zapojte se do komunitní akademie nebo některého z dalších vzdělávacích programů.

V Knihovně najdete odkazy na manuály, články, videa, a další materiály, tematicky rozdělené do pěti důležitých oblastí komunitního rozvoje. V sekci Semináře se vám zobrazí aktuální nabídka, která zahrnuje také síťovací a reflexní setkání, které pořádáme pro zástupce organizací podpořených v našich projektech. Na vyžádání se do nich můžete přihlásit i pokud právě nadační podporu nečerpáte.

Podle své aktuální situace, možností a potřeb si můžete zvolit z různých úrovní vzdělávání: 

Základní – jako příjemci podpory máte povinnost zúčastnit se jednoho z pravidelných setkání grantistů, k tomu si můžete také vybrat seminář podle svého výběru. 

Střední – k povinnému setkání grantistů si můžete navolit libovolný počet seminářů z naší nabídky. 

Pokročilé – komunitní akademie kromě seminářů, zaměřených na čtyři důležié oblasti komunitního života, nabízí zdarma také ABCD e-learning, pravidelná sdílecí a reflexivní setkání a řadu doplňkových materiálů. Po jejím absolvování obdržíte certifikát. 

Specializované – vzdělávací programy – Dobro-druzi se věnují filantropii mladých, Nebojme se komunální politiky přípravě budoucích zastupitelek a zastupitelů, Community Alphabet rozvoji komunit a výměně zkušeností na celoevropské úrovni.