Fond T-Mobile

Společnosti T- Mobile Czech Republic dlouhodobě pomáháme administrovat každoroční grantové výzvy a tradiční zaměstnanecké sbírky.

Od roku 2013 se každoročně koná vánoční zaměstnanecká sbírka Pomáhejme příběhům, která má za cíl podporovat blízké zaměstnanců společnosti.

VÍCE INFO

V grantové výzvě „Česko bez předsudků“ podporujeme projekty bojující proti předsudečnému násilí a na posílení vědomí lidí ohrožených tímto násilím o jejich právech a možnostech pomoci.  

VÍCE INFO

Iva Maráková
manažerka partnerských projektů
   iva.marakova@nadacevia.cz
   734 322 324