Pomáhejme příběhům

O FONDU

Společnosti T-Mobile Czech Republic dlouhodobě pomáháme administrovat každoroční grantové výzvy a tradiční zaměstnanecké sbírky.

ZAMĚSTNANECKÁ SBÍRKA ‚POMÁHEJME PŘÍBĚHŮM‘

Ve sbírce „Pomáhejme příběhům“, kterou T-Mobile pořádá už 11 let vždy v předvánočním období, bylo vybráno 1 001 200 korun. Díky štědrým dárcům podpořila společnost už 20 rodin z bezprostředního okolí svých zaměstnanců. Tyto rodiny se potýkají s těžkými životními situacemi, jako jsou úrazy nebo dlouhodobé nemoci, či jinými tragickými událostmi a finanční podpora je pro ně zásadní pomocí. 

Polovinu z vybrané sumy přispěli sami zaměstnanci, zatímco druhou polovinu poskytl T-Mobile. Finanční prostředky z této sbírky umožní poskytnout konkrétní pomoc, jako je nákup přídavného motoru k invalidnímu vozíku pro mladou maminku nebo speciální ortézy pro chlapečka po vážné operaci. Zaměstnanci mají možnost nominovat osoby, kterým chtějí pomoci, prostřednictvím speciální aplikace, přičemž T-Mobile všechny příspěvky zdvojnásobuje.  

KONTAKT

Iva Maráková
manažerka partnerských projektů
   iva.marakova@nadacevia.cz
   734 322 324