Dobro-druzi

V programu Dobro-druzi zaměřeném na mladé filantropy podporujeme týmy dětí a mladých lidí ve věku do 26 let, které se rozhodnou věnovat vlastní nápady, aktivitu, energii, čas a vybírají prostřednictvím benefičních akcí finanční prostředky pro dobrou věc.

Oceňujeme filantropické aktivity dětí a mládeže a chceme k nim inspirovat další. Naším cílem je probouzet v mladých lidech zájem o filantropii, vést je k pomoci druhým a k aktivnímu občanství.
Chceme, aby se darování, dobročinnost, štědrost a starost o druhé staly běžnou součástí života lidí v Česku.
Za posledních 6 let se do programu mladých filantropů zapojilo více než 1200 aktivních dětí a mladých lidí, kteří se rozhodli pomáhat a měnit své okolí k lepšímu.
CO NABÍZÍME
Vzdělávání, rozvoj, síťování:
 • pomoc při plánování benefičních projektů
 • úvodní rozvojové a vzdělávací setkání (sdílení zkušeností, fundraising, PR, práce se skupinou, právní otázky, apod)
 • průběžné konzultace benefičních projektů
 • závěrečné evaluační setkání týmů
 • metodickou podporu formou Průvodce pro Dobro-druhy
 • návštěvy týmů a benefičních akcí
Finanční podporu:
 • příspěvek 5 000 Kč na realizaci akcí
 • zdvojnásobení výtěžku do výše 20 000 Kč
 • další finanční bonusy při překročení výtěžku 30 000 Kč.
 
KOMU JE PROGRAM URČENÝ
Může jít o školní třídu, partu kamarádů, oddíl, skupinu vysokoškoláků či děti z volnočasového kroužku, které se pod vedením dospělého patrona (učitele, vedoucího kroužku, rodiče) rozhodnou zorganizovat například běh, bazar, divadelní představení, koncert, aukci či adventní jarmark a výtěžkem z těchto akcí pomoci kupříkladu osamělým seniorům, dětem z dětského domova, spolužákovi s hendikepem, místnímu útulku pro opuštěná zvířata či jinému dobročinnému účelu.
 

Michaela Rázgová

programová manažerka

   michaela.razgova@nadacevia.cz

    777 351 826

Adéla Jungová

realizátorka programů

   adela.jungova@nadacevia.cz

     773 122 822

Kristina Papoušková

programová manažerka

  kristina.papouskova@nadacevia.cz

   721 833 979

Helena Masníková

realizátorka programů

  helena.masnikova@nadacevia.cz

   739 648 679

Máte ve svém okolí někoho, komu byste rádi pomohli? Jste třída, oddíl či parta kamarádu, kterým ještě nebylo 26 let a zároveň chodíte minimálně na druhý stupeň ZŠ? Chcete si vyzkoušet uspořádat dobročinnou akci? Hledáte někoho, kdo by vám s tím pomohl? Právě pro vás tu jsou Dobro-druzi!

CO JE U DOBRO-DRUHŮ NOVÉHO?
Dobrodruzi mají v roce 2019 již po uzávěrce. Další kolo budeme vyhlašovat na začátku roku 2020.
JAK SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT?
Momentálně nijak, informace k přihlášení zveřejníme po vyhlášení.
JAKÉ AKCE MŮŽETE POŘÁDAT?
Výběr necháme na vaší fantazii a schopnostech. Rádi zpíváte, hrajete na hudební nástroj či máte kapelu? Super! Zkuste uspořádat koncert.
Celý pokojíček je zaplněný malůvkami a nejoblíbenější předmět je výtvarka? Tak to bude čas na uspořádání prodejní výstavy!
Získat peníze na dobrou věc se dá i jinak, zkuste například uspořádat běh kolem školy nebo snídani pro spolužáky.
KOMU MŮŽETE POMÁHAT?
Nejlepší je pomáhat ve svém okolí, zkuste si udělat malý průzkum. Třeba máte kamarády nebo spolužáky, kteří potřebují pomocnou ruku. Možná je ve vašem okolí domov pro seniory či útulek pro zvířata v nouzi.
 • Tři maturantky – Eliška, Karolína a Bára – například zorganizovaly pro Centrum Orion, které pomáhá hendikepovaným dětem v Rychnově nad Kněžnou, dvoudenní benefiční akci. Přednášky, promítání filmů, bazar módních doplňků a knih, taneční vystoupení a koncert vynesly pro hendikepované klienty centra více než 100 000 Kč.
 • Tým z Ondřejova se zase rozhodl pomoci své kamarádce Kristýnce, která je na vozíku, sehnat finanční prostředky na nákup speciálního sportovního vozíčku. Během 7 benefičních akcí se podařilo nadchnout pro pomoc nejen celý Ondřejov, ale i získat částku 62 506 Kč. Kristýnka se tak může dál věnovat svému oblíbenému florbalu.
 • Pomáhat se dá ale opravdu všude a nápadům se meze nekladou! Tým v Olomouci například vybírá peníze, za které mají v plánu koupit kus pralesa v projektu Prales dětem a v Hlubanech tým Dobro-druhů vybíral peníze na opravu kapličky, která je teď nejen krásná na pohled, ale slouží i k setkávání místním lidem.
Inspirovat se můžete i dalšími projekty, které realizovali Dobro-druzi v minulých ročnících.
JAKOU PODPORU OD NÁS MŮŽETE OČEKÁVAT?
Vzdělávání, rozvoj, síťování:
 • v průběhu dubna vás navštívíme, předáme vám tipy a rady, jak pripravit benefiční akce a společne naplánujeme ty vaše
 • uspořádáme pro vás úvodní setkání v Praze, kde se potkáte s ostatními týmy Dobro-druhů, poznáte stejně naladěné lidi, získáte inspirace a praktické dovednosti, které využijete při příprave vašich akcí
 • kdykoli se nám můžete ozvat, když si nebudete vědět rady, budete potřebovat s něčím pomoct nebo si jen ujasnit, jak správně postupovat
 • po skončení všech benefičních akcí budeme mít možnost se opět společně potkat a vyhodnotit si, jak se vše povedlo, co jste se naučili a jak se dá pokračovat dál
 • můžete také využít metodickou podporu formou Průvodce pro Dobro-druhy
Finanční podporu:
 • příspěvek 5 000 Kč na realizaci akcí
 • zdvojnásobení výtěžku do výše 20 000 Kč
 • další finanční bonusy při překročení výtěžku 30 000 Kč.
   
  A CO BY VÁM VZKÁZALI ÚČASTNÍCI MINULÝCH ROČNÍKŮ DOBRO-DRUHŮ?
  Šiřte dobro. Stojí to za to.“
  „Máte možnost dělat svět ještě lepším místem pro život, než je…“
  „Je super něco dělat a tím pomáhat zlepšovat všechno kolem sebe.“
   „Nepřestávejte! To, co děláte, má smysl!“
TĚŠÍME SE NA VAŠE BENEFIČNÍ PROJEKTY!
Kontakt:
Michaela Rázgová, michaela.razgova@nadacevia.cz, 777 351 826
Kristina Papoušková, kristina.papouskova@nadacevia.cz, 721 833 979
Adéla Jungová, adela.jungova@nadacevia.cz, 773 122 822
Pouze 21 % studentů je aktivní v řešení problémů kolem sebe. Jen 27 % středoškoláků se domnívá, že mohou ovlivnit problémy ve své obci nebo České republice. Váš dar to může změnit.

JAK PRACUJEME S DĚTMI A MLADÝMI?
Provázíme děti a mládež světem filantropie. Ukazujeme jim, že pomáhat druhým může každý z nás. Poskytujeme podpořeným týmům vzdělání i podporu, aby pomáhaly správně a věděly, že víčka nejsou ta nejlepší cesta, jak pomáhat. Propojíme je s dalšími dětmi a mladými lidmi, kteří mají chuť podnikat něco pro dobrou věc.
CO SE NÁM ZATÍM PODAŘILO
Filantropii u dětí a mladých se věnujeme v Nadaci Via již 5 let. Za tu dobu programem prošlo více než 1000 dětí a mladých, kteří uspořádali 154 dobročinných akcí a podařilo se jim získat přes 3 miliony korun.
85 % dětí a mladých pomáhá druhým i po skončení programu Dobro-druzi.
JAK VYPADÁ NAPŘÍKLAD PROJEKT DOBRO-DRUHŮ
Martin spolu s kamarády a dalšími dobrovolníky uspořádali v Hodoníně v benefiční aukci pro sedmiletého Petříka, který trpí nevyléčitelnou svalovou dystrofií a lomivostí kostí. Více než 30 hostů aukce vydražilo sportovní předměty, obrazy Petříka a další darované věci za úžasných 135 000 Kč. Nadace Via výtěžek navýšila o 15 000 Kč a rodina Petříka získala celkem 149 000 Kč na nákup speciálně upraveného automobilu.
CO SVÝM DAREM PODPOŘÍTE
V každém ročníku Dobro-druhů podpoříme až 15 týmů dětí a mladých lidí. Dohromady se jednoho ročníků účastní v průměru 220 mladých filantropů, kteří během 6 měsíců v programu získají vzdělání v oblasti PR, projektového managementu, fundraisingu, pomoc s právními otázkami, naši podporu a konzultace.
JAKÉ BENEFIČNÍ AKCE DOBRO-DRUZI POŘÁDAJÍ?
 • Koncerty
 • Sportovní dny
 • Prodejní výstavy
 • Jarmarky
 • Aukce
 • Divadla
 • Dětské dny
 • …a další originální akce
KOMU DOBRO-DRUZI POMÁHAJÍ
 • Nemocným spolužákům nebo kamarádům
 • Lidem v nouzi
 • Enviromentálním projektům
 • Zvířatům v nouzi
 • … a dalším, kteří pomoc druhých potřebují
JAK KONKRÉTNĚ VÁŠ DAR VYUŽIJEME
Projekty podporujeme finančně prostřednictvím grantů a také prostřednictvím vzdělávání.
 • 5 000 Kč je příspěvek na realizaci benefiční akce
 • Násobíme výtěžek až do výše 20 000 Kč
 • Další bonus při výtěžku vyšším než 25 000 Kč
 • Možnost uspořádat online dárcovskou výzvu
 • Úvodní vzdělávací setkání
 • Závěrečné evaluační setkání
 • Metodickou podporu
 • Návštěvy podpořených projektů
Chcete se stát součástí trvalé změny smýšlení dětí a mladých lidí v Česku? Podpořte ty, kteří se nebojí pomáhat druhým.
Darovat nyní
Pokud vás zajímají možnosti strategičtější spolupráce, ozvěte se nám do fundraisingu na fundraising@nadacevia.cz.
V Nadaci Via už 20 let usilujeme o to, aby bylo v Česku více lidí, kteří pečují o své okolí a více lidí, kteří darují druhým. Jsme nezávislá česká nadace. Nečerpáme peníze z evropských ani státních fondů, finance získáváme výhradně od individuálních dárců, firem, nadací a z výnosů nadačního jmění.
ZA FINANČNÍ PODPORU DĚKUJEME

Manželé Hana a Dalimil Dvořákovi

Dárci výzvy Davida Bureše a Davida Neveselého

Manželé František a Jana Dostálkovi

Dalibor Pech

Sanjiv Suri

Eva Zelinková

Ondřej Fryc

Manželé Petr a Jindra Sýkorovi

DĚKUJEME PARTNERŮM PROJEKTU

Davidové přes Alpy pro Dobrodruhy

Jedním z nejdobrodružnějších způsobů, jak podpořit vaši oblíbenou neziskovou organizaci, je uspořádat dárcovskou (tzv. peer2peer) výzvu. Letos na podporu Nadace Via proběhly čtyři výzvy, všechny sportovní, a jejich fyzická obtížnost neustále […]

Čtěte více ...

PROJEKTY Z ROKU 2018
Hrou pro dobrou věc (Olomoucký kraj)

Také žáky 8. třídy Základní školy v Přerově spojuje nejenom kamarádství, ale i chuť dělat svět lepší. Rádi si hrají a zároveň pomáhají. I proto se rozhodli uspořádat herní benefiční odpoledne, do kterého plánují zapojit široké okolí – učitele, rodiče, sourozence, další sponzory.  Kromě organizace her proběhne v rámci odpoledne také bazárek a prodej domácích dortů, koláčů a dalšího občerstvení.  Výtěžek bude věnován na hipoterapii, ozdravný pobyt a léčbu pro nemocnou holčičku ze sousedství.

patron: Eva Bartoňová
místo: Přerov, Olomoucký kraj

Pomáháme bezbranným (Hlavní město Praha kraj)

Je jich deset, zajímají se o svět kolem sebe a rádi by přispěli k jeho zlepšení. Skupina nadšených dětí z různých tříd ScioŠkoly na Praze 6 se spolu se svými patronkami poprvé pustila do organizace série benefičních akcí, které mají za cíl nejenom získat peníze pro dobrou věc, ale i propojovat komunitu okolo školy. Výtěžek z dobrovolného vstupného na akce bude věnován na údržbu a chod severočeského útulku Azyl pes Krásný Les.

patron: Markéta Doubnerová
místo: Praha 6, Praha

 

Benefiční koncert Gymplbands (Moravskoslezský kraj)

Členové školního parlamentu Slezského gymnázia v Opavě jdou do všeho po hlavě, rádi pomáhají ostatním a organizují akce pro své spolužáky. Každoročně také pořádají koncert školních kapel Gymplbands a spolupracují s místní speciální MŠ Eliškou zaměřenou na práci s dětmi s handicapem. Rozhodli se proto obě věci spojit, sehnat další lokální partnery a výtěžek z jubilejního koncertu věnovat na nákup speciálního kočárku pro malou holčičku trpící DMO kvadruparézou.

patron: Kamila Tkáčová
místo: Opava, Moravskoslezský kraj

Nekupujte, adoptujte! (Olomoucký kraj)

Většině z nich je jedenáct a není jim lhostejné prostředí, ve kterém žijí. Když se dozvěděli o existenci místního spolku Zastavme utrpení, které se věnuje týraným a handicapovaným psům a kočkám, byl pro ně jasnou volbou. Celou základní školu Svatoplukova v Olomouci plánují zapojit do tvorby obrazů, placek a pohlednic, které poslouží pro benefiční prodejní vernisáž. Výtěžek by studenti rádi použili na dovybavení útulku, zkvalitnění jeho zázemí a krmivo pro zvířata.

patron: Kristýna Křupalová
místo: Mikulovice, Olomoucký kraj

 

Děti pro děti aneb i my chceme pomáhat (Ústecký kraj)

Čtrnáctiletá Bára a Nicolas a jedenáctiletá Theodora – to jsou tři spolužáci z mostecké montessori školy AMA SCHOOL , kteří s pomocí své třídy a patronky uspořádají sérii benefičních akcí, jejichž výtěžek poputuje na zřízení dětského hřiště na zahradě Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v tísni. Žáci plánují uspořádat divadelní představení, dražbu výtvarných děl i prodejní výstavu.  Jak sami říkají, není jim jedno, že některé děti se potýkají se situacemi, které jsou pro ně samozřejmé. Proto plánují uspořádat také sbírku oblečení a hraček a děti na své akce pozvat.

patron: Magdalena Řápková
místo: Chomutov, Ústecký kraj

Pomáhají, TEĎ ale potřebují pomoc – zachraňme záchrannou stanici (Královéhradecký kraj)

Je jich šest. Jsou tvrdohlavé, rády posouvají své hranice a hrají loutkové divadlo. Mimo to je ale taky spojuje chuť pomáhat a vášeň pro zvířata. Díky příhodě s opuštěným ptáčetem se studentky z náchodského gymnázia seznámily se Záchrannou stanicí pro handicapované živočichy v Jaroměři, která právě sama bojuje „o přežití“ pro nedostatek finančních prostředků. A tak vznikl nápad na podporu místa, kde podle dívek slova jako soucit, píle, výdrž a nezištnost ještě neztratila svůj význam. Za pomoci ostatních ze školy uspořádají benefiční prodej vlastnoručně vyrobeného cukroví.

patron: Silvie Sochorová
místo: Královéhradecký kraj

Charitativní pečení (Královéhradecký kraj)

Studentky a studenti 4. ročníku šestiletého Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové rádi pečou a mají radost, když jejich dobroty pomáhají. Plánují proto ve škole uspořádat charitativní prodej, který bude mít navíc i ekologický rozměr – chtějí upozornit na nadměrnou spotřebu plastů a ničení pralesů v důsledku produkce palmového oleje. Vybrané peníze poputují na konto nadace Dobrý Anděl, která pomáhá rodinám, v nichž se vyskytlo vážné onemocnění.

patron: Michaela Sochová
místo: Hradec Králové, Královéhradecký kraj

Každý má právo být šťastný (Středočeský kraj)

„Dveře jsou každému z nás otevřené“. Tak vznikl název studentské skupiny DOORS při Obchodní akademii Neveklov, která si klade za cíl vytvářet mezigenerační mosty a pomáhat lidem. Skupinu přátel v rozmezí 16 – 18 let baví realizovat akce, které vrací lidem úsměv na tvář. Jak sami říkají, jejich škola je svým objemem malá, ale srdce má velké. Tentokrát studenti svoji energii zaměří na pořádání série benefičních akcí, jejichž výtěžek věnují organizaci UNICEF na jejich rozvojové projekty. Pro tuto oblast se rozhodli proto, že pomoc lidem ze vzdálenějších míst může být někdy vnímána jako méně samozřejmá.

patron: Tereza Růžičková
místo: Neveklov, Středočeský kraj

Majáles 2019 (Zlínský kraj)

Na střední odborné škole v Luhačovicích plánují studenti uspořádat charitativní Majáles, který by byl nejenom kulturním zážitkem, ale zároveň by byl příležitostí, jak propojit různé generace a ještě přispěl na dobrou věc. S vlastním programem vystoupí na akci jak žáci různých tříd, tak i místní Spolek aktivních seniorů. Výtěžek z akce použijí žáci na nákup invalidního vozíku pro imobilní uživatele Domova pro seniory Luhačovice.

patron: Mirka Vlažná
místo: Luhačovice, Zlínský kraj

Odpoledne pro Světlušku na ZŠ Lesní Liberec (Liberecký kraj)

Školní parlament ZŠ Lesní Liberec se rozhodl navázat na svou předchozí zkušenost a zorganizovat benefiční akci pro Nadační fond Českého rozhlasu Světluška, který pomáhá zrakově postiženým a nevidomým lidem. Do akce zapojí muzikanty – současné i bývalé žáky své školy, školní taneční kroužek i partnera Světlušku na zapůjčení pomůcek pro osvětu, aby si lidé mohli přímo na akci zkusit alespoň na chvíli některé aktivity v kůži nevidomých a naučili se k nim správně přistupovat.

patron: Petra Gabarová
místo: Liberec, Liberecký kraj

Railtale pro hospic Domov (Plzeňský kraj)

Čtyři sedmnáctileté spolužačky spojilo nejen přátelství, ale i láska k hudbě a chuť pomáhat. Daly dohromady své talenty a nástroje a v roce 2017 založily kapelu Railtale. Jak samy říkají, jedna za druhou by dala ruku do ohně. Pokusit se pomoci někomu, kdo to potřebuje, skrze činnost, kterou samy milují, považují za krásné. Proto se rozhodly věnovat vstupné ze čtyř svých koncertů hospicu Domov Plzeň, který se věnuje péči o terminálně nemocné v klidu jejich domova, a aktuálně bojuje s nedostatkem finančních prostředků na svůj provoz.

patron: Ivo Barca
místo: Blovice, Plzeňský kraj

Tylovka pomáhá (Jihočeský kraj)

Pro členy žákovského parlamentu Základní školy J. K. Tyla v Písku není dobro-družná činnost ničím novým. Podílejí se na celé řadě školních akcí a jejich aktivity často směřují na pomoc jiným dětem. Tentokrát se rozhodli pomoci zlepšit životní podmínky dětem z nedalekého dětského domova. Uspořádají pro ně několik benefičních akcí – zábavný běh, bazárek, malování na obličej, a na všechny je taky pozvou. Z výtěžku chtějí přispět dětem z dětského domova na pořízení sportovního vybavení, případně i na dětský tábor.

patron: Adéla Matějková
místo: Písek, Jihočeský kraj

Pro radost Markovi (Moravskoslezský kraj)

Kristýna, Alice, Simona, Adriana. Nadšené holky, teenagerky, které se svojí patronkou organizují již svoji druhou benefiční akci. Jak holky říkají, chtějí dělat věci jinak – pro druhé. Tentokrát podpoří devítiletého Marka, kterému byla letos diagnostikována rakovina kostí a upoutala ho na lůžko. Uspořádají pro něj hned dva benefiční koncerty, jejichž výtěžek bude věnován na léky, které pomáhají regeneraci z chemoterapie a nejsou hrazené zdravotní pojišťovnou. A nejen to! Chtějí dát Markovi najevo, že na svou nemoc není sám a pomocí techniky mu umožnit všechny koncerty vidět.

patron: Petra Mecnerová
místo: Frýdlant nad Ostravicí, Moravskoslezský kraj

 

 

Vločka pro „Přátele z lásky“ (Zlínský kraj)

Nejmladším je deset, nejstarším čtrnáct. Žákovský parlament ZŠ Slavičín – Vlára je aktivní, tvůrčí a má chuť pomáhat ve svém městě. Svoji energii se žáci a jejich učitelé rozhodli vložit do předvánočního benefičního koncertu, se kterým oslovili širokou veřejnost. Výtěžek z akce věnovali na financování rekondičního pobytu handicapovaných dětí pořádaného sdružením Přátelé z lásky ze Slavičína. Podobné pobyty pomáhají vytrhnout děti i jejich rodiny z každodenního stereotypu a umožňují výměnu zkušeností mezi rodiči handicapovaných dětí. Podařilo se jim společnými silami vybrat 21 676 Kč. Pro sdružení Přátel z lásky tedy celkem poputuje 41 676 Kč.

patron: Petr Malec
místo: Slavičín, Zlínský kraj
období realizace: 26. 11. 2018 – 14. 1. 2019
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 20 000 Kč pro příjemce pomoci

 

Green life – benefice (Olomoucký kraj)

Je jim mezi dvanácti a čtrnácti lety a už v minulosti uspořádali několik benefičních jarmarků s cílem přispět na ochranu životního prostředí. A protože jim není lhostejný osud deštných pralesů, rozhodli se podpořit Spolek Prales dětem a uspořádat pro něj předvánoční benefiční jarmark, na kterém vybrali celkem 36 843 tisíc korun! Po navýšení výtěžku od Nadace Via, bude moci tahle parta kamarádů přispět na ochranu pralesů celkem částkou 56 843 Kč. Jak sami říkají, spojuje je nejenom jejich společné nadšení pro věc, ale i jejich bláznivý pohled na svět. Kéž bychom měli na světě víc takových bláznů!

patron: Navot Laufer
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 19. 12. 2018 – 14. 1. 2019
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 20 000 Kč pro příjemce pomoci

 

 

Vánoční charitativní koncert (Zlínský kraj)

Školní parlament Gymnázia Kroměříž se rozhodl ke 135. výročí založení školy zavést novou tradici v podobě Vánočního charitativního koncertu školního sboru. V předvánočním čase se během něj setkalo 186 návštěvníku z řad učitelů, žáků a jejich rodičů a společně přispěli částkou 7 937 Kč na hezké Vánoce organizaci Zatoulané štěstí, která poskytuje pomoc zatoulaným kočkám bez jakéhokoliv předvýběru. Celková částka 15 874 poputuje na zajištění veterinární péče pro umístěná zvířata a nákup krmení.

patron: Josef Havela
místo: Kroměříž, Zlínský kraj
období realizace: 27. 11. 2017 – 14. 12. 2017
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 7 937 Kč pro příjemce pomoci

Kapka světla (Středočeský kraj)

Hvězdnému týmu z Ondřejova není zájem o jeho okolí cizí. Před pár lety se jeho členové zasloužili o popularizaci světelného znečištění a vlastními silami zrekonstruovali tamní zastávku, zakoupili lavičky a vyzdobili je astronomickou tematikou, aby ani turisté neměli pochyb o tom, že se nachází ve vesnici s největší hvězdárnou ve střední Evropě. Letos pomohli kamarádce Kristýnce, která je na vozíku. Kristýnka je členkou florbalového týmu Jaguars v Praze a hodil by se jí sportovní vozíček. Na ten jí její kamarádi vybírali peníze během 7 benefičních akcí. Podařilo se jim nadchnout pro pomoc celý Ondřejov a získat tak částku 62 506. Po navýšení výtěžku poputuje ke Kristýnce 98 648 Kč.

patronka: Pavla Hudcová
místo: Ondřejov, Středočeský kraj
období realizace: 27. 11. 2017 – 31. 5. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci

Pro více úsměvů (Jihomoravský kraj)

Žáci z Ekotýmu na Purkyňově gymnáziu ve Strážnici mají společnou touhu dělat něco, v čem vidí smysl. V minulosti uspořádali tvůrčí dílny a vánoční blešák a výtěžky z nich věnovali například Dětskému domovu ve Strážnici a Nadaci Jakuba Voráčka. Letos pomáhali rodině jejich spolužáka Dominika, který přišel o tatínka a spolu s maminkou se nyní stará o své čtyři sourozence. Prostřednictvím dílen, blešáku, novoročního koncertu a sluníčkového dne spolužáci vybrali 44 399 Kč, z nichž bude Dominik moci zaplatit výdaje spojené s budoucím studiem na vysoké škole.

patron: Jan W. Jongepier
místo: Strážnice, Jihomoravský kraj
období realizace: 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci

Smajlík – Dojedeme až do cíle (Moravskoslezský kraj)

Devět dívek ze ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Bílovec pokračuje v tradici školního filantropického projektu Smajlík. Během účasti v Dobro-druzích uspořádaly 4 benefičních akcíe na pomoc Kristýnce, která se narodila s rozštěpem páteře a je upoutána na invalidní vozík. I přes svůj handicap je vášnivou a úspěšnou sportovkyní, na Mistrovství ČR v alpském lyžování dokonce získala ve své kategorii zlatou medaili. Děvčata částku 36 297 věnují na pokrytí nákladů na lyžařské soustředění pro Kristýnu a její asistentku. Celkem Kristýnka obdrží 69 939 Kč.

patronka: Jana Swaczynová
místo: Bílovec, Moravskoslezský kraj
období realizace: 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci

Šťastná sedmička pomáhá (Jihomoravský kraj)

Šťastnou sedmičku nespojují jen stejný rok narození a společná léta ve školní lavici v Otnici, ale také dobrovolnické aktivity, do nichž se společně pouštějí. Po zapojení do příprav Aloiských hodů a akcí pro děti z Dětského domova Lila letos pomáhali paní učitelce, která učila už jejich rodiče a prarodiče, a na niž všichni vzpomínají s úsměvem na tváři. Paní učitelka má potíže s chůzí, a proto jí Šťastná sedmička ráda pořídila pojízdné vozítko. Částku 78 455 Kč sháněli pomocí aukce s kulturním programem, pečením vánočního cukroví.

patronka: Dagmar Kovaříková
místo: Otnice, Jihomoravský kraj
období realizace: 3. 1. 2018 – 30. 4. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci


PROJEKTY Z ROKU 2017
Úsměv sluší každému (Moravskoslezský kraj)

Jaké je to být modelem a zúčastnit se focení kalendáře? To si vyzkoušely děti z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Modrá kočka v Opavě. S pomocí dvou studentek Ostravské univerzity, Nikoly a Evy, nafotily nástěnný kalendář pro rok 2017, který si mohli zájemci od ledna do března zakoupit a přispět tak na volnočasové aktivity v nízkoprahovém zařízení. Dívky současně uspořádaly sbírku na Mikulášskou nadílku, k níž jeden z partnerů přispěl i potravinami do balíčků pro děti. S pomocí 87 dárců a přispěním Nadace Via získaly Nikola a Eva částku 17 744 Kč, kterou zařízení použije na nákup výtvarného vybavení a výlety s dětmi.

P.S.O.S – PSÍ-ES-Ó-ES (Středočeský kraj)

Pomáhat může být psina, obzvlášť když jde o pomoc čtyřnohým kamarádům z psího útulku v Maršovicích. Útulku z blížící se zimou docházely prostředky na péči o nemocné pejsky, a tak se žáci z Jílového u Prahy rozhodli pomoci. Od listopadu do června uspořádali 4 benefiční akce, zaměřené na získání finanční a materiální pomoci pro útulek, ale také umisťovací výstavu psů nebo zábavnou Psolympiádu. Kromě organizace akcí věnovali svůj volný čas i v podobě venčení opuštěných pejsků a útulku by rádi pomáhali i v budoucnu. Projekt skončil velkým úspěchem. Díky benefičním akcím, Nadaci Via a dalším partnerům programu získal útulek na veterinární péči pro opuštěná zvířata 65 133 Kč.

Přes překážky ke hvězdám (Královéhradecký kraj)

Tři kamarádky, které se znají ze školních lavic, se rozhodly uspořádat benefiční akci na podporu Centra Orion pro mladé lidi s handicapem, kde společně působí jako dobrovolnice. I přes blížící se maturitní zkoušky z velikosti březnové akce Přes překážky ke hvězdám neslevily a vyplatilo se. Přednášky, umělecká vystoupení a bazar s 8 000 položkami, věnovanými obyvateli Rychnova nad Kněžnou, navštívilo přes 500 lidí a na akci vystoupili i cestovatel Ladislav Zibura a zpěvák Ondřej Ruml. Celkem dárci přispěli částkou 103 387 Kč. Do Centra Orion putovalo dohromady 118 387 Kč, které centrum použije na terapii EEG Biofeedback pro děti a mládež s poruchami pozornosti, soustředění, paměti a učení.

Pomoc pro Ládíka (Středočeský kraj)

Když se Ládíkovi spolužáci dozvěděli, že během prázdnin onemocněl leukémií, hned začali přemýšlet, jak svému kamarádovi a jeho rodině pomoci. Od listopadu do května tak díky nim proběhly čtyři benefiční akce – Vánoční jarmark, Prodejní bazárek, Velikonoční řehtání a Byšický maraton. Svou chutí pomáhat nakonec získali pro pomoc na akci rodiče i zaměstnance školy, Sbor dobrovolných hasičů Byšice a další obyvatele obce. Benefiční akce navštívilo téměř 1000 lidí, kteří přispěli částkou 83 251 Kč. Z výsledné částky 116 629 Kč se uhradí náklady na dopravu do Nemocnice Motol a potřebné léky a léčebné vybavení pro nemocného Ládíka.

Muffiny pomáhají (Karlovarský kraj)

Třída nutričních specialistů se rozhodla spojit sladké s užitečným a pomoci získat svým kuchařským uměním peníze pro Novorozeneckou JIP v Karlových Varech. Během zimy poctivě testovali různé recepty doma i v hodinách příprav pokrmů, aby na plánované akci dokázali přilákat co nejvíc dárců muffiny upečenými podle těch nejlepších receptů. Květnový prodej muffinů zlákal 128 mlsných jazýčků, jejichž majitelé přispěli částkou 8 170 Kč. Projektu se podařilo získat celkem 16 340 Kč, za které oddělení JIP pořídilo křeslo pro klokánkování novorozenců.

Minipodnik Smajlík (Moravskoslezský kraj)

V Minipodniku Smajlík není o úsměvy nouze. Kdo by se taky mračil, když může s kamarády někomu pomoci a ještě se přitom naučit spoustu nového. Tucet žáků ZŠ a MŠ T. G. Masaryka v Bílovci ve věku 14-15 let uspořádalo 6 benefičních akcí na podporu nedalekého ekologicko-vzdělávacího centra Jarošův statek. Pěvecká soutěž O zlatou notičku města Bílovce, Vánoční koncert a Vánoční tvoření s rodiči, Povalentýnská mňamka, prodej občerstvení při zápisu dětí do 1. tříd a Smajlíkovský blešák při Dni otevřených dveří prověřily nejen jejich organizační, ale třeba i kuchařské dovednosti. Každý přispěl tím, co uměl, a nakonec se děti radovaly z vybrané částky 13 881 Kč. Na podporu volnočasových aktivit pro děti v ekologicko-vzdělávacím centru Jarošův statek, kde se malí i velcí učí žít v souladu s přírodou, putovalo díky Dobro-druhům celkem 30 000 Kč.

Kreativní bazárek (Ústecký kraj)

Že i nechtěné oblečení ještě může udělat spoustu parády a pomoci dobré věci, dokázali žáci ze Základní školy Ruská v Litvínově. Na Valdštejnském zámku společně uspořádali Kreativní bazárek, jehož cílem bylo vybrat peníze na kočárek pro dvojčata v Kojeneckém ústavu v Mostě. Všechny dražené modely původně pocházely ze sbírky oblečení, do níž přispělo přes 600 lidí. Žáci je pak postupně přetvořili v unikátní kousky podle své fantazie. Při organizaci akce a tvorbě nových modelů pomáhaly další desítky dobrovolníků a zúčastnili se i mladí hokejoví hráči VC Verva Litvínov svou autogramiádou. Děti se s chutí chopily role módních návrhářů, samotných modelů i moderování celé akce a díky pohoštění, kreativní dílně a dražbě z módních přehlídky vybraly na kočárek pro dvojčata částku 17 140 Kč, kterou příspěvek Nadace Via navýšil na 32 140 Kč.

Benefiční bazar pro Robinson (Plzeňský kraj)

Letní tábory a zájmové kroužky jsou pro spoustu dětí samozřejmostí. Aby i holky a kluci ze Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Robinson v Klenčí pod Čerchovem, mohli strávit léto na táboře a poznat nové kamarády, rozhodla se pětice skautek uspořádat pro Robinson benefiční bazar. K akci se připojilo dalších 29 dobrovolníků, včetně dětí z Robinsonu, které přispěly do bazaru svými výrobky. Listopadová akce přinesla 16 459 Kč a s podporou Nadace Via a dalších dárců programu do Robinsonu poputuje částka 34 959 Kč. Děti z Robinsonu se díky pěti kamarádkám mohou už od zimy těšit na léto plné nových zážitků.

Aukce pro Petříka (Jihomoravský kraj)

S úsměvem a přáteli jde všechno lépe. Své o tom ví i Martin. Přátelé mu totiž pomohli uspořádat benefiční akci Aukce pro Petříka a získat tak finanční prostředky na nákup speciálně upraveného automobilu pro jeho malého brášku, který trpí svalovou dystrofií a zvýšenou lomivostí kostí. Benefiční akce proběhla v prostorách Vily Kateřina v Hodoníně a měla podobu dražby uměleckých předmětů, zážitků, sportovních dresů a dalších předmětů s podpisy známých sportovců. Nejdražší položkou se stal batoh olympijského medailisty Vítězslava Veselého z olympijské kolekce z Ria 2016, vydražil se za 13 000 Kč. Dražba 26 položek a prodej dalších sportovních a uměleckých předmětů vynesly 134 086 Kč a Petříkovi rodiče obdrželi díky Dobro-druhům a příspěvku Nadace Via na nákup speciálně upraveného automobilu celkem 149 086 Kč.

Aby se měla jako v ráji (Pardubický kraj)

Nápad, aby se měla postižená Natálka z Borové jako v ráji, vznikl nad keramickou hlínou. Nebo možná při malování, pletení z pedigu, drátování či modelování z fima. Přesně se to už nedozvíme, jedno je ale jisté. Jedenáct kamarádů z výtvarných kurzů v Poličce u Svitav se rozhodlo svůj talent spojit s podporou dobré věci a uspořádali společně 3 jarmarky. Prosincové Vánoce s Mozaikou i květnový Jarní květinkový bál princů a princezen měly na programu kreativní dílny a prodej výrobků od malých umělců, zábavný program pro celou rodinu, Kocourkof, cílil na milovníky koček. Akcí se zúčastnilo dohromady 1 520 návštěvníků a na nákup cvičebních pomůcek pro malou Natálku a na léčebný pobyt na neurorehabilitační klinice v Klimkovicích se dětem podařilo získat celkem 74 492 Kč.