Dobro-druzi

V programu Dobro-druzi zaměřeném na mladé filantropy podporujeme týmy dětí a mladých lidí ve věku do 26 let, které se rozhodnou věnovat vlastní nápady, aktivitu, energii, čas a vybírají prostřednictvím benefičních akcí finanční prostředky pro dobrou věc.

Oceňujeme filantropické aktivity dětí a mládeže a chceme k nim inspirovat další. Naším cílem je probouzet v mladých lidech zájem o filantropii, vést je k pomoci druhým a k aktivnímu občanství.
Chceme, aby se darování, dobročinnost, štědrost a starost o druhé staly běžnou součástí života lidí v Česku.
Za posledních 6 let se do programu mladých filantropů zapojilo více než 1200 aktivních dětí a mladých lidí, kteří se rozhodli pomáhat a měnit své okolí k lepšímu.
HLÁSIT SE MŮŽETE DO 7.3.2019. PRO VÍCE INFORMACÍ KLIKNĚTE ZDE
CO NABÍZÍME
Vzdělávání, rozvoj, síťování:
 • pomoc při plánování benefičních projektů
 • úvodní rozvojové a vzdělávací setkání (sdílení zkušeností, fundraising, PR, práce se skupinou, právní otázky, apod)
 • průběžné konzultace benefičních projektů
 • závěrečné evaluační setkání týmů
 • metodickou podporu formou Průvodce pro Dobro-druhy
 • návštěvy týmů a benefičních akcí
Finanční podporu:
 • příspěvek 5 000 Kč na realizaci akcí
 • zdvojnásobení výtěžku do výše 20 000 Kč
 • další finanční bonusy při překročení výtěžku 30 000 Kč.
 
KOMU JE PROGRAM URČENÝ
Může jít o školní třídu, partu kamarádů, oddíl, skupinu vysokoškoláků či děti z volnočasového kroužku, které se pod vedením dospělého patrona (učitele, vedoucího kroužku, rodiče) rozhodnou zorganizovat například běh, bazar, divadelní představení, koncert, aukci či adventní jarmark a výtěžkem z těchto akcí pomoci kupříkladu osamělým seniorům, dětem z dětského domova, spolužákovi s hendikepem, místnímu útulku pro opuštěná zvířata či jinému dobročinnému účelu.
 

Michaela Rázgová

programová manažerka

michaela.razgova@nadacevia.cz

777 351 826

Kristina Papoušková

programová manažerka

kristina.papouskova@nadacevia.cz

721 833 979

Adéla Jungová

realizátorka programů

adela.jungova@nadacevia.cz

773 122 822

Máte ve svém okolí někoho, komu byste rádi pomohli? Jste třída, oddíl či parta kamarádu, kterým ještě nebylo 26 let a zároveň chodíte minimálně na druhý stupeň ZŠ? Chcete si vyzkoušet uspořádat dobročinnou akci? Hledáte někoho, kdo by vám s tím pomohl? Právě pro vás tu jsou Dobro-druzi!

CO JE U DOBRO-DRUHŮ NOVÉHO?
Přihlašování do Dobro-druhů je  teď mnohem snazší – stačí odpovědět na několik otázek v jednoduché přihlášce.
Není nutné mít projekt do detailu připravený a naplánovaný. Hlavní je  základní představa o tom, kdo se do projektu zapojí, komu chcete pomoci a proč to vlastně chcete dělat. Detaily a vše ostatní případně doladíme společně; moc rádi vám s tím pomůžeme.
JAK SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT?
1. Přečtěte si Hodnoticí kritériaVyhlášení Dobro-druzi 2019
2. Pokud si nejste jisti nebo potřebujete poradit, určitě se nám ozvěte a my váš nápad rádi zkonzultujeme
3. Zapište si do kalendáře termín úvodního setkání (3. – 4. 5. 2019)
4. Vyplňte přihlášku do 7. března 2019
5. Nejpozději do 29. 3. 2019 se vám ozveme s výsledky
Přihlásit se
JAKÉ AKCE MŮŽETE POŘÁDAT?
Výběr necháme na vaší fantazii a schopnostech. Rádi zpíváte, hrajete na hudební nástroj či máte kapelu? Super! Zkuste uspořádat koncert.
Celý pokojíček je zaplněný malůvkami a nejoblíbenější předmět je výtvarka? Tak to bude čas na uspořádání prodejní výstavy!
Získat peníze na dobrou věc se dá i jinak, zkuste například uspořádat běh kolem školy nebo snídani pro spolužáky.
KOMU MŮŽETE POMÁHAT?
Nejlepší je pomáhat ve svém okolí, zkuste si udělat malý průzkum. Třeba máte kamarády nebo spolužáky, kteří potřebují pomocnou ruku. Možná je ve vašem okolí domov pro seniory či útulek pro zvířata v nouzi.
 • Tři maturantky – Eliška, Karolína a Bára – například zorganizovaly pro Centrum Orion, které pomáhá hendikepovaným dětem v Rychnově nad Kněžnou, dvoudenní benefiční akci. Přednášky, promítání filmů, bazar módních doplňků a knih, taneční vystoupení a koncert vynesly pro hendikepované klienty centra více než 100 000 Kč.
 • Tým z Ondřejova se zase rozhodl pomoci své kamarádce Kristýnce, která je na vozíku, sehnat finanční prostředky na nákup speciálního sportovního vozíčku. Během 7 benefičních akcí se podařilo nadchnout pro pomoc nejen celý Ondřejov, ale i získat částku 62 506 Kč. Kristýnka se tak může dál věnovat svému oblíbenému florbalu.
 • Pomáhat se dá ale opravdu všude a nápadům se meze nekladou! Tým v Olomouci například vybírá peníze, za které mají v plánu koupit kus pralesa v projektu Prales dětem a v Hlubanech tým Dobro-druhů vybíral peníze na opravu kapličky, která je teď nejen krásná na pohled, ale slouží i k setkávání místním lidem.
Inspirovat se můžete i dalšími projekty, které realizovali Dobro-druzi v minulých ročnících.
JAKOU PODPORU OD NÁS MŮŽETE OČEKÁVAT?
Vzdělávání, rozvoj, síťování:
 • v průběhu dubna vás navštívíme, předáme vám tipy a rady, jak pripravit benefiční akce a společne naplánujeme ty vaše
 • uspořádáme pro vás úvodní setkání v Praze, kde se potkáte s ostatními týmy Dobro-druhů, poznáte stejně naladěné lidi, získáte inspirace a praktické dovednosti, které využijete při příprave vašich akcí
 • kdykoli se nám můžete ozvat, když si nebudete vědět rady, budete potřebovat s něčím pomoct nebo si jen ujasnit, jak správně postupovat
 • po skončení všech benefičních akcí budeme mít možnost se opět společně potkat a vyhodnotit si, jak se vše povedlo, co jste se naučili a jak se dá pokračovat dál
 • můžete také využít metodickou podporu formou Průvodce pro Dobro-druhy
Finanční podporu:
 • příspěvek 5 000 Kč na realizaci akcí
 • zdvojnásobení výtěžku do výše 20 000 Kč
 • další finanční bonusy při překročení výtěžku 30 000 Kč.
   
  A CO BY VÁM VZKÁZALI ÚČASTNÍCI MINULÝCH ROČNÍKŮ DOBRO-DRUHŮ?
  Šiřte dobro. Stojí to za to.“
  „Máte možnost dělat svět ještě lepším místem pro život, než je…“
  „Je super něco dělat a tím pomáhat zlepšovat všechno kolem sebe.“
   „Nepřestávejte! To, co děláte, má smysl!“
TĚŠÍME SE NA VAŠE BENEFIČNÍ PROJEKTY!
Kontakt:
Michaela Rázgová, michaela.razgova@nadacevia.cz, 777 351 826
Kristina Papoušková, kristina.papouskova@nadacevia.cz, 721 833 979
Adéla Jungová, adela.jungova@nadacevia.cz, 773 122 822
Pouze 21 % studentů je aktivní v řešení problémů kolem sebe. Jen 27 % středoškoláků se domnívá, že mohou ovlivnit problémy ve své obci nebo České republice. Váš dar to může změnit.

JAK PRACUJEME S DĚTMI A MLADÝMI?
Provázíme děti a mládež světem filantropie. Ukazujeme jim, že pomáhat druhým může každý z nás. Poskytujeme podpořeným týmům vzdělání i podporu, aby pomáhaly správně a věděly, že víčka nejsou ta nejlepší cesta, jak pomáhat. Propojíme je s dalšími dětmi a mladými lidmi, kteří mají chuť podnikat něco pro dobrou věc.
CO SE NÁM ZATÍM PODAŘILO
Filantropii u dětí a mladých se věnujeme v Nadaci Via již 5 let. Za tu dobu programem prošlo více než 1000 dětí a mladých, kteří uspořádali 154 dobročinných akcí a podařilo se jim získat přes 3 miliony korun.
85 % dětí a mladých pomáhá druhým i po skončení programu Dobro-druzi.
JAK VYPADÁ NAPŘÍKLAD PROJEKT DOBRO-DRUHŮ
Martin spolu s kamarády a dalšími dobrovolníky uspořádali v Hodoníně v benefiční aukci pro sedmiletého Petříka, který trpí nevyléčitelnou svalovou dystrofií a lomivostí kostí. Více než 30 hostů aukce vydražilo sportovní předměty, obrazy Petříka a další darované věci za úžasných 135 000 Kč. Nadace Via výtěžek navýšila o 15 000 Kč a rodina Petříka získala celkem 149 000 Kč na nákup speciálně upraveného automobilu.
CO SVÝM DAREM PODPOŘÍTE
V každém ročníku Dobro-druhů podpoříme až 15 týmů dětí a mladých lidí. Dohromady se jednoho ročníků účastní v průměru 220 mladých filantropů, kteří během 6 měsíců v programu získají vzdělání v oblasti PR, projektového managementu, fundraisingu, pomoc s právními otázkami, naši podporu a konzultace.
JAKÉ BENEFIČNÍ AKCE DOBRO-DRUZI POŘÁDAJÍ?
 • Koncerty
 • Sportovní dny
 • Prodejní výstavy
 • Jarmarky
 • Aukce
 • Divadla
 • Dětské dny
 • …a další originální akce
KOMU DOBRO-DRUZI POMÁHAJÍ
 • Nemocným spolužákům nebo kamarádům
 • Lidem v nouzi
 • Enviromentálním projektům
 • Zvířatům v nouzi
 • … a dalším, kteří pomoc druhých potřebují
JAK KONKRÉTNĚ VÁŠ DAR VYUŽIJEME
Projekty podporujeme finančně prostřednictvím grantů a také prostřednictvím vzdělávání.
 • 5 000 Kč je příspěvek na realizaci benefiční akce
 • Násobíme výtěžek až do výše 20 000 Kč
 • Další bonus při výtěžku vyšším než 25 000 Kč
 • Možnost uspořádat online dárcovskou výzvu
 • Úvodní vzdělávací setkání
 • Závěrečné evaluační setkání
 • Metodickou podporu
 • Návštěvy podpořených projektů
Chcete se stát součástí trvalé změny smýšlení dětí a mladých lidí v Česku? Podpořte ty, kteří se nebojí pomáhat druhým.
Darovat nyní
Pokud vás zajímají možnosti strategičtější spolupráce, ozvěte se nám do fundraisingu na fundraising@nadacevia.cz.
V Nadaci Via už 20 let usilujeme o to, aby bylo v Česku více lidí, kteří pečují o své okolí a více lidí, kteří darují druhým. Jsme nezávislá česká nadace. Nečerpáme peníze z evropských ani státních fondů, finance získáváme výhradně od individuálních dárců, firem, nadací a z výnosů nadačního jmění.
ZA FINANČNÍ PODPORU DĚKUJEME

Manželé Hana a Dalimil Dvořákovi

Dárci výzvy Davida Bureše a Davida Neveselého

Manželé František a Jana Dostálkovi

Dalibor Pech

Sanjiv Suri

Eva Zelinková

Ondřej Fryc

Manželé Petr a Jindra Sýkorovi

DĚKUJEME PARTNERŮM PROJEKTU

Davidové přes Alpy pro Dobrodruhy

Jedním z nejdobrodružnějších způsobů, jak podpořit vaši oblíbenou neziskovou organizaci, je uspořádat dárcovskou (tzv. peer2peer) výzvu. Letos na podporu Nadace Via proběhly čtyři výzvy, všechny sportovní, a jejich fyzická obtížnost neustále […]

Čtěte více ...

PROJEKTY Z ROKU 2018
Vánoční charitativní koncert (Zlínský kraj)

Školní parlament Gymnázia Kroměříž se rozhodl ke 135. výročí založení školy zavést novou tradici v podobě Vánočního charitativního koncertu školního sboru. V předvánočním čase se během něj setkalo 186 návštěvníku z řad učitelů, žáků a jejich rodičů a společně přispěli částkou 7 937 Kč na hezké Vánoce organizaci Zatoulané štěstí, která poskytuje pomoc zatoulaným kočkám bez jakéhokoliv předvýběru. Celková částka 15 874 poputuje na zajištění veterinární péče pro umístěná zvířata a nákup krmení.

patron: Josef Havela
místo: Kroměříž, Zlínský kraj
období realizace: 27. 11. 2017 – 14. 12. 2017
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 7 937 Kč pro příjemce pomoci

Kapka světla (Středočeský kraj)

Hvězdnému týmu z Ondřejova není zájem o jeho okolí cizí. Před pár lety se jeho členové zasloužili o popularizaci světelného znečištění a vlastními silami zrekonstruovali tamní zastávku, zakoupili lavičky a vyzdobili je astronomickou tematikou, aby ani turisté neměli pochyb o tom, že se nachází ve vesnici s největší hvězdárnou ve střední Evropě. Letos pomohli kamarádce Kristýnce, která je na vozíku. Kristýnka je členkou florbalového týmu Jaguars v Praze a hodil by se jí sportovní vozíček. Na ten jí její kamarádi vybírali peníze během 7 benefičních akcí. Podařilo se jim nadchnout pro pomoc celý Ondřejov a získat tak částku 62 506. Po navýšení výtěžku poputuje ke Kristýnce 98 648 Kč.

patronka: Pavla Hudcová
místo: Ondřejov, Středočeský kraj
období realizace: 27. 11. 2017 – 31. 5. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci

Pro více úsměvů (Jihomoravský kraj)

Žáci z Ekotýmu na Purkyňově gymnáziu ve Strážnici mají společnou touhu dělat něco, v čem vidí smysl. V minulosti uspořádali tvůrčí dílny a vánoční blešák a výtěžky z nich věnovali například Dětskému domovu ve Strážnici a Nadaci Jakuba Voráčka. Letos pomáhali rodině jejich spolužáka Dominika, který přišel o tatínka a spolu s maminkou se nyní stará o své čtyři sourozence. Prostřednictvím dílen, blešáku, novoročního koncertu a sluníčkového dne spolužáci vybrali 44 399 Kč, z nichž bude Dominik moci zaplatit výdaje spojené s budoucím studiem na vysoké škole.

patron: Jan W. Jongepier
místo: Strážnice, Jihomoravský kraj
období realizace: 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci

Smajlík – Dojedeme až do cíle (Moravskoslezský kraj)

Devět dívek ze ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Bílovec pokračuje v tradici školního filantropického projektu Smajlík. Během účasti v Dobro-druzích uspořádaly 4 benefičních akcíe na pomoc Kristýnce, která se narodila s rozštěpem páteře a je upoutána na invalidní vozík. I přes svůj handicap je vášnivou a úspěšnou sportovkyní, na Mistrovství ČR v alpském lyžování dokonce získala ve své kategorii zlatou medaili. Děvčata částku 36 297 věnují na pokrytí nákladů na lyžařské soustředění pro Kristýnu a její asistentku. Celkem Kristýnka obdrží 69 939 Kč.

patronka: Jana Swaczynová
místo: Bílovec, Moravskoslezský kraj
období realizace: 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci

Šťastná sedmička pomáhá (Jihomoravský kraj)

Šťastnou sedmičku nespojují jen stejný rok narození a společná léta ve školní lavici v Otnici, ale také dobrovolnické aktivity, do nichž se společně pouštějí. Po zapojení do příprav Aloiských hodů a akcí pro děti z Dětského domova Lila letos pomáhali paní učitelce, která učila už jejich rodiče a prarodiče, a na niž všichni vzpomínají s úsměvem na tváři. Paní učitelka má potíže s chůzí, a proto jí Šťastná sedmička ráda pořídila pojízdné vozítko. Částku 78 455 Kč sháněli pomocí aukce s kulturním programem, pečením vánočního cukroví.

patronka: Dagmar Kovaříková
místo: Otnice, Jihomoravský kraj
období realizace: 3. 1. 2018 – 30. 4. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci

Charitativní bádání pro všechny (Ústecký kraj)

Od popularizace vědy k pomoci potřebným, takovou cestu ušel tým Mladých vědátorů z Libochovic. Pro veřejnost pořádali 4 vzdělávací akce a výtěžek 38 300 Kč věnují na dobrou věc. Letos pomůžou třem dětem. Spolužákovi Adamovi, kterému zůstaly po prodělané meningitidě trvalé následky a neobejde se bez pomoci druhých a invalidního vozíčku, Matyáškovi, který se narodil předčasně a má tolik diagnóz, že by se to sem ani nevešlo a nakonec malému Ondráškovi, který prodělal ve 3 měsících operaci srdce a tím začal jeho boj o to, jaký jeho život bude. Celkově poputuje 71 942 Kč na intenzivní rehabilitaci, rehabilitační pomůcky a další potřebné věci, které jim zkvalitní už tak nesnadný život.

patronka: Adéla Marschallová
místo: Libochovice, Ústecký kraj
období realizace: 16. 12. 2017 – 18. 5. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci

Hudbou ku prospěchu (Ústecký kraj)

Láska k hudbě spojila partu mladých Chomutováků ve věku 16 až 17 let, kteří věří, že hudba může sjednotit i veřejnost k pomoci lidem v nouzi. Na plánovaném benefičním koncertu pořadatelé sami vystoupili s rapovými písněmi, ale na své si přijdou i milovníci rocku, folku nebo hip hopu. Výtěžek z koncertu darují Charitě Chomutov na zajištění potravinové pomoci pro ty, kdo se nacházejí v hmotné nouzi nebo nemají domov.

patron: Milan Adam
místo: Chomutov, Ústecký kraj
období realizace: 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 2 000 Kč pro příjemce pomoci

SLABIKÁŘ PRO KAŽDÉHO (Moravskoslezský kraj)

České školy najdete po celém světě. Ne vždy se v nich ale děti mají z čeho učit a do čeho psát. Žáci 4. a 5. třídy z malotřídní škole v Lubině u Kopřivnice uspořádali sbírku pro českou školu v Rumunsku a nakoupené slabikáře, učebnice a sešity jeli svým českým vrstevníkům do banátského Eibenthálu osobně předat. Tentokrát ve spolupráci s organizací ADRA pomohli hned dvakrát a z částky 26 521 získané během Valentýnského koncertu a svačinkového dne pořídili učebnice a sešity českým školám v Srbsku a na Ukrajině. Celkově poputuje do českých škol v zahraničí pomoc ve výši 60 163 Kč.

patronka: Ivana Davidová
místo: Kopřivnice – Lubina, Moravskoslezský kraj
období realizace: 1. 2. 2018 – 30. 4. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci

Běh s Boženkou (Královéhradecký kraj)

Někdo běhá pro zdraví, třídní kolektiv z Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové pro naději. V roce 2016 studenti uspořádali charitativní běh na pomoc Míše, která trpí dětskou mozkovou obrnou. Letos akci zopakovali a výtěžek 55 725 Kč věnovali na konto Anetka pro dětské onkologické pacienty. Jejich kamarádka Anetka této nemoci podlehla, proto pomáhají, aby dali naději dalším dětem se stejnou diagnózou.

patronka: Iveta Jalůvková
místo: Hradec Králové, Královéhradecký kraj
období realizace: 6. 4. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci

Máme rádi psy – pomáháme jim (Hlavní město Praha kraj)

Je jim teprve 10 let a seznam jejich dobrých skutků je delší než u leckterých dospělých. Čtvrťáci ze ZŠ v Klánovicích z peněz obdržených na Vánočním a Velikonočním jarmarku adoptovali zvíře v pražské ZOO, potřebným v Africe pořídili barely vody, slepice a dvě kozy, podpořili Kojenecký ústav a ještě přispěli psímu útulku v Libni. A právě útulku a 15 pejskům, kteří v něm našli útočiště, děti pomáhaly i letos. Prostřednictvím jarmarku, benefiční snídaně a jarního benefičního běhu věnovali pejskům částku 29 379 Kč. Celkově poputuje na krmivo, vybavení útulku, potřeby pro psy a veterinární ošetření částka 63 020 Kč.

patronka: Hana Sieglová
místo: Klánovice, Hlavní město Praha
období realizace: 1. 12. 2017 – 30. 4. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci

Záchrana kapličky v Hlubanech (Ústecký kraj)

Když je v Hlubanech potřeba s něčím pomoci, můžete si být jisti, že tým 15 zdejších Dobro-druhů u toho nebude chybět. Na kontě už mají veřejné úklidy, pomoc v domově pro seniory, starost o dětskou hernu nebo výpomoci během akcí pro veřejnost. Letos se snaží pomoci s opravou kapličky v Hlubanech, aby mohla následně sloužit nejen jako církevní objekt, ale také jako místo pro setkávání obyvatel Hluban. Uspořádali vánoční a jarní bleší trhy a získali tak na záchranu kapličky 23 800 Kč.

patronka: Miroslava Farkasová
místo: Hlubany, Ústecký kraj
období realizace: 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci

…DAK. Dejte, kolik snesete. (Moravskoslezský kraj)

Víte, co je to mukopolysacharidóza? Ne? Právě proto je o ní třeba začít mluvit. Dorota, Adéla a Klára už několik let společně jezdí na dětské tábory pořádané neziskovou organizací a každá si vede ještě své vlastní dobrovolnické projekty. Když ale Klára začala jako budoucí praktická lékařka pro děti a dorost pracovat na oddělení pro pacienty s mukopolysacharidózou, rozhodly se spojit síly a uspořádat charitativní dražbu a golfový turnaj pro rodinu sedmiletého Vojty, které tato nemoc významně zasahuje do denního režimu i rodinného rozpočtu. Holky se s benefičním akcemi popraly velkolepě a pomohou tak Vojtově rodině částkou 202 142 Kč.

patronka: Adéla Hazuchová
místo: Krnov, Moravskoslezský kraj
období realizace: 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci

Pomoc má hodně podob (Zlínský kraj)

Studenty oboru řezník-uzenář z Integrované střední školy ve Valašském Meziříčí spojuje láska k poctivému řemeslu a chuť pomáhat. Během adventních trhů proto na náměstí postavili stánek, kde prodávali guláš a klobásy vlastní výroby. Návštěvníci trhů si díky nim pochutnali na poctivém jídle a utržené peníze – 21 638 Kč studenti předali rodině Šimonka, který se před třemi lety při koupání otrávil oxidem uhelnatým a zůstává ve vegetativním stavu. Péče o Šimonka je pro rodiče velmi nákladná, proto by studenti rádi vybrali peníze na léky, zdravotní pomůcky a rehabilitační a fyzioterapeutickou péči.

patronka: Jaroslava Nováková
místo: Valašské Meziříčí, Zlínský kraj
období realizace: 1. 12. 2017 – 22. 12. 2017
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci


PROJEKTY Z ROKU 2017
Úsměv sluší každému (Moravskoslezský kraj)

Jaké je to být modelem a zúčastnit se focení kalendáře? To si vyzkoušely děti z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Modrá kočka v Opavě. S pomocí dvou studentek Ostravské univerzity, Nikoly a Evy, nafotily nástěnný kalendář pro rok 2017, který si mohli zájemci od ledna do března zakoupit a přispět tak na volnočasové aktivity v nízkoprahovém zařízení. Dívky současně uspořádaly sbírku na Mikulášskou nadílku, k níž jeden z partnerů přispěl i potravinami do balíčků pro děti. S pomocí 87 dárců a přispěním Nadace Via získaly Nikola a Eva částku 17 744 Kč, kterou zařízení použije na nákup výtvarného vybavení a výlety s dětmi.

P.S.O.S – PSÍ-ES-Ó-ES (Středočeský kraj)

Pomáhat může být psina, obzvlášť když jde o pomoc čtyřnohým kamarádům z psího útulku v Maršovicích. Útulku z blížící se zimou docházely prostředky na péči o nemocné pejsky, a tak se žáci z Jílového u Prahy rozhodli pomoci. Od listopadu do června uspořádali 4 benefiční akce, zaměřené na získání finanční a materiální pomoci pro útulek, ale také umisťovací výstavu psů nebo zábavnou Psolympiádu. Kromě organizace akcí věnovali svůj volný čas i v podobě venčení opuštěných pejsků a útulku by rádi pomáhali i v budoucnu. Projekt skončil velkým úspěchem. Díky benefičním akcím, Nadaci Via a dalším partnerům programu získal útulek na veterinární péči pro opuštěná zvířata 65 133 Kč.

Přes překážky ke hvězdám (Královéhradecký kraj)

Tři kamarádky, které se znají ze školních lavic, se rozhodly uspořádat benefiční akci na podporu Centra Orion pro mladé lidi s handicapem, kde společně působí jako dobrovolnice. I přes blížící se maturitní zkoušky z velikosti březnové akce Přes překážky ke hvězdám neslevily a vyplatilo se. Přednášky, umělecká vystoupení a bazar s 8 000 položkami, věnovanými obyvateli Rychnova nad Kněžnou, navštívilo přes 500 lidí a na akci vystoupili i cestovatel Ladislav Zibura a zpěvák Ondřej Ruml. Celkem dárci přispěli částkou 103 387 Kč. Do Centra Orion putovalo dohromady 118 387 Kč, které centrum použije na terapii EEG Biofeedback pro děti a mládež s poruchami pozornosti, soustředění, paměti a učení.

Pomoc pro Ládíka (Středočeský kraj)

Když se Ládíkovi spolužáci dozvěděli, že během prázdnin onemocněl leukémií, hned začali přemýšlet, jak svému kamarádovi a jeho rodině pomoci. Od listopadu do května tak díky nim proběhly čtyři benefiční akce – Vánoční jarmark, Prodejní bazárek, Velikonoční řehtání a Byšický maraton. Svou chutí pomáhat nakonec získali pro pomoc na akci rodiče i zaměstnance školy, Sbor dobrovolných hasičů Byšice a další obyvatele obce. Benefiční akce navštívilo téměř 1000 lidí, kteří přispěli částkou 83 251 Kč. Z výsledné částky 116 629 Kč se uhradí náklady na dopravu do Nemocnice Motol a potřebné léky a léčebné vybavení pro nemocného Ládíka.

Muffiny pomáhají (Karlovarský kraj)

Třída nutričních specialistů se rozhodla spojit sladké s užitečným a pomoci získat svým kuchařským uměním peníze pro Novorozeneckou JIP v Karlových Varech. Během zimy poctivě testovali různé recepty doma i v hodinách příprav pokrmů, aby na plánované akci dokázali přilákat co nejvíc dárců muffiny upečenými podle těch nejlepších receptů. Květnový prodej muffinů zlákal 128 mlsných jazýčků, jejichž majitelé přispěli částkou 8 170 Kč. Projektu se podařilo získat celkem 16 340 Kč, za které oddělení JIP pořídilo křeslo pro klokánkování novorozenců.

Minipodnik Smajlík (Moravskoslezský kraj)

V Minipodniku Smajlík není o úsměvy nouze. Kdo by se taky mračil, když může s kamarády někomu pomoci a ještě se přitom naučit spoustu nového. Tucet žáků ZŠ a MŠ T. G. Masaryka v Bílovci ve věku 14-15 let uspořádalo 6 benefičních akcí na podporu nedalekého ekologicko-vzdělávacího centra Jarošův statek. Pěvecká soutěž O zlatou notičku města Bílovce, Vánoční koncert a Vánoční tvoření s rodiči, Povalentýnská mňamka, prodej občerstvení při zápisu dětí do 1. tříd a Smajlíkovský blešák při Dni otevřených dveří prověřily nejen jejich organizační, ale třeba i kuchařské dovednosti. Každý přispěl tím, co uměl, a nakonec se děti radovaly z vybrané částky 13 881 Kč. Na podporu volnočasových aktivit pro děti v ekologicko-vzdělávacím centru Jarošův statek, kde se malí i velcí učí žít v souladu s přírodou, putovalo díky Dobro-druhům celkem 30 000 Kč.

Kreativní bazárek (Ústecký kraj)

Že i nechtěné oblečení ještě může udělat spoustu parády a pomoci dobré věci, dokázali žáci ze Základní školy Ruská v Litvínově. Na Valdštejnském zámku společně uspořádali Kreativní bazárek, jehož cílem bylo vybrat peníze na kočárek pro dvojčata v Kojeneckém ústavu v Mostě. Všechny dražené modely původně pocházely ze sbírky oblečení, do níž přispělo přes 600 lidí. Žáci je pak postupně přetvořili v unikátní kousky podle své fantazie. Při organizaci akce a tvorbě nových modelů pomáhaly další desítky dobrovolníků a zúčastnili se i mladí hokejoví hráči VC Verva Litvínov svou autogramiádou. Děti se s chutí chopily role módních návrhářů, samotných modelů i moderování celé akce a díky pohoštění, kreativní dílně a dražbě z módních přehlídky vybraly na kočárek pro dvojčata částku 17 140 Kč, kterou příspěvek Nadace Via navýšil na 32 140 Kč.

Benefiční bazar pro Robinson (Plzeňský kraj)

Letní tábory a zájmové kroužky jsou pro spoustu dětí samozřejmostí. Aby i holky a kluci ze Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Robinson v Klenčí pod Čerchovem, mohli strávit léto na táboře a poznat nové kamarády, rozhodla se pětice skautek uspořádat pro Robinson benefiční bazar. K akci se připojilo dalších 29 dobrovolníků, včetně dětí z Robinsonu, které přispěly do bazaru svými výrobky. Listopadová akce přinesla 16 459 Kč a s podporou Nadace Via a dalších dárců programu do Robinsonu poputuje částka 34 959 Kč. Děti z Robinsonu se díky pěti kamarádkám mohou už od zimy těšit na léto plné nových zážitků.

Aukce pro Petříka (Jihomoravský kraj)

S úsměvem a přáteli jde všechno lépe. Své o tom ví i Martin. Přátelé mu totiž pomohli uspořádat benefiční akci Aukce pro Petříka a získat tak finanční prostředky na nákup speciálně upraveného automobilu pro jeho malého brášku, který trpí svalovou dystrofií a zvýšenou lomivostí kostí. Benefiční akce proběhla v prostorách Vily Kateřina v Hodoníně a měla podobu dražby uměleckých předmětů, zážitků, sportovních dresů a dalších předmětů s podpisy známých sportovců. Nejdražší položkou se stal batoh olympijského medailisty Vítězslava Veselého z olympijské kolekce z Ria 2016, vydražil se za 13 000 Kč. Dražba 26 položek a prodej dalších sportovních a uměleckých předmětů vynesly 134 086 Kč a Petříkovi rodiče obdrželi díky Dobro-druhům a příspěvku Nadace Via na nákup speciálně upraveného automobilu celkem 149 086 Kč.

Aby se měla jako v ráji (Pardubický kraj)

Nápad, aby se měla postižená Natálka z Borové jako v ráji, vznikl nad keramickou hlínou. Nebo možná při malování, pletení z pedigu, drátování či modelování z fima. Přesně se to už nedozvíme, jedno je ale jisté. Jedenáct kamarádů z výtvarných kurzů v Poličce u Svitav se rozhodlo svůj talent spojit s podporou dobré věci a uspořádali společně 3 jarmarky. Prosincové Vánoce s Mozaikou i květnový Jarní květinkový bál princů a princezen měly na programu kreativní dílny a prodej výrobků od malých umělců, zábavný program pro celou rodinu, Kocourkof, cílil na milovníky koček. Akcí se zúčastnilo dohromady 1 520 návštěvníků a na nákup cvičebních pomůcek pro malou Natálku a na léčebný pobyt na neurorehabilitační klinice v Klimkovicích se dětem podařilo získat celkem 74 492 Kč.