Dobro-druzi

PROJEKTY Z ROKU 2022

Festival k otevírání útulny v Kamenné

Žákům Montesorri školy ZŠ Vápenná se podařilo obnovit a “uctít” místo, kde se kdysi nacházela vesnice a kde dříve byla jen louka a křoví podél cesty. Obnovili pramen, postavili zvoničku a útulnu. K jejímu slavnostnímu otevření uspořádali festival s bohatým hudebním programem, tvořivými dílnami a divadlem, ve kterém sami účinkovali a jehož prostřednictvím připomněli 4 klíčová místa bývalé obce. Na festival v srdci Rychlebských hor, který si žáci sami kromě celé organizace a obsluhy občerstvení také sami odmoderovali, zavítalo okolo 250 lidí, kteří zpětně říkali, že to byl nádherný den a děkovali, že díky žákům místo objevili a mohli to s nimi všechno zažít. Díky deníku v útulně žáci ví, že místo od té doby často navštěvují lidé, přespávají tam a píší tam hezké vzkazy. I do budoucna chtějí o místo pečovat, někteří se tam vrací už nyní. Možná místo předají mladším ročníkům ve škole a sami uspořádají znovu něco jiného pro veřejnost. 

patronka týmu: Zdeňka Morávková
místo: Kamenná, Skorošice

Od Anežky pro Lily

David a jeho spolužáci se rozhodli uspořádat benefiční akci 26.3. jako vzpomínku na kamarádku Anežku. Ta zemřela právě tento den na onkologické onemocnění. V olomouckém Divadle na cucky uspořádali benefiční večer s bohatým doprovodným programem. Výtěžek byl určen pro malou Lily, která onemocněla leukémií. Během večera organizátoři zavzpomínali na Anežku, představili účel letošní sbírky, nechyběly ani krátké přednášky lékařů a úspěšný nábor dárců kostní dřeně. Benefiční večer podpořili kampaní na Darujme. S dvacetitisícovým navýšením výtěžku Nadací předali mamince Lilynky neuvěřitelných 99 999 Kč. 
A jak hodnotí akci sami organizátoři? “Povedlo se nám přiblížit sen naší spolužačky, zdraví, dalšímu nemocnému dítěti. Uspořádali jsme sbírku, která byla zahájena zábavně-vzdělávacím večerem. Nejvíc nás těší, že můžeme radost předávat dál.” 

patron týmu: David Loučka
místo: Olomouc

Žlutomodré dny

Tomáš ze základní školy ve Zlíně se přihlásil do projektu sám s tím, že by rád realizoval pásmo aktivit, které by mělo pomoci ukrajinským dětem a jejich maminkám se začleněním do města a seznámením s místními. Uspořádal proto nejprve fotbalový turnaj a poté, co požádal Nadaci Via o podporu, také výlet do environmentálního centra Na pasece a na závěr poznávací hru po stopách Tomáše Bati ve Zlíně ukončenou společným opékáním buřtů. Grant Nadace Via využil na proplacení lektorů environmentálního střediska a na občerstvení pro účastníky. V realizaci “Žlutomodrých dnů” by Tomáš pokračoval rád i na podzim. Zapojení do Dobro-druhů mu dodalo odvahu pustit se do větších akcí a také nebát se a nechat si poradit od starších. 

patronka týmu: Eliška Kozubíková
místo: Zlín

Hmyzoviště a ptačí budky

Čtyřčlenná parta kamarádů ze školy a nízkoprahového klubu v Milovicích se rozhodla vyrobit hmyzoviště a ptačí budky a rozmístit je po okolí, aby zlepšili prostředí pro okolní zvířata. Nakoupili materiál, pozvali dobrovolníka Karla, který je s nimi vyrobil a pomohl s instalací. Plánují místa pravidelně navštěvovat a zvířecí návštěvníky pozorovat, chtějí se tak více naučit o koloběhu života v rámci různých ročních období. Jsou rádi, že se jim podařilo na projektu hezky vzájemně spolupracovat a do budoucna chystají projekt rozšířit. 

patronka týmu: Gabriela Horáková
místo: Milovice

Jarmark pro Hospic sv. Veroniky

Studentům budějovické střední odborné školy se ve spolupráci s místním gymnáziem podařilo   uspořádat jarmark, kde nabídli k prodeji vlastní výpěstky. Nechybělo ani občerstvení a stanoviště pro děti. Trochu nudný park na okraji Českých Budějovic tak na jeden den příjemně ožil. Zapojení do programu přineslo nejen podporu místního Hospice sv. Veroniky, pro který studenti získali 40984 Kč včetně matchingu, ale také mnoho zkušeností s plánováním a realizací akce.  

patronka týmu: Helena Stejskalová Čejková 
místo: České Budějovice

Vaříme pro lidi bez domova

Šest spolužáků z pražské Scioškoly se rozhodlo uvařit jídlo pro lidi bez domova a ve spolupráci s Armádou spásy jej rozdat potřebným. Od Nadace Via získaly malý grant na nákup surovin, škola jim poskytla zázemí pro vaření a zajistila odvoz do Armády spásy. Žáci jsou hrdí na to, že se jim akce podařila zrealizovat a jejich učitelé na to, že se samy dokázaly spojit s Nadací Via i Armádou spásy a zabezpečit všechny kroky, které vedly k vydání jídla. Zároveň si rozšířili obzory, pronikli do jiných sociálních skupin a uvědomili si, že pomáhat není zas tak jednoduché. Rádi by se do pomoci potřebným, jiným způsobem, zapojovali každý rok. 

patronka týmu: Jana Bětík Wills
místo: Praha 11

Můj příběh

Spolužáci napříč ročníky z oboru kadeřník ze Střední školy řemesel v Šumperku oslovili další žáky a paní učitelku Stonovou s tím, že by rádi pomohli se začleněním jejich nových spolužáků z Ukrajiny. Rozhodli se proto uspořádat pásmo inspirativních přednášek s názvem Můj příběh (každý z žáků přednášel o svém koníčku či vášni) s dobrovolným vstupným a vernisáž k prodejní výstavě výtvarných prací nadaných spolužáků. Už v průběhu dne byla většina prací prodána. Pro velký zájem a omezenou kapacitu auly školy měla přednáška další dvě reprízy. Akci zhlédlo na 250 diváků. Akce probíhala ve velmi příjemné atmosféře a byla natolik úspěšná, že se rozhodli udělat z ní tradiční akci školy. Spolupracovali s několika partnery, kteří jim pomohli zajistit občerstvení a tisk plakátů. Výtěžek 13 329 kč věnovali Nadačnímu fondu školy, který za získané peníze nakoupil novým spolužákům z Ukrajiny potřebné pomůcky, zajistil obědy ve školní jídelně a uhradil další nezbytné počáteční výdaje spojené se studiem.  

patronka týmu: Zuzana Stonová
místo: Šumperk

Škola škole

Studenti podbořanského gymnázia uspořádali charitativní koncert Škola škole ve prospěch dětí, které se z ohnisek války na Ukrajině přesunuly do bezpečnější Koločavy. Na koncert napekli sušenky k prodeji a vytvořili pohlednice z prací studentů.  Koncert žáků místní ZUŠ, studentů i absolventů gymnázia se velmi vydařil. Skvělou atmosféru podtrhlo taneční vystoupení i video s osobním poděkováním koločavského ředitele školy. Výtěžek z koncertu a sbírky na Darujme.cz přinesl 81 064 Kč, včetně matchingu od Nadace Via.  

patronka týmu: Romana Havrdová
místo: Podbořany

Pátrání po historii Jiřické školy

Skupinka školáků chtěla navázat v rámci budování školy v Jiřicích na tradici základní školy v obci před druhou světovou válkou. Pátrali v kronikách, naučili se číst písmo 2. poloviny 19. století, hledat v archivu a orientovat se v e-badatelně. Plánovali udělat rozhovor s pamětníkem, který se nakonec z důvodu delší nemoci neuskutečnil. Díky malému grantu od Nadace Via vytvořili informační panel, který bude umístěn v obci, napsali článek domístního zpravodaje a uspořádali slavnostní odhalení informačního panelu pro občany Jiřic s besedou. Chtěli tím vejít do povědomí místních a navázat s nimi spolupráci. 

patronka týmu: Hana Bahníková
místo: Jiřice

Fair trade snídaně

Čtyřčlenná parta kamarádů z nízkoprahového klubu se rozhodla upéct slané a sladké dobroty, uspořádat fair trade snídani za dobrovolnou cenu pro pomoc odlehčovací službě, výtěžek tak mohli použít na potřeby právě pro odlehčovací službu. Partě kamarádů to zároveň přineslo nové zkušenosti.

patronka týmu: Eliška Kovácsová
místo: Rožnov pod Radhoštěm

PROJEKTY Z ROKU 2021

V roce 2021 nám situace okolo pandemie koronaviru neumožnila otevřít program Dobro – druzi v obvyklé podobě. Vyhlásili jsme tedy tématické mikrogranty Pojďte (si hrát) ven. Cílem bylo udělat radost sobě i druhým, činností realizovanou venku. Do různorodých aktivit se zapojilo 750 dětí a mladých lidí. Celkem jsme podpořili 101 dobro-družných mikrograntů, o jejich konkrétní podobě se můžete více dozvědět zde

PROJEKTY Z ROKU 2020

TO nevyběháš

Čtveřici studentů psychologie Denisu, Annu, Markétu a Martina spojuje přátelství i zájem o téma duševního zdraví. Uspořádali proto online přednáškový den ve prospěch organizace Focus Praha, která pomáhá lidem s duševním onemocněním. Denisa akci shrnula: “Myslíme si, že se nám akce velmi podařila. Máme radost z velkého počtu účastníků. Také nám velkou radost udělali naši přednášející, kteří byli všichni neuvěřitelně vstřícní, ochotní a inspirativní. Hrdí jsme na to, jak vše běželo hladce a plynule i na výběr zajímavých témat.“ Osvětovou akcí zvýšili povědomí o tématu duševního zdraví a zároveň se jim podařilo získat výtěžek 23 750 Kč pro Focus Praha

Patronka: Denisa Macháčková, Praha

Benefiční koncert Děti dětem aneb Pomáháme Matýskovi, Zdeněčkovi a Kačence

Dobro-druzi z páté třídy kroměřížské Základní školy Oskol se rozhodli pomoci rodině paní Veroniky, která, než odešla se svým prvním synkem na mateřskou, pracovala v kanceláři školy, všichni ji proto dobře znali. Veronika krátce po dalším porodu dvojčat zemřela a zanechala po sobě tři malé děti. Dobro-druzi ví, že jejich pomoc jim mámu nevrátí, ale přesto vidí smysl v tom, když si děti pomáhají navzájem. Uspořádali proto téměř dvouhodinový kulturní program, kde žáci i učitelé vystupovali jako herci, tanečníci a zpěváci. Kromě toho připravili také doprovodné akce – v ateliéru namalovali originální díla a v průběhu celého školního roku pracovali na příspěvcích do autorské knihy. Knihu i obrazy pak na koncertě prodávali a nechyběl ani dětský koutek a občerstvení. Během koncertu se podařilo vybrat 43 500 Kč. V podpoře by chtěli pokračovat i v dalších letech.

Patronka: Hana Ginterová, Kroměříž

Starým věcem nový život – radost dětem s handicapem

Kluci a holky z žákovského parlamentu Základní školy v Dolním Žandově zvolili pro svůj záměr projekt s ekologickým přesahem. Vyzvali veřejnost ke sbírce zachovalých knih, které následně prodávali přes web školy i na příležitostných jarmarcích. Seznam knih k prodeji vyvěsili i v čekárně místního lékaře. Jejich aktivita vzbudila nevídané ohlasy a pro vrstevníka Radečka, trpícího nemocí motýlích křídel, vybrali s pomocí Nadace Via neuvěřitelných 107 247 Kč. Svou roli sehrálo také vyhlášení sbírky na Darujme.cz, kam dárci štědře přispívali.  

Patronka: Vlasta Hrbková, Dolní Žandov

Rodinné fotbalové odpoledne pro Rytmus

Dobro-druzi z benešovského gymnázia se rozhodli podpořit místní obecně prospěšnou společnost Rytmus Střední Čechy. Rytmus už 15 let umožňuje lidem s postižením žít normální život, uplatnit se v zaměstnání, vzdělávat se, sociálně žít, mít koníčky a samostatně bydlet. Studenti uspořádali benefiční fotbalový turnaj pro rodiny s dětmi, kde nechyběl ani stánek s občerstvením, ve kterém se během dne střídali. Propůjčení sportovního areálu a pomoc s propagací se podařilo domluvit s vedením města. Bylo to krásné odpoledne, plné bezva lidí a skvělé atmosféry, prostě dobročinnost jak má být! Kromě turnaje studenti zorganizovali také kampaň na Darujme.cz a celkem se podařilo vybrat téměř 23 000 Kč. Všichni byli nadšení úspěchem akce a pozitivními (i písemnými) vyjádřeními účastníků, a rozhodli se pokračovat příští rok 2. ročníkem.

Patronka: Věra Ziková, Benešov

Společně pro Váju

Tým žáků ze základní školy v Chropyni se rozhodl podpořit malou Valerii prodejem vlastnoručně vytvořených výrobků. Vája na svět přispěchala téměř o dva měsíce dřív, než se očekávalo, a tak ji zatím životem provází řada nákladných terapií. Děti z Chropyně se svými výrobky navštívily několik prodejních akcí a podařilo se jim tak pro Valerii získat 14 420 Kč. Jejich patronka k tomu dodává: “Kromě podpory malé Váji se děti naučily spolupracovat, řešit vzniklé problémy, vymýšlet výrobky, v nichž ukáží své schopnosti, a zkusily si veřejně vystoupit na akci i prodávat.” Ve své činnosti hodlají pokračovat i po skončení projektu.  

Patronka: Kateřina Majtánová, Chropyně

Benefice proti násilí

Studentky Tereza a Helena společně se svými kamarády zorganizovaly dětský den s názvem Štěstí dětem v Hradci Králové. Plácek mezi paneláky ožil řadou sportovních i zábavných stanovišť, nechybělo hasičské auto, které si děti mohly zblízka prohlédnout, ale také ukázka první pomoci. Slunečné odpoledne si užili děti i dospělí. Partneři a sponzoři akce věnovali dětem, které splnily všechny úkoly, spoustu pěkných cen. Výtěžek pomohl organizaci Nomia věnující se tématu domácího násilí rozšířit vybavení dětské herny pro malé klienty. Benefiční akce nepřinesla jen 12 575 Kč pro Nomii, ale i hodně radosti všem účastníkům i organizátorům akce.  

Patronka: Tereza Kopalová, Hradec Králové

Den pro Natálku – Za sportem a zábavou s rodinou

Emilie, Filip a jejich spolužáci z gymnázia v Českém Krumlově zorganizovali benefiční akci v Pivovarských zahradách. Nechyběla živá hudba, benefiční běh, občerstvení ani řada drobnějších stanovišť se zábavnými a sportovními aktivitami. Hlavním cílem akce bylo získat příspěvek na nákup auta pro rodinu holčičky trpící Westovým syndromem a zároveň zpříjemnit odpoledne návštěvníkům. I krumlovští Dobro-druzi svou aktivitu navíc podpořili vyhlášením sbírky na portálu Darujme.cz a celkem se podařilo rodině  předat neuvěřitelných 150 639 Kč. Na základě kampaně se po jejím skončení obrátili na maminku Natálky ještě další dva individuální dárci s nabídkou pomoci. „Bylo úžasné vidět, že se na jednom místě sešlo tolik lidí s jedním společným cílem někomu pomoci. A úplně nejlepší bylo zakončení dne, kdy jsme předali darovací šek Natálce a její rodině. Takhle velkou částku nikdo z nás opravdu nečekal. Když jsme se s nimi po předání šeku bavili, viděli tu radost a cítili vděk, bylo to neuvěřitelné. Dlouho jsme nezažili takový hřejivý pocit,“  říkají Dobro-druzi.  

Patronka: Jaroslava Talířová, Český Krumlov

Hello Run 2021

Dobro-druhy z Ostravy spojuje nejen Hello škola, ale také zájem o principy demokracie a chuť přicházet s návrhy na zlepšení školního života a výuky. Místní studenti a studentky už několik let navštěvují Domov Čujkovova pro seniory. Chodí sem hrát deskové hry nebo něco zazpívat. Jako Dobro-druzi chtěli uspořádat benefiční běh a podpořit domov také finančně. Situaci bohužel zkomplikovala přísná protiepidemická opatření a zákaz shromažďování, takže běh byl nakonec uskutečněn jen virtuálně. Účastníci běhali individuálně ve svém volném čase a měli možnost přispět online přes založenou kampaň na Darujme.cz. Díky tomu se ale podařilo ušetřit finance na organizaci akce a domovu tak Dobro-druzi předali téměř 6 000 Kč.

Patronka: Petra Nosková, Ostrava

Eska pro Eričku

V týmu druhého ročníku sociálního oboru na Střední škole zdravotnické a sociální v Chrudimi najdete sportovkyně, umělkyně, intelektuálky i bohémky. V rámci Dobro-druhů pomohly tělesně postižené Eričce, která potřebuje intenzivní rehabilitace neproplácené pojišťovnou. Plánovaly ušít nahřívací polštářky a prodávat je ve svém okolí. Kvůli protiepidemickým opatřením se nakonec bohužel nemohly sejít a společně šít, ale ušití polštářků se podařilo domluvit v DDM Chrudim a s paní Novotnou. Vlastní prodej se už ale povedl, na nabízení polštářků se podílela skoro celá třída, a každý nějaký polštářek prodal. Kromě toho také tým zorganizoval úspěšnou kampaň přes Darujme.cz a pro Eričku se tak podařilo vybrat téměř 20 000 Kč.

Patronka: Hana Truncová, Chrudim

Klokánek na koni

Tři Káti, Tea a Zdeněk se znají ze studia na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Spojuje je zájem o práci s lidmi, hlavně s dětmi, a proto se rozhodli podpořit děti z místního Klokánku. Vnímají, že děti tam nemají zrovna jednoduchý start do života a je nutné udělat maximum pro to, aby zažily i hezké chvíle. Týmu se podařilo zorganizovat úspěšnou kampaň přes Darujme.cz a vybrat více než 25 000 Kč. Podařilo se jim také navázat spolupráci s hercem Jiřím Hánou, který o projektu informoval v rádiu Český rozhlas Sever a v televizi. Vybrané peníze využije ústecká pobočka Klokánku dle domluvy s jejím ředitelem na nákup prázdninového pobytu dětí v zahraničí. Kromě toho pro děti Dobro-druzi připravili krásný den na farmě se spoustou aktivit – vyrobili sádrové odlitky na malování, pexeso, omalovánky a doplňovačku, zorganizovali sportovní aktivity, procházku se zvířaty nebo jízdu na koni. Všichni také v den výletu přivezli na farmu suché pečivo, ovoce a další občerstvení pro děti i zvířata.

Patronka: Michaela Valášková, Ústí nad Labem

Plastík pomáhá planetě Zemi

Pro tým školního parlamentu vlašimské Základní školy Vorlina je důležité dělat smysluplné projekty. Tvoří ho dvacet dětí od 2. do 9. třídy a všechny se podílely na přípravě projektu. Cílem bylo pomoci každému žákovi ve škole s tím, aby se zamyslel, jak pomoci planetě Zemi a uvědomit si význam třídění odpadu. Žáci zorganizovali benefiční zábavné osvětové odpoledne, které nazvali Pomněnkový den. Pro účastníky byly připraveny různé aktivity, třeba výtvarné workshopy nebo malování na obličej. Díky akci se podařilo vybrat přes 23 000 Kč, za které škola pořídí odpadkové koše, vyrobí letáky s pravidly třídění a zajistí odběr odpadu.

Patronka: Lenka Proschková, Vlašim

Spojujeme generace

Pět kamarádek a spolužaček z týnského gymnázia podpořilo místní domov pro seniory. Během léta a podzimu uspořádaly několik charitativních prodejů výrobků a bazarových věcí. Do pomoci zapojily nejen své spolužáky ze třídy, kteří přišli pomoci přímo s prodejem u stánku, ale také celou školu, aby získaly darované věci k prodeji. Kromě toho navázaly spolupráci s Domovem sv. Anežky, který poskytl stánek, zázemí i propagaci. Využily také kampaň na Darujme.cz a celkem se podařilo vybrat přes 23 000 Kč. Tím ale jejich pomoc nekončí – chtějí se stát dobrovolnicemi a navštěvovat obyvatele domova pravidelně, aby jim pomohly od pocitů smutku a osamění. Rády by také pokračovaly v bazárku.

Patronka: Martina Furková, Týn nad Vltavou

PROJEKTY Z ROKU 2019

Klobouček tančí pro děti

Dvě mladé slečny a zároveň nejlepší kamarádky se rozhodly tancem pomáhat dětem z dětského domova v Novém Strašecí. Společně vedou taneční soubor, který se zapojil do organizace již druhého ročníku charitativní akce Klobouček tančí pro děti. Kromě financí akce přinesla i skvělé zážitky a vznikla nová přátelství mezi dětmi ze souboru a dětského domova, které společně nacvičily část programu. Vytančili a v tombole získali 20 106 Kč, které Nadace Via navýšila na výsledných 40 106 Kč.

Patronka: Monika Čechová
Místo: Nové Strašecí
Období realizace: 1. 11. 2019 – 20. 12. 2019
Projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 20 000 Kč pro příjemce pomoci

Běhám pro Klárku

Žáci ZŠ a dobrovolní mladí hasiči z Malče spojili své síly. Rozhodli se pomoci mladé dívce, která se již podruhé pouští do svého boje s leukémií. Společně připravili dvě benefiční akce. Jednou z nich bylo sportovní odpoledne plné běhu, kde bylo kromě závodění možné zakusit i lokální fairtrade produkty či si koupit vlastnoručně vyrobené sáčky na svačinu. Další akcí byla fairtrade snídaně, která kromě výběru peněz posloužila k setkání sousedů nad dobrým jídlem. Celkově se malečským podařilo na pomoc Klárce vybrat 68 727 Kč.

Patronka: Jitka Rutschová
Místo: Maleč
Období realizace: 11. 5. 2019 – 30. 6. 2019
Projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 34 384 Kč pro příjemce pomoci

Jahodový jarmark

Žákovský parlament ZŠ v Karlových Varech má neustále co na práci. Kromě vyjednávání potřeb studentů si užívají i organizaci dobročinných akcí. V červnu 2019 uspořádali Jahodový jarmark, na kterém návštěvníci mohli ochutnat sladké dobroty či si koupit výrobky žáků celé školy. Po celou dobu akce se bylo možné zapojit do zábavných workshopů a dokonce přišel i kouzelník! Výtěžek jarmarku činil 106 848 Kč, které studenti věnovali na podporu spolužáka trpícího svalovou dystrofií. Ten se sám do pořádání akce aktivně zapojil v roli fotografa. Jak akce probíhala, můžete vidět ve videu.

Patronka: Marcela Kafková
Místo: Karlovy Vary
Období realizace: 1. 6. 2019 – 20. 6. 2019
Projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 34 384 Kč pro příjemce pomoci

Lavička přátelství

Studenti výtvarného kroužku gymnázia v Sedlčanech se rozhodli zvelebit místo před školou. Ve spolupráci s lokálním truhlářem vyrobili lavičky, které budou sloužit jak studentům, tak i široké veřejnosti. Na tvorbu laviček přátelství získávali finance skrze prodej vlastních uměleckých výtvorů, pořádáním výtvarných dílen pro žáky základních škol nebo například háčkovacím workshopem. Podařilo se jim vybrat 25 147 Kč, které Nadace Via navýšila na konečných 45 069 Kč.

Patronka: Lenka Lichtenbergová
Místo: Sedlčany
Období realizace: 3. 6. 2019 – 16. 12. 2019
Projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 20 000 Kč pro příjemce pomoci

Dobrokrůčky

Spolužáci ze základní školy ZŠ Máchova z Děčína se dle svých slov dokáží občas vzájemně potrápit, ale také jsou skvělým kolektivem, který rád pomáhá. Původně chtěli uspořádat benefiční akce po celý (dobro)týden, pomáhání je ale tak baví, že akcí udělali mnohem víc. Prodejem plyšových hraček a organizací prodejní výstavy vybrali neuvěřitelných 140 000 Kč na podporu handicapovaných dětí, které se sdružují ve volnočasovém kroužku Krůčky. Kromě finanční pomoci pomáhali i hlídáním dětí, aby si rodiče od náročné péče mohli na chvilku odpočinout. Plyšáků nakonec vysbírali od přátel, známých i neznámých tolik, že je dále prodávají prostřednictvím sociálních sítí i po skončení dobrotýdne.

Patronka: Světlana Plešková
Místo: Děčín
Období realizace: 4. 11. 2019 – 10. 11. 2019
Projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 34 384 Kč pro příjemce pomoci

Babouci do Emaus

Studenti Česko-anglického gymnázia z Českých Budějovic už téměř dva roky pravidelně navštěvují seniory z Centra sociálních služeb Emausy. Mají krásné společné zážitky a největší radost jim udělá, když se na tvářích babiček a dědečků objeví úsměv. Aby ten úsměv byl co největší, tak se pro ně studenti rozhodli uspořádat zahradní slavnost spojenou s koncertem kapely Babouci. Peníze na organizaci akce získávali prostřednictvím řady benefičních akcí, včetně filmového večera uspořádaného ve spolupráci s Filmovou školou v Písku, garden party a prodejem dobročinného kalendáře. Na organizaci koncertu potřebovali vybrat 23 tisíc korun. Rozhodli se proto, že nakonec uspořádají zahradní slavnosti dvě. Celkově studenti ČAGu získali 64 384 Kč.

Patronka: Nina Kernerová
Místo: Dobrá Voda
Období realizace: 1. 5. 2019 – 31. 12. 2019
Projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 34 384 Kč pro příjemce pomoci

Dny pro Anabell

Studentky sociální práce obdivují práci organizace Anabell, která se zaměřuje na problematiku poruch příjmu potravy. Rozhodly se jí aktivně pomoci, a to jak v oblasti osvěty, tak i finančně. O problematice informovaly veřejnost na osvětových akcích a peníze z příspěvků za vstupné či z prodeje zdravého občerstvení věnovaly na činnost organizace. Finančně podpořily organizaci částkou 3 019 Kč a některé z nich se do činnosti Anabell zapojily i dobrovolnicky, aby dostaly potřebné informace mezi co nejvíce lidí a sdílely i svou osobní zkušenost.

Patronka: Tereza Bečičková
Místo: Brno
Období realizace: 1. 9. 2019 – 30. 11. 2019
Projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 1 466 Kč pro příjemce pomoci

Pomáháme maminkám

Dvě paní učitelky a parta dětských hudebních nadšenců z Vysokého Mýta organizovali jako každý rok kulturní program ke Dni matek spojený s jarmarkem. Poprvé se ale rozhodli prostřednictvím této akce pomáhat. Připravili představení, hudební vystoupení, a protože ve školní kuchyňce mají možnost i péct, společně připravili také něco dobrého na zub. Celkově vybrali 32 797 Kč, které věnovali maminkám z místního azylového domova a jejich dětem, které na akci také pozvali.

Patronka: Iveta Doležalová
Místo: Vysoké Mýto
Období realizace: 14. 5. 2019 – 31. 12. 2019
Projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 16 168 Kč pro příjemce pomoci

Dobro pro slony

Desítka mladých aktivních lidí z Třince, které spojuje touha pomáhat lidem a zvířatům, láska ke knihám, slonům a magii se rozhodla uspořádat řadu benefičních a osvětových akcí pro třineckou organizaci Save elephants. Prostřednictvím osvětových akcí představili studentům místních škol problematiku nezákonného lovu slonů. V závěru roku akci završili benefičním koncertem, kde prodávali i vlastnoručně vyrobený merch pro Save elephants a obrázky slonů od dětí z Afriky. Ve spojení s Nadací Via vybrali pro slony 73 302 Kč.

Patronka: Hana Pietrová
Místo: Třinec
Období realizace: 1. 5. 2019 – 31. 12. 2019
Projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 34 384 Kč pro příjemce pomoci

Rozdáváme radost

Holky z výchovného ústavu v Janštejně ve svém volném čase pomáhají jak v domově důchodců, tak v psím útulku v sousední vesnici. Opuštění psi si je získali natolik, že se rozhodly spojit svoje síly a vydělat peníze na chod útulku a veterinární péči. Je zde totiž mnoho psů, ať už nemocných nebo týraných, kteří potřebují odbornou péči. Každá z holek něco umí – některá vyrábět náramky, jiná malovat, několik z nich umí dobře šít. Výrobky prodávaly na předvánočních jarmarcích v okolí, kde také informovaly o činnosti útulku a možnostech pejsky adoptovat. Podařilo se jim tak vydělat 10 747 Kč, dalších 17 961 Kč vysbíraly pomocí výzvy na Darujme.cz a na pomoc útulku tak věnovaly 48 708 Kč.

Patronka: Marie Tůmová
Místo: Janštejn
Období realizace: 1. 9. 2019 – 31. 12. 2019
Projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 20 000 Kč pro příjemce pomoci

Pěťáky pro ptáky

Ve Vsetíně se v Klubu ambasadorů fair trade neziskové organizace Líska jednou za měsíc schází skupina aktivních studentů, které spojuje láska k přírodě a podpora fairtrade. Dlouhodobě spolupracují s místním Záchranným centrem pro volně žijící živočichy, pro které se rozhodli vybrat ranec plný pěťáků. Během Sousedského týdne, kterým oživili vsetínské Dolní náměstí, vybrali prostřednictvím benefiční férové kavárny 15 000 Kč, což je cena krmiva na jeden měsíc. Na stánku za dobro-příspěvek nabízeli kávu i čaj a zároveň naplánovali řadu doprovodných aktivit pro děti, jejich rodiče a další návštěvníky. Celkem i s navýšením Nadace Via získali 30 000 Kč.

Patronka: Yvona Koutná
Místo: Vsetín
Období realizace: 20. 5. 2019 – 24. 5. 2019
Projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 15 000 Kč pro příjemce pomoci

Vytvoř dobrý skutek

Pětice studentek gymnázia z Mnichova Hradiště se před časem dala dohromady na charitativní akci pro pomoc seniorům a rozhodly se pomáhat i nadále. Uspořádat benefici pouze v pěti lidech by byla velká dřina, a tak do akce zapojily i své kreativní spolužáky, s jejichž pomocí uspořádaly tvořivé odpoledne pro rodiny s dětmi.  Návštěvníci se tak mohli naučit něco nového a zároveň si svůj výrobek odnést domů. Vybraly 12 073 Kč, které věnovaly na provoz místního útulku, kde jedna ze studentek dlouhodobě dobrovolničí.

Patronka: Kateřina Šrytrová
Místo: Mnichovo Hradiště
Období realizace: 1. 9. 2019 – 31. 12. 2019
Projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 4 745 Kč pro příjemce pomoci

Zachraňme želvy

Štěpán zbožňuje želvy. Svoje nadšení přenesl i na svoje spolužáky ze 6. a 7. třídy školy EDUCANET v Českých Budějovicích, se kterými se společně rozhodli podpořit želvy na Borneu. Na záchranu mořských želv uspořádali umělecký benefiční večer s občerstvením, kde prodávali výrobky s motivy těchto krásných zvířat. Peníze z akce předali přímo zakladatelce Haně Svobodové, která jim v červnu na škole udělala osvětovou přednášku. Celkově na záchranu želv vybrali 26 060 Kč.

Patronka: Marcela Douchová
Místo: České Budějovice
Období realizace: 9. 5. 2019 – 30. 6. 2019
Projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 11 030 Kč pro příjemce pomoci

Krok správným směrem

Třídní kolektiv 8.B z Nového Města nad Metují se rozhodl pomoci mamince autistických dvojčat, která to nemá vůbec jednoduché. Uspořádali celou řadu benefičních aktivit včetně sběru jablek, vánočního jarmarku či tvorby charitativního kalendáře z fotografií školního fotokroužku. Na podporu maminky dvojčat se jim podařilo vybrat 65 364 Kč, které Nadace Via navýšila na výsledných 77 349 Kč.

Patronka: Milena Vacková
Místo: Nové Město nad Metují
Období realizace: 18. 5. 2019 – 20. 12. 2019
Projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 34 384 Kč pro příjemce pomoci

Charitativní koncert pro Vojtíška

Skupina studentů podbořanského gymnázia přivítala začátek nového školního roku charitativním koncertem pro Vojtíška, postiženého chlapečka z Podbořan, kterému pomáhají již dva roky. Letos si návštěvníci akce kromě koncertu mohli užít i pestré občerstvení a aukci výtvarných děl umělců z Podbořan a okolí. Vojtu mnozí ze studentů osobně znají a vidí, jak moc mu pomáhá rehabilitace, na kterou se jim podařilo vybrat 65 965 Kč. Tato částka byla navýšena Nadací Via na 103 078 Kč. O tom, jak se podbořanskému týmu dařilo, se můžete přesvědčit i v tomto videu.

Patronka: Romana Havrdová
Místo: Podbořany
Období realizace: 15. 9. 2019 – 30. 10. 2019
Projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 34 384 Kč pro příjemce pomoci

PROJEKTY Z ROKU 2018

Hrou pro dobrou věc

Žáky 8. třídy Základní školy v Přerově spojuje nejenom kamarádství, ale i chuť dělat svět lepší. Rádi si hrají a zároveň pomáhají. I proto se rozhodli uspořádat herní benefiční odpoledne, do kterého zapojili široké okolí – učitele, rodiče, sourozence i další sponzory.  Kromě organizace her proběhl v rámci dne i prodej domácích dortů, koláčů a dalšího občerstvení.  Podařilo se jim vybrat 42 720 Kč. Výtěžek navýšený Nadací Via na 79 862 Kč byl věnován na hipoterapii, ozdravný pobyt a léčbu pro nemocnou holčičku ze sousedství.

Patronka: Eva Bartoňová

Místo: Přerov

Období realizace: 26. 11. 2018 – 31. 5. 2019

Projekt byl podpořen částkou 5000 Kč na realizaci akce a 37 142 Kč pro příjemce pomoci

Pomáháme bezbranným

Je jich deset, zajímají se o svět kolem sebe a rádi by přispěli k jeho zlepšení. Skupina nadšených dětí z různých tříd ScioŠkoly na Praze 6 se spolu se svými patronkami poprvé pustila do organizace série benefičních akcí, které měly za cíl nejenom získat peníze pro dobrou věc, ale i propojovat komunitu okolo školy. Výtěžek z dobrovolného vstupného na akce činil 23 585 Kč. Po navýšení Nadací Via poputuje na údržbu a chod severočeského útulku Azyl pes Krásný Les celých 43 585 Kč.

Patronka: Markéta Doubnerová

Místo: Praha 6

Období realizace: 26. 11. 2018 – 14. 2. 2019

Projekt byl podpořen částkou 5000 Kč na realizaci akce a 20 000 Kč pro příjemce pomoci

Nekupujte, adoptujte!

Většině z nich je jedenáct a není jim lhostejné prostředí, ve kterém žijí. Když se dozvěděli o existenci místního spolku Zastavme utrpení, které se věnuje týraným a handicapovaným psům a kočkám, byl pro ně jasnou volbou. Celou základní školu Svatoplukova v Olomouci zapojili do tvorby obrazů, placek a pohlednic, které posloužily pro benefiční prodejní vernisáž. Vybrali 34 080 Kč a celý výtěžek 71 222 Kč navýšený o bonus Nadace Via věnovali na dovybavení útulku, zkvalitnění jeho zázemí a krmivo pro zvířata.

Patronka: Kristýna Křupalová

Místo: Řepčín, Křelov, Olomoucký kraj

Období realizace: 26. 11. 2018 – 28. 2. 2019

Projekt byl podpořen částkou 5000 Kč na realizaci akce a 37 142 Kč pro příjemce pomoci

Děti pro děti aneb i my chceme pomáhat

Čtrnáctiletá Bára a Nicolas a jedenáctiletá Theodora – to jsou tři spolužáci z montessori školy AMA SCHOOL , kteří s pomocí své třídy a patronky uspořádali sérii benefičních akcí včetně divadelního představení a dražby výtvarných děl. Podařilo se jim vybrat nádherných 56 390 Kč. Spolu s bonusem od Nadace Via tak přispěli částkou 93 532 Kč ke zřízení dětského hřiště na zahradě Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v tísni, kam se už také byli s celou školou podívat.

Patronka: Magdaléna Řápková

Místo: Most

Období realizace: 1. 2. – 30. 4. 2019

Projekt byl podpořen částkou 5000 Kč na realizaci akce a 37 142 Kč pro příjemce pomoci

Pomáhají, TEĎ ale potřebují pomoc – zachraňme záchrannou stanici

Je jich šest. Jsou tvrdohlavé, rády posouvají své hranice a hrají loutkové divadlo. Mimo to je ale taky spojuje chuť pomáhat a vášeň pro zvířata. Díky příhodě s opuštěným ptáčetem se studentky z náchodského gymnázia seznámily se Záchrannou stanicí pro handicapované živočichy v Jaroměři, která právě sama bojuje „o přežití“ pro nedostatek finančních prostředků. A tak vznikl nápad na podporu místa, kde podle dívek slova jako soucit, píle, výdrž a nezištnost ještě neztratila svůj význam. Za pomoci ostatních ze školy uspořádaly dívky benefiční prodej vlastnoručně vyrobeného cukroví, který jim vynesl 7600 Kč. Po navýšení Nadací Via tak záchranná stanice obdrží částku 15 200 Kč.

Patronka: Silvie Sochorová

Místo: Náchod, Královéhradecký kraj

Období realizace: 15. 12. – 17. 12. 2018

Projekt byl podpořen částkou 5000 Kč na realizaci akce a 7600 Kč pro příjemce pomoci

Charitativní pečení

Studentky a studenti 4. ročníku šestiletého Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové rádi pečou a mají radost, když jejich dobroty pomáhají.  Uspořádali ve škole charitativní prodej perníčků, který měl navíc i ekologický rozměr – chtějí upozornit na nadměrnou spotřebu plastů a ničení pralesů v důsledku produkce palmového oleje. Na třech akcích pro spolužáky a rodiče vybrali dohromady 30 601Kč. Vybrané peníze navýšené o bonus Nadace Via na 72 203 Kč poputují na konto nadace Dobrý Anděl, která pomáhá rodinám, v nichž se vyskytlo vážné onemocnění.

Patronka: Michaela Sochová

Místo: Hradec Králové, Královehradecký kraj

Období realizace: 26. 11. 2018 – 1. 5. 2019

Projekt byl podpořen částkou 5000 Kč na realizaci akce a 37 142 Kč  pro příjemce pomoci

Každý má právo být šťastný

„Dveře jsou každému z nás otevřené“. Tak vznikl název studentské skupiny DOORS při Obchodní akademii Neveklov, která si klade za cíl vytvářet mezigenerační mosty a pomáhat lidem. Skupinu přátel v rozmezí 16 – 18 let baví realizovat akce, které vrací lidem úsměv na tvář. Jak sami říkají, jejich škola je svým objemem malá, ale srdce má velké. Tentokrát studenti svoji energii zaměřili na pořádání sérii čtyř benefičních akcí, na kterých vybrali celkem 14992 Kč. Jejich výtěžek doplněný o příspěvek Nadace Via věnovali organizaci UNICEF.  Celkově tak z Neveklova poputuje na rozvojové projekty 27 601 Kč.

Patronka:  Tereza Růžičková

Místo: Neveklov, Středočeský kraj

Období realizace: 10. 12. 2018 – 31. 1. 2019

Projekt byl podpořen částkou 5000 Kč na realizaci akce a 12 609 Kč pro příjemce pomoci

Majáles 2019

Na střední odborné škole v Luhačovicích uspořádali studenti a studentky charitativní Majáles, který byl nejenom kulturním zážitkem, ale i příležitostí, jak propojit různé generace a ještě přispět na dobrou věc. S vlastním programem vystoupili na akci jak žáci různých tříd, tak i místní Spolek aktivních seniorů. Podařilo se jim vybrat 7 804 Kč. Výtěžek znásobila Nadace Via a na nákup invalidního vozíku pro imobilní uživatele Domova pro seniory Luhačovice putovalo  15 516 Kč.

Patronka: Mirka Vlažná

Místo: Luhačovice

Období realizace: 1. 1. – 30. 4. 2019

Projekt byl podpořen částkou 5000 Kč na realizaci akce a 7712 Kč pro příjemce pomoci

Odpoledne pro Světlušku na ZŠ Lesní Liberec

Školní parlament ZŠ Lesní Liberec se rozhodl navázat na svou předchozí zkušenost a zorganizovat benefiční akce pro Nadační fond Českého rozhlasu Světluška, který pomáhá zrakově postiženým a nevidomým lidem. Do akcí zapojili současné i bývalé žáky své školy, školní taneční kroužek i partnera Světlušku, která umožnila účastníkům si alespoň na chvíli vyzkoušet některé aktivity v kůži nevidomých. Podařilo se jim získat 18 500Kč a tak mohli po znásobení výtěžku Nadací Via předat Světlušce 32 000 Kč.

Patronka: Petra Gabarová

Místo: Liberec, Liberecký kraj

Období realizace: 1. 1. – 31. 5. 2019

Projekt byl podpořen částkou 5000 Kč na realizaci akce a 13 500 pro příjemce pomoci

Railtale pro hospic Domov

Čtyři sedmnáctileté spolužačky spojilo nejen přátelství, ale i láska k hudbě a chuť pomáhat. Daly dohromady své talenty a nástroje a v roce 2017 založily kapelu Railtale. Jak samy říkají, jedna za druhou by dala ruku do ohně. Pokusit se pomoci někomu, kdo to potřebuje, skrze činnost, kterou samy milují, považují za krásné. Proto se rozhodly věnovat vstupné ze čtyř svých koncertů hospicu Domov Plzeň, který se věnuje péči o terminálně nemocné v klidu jejich domova, a aktuálně bojuje s nedostatkem finančních prostředků na svůj provoz. Podařilo se jim vybrat rekordních 81 093 Kč! Po započítání bonusu Nadace Via tak mohli předat Domovu Plzeň krásných 118 235 Kč.

Patron: Ivo Barca

Místo: Blovice, Nepomuk, Plzeň – Plzeňský kraj

Období realizace: 8. 12. 2018 – 25. 5. 2019

Projekt byl podpořen částkou 5000 Kč na realizaci akce a 37 142 Kč pro příjemce pomoci

Tylovka pomáhá

Pro členy žákovského parlamentu Základní školy J. K. Tyla v Písku není dobro-družná činnost ničím novým. Již v minulosti se podíleli na celé řadě školních akcí a jejich aktivity často směřují na pomoc jiným dětem. Tentokrát se rozhodli pomoci zlepšit životní podmínky dětem z nedalekého dětského domova. Uspořádali zábavné soutěžní odpoledne, během kterého se jim podařilo vybrat 14 635 Kč. Díky bonusu Nadace Via předali děti z žákovského parlamentu v dětském domově dohromady 27 024 Kč.

Patronka: Adéla Matějková

Místo: Písek, Jihočeský kraj

Období realizace: 1. 4. – 30. 4. 2019

Projekt byl podpořen částkou 5000 Kč na realizaci akce a 12 389 Kč pro příjemce pomoci

Pro radost Markovi

Kristýna, Alice, Simona, Adriana. Nadšené holky, teenagerky, které se svojí patronkou zorganizovaly již svoji druhou benefiční akci. Jak holky říkají, chtějí dělat věci jinak – pro druhé. Tentokrát podpořily devítiletého Marka, kterému byla diagnostikována rakovina kostí a upoutala ho na lůžko. Uspořádaly pro něj s pomocí spolužáků vánoční vystoupení s prodejem svícínků a benefiční koncert. Podařilo se jim vybrat 64 852 Kč. Tato částka byla navýšena Nadací Via na 101 994 Kč. Výtěžek holky věnovaly na léky, které Markovi pomáhají s regenerací po chemoterapii a nejsou hrazené zdravotní pojišťovnou.

Patronka: Petra Mecnerová

Místo: Frýdek-Místek, Ostrava, Moravskoslezský kraj

Období realizace: 1. 12. 2018 – 31. 5. 2019

Projekt byl podpořen částkou 5000 Kč na realizaci akce a 37 142 Kč pro příjemce pomoci

Vločka pro „Přátele z lásky“

Nejmladším je deset, nejstarším čtrnáct. Žákovský parlament ZŠ Slavičín – Vlára je aktivní, tvůrčí a má chuť pomáhat ve svém městě. Svoji energii se žáci a jejich učitelé rozhodli vložit do předvánočního benefičního koncertu, se kterým oslovili širokou veřejnost. Výtěžek z akce věnovali na financování rekondičního pobytu handicapovaných dětí pořádaného sdružením Přátelé z lásky ze Slavičína. Podobné pobyty pomáhají vytrhnout děti i jejich rodiny z každodenního stereotypu a umožňují výměnu zkušeností mezi rodiči handicapovaných dětí. Podařilo se jim společnými silami vybrat 21 676 Kč. Pro sdružení Přátel z lásky tedy celkem poputuje 41 676 Kč.

patron: Petr Malec
místo: Slavičín, Zlínský kraj
období realizace: 26. 11. 2018 – 14. 1. 2019
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 20 000 Kč pro příjemce pomoci

Green life – benefice

Je jim mezi dvanácti a čtrnácti lety a už v minulosti uspořádali několik benefičních jarmarků s cílem přispět na ochranu životního prostředí. A protože jim není lhostejný osud deštných pralesů, rozhodli se podpořit Spolek Prales dětem a uspořádali pro něj předvánoční benefiční akci, kde vybrali 35 039 Kč. Na ochranu deštných pralesů poputuje díky nim a bonusu Nadace Via 72 181 Kč.

Patron: Navot Laufer

Místo: Olomoucký kraj

Období realizace: 19. 12. 2018

Projekt byl podpořen částkou 5000 Kč na realizaci akce 37 142Kč pro příjemce pomoci

Vánoční charitativní koncert

Školní parlament Gymnázia Kroměříž se rozhodl ke 135. výročí založení školy zavést novou tradici v podobě Vánočního charitativního koncertu školního sboru. V předvánočním čase se během něj setkalo 186 návštěvníku z řad učitelů, žáků a jejich rodičů a společně přispěli částkou 7 937 Kč na hezké Vánoce organizaci Zatoulané štěstí, která poskytuje pomoc zatoulaným kočkám bez jakéhokoliv předvýběru. Celková částka 15 874 poputuje na zajištění veterinární péče pro umístěná zvířata a nákup krmení.

patron: Josef Havela
místo: Kroměříž, Zlínský kraj
období realizace: 27. 11. 2017 – 14. 12. 2017
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 7 937 Kč pro příjemce pomoci

Kapka světla

Hvězdnému týmu z Ondřejova není zájem o jeho okolí cizí. Před pár lety se jeho členové zasloužili o popularizaci světelného znečištění a vlastními silami zrekonstruovali tamní zastávku, zakoupili lavičky a vyzdobili je astronomickou tematikou, aby ani turisté neměli pochyb o tom, že se nachází ve vesnici s největší hvězdárnou ve střední Evropě. Letos pomohli kamarádce Kristýnce, která je na vozíku. Kristýnka je členkou florbalového týmu Jaguars v Praze a hodil by se jí sportovní vozíček. Na ten jí její kamarádi vybírali peníze během 7 benefičních akcí. Podařilo se jim nadchnout pro pomoc celý Ondřejov a získat tak částku 62 506. Po navýšení výtěžku poputuje ke Kristýnce 98 648 Kč.

patronka: Pavla Hudcová
místo: Ondřejov, Středočeský kraj
období realizace: 27. 11. 2017 – 31. 5. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci

Gallery Notice : Images have either not been selected or couldn't be found

Pro více úsměvů

Žáci z Ekotýmu na Purkyňově gymnáziu ve Strážnici mají společnou touhu dělat něco, v čem vidí smysl. V minulosti uspořádali tvůrčí dílny a vánoční blešák a výtěžky z nich věnovali například Dětskému domovu ve Strážnici a Nadaci Jakuba Voráčka. Letos pomáhali rodině jejich spolužáka Dominika, který přišel o tatínka a spolu s maminkou se nyní stará o své čtyři sourozence. Prostřednictvím dílen, blešáku, novoročního koncertu a sluníčkového dne spolužáci vybrali 44 399 Kč, z nichž bude Dominik moci zaplatit výdaje spojené s budoucím studiem na vysoké škole.

patron: Jan W. Jongepier
místo: Strážnice, Jihomoravský kraj
období realizace: 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci

Gallery Notice : Images have either not been selected or couldn't be found

Smajlík – Dojedeme až do cíle

Devět dívek ze ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Bílovec pokračuje v tradici školního filantropického projektu Smajlík. Během účasti v Dobro-druzích uspořádaly 4 benefičních akcíe na pomoc Kristýnce, která se narodila s rozštěpem páteře a je upoutána na invalidní vozík. I přes svůj handicap je vášnivou a úspěšnou sportovkyní, na Mistrovství ČR v alpském lyžování dokonce získala ve své kategorii zlatou medaili. Děvčata částku 36 297 věnují na pokrytí nákladů na lyžařské soustředění pro Kristýnu a její asistentku. Celkem Kristýnka obdrží 69 939 Kč.

patronka: Jana Swaczynová
místo: Bílovec, Moravskoslezský kraj
období realizace: 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci

Šťastná sedmička pomáhá

Šťastnou sedmičku nespojují jen stejný rok narození a společná léta ve školní lavici v Otnici, ale také dobrovolnické aktivity, do nichž se společně pouštějí. Po zapojení do příprav Aloiských hodů a akcí pro děti z Dětského domova Lila letos pomáhali paní učitelce, která učila už jejich rodiče a prarodiče, a na niž všichni vzpomínají s úsměvem na tváři. Paní učitelka má potíže s chůzí, a proto jí Šťastná sedmička ráda pořídila pojízdné vozítko. Částku 78 455 Kč sháněli pomocí aukce s kulturním programem, pečením vánočního cukroví.

patronka: Dagmar Kovaříková
místo: Otnice, Jihomoravský kraj
období realizace: 3. 1. 2018 – 30. 4. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci

Charitativní bádání pro všechny

Od popularizace vědy k pomoci potřebným, takovou cestu ušel tým Mladých vědátorů z Libochovic. Pro veřejnost pořádali 4 vzdělávací akce a výtěžek 38 300 Kč věnují na dobrou věc. Letos pomůžou třem dětem. Spolužákovi Adamovi, kterému zůstaly po prodělané meningitidě trvalé následky a neobejde se bez pomoci druhých a invalidního vozíčku, Matyáškovi, který se narodil předčasně a má tolik diagnóz, že by se to sem ani nevešlo a nakonec malému Ondráškovi, který prodělal ve 3 měsících operaci srdce a tím začal jeho boj o to, jaký jeho život bude. Celkově poputuje 71 942 Kč na intenzivní rehabilitaci, rehabilitační pomůcky a další potřebné věci, které jim zkvalitní už tak nesnadný život.

patronka: Adéla Marschallová
místo: Libochovice, Ústecký kraj
období realizace: 16. 12. 2017 – 18. 5. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci

Hudbou ku prospěchu

Láska k hudbě spojila partu mladých Chomutováků ve věku 16 až 17 let, kteří věří, že hudba může sjednotit i veřejnost k pomoci lidem v nouzi. Na plánovaném benefičním koncertu pořadatelé sami vystoupili s rapovými písněmi, ale na své si přijdou i milovníci rocku, folku nebo hip hopu. Výtěžek z koncertu darují Charitě Chomutov na zajištění potravinové pomoci pro ty, kdo se nacházejí v hmotné nouzi nebo nemají domov. Více o projektu se dozvíte v tomto videu.

patron: Milan Adam
místo: Chomutov, Ústecký kraj
období realizace: 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 2 000 Kč pro příjemce pomoci

SLABIKÁŘ PRO KAŽDÉHO

České školy najdete po celém světě. Ne vždy se v nich ale děti mají z čeho učit a do čeho psát. Žáci 4. a 5. třídy z malotřídní škole v Lubině u Kopřivnice uspořádali sbírku pro českou školu v Rumunsku a nakoupené slabikáře, učebnice a sešity jeli svým českým vrstevníkům do banátského Eibenthálu osobně předat. Tentokrát ve spolupráci s organizací ADRA pomohli hned dvakrát a z částky 26 521 získané během Valentýnského koncertu a svačinkového dne pořídili učebnice a sešity českým školám v Srbsku a na Ukrajině. Celkově poputuje do českých škol v zahraničí pomoc ve výši 60 163 Kč.

patronka: Ivana Davidová
místo: Kopřivnice – Lubina, Moravskoslezský kraj
období realizace: 1. 2. 2018 – 30. 4. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci

Běh s Boženkou

Někdo běhá pro zdraví, třídní kolektiv z Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové pro naději. V roce 2016 studenti uspořádali charitativní běh na pomoc Míše, která trpí dětskou mozkovou obrnou. Letos akci zopakovali a výtěžek 55 725 Kč věnovali na konto Anetka pro dětské onkologické pacienty. Jejich kamarádka Anetka této nemoci podlehla, proto pomáhají, aby dali naději dalším dětem se stejnou diagnózou.

patronka: Iveta Jalůvková
místo: Hradec Králové, Královéhradecký kraj
období realizace: 6. 4. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci

Máme rádi psy – pomáháme jim

Je jim teprve 10 let a seznam jejich dobrých skutků je delší než u leckterých dospělých. Čtvrťáci ze ZŠ v Klánovicích z peněz obdržených na Vánočním a Velikonočním jarmarku adoptovali zvíře v pražské ZOO, potřebným v Africe pořídili barely vody, slepice a dvě kozy, podpořili Kojenecký ústav a ještě přispěli psímu útulku v Libni. A právě útulku a 15 pejskům, kteří v něm našli útočiště, děti pomáhaly i letos. Prostřednictvím jarmarku, benefiční snídaně a jarního benefičního běhu věnovali pejskům částku 29 379 Kč. Celkově poputuje na krmivo, vybavení útulku, potřeby pro psy a veterinární ošetření částka 63 020 Kč.

patronka: Hana Sieglová
místo: Klánovice, Hlavní město Praha
období realizace: 1. 12. 2017 – 30. 4. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci

Záchrana kapličky v Hlubanech

Když je v Hlubanech potřeba s něčím pomoci, můžete si být jisti, že tým 15 zdejších Dobro-druhů u toho nebude chybět. Na kontě už mají veřejné úklidy, pomoc v domově pro seniory, starost o dětskou hernu nebo výpomoci během akcí pro veřejnost. Letos se snaží pomoci s opravou kapličky v Hlubanech, aby mohla následně sloužit nejen jako církevní objekt, ale také jako místo pro setkávání obyvatel Hluban. Uspořádali vánoční a jarní bleší trhy a získali tak na záchranu kapličky 23 800 Kč.

patronka: Miroslava Farkasová
místo: Hlubany, Ústecký kraj
období realizace: 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci

…DAK. Dejte, kolik snesete.

Víte, co je to mukopolysacharidóza? Ne? Právě proto je o ní třeba začít mluvit. Dorota, Adéla a Klára už několik let společně jezdí na dětské tábory pořádané neziskovou organizací a každá si vede ještě své vlastní dobrovolnické projekty. Když ale Klára začala jako budoucí praktická lékařka pro děti a dorost pracovat na oddělení pro pacienty s mukopolysacharidózou, rozhodly se spojit síly a uspořádat charitativní dražbu a golfový turnaj pro rodinu sedmiletého Vojty, které tato nemoc významně zasahuje do denního režimu i rodinného rozpočtu. Holky se s benefičním akcemi popraly velkolepě a pomohou tak Vojtově rodině částkou 202 142 Kč.

patronka: Adéla Hazuchová
místo: Krnov, Moravskoslezský kraj
období realizace: 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci

Pomoc má hodně podob

Studenty oboru řezník-uzenář z Integrované střední školy ve Valašském Meziříčí spojuje láska k poctivému řemeslu a chuť pomáhat. Během adventních trhů proto na náměstí postavili stánek, kde prodávali guláš a klobásy vlastní výroby. Návštěvníci trhů si díky nim pochutnali na poctivém jídle a utržené peníze – 21 638 Kč studenti předali rodině Šimonka, který se před třemi lety při koupání otrávil oxidem uhelnatým a zůstává ve vegetativním stavu. Péče o Šimonka je pro rodiče velmi nákladná, proto by studenti rádi vybrali peníze na léky, zdravotní pomůcky a rehabilitační a fyzioterapeutickou péči.

patronka: Jaroslava Nováková
místo: Valašské Meziříčí, Zlínský kraj
období realizace: 1. 12. 2017 – 22. 12. 2017
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci