Pojďme pomoci – dětský den pro Domácí péči ČČK Strakonice 

Spolek mladých hasičů na Pražáku se rozhodl při příležitosti Dětského dne uspořádat den plný aktivit nejen pro děti, jehož součástí byly kreativní dílny, prodej vlastnoručně vyrobených výrobků, tombola a bazar. Odpoledne proběhl branný běh, kde bylo možné si vyzkoušet, jaké to je být hasičem. Na programu byla také ukázka složek IZS (Integrovaného záchranného systému). Příprava akce byla prý náročná, ale stálo to za to. Tým dětí si vyzkoušel podat žádost o grant a sponzorský dar, navrhnout design plakátů, sehnat partnery a dobrovolníky a celou akci zpropagovat. Díky velkému výtěžku na samotné akci, doprovodné kampani na Darujme.cz a matchingu od Nadace Via bylo Domácí péči Českého Červeného Kříže ve Vodňanech, která poskytuje zdravotnické a sociální služby ve Vodňanech a okolí, předáno úctyhodných 53 372 kč. 

patronka týmu: Jana Klicnarová 
místo: Vodňany