,,Výlet“ do historie Měšic

Holky z oddílu Průzkumník v Měšicích se zajímají o historii své obce. Sešly se proto v archivu s místní paní kronikářkou. Zároveň navštívily obyvatele historických rodinných domů, aby se dozvěděly něco o jejich minulosti přímo od obyvatel, kteří v nich žijí.  S výsledkem svého pátrání seznámily veřejnost prostřednictvím terénní hry a výtvarné soutěže. Součástí akce byla i benefice na podporu útulku, kterému předaly přes 5000 Kč.  

patron: Irena Šulcová 
místo: Měšice