Turnaj v Bumperballe

Děti z nízkoprahového klubu Point Milovice se rozhodly udělat pro všechny děti v Milovicích zábavnou akci. Aby překročily hranice klubu a spojily se s dalšími dětmi, pozvaly školní družiny. Kromě turnaje samotného připravily stanoviště pro děti, kde s menšími dětmi hrály hry a také se malovalo na obličej. V Milovicích se nekoná příliš akcí, a tak měly radost, že se tam objevilo něco nového. Za získaný malý grant pořídily věci pro potřebné zázemí turnaje a odměny pro hráče. Akce se podle zpětných vazeb vydařila, a proto by chtěly pokračovat v dalším ročníku.  

patronka týmu: Kateřina Voborská
místo: Milovice