Benefiční fotbalový turnaj pro NZDM Klub Echo

Děti navštěvující nízkoprahový klub v Dobřanech se rozhodly uspořádat fotbalový turnaj a zábavné odpoledne pro širokou veřejnost. Největší radost měli z toho, že si vyzkoušeli rozpracovávat dílčí úkoly a dle slov svého patrona pracovali zodpovědně a samostatně. Výtěžek z dobrovolného vstupného a občerstvení ve výši 5680 kč šel na podporu samotného nízkoprahového klubu. Zároveň získali know how jak podobné akce realizovat. Příště by si chtěli vyzkoušet něco nového, a tak už pomalu dávají dohromady své nápady. 

patron týmu: Jan Lukeš
místo: Dobřany