Plastík pomáhá planetě Zemi

Pro tým školního parlamentu vlašimské Základní školy Vorlina je důležité dělat smysluplné projekty. Tvoří ho dvacet dětí od 2. do 9. třídy a všechny se podílely na přípravě projektu. Cílem bylo pomoci každému žákovi ve škole s tím, aby se zamyslel, jak pomoci planetě Zemi a uvědomit si význam třídění odpadu. Žáci zorganizovali benefiční zábavné osvětové odpoledne, které nazvali Pomněnkový den. Pro účastníky byly připraveny různé aktivity, třeba výtvarné workshopy nebo malování na obličej. Díky akci se podařilo vybrat přes 23 000 Kč, za které škola pořídí odpadkové koše, vyrobí letáky s pravidly třídění a zajistí odběr odpadu.

Patronka: Lenka Proschková, Vlašim