Plastík pomáhá planetě Zemi

Dobro-druzi Česká republika Středočeský

Pro tým školního parlamentu vlašimské Základní školy Vorlina je důležité dělat smysluplné projekty. Tvoří ho dvacet dětí od 2. do 9. třídy a všechny se podílely na přípravě projektu, ve kterém chtějí pomoci ostatním spolužákům – v tom, aby porozuměli důležitosti třídění odpadu. Tím ve výsledku pomohou přírodě od zbytečné zátěže. V rámci zábavného osvětového odpoledne budou účastníci na různých stanovištích získávat body za splněné úkoly, které se ve spolupráci se sponzorskou firmou promění na peníze, za které pořídí odpadkové koše, vyrobí letáky s pravidly třídění a zajistí odběr odpadu.

Patronka: Lenka Proschková
Místo: Vlašim

Sdílejte :