Je jim mezi dvanácti a čtrnácti lety a už v minulosti uspořádali několik benefičních jarmarků s cílem přispět na ochranu životního prostředí. A protože jim není lhostejný osud deštných pralesů, rozhodli se podpořit Spolek Prales dětem a uspořádat pro něj předvánoční benefiční jarmark, na kterém vybrali celkem 36 843 tisíc korun! Po navýšení výtěžku od Nadace Via, bude moci tahle parta kamarádů přispět na ochranu pralesů celkem částkou 56 843 Kč. Jak sami říkají, spojuje je nejenom jejich společné nadšení pro věc, ale i jejich bláznivý pohled na svět. Kéž bychom měli na světě víc takových bláznů!

patron: Navot Laufer
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 19. 12. 2018 – 14. 1. 2019
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 20 000 Kč pro příjemce pomoci