Stromy pro Děčín 

Tým sedmáků z místní ZŠ v průběhu roku formou projektové výuky realizoval projekt „Jeden rok na planetě zemi“, v rámci kterého si u nás požádal o grant na vysazení stromů přímo v centru Děčína. Stromy za pomoci profesionálů na závěr svého projektu samy vysadili. Žáci se do celého projektu pustili s plnou vervou a paní ředitelka to okomentovala slovy „Tento projekt byl ojedinělý v tom, že si ho děti realizovaly od samého začátku až do konce zařizovaly děti, vše si zvládly oběhat a vyřídit, včetně komunikace s nadací, bankou, městem, přípravu smlouvy (k vysazení stromů). Byl to opravdu „jejich“ projekt a mám z toho velkou radost.“ A žáci si sami také akci na místě sami odmoderovali a přednesli krásnou řeč. Paní učitelka dodala, že: „Děti to hrozně posunulo a naučily se spoustu nových věcí praktických pro jejich budoucí život. A za ten rok velmi dozrály, jak byly najednou postaveni do úplně nových situací.” 

patronka týmu: Michaela Křivohlavová 
místo: Děčín