Jarmark pro Hospic sv. Veroniky

Studentům budějovické střední odborné školy se ve spolupráci s místním gymnáziem podařilo   uspořádat jarmark, kde nabídli k prodeji vlastní výpěstky. Nechybělo ani občerstvení a stanoviště pro děti. Trochu nudný park na okraji Českých Budějovic tak na jeden den příjemně ožil. Zapojení do programu přineslo nejen podporu místního Hospice sv. Veroniky, pro který studenti získali 40984 Kč včetně matchingu, ale také mnoho zkušeností s plánováním a realizací akce.  

patronka týmu: Helena Stejskalová Čejková 
místo: České Budějovice